« wróć

III edycja warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia – spotkanie XV

Google Chrome – przeglądarka bez tajemnic Minimalistyczny interfejs to cecha jaka charakteryzuje produkty Google, dlatego kiedy po raz pierwszy popatrzymy na przeglądarkę Chrome, możemy mieć pewne wątpliwości co do jej funkcjonalności oraz problem z odnalezieniem niektórych podstawowych przycisków. Minimalizm interfejsu nie jest jednak równoznaczny z minimalistyczną funkcjonalnością, wręcz przeciwnie. Wiele bezpośrednich przycisków, znanych z innych przeglądarek, ograniczono do minimum, a ich funkcje połączono z innymi opcjami, wszystko po to, aby obsługa była prostsza, a uwagę przykuwała treść przeglądanych stron, a nie sam interfejs. Zgodnie z życzeniem uczestniczek warsztatów, tym razem poznawaliśmy możliwości przeglądarki… jednym słowem… wątpliwości zniknęły. Funkcjonalność produktu firmy Google potrafi zadziwić. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia prowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Program warsztatów to pięć bloków tematycznych: 1. Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji. 2. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe. 3. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet. 4. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google. 5. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną. Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi. Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej.

« wróć
Komentarze 0

Ostatnie relacje