« wróć

III edycja warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia – spotkanie XIV

Mimo wakacji nadal poszerzamy cyfrowe kompetencje i zgodnie z wolą uczestników, będziemy je poszerzać przez całe wakacje… chociaż z małą różnicą… zmieniamy dni naszych spotkań. Do tej pory była to środa. Ze względu na wakacyjne, środowe spotkania dla dzieci w Pracowni Orange, byliśmy zmuszeni zmienić nasze wcześniejsze ustalenia. Stała pozostała tylko godzina rozpoczęcia zajęć – 11.00. Dni będą dostosowane do uczestników, więc będą ulegały zmianie. W tym tygodniu nasze spotkanie wypadło w czwartek, kolejne w najbliższy wtorek. A co robiliśmy? Na początek powtórka, która okazała się wstępem do kolejnego zagadnienia. Przeszliśmy od paska zakładek przeglądarki Google Chrome do zarządzania plikami i katalogami. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia prowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Program warsztatów to pięć bloków tematycznych: Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną. Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi. Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej.

« wróć
Komentarze 0

Ostatnie relacje