Marcowy nabór w programie Mini-grantów

Aktywny Latarnik Polski Cyfrowej w swojej pracy wykorzystują przeróżne kompetencje – od umiejętności nawiązywania relacji, poprzez zdolności uczenia oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, public i media relations, na znajomości  nowoczesnych technologii skończywszy. Kompetencje oraz wiedzę Latarnicy mają szansę zdobywać podczas warsztatów tematycznych organizowanych przez PCR... Regulamin programu Mini-grantów.pdf załączniki do regulaminu minigrantowego.docx Instrukcja wypełniania załącznika.pdf

Konkurs „Działamy wspólnie” rozstrzygnięty!

Konkurs „Działamy wspólnie” miał na celu pobudzenie Latarników do współdziałania I stanowił inspirację do przygotowania ciekawych scenariuszy zajęć których zaletą jest możliwość realizacji działań edukacyjnych jednocześnie w kilku lokalizacjach z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji zdalnej. W ramach konkursu otrzymaliśmy szereg ciekawych propozycji za które serdecznie d...

W Wiśle dyskutowaliśmy o starzeniu się

Pod koniec lutego grupa 25 Latarników Polski Cyfrowej spotkała się w Wiśle na warsztatach tematycznych poświęconych specyfice edukacji cyfrowej osób z pokolenia 50+. Poprowadzili go: PhDr inż. Łukasz Tomczyk oraz dr Artur Fabiś z Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Pedagogicznego. Warsztaty rozpoczęły się od grywalizacji - quizu poświęconego tematyce p... Prezentacja z warsztatów poświęconych tematyce pracy z osobami starszymi

Wszystkie wydarzenia »