Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Kto będzie najaktywniejszy w październiku?

Latarnicy Polski Cyfrowej znów mogą zdobyć zaszczytny tytuł „Latarnika Miesiąca". Tradycyjnie już, w konkursie zwycięzy osoba, która w październiku w cyfrowy świat wprowadzi największą liczbę przedstawicieli pokolenia 50+! 

„Latarnik Miesiąca” to cykliczny konkurs, którego celem jest pobudzenie aktywności Latarników Polski Cyfrowej poprzez wzrost ich zaangażowania w organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do przedstawicieli pokolenia 50+. 

Aby zwyciężyc, uczestnicy konkursu muszą odnotować obecność wszystkich osób biorących udział w ich zajęciach oraz zamieścić relacje ze wszystkich spotkań na portalu Latarnicy.pl. Co więcej, uczestnik konkursu ma za zadnie stworzyć fotoalbum „odpowiadający” historię jego miesięcznej aktywności. Zdjęcia muszą być opatrzone nie tylko datą wygenerowaną przez aparat, ale także stosownym opisem. Fotoalbumy powinny być opublikowane na władnych profilach w portalu Flickr.

Zgłoszenia konkursowe – obejmujące wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz skany list obecności (załącznik nr 2 do Regulaminu) prosimy wysyłać do 6 listopada do godz. 14:00 na adres latarnikmiesiaca@latarnicy.pl. Korespondencja, poza odpowiednimi dokumentami, powinna zawierać także obowiązkową adnotację o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Latarnicy.pl najpóźniej 13 listopada. Uczestnik, który zdobędzie tytuł „Latarnika Miesiąca”, poza nagrodą rzeczową w postaci tabletu z dostępem do internetu sieci Orange, może też liczyć na promocję w mediach społecznościowych oraz na stronie Latarnicy.pl 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres latarnikmiesiaca@latarnicy.pl lub do Kai Głomb (kaja.glomb@mwi.pl tel. 12 633 32 53 wew. 20).

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia