Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Kolejna szansa na wygranie tabletu!

Do 23 marca wszyscy Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy zdobyli certyfikat Latarnika w 2014 roku, a wciąż nie rozpoczęli lub nie udokumentowali działalności związanej z wprowadzaniem pokolenia 50+ w cyfrowy świat, mogą wziąć udział w konkursie z atrakcyjną nagrodą: tabletem z dostępem do Internetu.

Celem konkursu jest zachęcenie nowoprzeszkolonych Latarników Polski Cyfrowej do uruchomienia pierwszych działań edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych. W Konkursie uczestniczyć mogą Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy jak dotąd nie prowadzili zajęć latarniczych, jak również ci, którzy posiadają doświadczenie w ich prowadzeniu, lecz nie dokumentujący spotkań relacjami na portalu Latarnicy.pl.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

1)      przygotowanie planu spotkania latarniczego, bazującego na scenariuszach zajęć opublikowanych w Bazie Wiedzy m.in. Bezpieczeństwo w sieci, Nauka w Internecie, Zakupy przez Internet, znajomi w sieci itd.

2)      przeprowadzenie zajęć z osobami z grupy wiekowej 50+ według powyższego planu

3)      publikacja raportu ze spotkania w portalu Latarnicy.pl

Plan spotkania, zapisany w pliku tekstowych (doc, docx, PDF itp.), powinien uwzględniać następujące elementy:

a)    tematykę spotkania

b)   miejsce spotkania

c)    czas trwania

d)   typ spotkania (grupowe, indywidualne, szkolenie, warsztat, wycieczka)

e)   cel spotkania

f)     przebieg spotkania 

g)    zakres wiedzy, jaką uzyskają uczestnicy podczas spotkania

h)   informacja o materiałach i pomocach  dydaktycznych, jeżeli będą wykorzystywane podczas spotkania.

Szczegółowe informacje formalne oraz merytoryczne dookreślone są załączonym poniżej regulaminem, z którym zapoznać musi się każdy uczestnik konkursu.

Zgłoszenia należy kierować do 23 marca b.r. na adres konkursPlan@latarnicy.pl. Mail, poza podstawowymi danymi osobowymi, planem spotkania oraz linkiem do relacji z przeprowadzonych zajęć, powinien posiadać także oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu.

Jak zawsze, podczas oceny nadesłanych prac, jury oceniać będzie kreatywne podejście, pomysłowość oraz praktyczne wykorzystanie metod edukacyjnych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu latarnicy.pl najpóźniej 27 marca.

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu oraz przedmiotu konkursu należy kierować do Anna Tyrała (a.tyrala@mwi.pl, 502 358 455). 

« wróć
Komentarze (1)
04.03.2015 09:53

A może jakiś konkurs dla nowych Latarników, którzy już pracują i dokumentują swoje spotkania? Ich warto docenić.

Ostatnie wydarzenia