Diagnostyka szkoły cyfrowej na Stadionie Narodowym

Okres między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym rokiem nie był czasem odpoczynku dla Latarników i przedstawicieli programu Polska Cyfrowa Równych Szans. 29 grudnia grupa 30 wybranych Latarników spotkała się na Stadionie Narodowym w Warszawie na warsztatach Diagnostyka Cyfrowej Szkoły.

Głównym tematem prac warsztatowych była analiza i zapoznanie się z narzędziami służącymi przygotowaniu diagnozy potrzeb placówek oświatowych w zakresie zapotrzebowania na cyfrowe narzędzia wspierające procesy dydaktyczne.

Uczestnicy warsztatów, zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z firmą Intel Technology, pracowali w dwóch grupach roboczych które poprowadzili Andrzej Grzybowski z Firmy Intel Technology, Marcin Paks z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Sosnowcu oraz Krzysztof Głomb i Artur Krawczyk z SMWI.

Pierwsza część warsztatów była okazją do tego, aby uczestnicy zapoznali się z platformą "Intel Education Solution Builder" służącą do przygotowywania materiałów diagnostycznych przez szkoły zainteresowane realizacją projektów modernizacyjnych w zakresie wdrażania dydaktyki cyfrowej, finansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych. Platforma umożliwia, na bazie wywiadów z przedstawicielami szkół, przygotowanie szczegółowych raportów niezbędnych do przygotowania wniosków projektowych przez lokalne samorządy i ich partnerstwa.

W drugiej części warsztatów, przedstawiciele SMWI omówili z uczestnikami arkusz diagnostyczny stanowiący główne źródło informacji nt. infrastruktury i zasobów placówek oświatowych. Narzędzie to pozwala na precyzyjne określenie potrzeb dot. infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia w szkołach projektów cyfryzacyjnych.

Na zakończenie warsztatów, Krzysztof Głomb i Artur Krawczyk przedstawili uwarunkowania formalno-prawne związane z przygotowywaniem samorządowych konsorcjów projektowych które ubiegały się będą o środki finansowe z Regionalnych Programów Operacyjnych jak również określili rolę i aktywności na których winni w najbliższym czasie koncentrować się Latarnicy Polski Cyfrowej zainteresowani wspieraniem działań na rzecz wdrażania lokalnych projektów „cyfrowej szkoły”.

Zwieńczeniem warsztatów był spacer „trasą piłkarza” i zwiedzanie Stadionu Narodowego.

Mając na uwadze duże zainteresowanie tematyką warsztatów ze strony Latarników postaramy się powtórzyć warsztaty dla kolejnych osób w pierwszym kwartale 2016r. O fakcie tym poinformujemy na stronie www.latarnicy.pl oraz na profilu PCRS na Facebooku.

Uczestnikom warsztatów i wszystkim Latarnikom Polski Cyfrowej życzymy szczęśliwego, obfitującego w ciekawe przedsięwzięcia 2016 roku, sukcesów i wielu okazji do spotkań i działań na rzecz edukacji cyfrowej Polaków!

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji spotkania firmie ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o.

« wróć
Komentarze (1)
31.12.2015 14:08

Dziękujemy Drogi #PCRS i z niecierpliwością czekamy:)

Ostatnie wydarzenia