« wróć

III edycja warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia – spotkanie XVII

Zajęcia niemal w całości poświęcone edycji zdjęć. Zgodnie z ideą warsztatów – ukierunkowania na wirtualną rzeczywistość, poznaliśmy dostępny online bezpłatny edytor zdjęć z dużym zestawem narzędzi do edycji. Wystarczyło kilka kliknięć i niepozorne zdjęcie uległo całkowitej zmianie: zmieniliśmy kontrast, dodaliśmy efekty, ramki, podpisy, ikony, zmieniliśmy kolor… a wszystko bez instalowania dodatkowego oprogramowania. XVII warsztaty jednak nie zdominował tylko jeden temat… 24 lipca poznaliśmy także kolejną e-usługę… tym razem naszą lokalną - internetową rejestrację do kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia prowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Program warsztatów to pięć bloków tematycznych: 1. Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji. 2. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe. 3. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet. 4. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google. 5. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną. Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi. Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej.

« wróć
Komentarze 0

Ostatnie relacje