« wróć

III edycja warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia – spotkanie VIII

Google jako kalkulator, przelicznik walut, miar i tłumacz jednocześnie? Jeśli mamy dostęp do Internetu - nie potrzebujemy kalkulatora. Wystarczy w pasek wyszukiwania Google wpisać działanie - rozwiązanie zobaczymy już w podpowiedziach, a jeśli wciśniemy Enter, zobaczymy kalkulator Google. Poza prostymi operacjami takimi jak dodawanie i mnożenie, kalkulator Google pozwoli spotęgować dowolną liczbę, obliczyć jej pierwiastek kwadratowy, silnię, wartości logarytmu dziesiętnego i naturalnego, a także funkcji trygonometrycznych. O tych i wielu innych możliwościach wyszukiwarki Google uczyły się 7 maja 2018 roku uczestniczki warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia prowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Program warsztatów to pięć bloków tematycznych: 1. Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji. 2. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe. 3. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet. 4. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google. 5. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną. Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi. Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej.

« wróć
Komentarze 0

Ostatnie relacje