Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Pytania i odpowiedzi na temat konkursu grantowego

Zgodnie z deklaracją, która padła podczas 3 Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej oraz przyjętym zwyczajem, w niniejszym artykule publikować będziemy pytania dotyczące nowego konkursu grantowego, które zainteresowani Latarnicy kierują na adres granty@mwi.pl  

Artykuł ten będzie stale aktualizowany, a  odpowiedziami publikować będziemy sukcesywnie – zaraz po opracowaniu. Prosimy więc o pilne śledzenie niniejszego artykułu.

 

NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Proszę o wyjaśnienie znaczenia słowa "lokalizacja" w regulaminie konkursu grantowego w  § 4. (Oferta konkursowa) ust. 3 podpunkt h:
"w przypadku Latarników, którzy otrzymali dofinansowanie we wcześniejszych konkursach grantowych, konieczne jest krótkie opisanie zrealizowanych działań i zadeklarowanie organizacji spotkań w innych lokalizacjach, niż te wskazane we wcześniejszym naborze. (pytanie z dn. 17.09.2014)

Odpowiedź:

Określenie: "inna lokalizacja” oznacza:

  • w przypadku miast z wydzielonymi prawnie dzielnicami  lub osiedlami - lokalizacja w innej dzielnicy lub osiedlu

  • w przypadku miast i gmin bez  wydzielonych prawnie dzielnic lub osiedli - lokalizacja w innej miejscowości. 


2. Czy latarnik, który otrzymał dofinansowanie we wcześniejszym konkursie grantowym może w swojej ofercie zadeklarować działania w tej samej miejscowości, w której realizował poprzedni grant? (pytanie z dn. 17.09.2014)

Odpowiedź:

Tak, jeżeli Latarnik opisze, w jaki sposób zamierza skierować swoje działania do innej grupy osób niż w ramach poprzedniego działania i zapobiec ewentualnemu ponownemu udziałowi osób, które zostały objęte wsparciem Latarnika.

3. Czy mogą one się odbywać w tych samych budynkach (pod tym samym adresem)? (pytanie z dn. 17.09.2014)

Odpowiedź:

Nie. Zajęcia objęte finansowaniem w ramach grantu powinny odbywać się w budynku położonym w nowym osiedlu, dzielnicy lub miejscowości, gdzie dotąd nie organizowano zajęć. Działania odbywające się w budynkach w których prowadzona była wcześniej aktywność latarnicza mogą się nadal odbywać ale muszą one być realizowane niezależnie od Lokalnego Planu Działnia objętego wsparciem grantowym. 

4. Czy należy je zaplanować w innych miejscach (ale mogą być w tej samej miejscowości)? (pytanie z dn. 17.09.2014)

Odpowiedź:

Tak.

5. Czy, jeżeli ten latarnik zadeklaruje działania w tych samych lokalizacjach, to jedynie musi dodatkowo zaplanować działania także w innych lokalizacjach, czyli pod innymi adresami? (pytanie z dn. 17.09.2014)

 Odpowiedź:

Warunkiem otrzymania nowego grantu przez Latarnika, który realizował już grant przyznany w 2013 roku , jest realizacja zajęć w innej miejscowości, dzielnicy lub osiedlu. Zatem niemożliwe jest realizowanie zajęć w tych samych lokalizacjach co poprzednio.

6. Czy może słowo "lokalizacja" w tym miejscu regulaminu ma szersze znaczenie i oznacza: działanie nie dokładnie takie samo, jakie było wskazane w tym samym miejscu i przez tego samego latarnika w poprzednio realizowanym przez niego Lokalnym Planie Działania? (pytanie z dn. 17.09.2014)

Odpowiedź:

Termin "lokalizacja" ma znaczenie terytorialne, nie odnosi się do rodzaju działań.

7. Czy jeżeli dwóch Latarników mieszka w jednej miejscowości:, w jednej gminie , w jednym powiecie to ich plany działania mogą być zbliżone i współgrać z sobą? (pytanie z dn. 18.09.2014)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, podczas oceny ofert będą brane pod uwagę m.in. kreatywność i unikatowość planowanych działań oraz innowacyjność koncepcji prowadzenia planowanych działań. Mając to na uwadze trudno spodziewać się że dwa zbliżone do siebie co do zakresu i formy plany mogą uzyskać wysokie oceny w konkursie.
Zwracamy uwagę że realizacja LPD wymaga spełnienia wszystkich wymogów formalnych, tj.m.in. osobnej dokumentacji oraz innych odbiorców działań w ramach każdego LPD. Nie może bowiem dojść do sytuacji w której te same osoby będą objęte dwoma różnymi LPD i widnieć będą w dokumentach dot. dwóch różnych LPD.

8. Na terenie planowanych działań jest zaznaczonych kilku latarników, ale są nieaktywni. Czy należy tę informację umieścić w Lokalnym Planie Działania? (pytanie z dn. 18.09.2014)

Odpowiedź: 

Proszę zwrócić na to uwagę we wniosku.

9. Czy w dwóch Lokalnych Planach Działania mogą pojawić się te same lokalizacje działań? Czy Latarnicy mogą wspólnie je realizować? (pytanie z dn. 18.09.2014)

Odpowiedź:

Priorytetem w organizowanym konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak najszerszego grona osób 50+ nie korzystających z Internetu. W związku z tym kluczowe na poziomie planowania i realizacji będzie koncentrowanie swoich działań na grupie osób które nie miały dotychczas możliwości korzystania ze wsparcia Latarnika Polski Cyfrowej.

10. Czy dwa Lokalne Plany Działania mogą zostać wysłane w jednej przesyłce? (pytanie z dn. 18.09.2014)

Odpowiedź:

Każda oferta powinna zostać dostarczona w osobnej przesyłce. Proszę także zachować potwierdzenie nadania i skserować dokumenty przed wysyłką. Proszę nie zapomnieć także o podpisie na dokumentach.

11. Po wygenerowaniu wniosku zauważyłam błąd. Co mam zrobić w takim wypadku? (pytanie z dn. 18.09.2014)

Odpowiedź:

Elektroniczny formularz nie jest narzędziem do składania wniosku, a jedynie służy do generowania dokumentów w odpowiedniej formie. Nie ma znaczenia czy zostanie on wypełniony kilkukrotnie, liczy się tylko dokumentacja podpisana i przesłana pocztą. Proszę zatem wygenerować poprawne dokumenty ponownie wypełniając formularz.

12. Czy jak wyśle LPD w poniedziałek to będzie za późno? Czy liczy się data stempla pocztowego? A może termin zostanie wydłużony?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu decyduje data doręczenia oferty określona na 22 września 2014r. Podpisana oferta musi tego dnia dotrzeć do biura SMWI w Tarnowie, najpóźniej do godziny 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą przedmiotem oceny komisji oceniającej Lokalne Plany Działania.

13. W regulaminie jest napisane, że czas trwania programu to 1 października 2014 - 30 czerwca 2015. W wygenerowanych przez system dokumentach wstawiona jest data 15.06.2015. Czy to błąd, czy coś się zmieniło i okres trwania projektu został skrócony?

Odpowiedź:

Czas trwania realizacji Lokalnych Planów Działania jest zgodny z terminem podanym w regulaminie i obejmuje okres od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

14. Dlaczego w wygenerowanym dokumencie Lokalny plan działania Latarnika Polski Cyfrowej w niektórych polach (5. Harmonogram planowanych działań, 6. Szczegółowy opis działań i innych)  aplikacja "urywa" kilka ostatnich słów w ostatnim akapicie wstawionym w okno formularza?

Odpowiedź:

W każdym polu opisowym jest podana max. ilość znaków. Za znak liczy się również spacja, znaki interpunkcyjne, punktury a także znak przeniesienia do nowej linii (tzw. znak ENTER).

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia