« wróć

Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia - zakończenie I edycji zajęć

28 czerwca 2017 roku zakończyliśmy pierwsze w historii Biblioteki Warsztaty Kompetencji Cyfrowych II stopnia. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 15 marca, przebiegło pod znakiem intensywnej pracy, nie było przecinania wstęgi, ani szampana, natomiast zakończenie było uroczyste. Świadectwa ukończenia zajęć wręczyła Bożena Mazur, dyrektor Biblioteki Miejskiej. Czteromiesięczny cykl spotkań posumowaliśmy prezentacją multimedialną… były chwile wzruszeń i radości, nie obyło się także bez merytorycznych pytań. I edycja Warsztatów to innowacyjne działanie z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi pracy: gamifikacja, prace domowe w chmurze, testy online, nauka przez doświadczenie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach od 11:00 do 13:00 (często dłużej niż do 13:00), przez okres czterech miesięcy. Warsztaty Kompetencji Cyfrowych II stopnia prowadził Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. I edycja Warsztatów Kompetencji Cyfrowych II stopnia w ujęciu statystycznym: 12 uczestników 13 spotkań 37 godzin dydaktycznych 1680 minut pracy przy komputerze Program warsztatów to pięć bloków tematycznych: Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną. Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwoliły na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi. Bloki drugi – piąty ukierunkowane były na wirtualną rzeczywistość, miały na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu.

« wróć
Komentarze 0

Ostatnie relacje