Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Latarnicy spotkali się na Dolnym Śląsku

Nie wyobrażam sobie, że działania Latarników Polski Cyfrowej mogłyby się skończyć z formalnym zakończeniem finansowania projektu. Założenia Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 zakładają przeznaczenie środków na PCRS – mam jednak nadzieję, że Latarnicy pozostaną aktywni jeszcze dłużej” – powiedział Bogdan Dombrowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji podczas otwarcia konferencji rozpoczynającej Dolnośląski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej.

Regionalne zjazdy Latarników to wydarzenia bardzo szczególne. Spotkania w gronie osób działających w jednym regionie, dyskusja na temat możliwości oraz problemów na jakie napotykają -  to doskonała okazja, aby pogłębić relacje i nawiązać współpracę.

Dolnośląski Zjazd Latarników rozpoczął się 12 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego tradycyjną konferencją, podsumowującą aktywność Latarników w regionie oraz prezentującą dobre praktyki osób działających w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Poza Bogdanem Dombrowskim, który wraz z Wiktorem Lubienieckim z Urzędu Marszałkowskiego dokonał uroczystego otwarcia wydarzenia, w konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz instytucji, które czynnie angażują się w pomoc Latarnikom.

Szczególne emocje podczas konferencji wzbudziła prezentacja Wiesławy Matkowskiej z Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych UMWD. Dotyczyła ona przygotowywanego portalu e-DolnySlask – zintegrowanej platformy, która dostarcza kompleksowych informacji na temat województwa. Znaleźć na niej można zarówno informacje kulturalne, turystyczne, jak i dostęp do funkcjonalności ePuap czy internetową telewizję.

Pozytywny odbiór platformy przez Latarników pozwala sądzić, iż tego typu narzędzia mają szansę świetnie sprawdzić się w pracy z osobami z pokolenia 50+ oraz mogą okazać się przekonujące dla seniorów.

Na konferencji nie zabrakło także gorącej dyskusji na temat ograniczeń oraz możliwości współpracy z organizacjami, instytucjami oraz samorządami, które wsparłyby Latarników sprzętem oraz dostępem do Internetu. Jej najlepszym podsumowaniem jest deklaracja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, którzy zaoferowali wsparcie zgromadzonym Latarnikom oraz wyrazili podziw dla  ich aktywności.

Druga część pierwszego oraz drugi dzień Zjazdu stały pod znakiem pracy warsztatowej. Odbyła się w Centrum Konferencyjnym WenderEdu we Wrocławiu i prowadzona była przez Monikę Boruch, Marcina Mechlę oraz Macieja Wojciechowskiego. W pierwszej kolejności, Latarnicy skupili się na praktycznemu zdefiniowaniu istoty metodyki prowadzenia zajęć latarniczych. Wspólnymi siłami udało się wytypować wiele wyznaczników, odróżniających zajęcia organizowane przez Latarników od tradycyjnych kursów komputerowych. Latarnicy przyznali, iż posługiwanie się wytycznymi metodycznymi, w tym korzystanie ze specjalnie przygotowanych scenariuszy oraz materiałów edukacyjnych, jest tym co definiuje Latarnika Polski Cyfrowej. Meritum dyskusji jest uznanie latarniczej metody za najbardziej efektowny oraz skuteczny sposób pracy z osobami dorosłymi.

W dalszej części warsztatowej Latarnicy poszerzali swoją wiedzę na temat narzędzi przydatnych w pracy z przedstawicielami pokolenia 50+ oraz pogłębili swoje umiejętności autoprezentacji i emisji głosu. Z zaangażowaniem pracowali nad przezwyciężaniem tremy. O potrzebie organizacji tego typu warsztatów świadczy wybór tego tematu podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Latarników przez głównych zainteresowanych.

Kolejnym regionem, w którym planujemy zorganizować Zjazd jest województwo śląskie.

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się: http://www.flickr.com/photos/latarnicy/sets/72157638729838164/

« wróć
Komentarze (2)
17.12.2013 21:44

A kiedy Województwo Zachodniopomorskie?

18.12.2013 22:51

No cóż, fajnie było :) ale szybko się skończyło. Jeżeli ktoś pamięta jak się nazywał program do rzeczywistości rozszerzonej (ten który "ożywiał" ptaszka jedzącego robaka) to proszę o info.

Ostatnie wydarzenia