Wspomnienia pomogą wejść w Internet

23 kwietnia po południu grupa Latarników Polski Cyfrowej zjechała do Wierzchosławic w okolicach Tarnowa, by wspólnie pracować podczas warsztatów Wspomnienia silniejsze będą niż Ty, ukierunkowanych na wykorzystanie zajęć poświęconych digitalizacji dziedzictwa kulturowego w edukacji cyfrowej pokolenia 50+.

Do pracy stawili się przedstawiciele wszystkich regionów za wyjątkiem Pomorza Zachodniego. Latarnicza robota ruszyła jeszcze pierwszego dnia po wspólnej kolacji. Zajęcia prowadzili Monika Boruch i Jakub Danecki. Ewa Stęplewska relacjonuje: Pierwszy dzień to wymiana doświadczeń: jakie już mamy, czego chcemy i jakimi technikami chcemy przedstawiać przyszłe projekty związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. To wszystko w "pięknych okolicznościach przyrody”.

Znaczną część drugiego dnia poświęcono przeglądowi  narzędzi cyfrowych i oprogramowania, służącego tworzeniu filmów i nagrań. Wszystkie narzędzia zostaną zaprezentowane w materiałach dostępnych wszystkim zainteresowanym Latarnikom. Znalazł się także czas na pierwsze prace w grupach poświęcone mikroprojektom lokalnym. Powstawały scenariusze zajęć adresowane do starszaków, wykorzystujące różne formaty digitalizacji historii, tradycji i kultury. Z propozycji zajęć wyłaniały się ciekawe lokalne akcje społeczne, integrujące ludzi, pokolenia, czasy minione z teraźniejszością. Okazuje się, że bardzo ważna jest mikroskala – niekoniecznie powinniśmy się zajmować historią miasta, ale ulicy już tak. Tematy muszą mieć związek faktyczny lub emocjonalny z uczestnikami zajęć, np. warto stworzyć historię zakładu pracy, w którym pracowała duża grupa mieszkańców miasta.

Trzeci dzień warsztatów rozpoczął się od dokończenia wątku narzędzi do tworzenia filmów edukacyjnych i promocyjnych, a wkrótce potem wszedł w fazę zajęć w grupach nad 6 scenariuszami zajęć z pokoleniem 50+, uwzględniającymi kulturalno-historyczny kontekst.

Praca uczestników warsztatu zaowocowała pomysłami na scenariusze:

1)       Ocalić od zapomnienia ­ - zajęcia edukacyjne polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu cyfrowej dokumentacji przemijających na naszych oczach wydarzeń, zjawisk, ludzi, obiektów - pamiątek historycznych.

2)      Jubileuszowe wykopaliska pamięci - spotkanie seniorów, byłych pracowników z okazji jubileuszu zakładu pracy wiodącego pracodawcy w okolicy. Wspólne wspominanie historii przedsiębiorstwa i pracy w nim; nagrywanie relacji i digitalizacja fotografii, a następnie stworzenie serwisu online. Realizacja z udziałem wolontariuszy – uczniów szkół z naszej miejscowości.  

3)      Tradycja powraca! – poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz „przy okazji” alfabetyzacja cyfrowa pokolenia 50+. Warsztaty międzypokoleniowe – starszaki pokazują swoje zasoby historyczne, a młodzież pomaga je digitalizować.

4)       Archiwizacja lokalnych zasobów we współpracy z instytucjami kultury – digitalizacja historycznych zasobów prywatnych i publicznych z dzielnicy, czy wsi – miejsca lokalizacji np. domu kultury, czy biblioteki. W ramach tej akcji zaproponowano kilka formatów spotkań: np. Przynieś i daj skopiować, czyli szkolenie „na materiałach” jakie dziadkowie przyniosą na spotkanie – nauka pokolenia 50+ digitalizacji, a potem przekazanie efektu wnukom.  Piknik wspomnień – spotkanie w luźnej atmosferze, zastosowanie rozwiązań mobilnych.

5)      Cyfrowe przeżycia – analogowe odkrycia organizacja turnieju w skali ogólnopolskiej, w którym uczestniczyć będą wielopokoleniowe drużyny - Latarnicy ze swoimi grupami pokolenia 50+. Przeprowadzenie turnieju z wykorzystaniem specjalnie stworzonej platformy do organizacji gier, zintegrowanej z portalem Latarnicy.pl. Gry tworzone będą przez Latarników i odnosić się będą do tematyki atrakcji lokalnych/regionalnych.

6)       Tworzenie drzewa genealogicznegozajęcia edukacyjne podporządkowane poszukiwaniom i opracowaniu danych, które złożą się na drzewo genealogiczne rodziny. „Przy okazji” uczenie się korzystania z różnorodnych narzędzi (wyszukiwarka, poczta elektroniczna, narzędzie do budowy drzewa genealogicznego) i sięgania do różnych źródeł danych. 

W efekcie prac warsztatowych i kreatywności trenerów, za kilka tygodni powstanie poradnik dla wszystkich Latarników Polski Cyfrowej.

« wróć
Komentarze (3)
25.04.2013 15:07

Oczekuję z niecierpliwością na te materiały...
Podziękować należy pomysłodawcom i realizatorom
tak trudnego zadania...

25.04.2013 19:46

Każdy pomysł jest bardzo ważny . Trzeba go poznać i potem przećwiczyć. Myślę , że nie będzie to trudne. Zobaczymy !!!

06.05.2013 11:15

Było super! Polecam innym Latarnikom takie warsztaty :)

Ostatnie wydarzenia