« wróć

III edycja Warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia

Jak utrzymać porządek na dysku komputera? 12 kwietnia 2018 roku podczas już piątego spotkania w ramach III edycji warsztatów kompetencji cyfrowych II stopnia uczyliśmy się prawidłowego zarządzania danymi. Mimo że pojemność sprzedawanych dysków rośnie z roku na rok, przybywa też przechowywanych na nich danych. Powstają 2 problemy: zatrzymanie lawiny nowych plików oraz przeszukiwanie starych. Do porządkowania danych na dysku bardzo ważne są umiejętności kopiowania, przenoszenia i usuwania plików i folderów, zaś do szybkiego uruchamiania programów - tworzenie do nich skrótów. Nabywaniu tych umiejętności potrzeba czasu i wielu ćwiczeń, dlatego też kolejne spotkanie będzie kontynuacją tych zajęć, ale ze wskazaniem na ćwiczenia praktyczne. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia mają na celu aktywizację osób w każdym wieku poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do samokształcenia. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia prowadzi Jacek Prądziński, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans – trener kompetencji cyfrowych, lokalny animator, który inspiruje, uczy i pomaga w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. Program warsztatów to pięć bloków tematycznych: Zasady pracy w środowisku MS Windows, korzystanie z zasobów Internetu – przypomnienie i uporządkowanie kompetencji. E-informacja – wyszukiwarki internetowe, serwisy informacyjne, fora internetowe. E-komunikacja – dwukierunkowa interakcja przez Internet. E-dokumenty – tworzenie, edytowanie i przechowywanie dokumentów w Sieci – praca z Dyskiem Google. E- usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną. Blok pierwszy to uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych, przypomnienie podstawowych umiejętności pracy w środowisku Windows w celu sprawnego i biegłego poruszania się w środowisku oraz poszerzenia zakresu kompetencji, które pozwolą na przygotowanie uczestników do pracy z nowymi technologiami cyfrowymi. Bloki drugi – piąty ukierunkowane są na wirtualną rzeczywistość, mają na celu pokazanie, że wszystkie aspekty mają swoje odzwierciedlenie w świecie Internetu. Nabycie cyfrowych umiejętności ma nie tylko zapobiec wykluczeniu technologicznemu, ale przede wszystkim ma za zadanie pomóc pokonać wszelkie bariery, które dotychczas uniemożliwiały realizację własnych pasji, korzystanie z dóbr kultury, swobodę korzystania z administracji publicznej.

« wróć
Komentarze 0

Ostatnie relacje