« wróć

III edycja warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia – spotkanie XI

Coraz więcej osób przekonuje się do przechowywania plików w chmurze. Trudno się temu dziwić – bezpieczeństwo zapewniane przez narzędzia takie jak Dysk Google w połączeniu z ich funkcjonalnością (np. dokumenty Google), łatwym dostępem do danych z niemal każdego urządzenia i innymi zaletami przekona niemal każdego. Uczestniczki III edycji warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia przekonała zaraz po zapoznaniu z podstawowymi funkcjami „chmury”. 13 czerwca, podczas już drugiego spotkania z Dyskiem Google, poznaliśmy zasadę przechowywania, zapisywania oraz pobierania plików. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia prowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Program warsztatów to pięć bloków tematycznych: 1. Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji. 2. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe. 3. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet. 4. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google. 5. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną. Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi. Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej

« wróć
Komentarze 0

Ostatnie relacje