Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Latarnicy opanowali Łódź

3 Zjazd Latarników Polski Cyfrowej za nami! 15-16 września łódzki Art_Incubator Fabryka Sztuki, gościł ponad 200 Latarników oraz trenerów PCRS, koordynatorów projektu oraz przedstawicieli władz samorządowych i centralnych.

 –Dominującym tematem  debat zjazdowych Zjazdu była przyszłość inicjatywy POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS. Łódzkie spotkanie stworzyło także okazję do rozmowy o lokalnych uwarunkowaniach pracy Latarnika, a także  do udziału w specjalistycznych warsztatach poszerzających krąg umiejętności wolontariuszy – podsumowuje Krzysztof Głomb  prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI), pomysłodawca programu.

Zjazd rozpoczął się uroczystym otwarciem na dziedzińcu Art_Incubatora, którego dokonali Małgorzata Olszewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,, Krzysztof Piątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi oraz Krzysztof Głomb.

Łączy nas to samo pragnienie – tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy, nowoczesnych technologiach. Życzę więc Wam więc przede wszystkim energii abyście kontynuowali swoją świetną prace – powiedziała Małgorzata Olszewska, która od początku istnienia PCRS wspiera oraz promuje aktywność Latarników.

LATARNICY W CENTRUM  ZMIAN

Zjazd rozpoczęła retrospekcja  historii PCRS, którą zaprezentowały: Monika Boruch  trener PCRS oraz Anna Kuczyńska - doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiły one syntetyczny i systematyczny przegląd przez najważniejsze wydarzenia, jakie były udziałem Latarników Polski Cyfrowej: począwszy od narodziny idei PCRS, poprzez pierwsze szkolenia dla Latarników, zjazdy, warsztaty oraz spotkania, jakie organizowano w ciągu ostatnich dwóch lat .

Kolejnym elementem pierwszego bloku Zjazdy było wręczenie przez minister Olszewską ponad 50 dyplomów Startera PCRS wszystkim Latarnikom, którzy rozpoczęli działania wprowadzające osoby 50+ w cyfrowy świat oraz kilkunastu dyplomów Łącznika terenowego  – tym Latarnikom, którzy działają szczególnie aktywnie oraz integrują i liderują grupy Latarników w swoich środowiskach. o.

Następnie swoją aktywność zaprezentowali Latarnicy, którzy wyróżniają się aktywnością i zdolnością do autoanalizy swoich działań Swoimi doświadczeniami i przemyśleniami – cennymi szczególnie dla licznie zgromadzonej grupy nowoprzeszkolonych Latarników – podzielili się: Natalia Kłus Szczeblewska z Koszalina, Klaudia Błażejczyk oraz Marek Kusak z Łaskarzewa, Beata Wołkanowska z Gdańska, Magdalena Poulain wraz złódzko-pabianicką grupą latarniczą, Ewa Stęplewska z Dąbrowy Górniczejoraz Robert Jurek z Niedrzwicy Dużej. Wszyscy podkreślali jak w działaniach na rzecz pokolenia 50+ istotne są odpowiednie kontakty – z partnerami samorządowymi, instytucjami publicznymi, firmami, a także innymi Latarnikami.

Kluczowa jest współpraca, którą można podzielić na „wewnętrzną” – tą z seniorami oraz innymi Latarnikami, a także „zewnętrzną” – z instytucjami, samorządami oraz mediami. Kontakty z nimi bywają skomplikowane, mogą być zarówno narzędziem ułatwiającym prace, ale niekiedy też utrudniają  działania. Od tego z kim będziecie chcieli współpracować zależy to jak komunikować się ze swoimi partnerami – przestrzegała Natalia Kłus -Szczeblewska.

NOWE KOMPETENCJE LATARNIKÓW

W kolejnej części Latarnicy skupili się na pracy warsztatowej. Latarnicy mieli szansę wybrać jeden z czterech warsztatów. Pierwszym z nich była Narzędziownia Latarnika Polski Cyfrowej – prowadzona przez Marcinów: Zaroda i Mechlę  z Tarnowa, którzy zajęcia poświęcili tematyce rozszerzonej rzeczywistości oraz screencastów, wykorzystywanych np. do tworzenia instruktarzy dedykowanych zajęciom z pokoleniem 50+

Równolegle odbywały się także warsztaty Opublikuj swój sukces prowadzone przez Antoniego Styrczulę  doradcę PR, który uczył Latarników przygotowywania materiałów prasowych, wskazując przy tym na charakter danego rodzaju mediów a także warsztaty Programujemy obiektowo – myślimy logicznie, czyli kurs nauki kodowania w języku SCRATCH, prowadzony przez trenerki programu Mistrzowie Kodowania: Lidię Apartę, Wiesławę Bednarską oraz Iwonę Brzózkę-Złotnicką.

Latarnicy mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach poświęconych tematyce grywalizacji: „Gamifikacja mobilizuje!”, które poprowadziła Agnieszka Bilska, nauczycielka z ZSO nr 10 w Gliwicach.

Kiedyś byłam zazdrosna oto, że moje dzieci ciągle grają i nie mają czasu dla mnie. W pewnym momencie stwierdziłam, że skoro im się te gry podobają, to może należy je zacząć wykorzystywać w celach edukacyjnych  – stwierdziła prowadząca. W swoich warsztatach wiele czasu poświęciła narzędziom, które mogą stanowić świetną bazę do tworzenia własnych quizów oraz testów sprawdzających wiedzę, np. Learning Apps oraz Kahoot.it.

TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI

Podsumowaniem dnia w Fabryce Sztuki był blok, w trakcie którego Latarnicy przenieśli się w świat technologii przyszłości, które poprawiają jakość życia oraz ułatwiają realizacę codziennych obowiązków. O zmieniających świat beaconsach, czyli  mikrotrasmiterów, które umożliwiają mikrolokalizację treści i danych dowiedzieli się od Adama Jesionkowskiego z Ifinity :

Przyszłość technologii to przede wszystkim nadanie aplikacjom inteligencji – dzięki niej poznają kontekst przedmiotu, przy którym się znajdują oraz miejsca. Właśnie wtedy spełniają cel jaki stawiamy sobie w Ifinity: chodzi o nas, ludzi i nasze życie. Technologie mają więc sens, jeśli zbudujemy z nich coś pożytecznego, coś co realizować będzie nasze potrzeby – stwierdził.

Trudno mówić o przyszłości bez kryształowej kuli. Co jednak można stwierdzić z całą pewnością to to, iż należy ona do zintegrowanej technologii. Aby jednak nie czuć się oszołomionym nadmiarem technologii, jej wszechobecnością, należy postawić na edukację, w tym edukację nauczycieli – tak swoją prezentację poświęconą tematyce wykorzystania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu rozpoczął Michał Sołtan, prezes Image Recording Solution.

Ostatnia prezentacja poświęcona była platformie Arduino, wykorzystywana m.in. do tworzenia samodzielnych interaktywnych obiektów, która stanowić może doskonały powód do zapoznania się podstawami kodowania, także dla osób dorosłych.

W technologiach przyszłości chodzi przede wszystkim o to, abyśmy nie posiadając specjalistycznej wiedzy na temat funkcjonowania danego urządzenia, byli w stanie stworzyć sobie narzędzie wyręczające mnie w pewnych czynnościach. – uważa prezentujący Arduino Igor Zubrycki z Politechniki Łódzkiej.

Po prezentacjach Latarnicy Polski Cyfrowej udali się do Muzeum Animacji Se-ma-for, gdzie nie tylko zapoznali się z fascynującym światem filmów animowanych, ale także sami stworzyli własne produkcje. Filmiki wykonane przez uczestników dostępne są na kanale YouTube Miasta w Internecie.

Dzień zakończył Latarniczy Integral, który miał miejsce w Osadzie Rybackiej Sereczyn. Głównym punktem wieczoru były występy karaoke.

We wtorek rano Latarnicy, po krótkim podsumowaniu pierwszego dnia Zjazdu oraz specjalnym, wirtualnym wystąpieniu Ambasadora PCRS i Europosła Michała Boniego, wrócili do pracy warsztatowej.

WARSZTATY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

Tym razem, wybierać mogli między zajęciami poświęconymi perswazji oraz współpracy z dziennikarzami, prowadzonymi przez Antoniego Styrczulę, technologiom Apple użytecznym w edukacji, które za prezentowali Jan Polak – Apple Education Manager, Robert Celuch, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika w Ilży oraz Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Latarnicy mieli szansę zapoznać się także z doświadczeniami programu eSCOUT, o którym opowiadały Anna Reszka i Dorota Wiro-Kiro z warszawskiej Mediateki.

Równoległe odbywały się także warsztaty poświęcone nowej inicjatywie w ramach Programu Polska Cyfrowa Równych Szans – Latarniom Polski Cyfrowej. Będą to lokalne pracownie aktywizacji cyfrowej, w których nowe umiejętności cywilizacyjne zdobywać będą zarówno osoby 50+, jak i ludzie młodzi:

Ponieważ mamy świadomość, że młodzież często korzysta z technologii cyfrowych w sposób powierzchowny i bezrefleksyjny, uważamy, iż w Latarniach powinno dojść do spotkania osób dorosłych i młodych, gdzie wspólnie i dla dobra społeczeństwa lokalnego pracować będą nad danymi zagadnieniami – mówił Artur Krawczyk z SMWI.

Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko poznawali szczegółowo założenia koncepcji, które w dużej mierze wypracowane zostały podczas sierpniowych warsztatów tematycznych w Augustowie, ale także dyskutowali na temat możliwości tworzenia takich miejsc we własnych regionach. Więcej informacji na temat założeń inicjatywy tworzenia gminnych Latarni Polski Cyfrowej znaleźć można w broszurze LATARNIA POLSKI CYFROWEJ. Przewodnik po programie: od startu do działania, dostępnej w Bazie Wiedzy.

DEBATA OBYWATELSKA

Ważnym punktem debaty zjazdowej była dyskusja Latarniczy Uniwersytet Obywatelski”, poświęcona tematyce odpowiedzialności za wspólnotę oraz inicjatywom angażującym mieszkańców.

Prof. Wiesław Łukaszewski z PAN oraz dr Józef Orzeł z SMWI szczególnie dużo uwagi poświęcili samym Polakom: – W Polsce można dziś obserwować fenomen tak zwanego przesunięcie ku negatywności – Polacy czują się pokrzywdzeni oraz bezradni – mają poczucie braku kontroli nad swoim życiem. Są nieufni społecznie, mają skłonność do obrażania się – prowadzi to do unikania, bierności i rodzi postawy roszczeniowo konsumpcyjne – mówił  prof. Łukaszewski. Dr Orzeł zwracał uwagę na trudny do przezwyciężenia bagaż historii, z którym zmierzyć się musiała większość pokolenia 50+ w Polsce: psychologiczne i społeczne dziedzictwo II wojny  światowej, 50 lat realnego socjalizmu i stanu wojennego.     

Z tak pesymistyczną wizją społeczeństwa polskiego nie zgadzał się natomiast Wojciech Przybylski, redaktor naczelny magazynu Res Publica Nowa: – Te 25 lat wolności to jest czas ogromnych zmian nie tylko związanych ze skokiem cywilizacyjnym, ale także zmian w sposobnie patrzenia na świat, które jest coraz bardziej optymistyczne – podkreślił. Zwrócił także uwagę, iż największym sojusznikiem zmian społecznych nastawionych na wzrost znaczenia wspólnoty oraz inicjatyw wolontariackich mogą i powinny być media. Te jednak nierzadko pozostają bierne i nie zauważają wielu cennych działań.

Prelegenci zgodzili się wszakże, ze pozytywny scenariusz dla Polski lokalnej jest możliwy pod warunkiem docenienia inicjatyw oddolnych, umiejętności nie tylko stawiania przed sobą celów, ale i profesjonalizacji ich osiągania, a także aktywnych partnerstw liderów i instytucji , którym  zależy na zmianie.

WYRÓŻNIENIA DLA SAMORZĄDOWCÓW

Przykładem takich udanych partnerstw, tu i teraz, jest współdziałanie Latarników z władzami samorządowymi w wielu gminach i miastach. Najaktywniejsi z aktywnych samorządowców zaproszeni zostali do Łodzi, by odebrać wyróżnienie dyplomem Samorządowego Wspieracza PCRS  Z rąk Marcina Bugajskiego - członka Zarządu Województwa Łódzkiego, dyplomy otrzymali: Krzysztof Piątkowski (Zastępca Prezydenta miasta Łodzi), Marek Kopieniak (Wójt Gminy Hańsk), Jolanta Barska (Burmistrz Nysy), Ryszard Osiowy (Wójt Gminy Świeszyno), Ernest Nowak (Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz), Stanisław Szleter (Wójt Gminy Grajewo), Kazimierz Kożuchowski (Burmistrz Miasta Augustowa), Grzegorz Dudzik (Burmistrz Miasta Zielonka), Romuald Garczewski (Burmistrz Miasta i Gminy Staszów), Krzysztof Rasiak (Wójt Gminy Przygodzice), Jacek Gursza (Burmistrz Miasta Chodzieży), Jerzy Stankiewicz (Wójt Gminy Maków), Jacek Socha (Burmistrz Miasta Ozorkowa), Leszek Trębski (Prezydent Miasta Skierniewice) oraz Piotr Jedliński (Prezydent Miasta Koszalina).

Po uroczystości samorządowcy wzięli udział w debacie, podczas ktej  podkreślali ważną rolę w ich lokalnych społecznościach pełnią Latarnicy Polski Cyfrowej oraz jak bardzo ich praca doceniana jest przez władze i środowisko samorządowe oraz przede wszystkim samych seniorów.

W naszym przypadku nie było nawet pytania czy działać czy nie działać z Latarnikami. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ich w działaniu i już wtedy stało dla mnie oczywiste, iż należy wspierać osoby dające tyle radości naszym seniorom – tak na pytanie o powody rozpoczęcia współpracy z Latarnikami odpowiedział prezydent Piątkowski.

Latarnicy motywują nas do działania. Widząc osoby dorosłe szczęśliwe po zajęciach z wolontariuszami PCRS, które niejako wracają do wspólnoty i na powrót stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, bardzo się cieszę. Jest to prawdziwa nagroda dla Latarnika i dla nas. – stwierdził natomiast burmistrz Ernest Nowak.

Zjazd podsumowała prezentacja planów na realizacji programu Polska Cyfrowa Równych Szans do końca czerwca 2015r.. Latarnicy poznali także szczegóły ogłoszonego niedawno konkursu grantowego, podstawowe informacje na temat tzw. mini-grantów oraz po raz pierwszy zapoznali się ze zmianami, jakie zostaną wprowadzone na portalu Latarnicy.pl.

Krzysztof Głomb zapowiedział ponadto akcję „Zapal Cyfrową Latarnię”, czyli kampanię medialną, której celem będzie dotarcie z informacją na temat założeń programu PCRS do jak największej liczby osób dorosłych. Więcej informacji na temat znajduje się w zamieszonej prezentacji.

Zjazd zakończyło wspólne zdjęcie organizatorów, trenerów oraz przede wszystkim Latarników Polski Cyfrowej, którzy bogatsi o nową wiedze, kompetencje oraz kontakty wrócili do swojej głównej pracy – wprowadzania dorosłych Polaków w cyfrowy świat.

WYNIKI ANKIET EWALUACYJNYCH

Zdecydowana większość uczestników (80%) stwierdziła, iż Zjazd spełnił ich oczekiwania. Na pytanie „Która część Zjazdu wydała się Panu/i najbardziej interesująca?” w większości przypadków ankietowali wskazali jako najbardziej interesującą część warsztatową, w tym zajęcia poświęcone gamifikacji i budowie Latarni Polski Cyfrowej. W opinii Latarników Polski Cyfrowej uczestniczących w Zjeździe, zdecydowanie więcej czasu należałoby poświęcić omówieniu kwestii związanej z Kodeksem Latarnika Polski Cyfrowej oraz budowie Latarni.

Najważniejszym więc wnioskiem nasuwającym się po analizie wypełnionych ankiet jest konieczność modyfikacji programu tak, aby znalazło się w nim więcej czasu na spotkania warsztatowe.

Zdjęcia ze Zjazdu autorstwa Kamili Szuby dostępne są na oficjalnym profilu PCRS na flickrze: https://www.flickr.com/photos/latarnicy/sets/72157647664347686/

Prezentacja Moniki Boruch i Anny Kuczyńskiej dostępna jest tu: http://prezi.com/p8keuwxruz8l/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Prezentacja Beaty Wołkanowskiej dostępna jest tu: http://prezi.com/bj39vbdy4_y6/50-aleja/#

Kanał "Miasta w Internecie", na którym udostępniono animacje powstałe w Se-ma-fo-rze: https://www.youtube.com/watch?v=M0p2ApNXFCE&feature=youtu.be

« wróć
Komentarze (2)
18.09.2014 11:45

Doładowane akumulatory, Wspaniałe wspomnienia. Zdobycie nowych wiadomości. Wspaniała atmosfera wśród latarników.
A najważniejsze,dwójka prowadzących bez których wspólny taniec nie byłby tak artystyczny.Brawa należą się wszystkim

18.09.2014 19:01

Łódź ma potencjał - te fabryki, te inwestycje, ci wspaniali gospodarze!

Ostatnie wydarzenia