Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Ogólnopolski Zjazd Latarników

Ponad 300 osób uczestniczyło w dniach 24-25 września 2012 r. Tarnowie w I Ogólnopolskim Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej

Pierwszy etap projektu Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS), którego realizatorami są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” właśnie dobiega końca. Głównym jego zadaniem było przeszkolenie ponad 2600 Latarników Polski Cyfrowej – lokalnych animatorów wprowadzających pokolenie 50+ w świat Internetu. Spodziewaliśmy się pozytywnego odzewu, ale obecnie liczba chętnych jest większa, niż nasze oczekiwania. Stworzyliśmy – jak się okazało – największy w Polsce wolontariat edukacyjny – powiedział Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".

Teraz przed Latarnikami najtrudniejsze wyzwanie. Ruszają w Polskę przekonywać pokolenie 50+ do korzyści, jakie daje codzienne uczestnictwo w cyfrowym świecie i oswajać ich z Internetem. I temu, jak skutecznie i przy pomocy jakich metod wprowadzać ludzi starszych w świat Internetu poświęcone było dwudniowe spotkanie wolontariuszy Polski Cyfrowej w Tarnowie.

Zjazd otworzył Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała wraz z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowarzyszenia “Miasta w Internecie”. Na znak otwarcia Zjazdu przed budynkiem Centrum Sztuki Mościce zostały uroczyście odpalone trzy piece, w których wypalono pamiątkowe cegiełki dla wszystkich uczestników Zjazdu.

- Cieszę się, że osoby, które chcą uczyć osoby starsze korzystania z nowoczesnych narzędzi zawitały właśnie do Tarnowa – miasta, które znalazło się na liście Googla jako jedno z najbardziej nowoczesnych miast w Polsce, czyli tych, w których większość instytucji korzysta z narzędzi teleinformatycznych. Tarnów doceniła w tym roku również  Rzeczpospolita, która uznała go za najbardziej innowacyjne miasto. – powiedział na rozpoczęciu Prezydent Ryszard Ścigała.

LATARNIK JEST KOBIETĄ

Wprowadzeniem do Zjazdu było zobrazowanie tożsamości przeszło 3000 zgłoszonych do projektu Latarników dokonane przez Annę Kuczyńską z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Monikę Boruch ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Z analizy danych wynika między innymi, że wśród Latarników dominują kobiety (52%), Latarnicy pochodzą głównie z miast (74%), a największą grupę zawodową stanowią bibliotekarze. Najmłodszy Latarnik ma 16 lat, a najstarszy 77. Latarnicy wyróżniają się również na tle danych statystycznych dotyczących zaangażowania w prace na rzecz lokalnej społeczności. Ponad 80% Polaków w ogóle nie wykonuje żadnych czynności dla swojego najbliższego środowiska, z kolei  ponad połowa Latarników jest członkami organizacji pozarządowych, a jeszcze więcej osób z nimi współpracuje.

Podczas II Bloku POKOLENIE 50+ POZA SIECIĄ: CZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ W PERSPEKTYWIE ROKU 2020? wystąpili Tomasz Hodakowski z Intela oraz prof. Tomasz Szlendak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panowie próbowali naszkicować obraz najważniejszych przemian naszego społeczeństwa - z jednej strony starzejącego się wykluczonego cyfrowo, a z drugiej społeczeństwa młodych osób wykluczonych analogowo.

- Za kilka lata zniknie podział na czas pracy i czas wolny – już go właściwie nie ma. Jak się pracuje, to się pracuje non-stop dzięki tym wszystkim urządzeniom mobilnym. - stwierdził prof. Szendlak – Ale za kilka lat uwolnimy się od noszenia różnego rodzaju przedmiotów, bowiem wszystko będzie już w „chmurze”.

Stąd też przed Latarnikami stoi trudne zadanie przygotowania pokolenia 50+ na nieuchronne zmiany, jakie na pewno nastąpią zarówno w technologii, jak i w mentalności społeczeństwa.

W trakcie sesji na sali głównej, po raz pierwszy zgromadzeni uczestnicy mieli okazję do prowadzenia równoległej dyskusji, komentowania wypowiedzi oraz zadawania pytań prelegentom wykorzystując do tego Facebook. Wszystkie posty były wyświetlane na bieżąco na ekranie. Późniejsze sesje również odbywały się w podobnym schemacie.

PCRS  - WSPÓLNOTA DOBREJ ZMIANY

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji próbowała odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądała Polska w 2022 roku.

Mam nadzieję, że to będzie okres, w którym dużo będziemy budować, bo cały czas poziom rozwoju infrastruktury zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu jest niewystarczający – mówiła minister, przypominając, że ruszyły z kopyta przygotowania do budżetu Unii na lata 2014-2020 i że bardzo ważnym aspektami przyszłego okresu programowania jest włączenie cyfrowe. – To pytanie do nas, jak chcemy zaplanować w przyszłym okresie programowania wydatki na infrastrukturę i na projekty „miękkie” związane z budowaniem kompetencji cyfrowych.

Pani Minister podkreślając ważną rolę społeczną Latarników wręczyła wyróżnienia 31 osobom, które są szczególnie zaangażowane w realizację działań na swoim terenie. Wśród wyróżnionych osób znalazło się 26 Latarników, którzy otrzymali dyplom tzw. Startera, za rozpoczętą już (często w dużym sukcesem) działalność szkoleniową oraz 5 Latarników, którzy otrzymali dyplom Łącznika, tj. osoby (primus inter pares), która poza swoimi działaniami latarniczymi, koordynuje również aktywność Latarników w swojej miejscowości, promuje idee i wizerunek PCRS, a także pozyskuje partnerów wspierających lokalnie Latarników. Łącznikami zostali: Grażyna Czaplewska z Bydgoszczy, Piotr Borowy ze Starego Sącza, Jacek Piwowarski z Osieka, Artur Saktura z Pabianic i Piotr Tarnowski z Łodzi.

LATARNICZA INTEGRACJA

Po południu Latarnicy mieli okazję lepiej się zintegrować biorąc udział w tzw. grze miejskiej. Gra polegała na odkrywaniu uroków architektonicznych Tarnowa oraz poznaniu wątków historycznych miasta przy użyciu mapy oraz urządzeń mobilnych. Latarnicy mieli również za zadanie odszukać osobę 50+, która posiada swoje konto na Facebooku oraz zachęcić napotkane po drodze osoby starsze do włączenia się w projekt poprzez uczestnictwo w darmowych zajęciach komputerowych organizowanych przez Latarników.

W grze uczestniczyło 40 kilkuosobowych drużyn – wszystkie zakończyły grę z sukcesem.

LATARNICY A SPRAWA EUROPEJSKA

W drugim dniu, gościem honorowym Zjazdu była prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego i ambasadorka projektu od samego początku jego powstania.

- PCRS to taki sposób na przyspieszenie przemiany, która wcześniej czy później musiałaby mieć w Polsce miejsce, a którą możemy przeprowadzić w Polsce wcześniej; możemy dogonić Europę, możemy czuć się dobrze w świecie dzięki Latarnikom. 50+ to taki wiek, w którym nie było możliwości złapać bakcyla Internetu, stąd pokolenie to musi dać sobie teraz szansę na zmiany w swoim życiu, chociaż zostało inaczej ukształtowane. Dlatego przed Latarnikami stoi duże wyzwanie, aby pomóc osobom starszym wkroczyć na nową drogę rozwoju, na którą sami nie odważyliby się wejść – powiedziała Pani Profesor.

TARNÓW - MIEJSCEM INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

Danuta Hübner została również „matka chrzestną” inicjatywy, jaką będzie powołanie do życia w Tarnowie – mateczniku Polski Cyfrowej Równych Szans – placówki naukowo-badawczej, tzw. Krajowego Centrum Kompetencji Cyfrowych. 25 września, podczas Zjazdu, odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Ryszarda Ścigałę oraz Krzysztofa Głomba.

Ten projekt pokazuje, że istnieje ogromna potrzeba stworzenia miejsca, w którym taki projekt jak PCRS oraz inne projekty działające na rzecz integracji cyfrowej będą miały szansę na rozwój i odpowiednie zaplecze edukacyjne, laboratoryjne i badawcze – tłumaczy Krzysztof Głomb. – W większości krajów europejskich istnieją ośrodki, wykorzystujące potencjał wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, w których kumulacja kapitału intelektualnego, grupy specjalistów oraz ścisła współpraca z samorządami oraz firmami daje wartościowe rezultaty. Chcemy stworzyć takie miejsce w Polsce i chcemy, by Centrum Kompetencji Cyfrowych powstało w Tarnowie – dodaje Głomb.

Inicjatorzy powstania Centrum liczą na to, że w budowie ośrodka pomoże Unia Europejska. To możliwe, bo lata 2014-2020 będą w UE czasem wspierania merytorycznych działań i finansowania projektów rozwiązujących w sposób innowacyjny ważne problemy społeczne.

Wykluczenie cyfrowe generacji 50+ to w Polsce wielkie wyzwanie i dlatego popieram ideę stworzenia w ramach projektu PCRS krajowego centrum kompetencji w zakresie integracji cyfrowej – mówi prof. Danuta Hϋbner przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego UE. – To dobry pomysł, aby zlokalizować je w Tarnowie, „kwaterze głównej” Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które jako jedne z pierwszych w Polsce zwróciło uwagę na głęboki deficyt kompetencji cyfrowych pokolenia 50+ – przekonywała przewodnicząca. – Tarnów od lat wdraża innowacyjne projekty, z naszych rozwiązań, choćby edukacyjnych, korzysta wiele polskich samorządów – powiedział Ryszard Ścigała.

Na zakończenie Zjazdu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe tabliczki ceglane wypalone w piecach stojących przed budynkiem CSM w Tarnowie.

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia