Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Współpraca z samorządami

15 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona promocji działaniom na rzecz edukacji cyfrowej w Polsce, która zgromadziła blisko 200 przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji, które aktywnie działają na rzecz integracji cyfrowej.

Wydarzenie otworzył minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, który w swoim wystąpieniu przedstawił najbliższe plany swojego resortu. Robimy wszystko, aby odsetek Polaków, którzy nie korzystają dziś z Internetu był mniejszy. Największym wyzwaniem jest tworzenie infrastruktury internetowej, a Polska jest dziś największym placem budowy sieci światłowodowej – mówił. W swym wystąpieniu podkreślił także, iż zwiększenie liczby aktywnych internautów, a także poszerzenie oferty e-administracji możliwe będzie pod warunkiem wyzbycia się lęku przed nowymi technologiami. Prawdziwe korzyści z wdrożenia e-administracji osiągniemy, kiedy z usług elektronicznych korzystać będzie większość obywateli i przedsiębiorców –podkreślił.

Źródła finansowania projektów rozwoju cyfrowego – zarówno infrastrukturalnych jak i edukacyjnych (PO Polska Cyfrowa, PO Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne) – zaprezentował Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Przed uczestnikami wydarzenia zaprezentowali się także sami Latarnicy Polski Cyfrowej. Celina Maciejewska z Łodzi, Agnieszka Sendor z Krakowa oraz Robert Jurek z Niedźwicy Dużej opowiadali o swojej pracy, sukcesach edukacyjnych oraz pozytywnych zmianach jakie zauważają wśród uczestników latarniczych zajęć.

W trakcie dyskusji poświęconej cyfrowej aktywności dorosłych Polaków, zwrócono szczególną uwagę na znacznie edukacji dostosowanej do możliwości oraz potrzeb przedstawicieli pokolenia 50+. O kontynuację latarniczego ruchu apelowali Mieczysław Augustyn - senator RP oraz przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Michał Szczerba, poseł RP i przedstawiciel Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP. Grzegorz Dudzik - burmistrz Miasta Zielonka, podkreślił, iż Latarnicy to nie tylko edukatorzy, ale także liderzy pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach. W trakcie dyskusji poruszono także temat skutecznego włączenia do codziennej agendy pracy samorządów działań na rzecz edukacji oraz tego jak do działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu przekonać wójtów i burmistrzów.

Ważnym punktem programu było wystąpienie Krzysztofa Głomba, prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, który zaprezentował ideę stworzenia programu wykorzystującego potencjał Polski Cyfrowej Równych Szans. Powinien on - zdaniem prelegenta - opierać się na współpracy z samorządami gmin, lokalnymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Latarnikami Polski Cyfrowej. W swoim wystąpieniu prezes SMWI podkreślał kluczową rolę samorządów oraz zapraszał ich przedstawicieli do współpracy w tworzeniu takiego programu.

Konferencję zakończyła dyskusja poświęcona skutecznej integracji cyfrowej Polaków, w której udział wzięli: burmistrz Grzegorz Dudzik, Hanna Kontkiewicz-Chachulska (pełnomocnik Zarządu Orange Polska ds. sieci szerokopasmowych), Wiesława Borczyk (prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku), Michał  Ptaszyński (zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego MIR) oraz Anna Popek, dziennikarka TVP.

Pełna galeria zdjęć z wydarzenia, autorstwa Kamili Szuby, dostępna jest na portalu Flickr. 

Materiał filmowy poświęcony programowi Polska Cyfrowa Równych Szans oraz Latarnikom Polski Cyfrowej dostępny jest na kanale YouTube Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" 

Zainteresowanych projektem Latarnicy2020.pl zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie (Anna Tyrała; email: a.tyrala@mwi.pl; tel. 502 358 455 oraz odwiedzenia strony http://latarnicy2020.pl/, gdzie znajdują się podstawowe informacje o tej inicjatywie.

« wróć
Komentarze (2)
19.04.2015 11:09

polecam

21.04.2015 14:30

Czas na rozmowy z samorządowcami.

Ostatnie wydarzenia