Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Szukamy kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej!

Wszystkie osoby, chcące włączyć się w największy europejski program powszechnej edukacji cyfrowej osób dorosłych oraz pragnące zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej, mają szansę aby to zrobić! Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, ogłasza nabór 50 kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej!

Organizatorzy projektu PCRS poszukują osób, które:

  • znają podstawy obsługi komputera, Internetu oraz narzędzi i usług cyfrowych
  • są otwarte, tolerancyjne oraz świadome specyfiki i trudności pracy z osobami dorosłymi

  • są gotowe do pracy na rzecz lokalnego środowiska w formule wolontariatu – bez wynagrodzenia

  • deklarują gotowość współtworzenia ruchu Latarników Polski Cyfrowej, akceptując jego wartości oraz zasady i metody działania.

  • są chętnie zaangażują się we współpracę z lokalnymi samorządami w celu kreowania nowych, interesujących inicjatyw edukacyjnych 

Kandydaci na przyszłych Latarników wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, po którym uzyskają certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej. Planowane jest zorganizowanie dwóch takich szkoleń – pierwsze odbędzie się w Warszawie 8-9 sierpnia. Drugie natomiast, w ostatnim tygodniu sierpnia w województwie małopolskim. Udział w szkoleniach jest bezpłatny – organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne.

Szczegóły organizacyjne szkoleń podane będą do wiadomości w terminie późniejszym.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową do Kai Głomb (kaja.glomb@mwi.pl).

Sierpniowe szkolenia będą jedyną szansą na uzyskanie certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej przed IV Zjazdem Latarników Polski Cyfrowej, który we wrześniu odbędzie się w Lublinie. Te dodatkowe szkolenia są ostatnimi przewidzianymi w tym etapie projektu – będą więc jedyną szansa na zostanie Latarnikiem w tym roku!

Na szkolenia zapraszamy wszystkie osoby, którym nieobojętny jest problem cyfrowego wykluczenia oraz pragną działać na rzecz swego lokalnego środowiska. Włączcie się!

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia