Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Pieniądze na komputery i szkolenia

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, działająca w ramach struktury MAiC, ogłasza konkurs na projekty działania 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka, w ramach których samorządy będą mogły otrzymać środki na wsparcie pokolenia 50+ w zakresie: kupna sprzętu komputerowego, zapewnienia dostępu do Internetu oraz szkoleń.

Projekty te świetnie nadają się na wspólne działania samorządów i Latarników. Zachęcamy do kontaktów z władzami gmin i rozmowę na temat złożenia wniosków (można to zrobić od 11 lutego do 8 marca, a zatem czasu niedużo).

Ważna informacja, którą warto podkreślić w rozmowach z urzędnikami: samorząd nie musi inwestować wkładu własnego (min. 15% budżetu projektu). MAiC daje do 100% środków!

Szczegóły na http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=207

Pismo MAiC w tej sprawie: http://www.wwpe.gov.pl/be2/files/documents//poig/informacja%20o%20naborze%208.3.pdf

 

« wróć
Komentarze (2)
01.03.2013 12:34

Piękna inicjatywa MAiC (UE?) tylko dla kogo?

Prowadząc zajęcia już z drugą grupą emerytów w Gminie Prażmów zastanawiałam się jakby tu zdobyć sprzęt dla uczestników zajęć niemających wsparcia w rodzinie i oto przyszło rozwiązanie! Tylko, kto ma tak mały dochód uprawniający do zostania beneficjentem programu: ("osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie [rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 225] nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS”, obecnie jest to kwota 799,18 zł) w jednoosobowym gospodarstwie emeryckim.

W zajęciach uczestniczą głównie emerytki - wdowy. Czyli tylko te z najniższym świadczeniem maja szansę. Jeszcze nie robiłam rozeznania, które by się kwalifikowały i nie wiem czy będę miała odwagę. Gmina ma zamiar zgłosić wniosek do konkursu na 30 gospodarstw (min, czy max - nie wiem). Dobre i to, ale czuję, że „moje panie” nie będą miały szans.

01.03.2013 18:18

A jakby we wniosku dać kryterium nie najniższa a przeszkolona przez latarnika???

Ostatnie wydarzenia