Streszczenia LPD

Robert Aleksiejuk

Internet bez obaw o Przyszłość

powiat hajnowski świetlice wiejskie z dostępem do internetu

Nadrzędnym celem jest edukacja cyfrowa osób w wieku 50+  wykluczonych cyfrowo lub czujących się niepewnie w tym środowisku.

Pokazanie jakie są możliwości wyszukiwania w Internecie: zakupów, informacji, porad, usług bankowych, korespondencji elektronicznej, przesyłania załączników, dokumentów i fotografii. Promowanie projektu to rozpowszechnienie informacji w formie: plakatów, ulotek oraz wielu spotkań  o tematyce informacyjnej mówiącej o cyfryzacji w Polsce. Spotkania będą wśród różnych grup społecznych. Przeważać wśród nich będą seniorzy, oraz osoby chcące poznacz świat internetu, oraz uczestnicy imprez masowych. Szkolenia grupowe i indywidualne dla około 300 osób.
Co do zajęć to będą to: poczta elektroniczna, oferty pracy, obsługa przeglądarek i ich wykorzystanie na zrobienie zakupów, przelewów, opłat rachunków, fotografia cyfrowa, komórkowa, przesyłanie plików, wypełnienie gotowych szablonów, min deklaracji podatkowej. Odwiedzanie kin teatrów i muzeów, słuchanie utworów, oglądanie filmów, rozmowy na odległość. Zajęć w terenie i zabawy w plenerze, oraz integracyjny rajd rowerowy. 

Do góry

Jan Andrukiewicz

Cyfrowe podróże dla dojrzałych

Jasień, Gmina wiejsko-miejska Jasień, powiat żarski, woj. lubuskie: zajęcia w Urzędzie Gminy, świetlicach wiejskich, bibliotekach, w siedzibach stowarzyszeń, budynkach użyteczności publicznej, w domach seniora i inne

Słowem kluczowym mojego Lokalnego Planu Działania są podróże. Zakłada on wprowadzenie krok po kroku (podróżowanie) do świata cyfrowego 300 osób z gminy wiejsko-miejskiej Jasień i powiatu żarskiego. Celem jest zmiana postaw i pokazanie, że świat cyfrowy, to kolejna część codziennego życia. Wykształcenie u uczestników umiejętności używania komputera, internetu oraz urządzeń peryferyjnych. Pokazanie konkretnych korzyści wynikających z ich używania. Wzbudzenie motywacji do stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. Kształtowanie pozytywnej samooceny i likwidowanie poczucia obcości w kontakcie ze światem cyfrowym. Grupa docelowa: wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+. Miejsce zamieszkania: gmina wiejsko-miejska Jasień, powiat żarski. Charakter zatrudnienia oraz płeć nieistotne. Działania będą cyklicznie podejmowanymi minimum dwoma comiesięcznymi kilkugodzinnymi spotkaniami integracyjnymi, a zarazem szkoleniami. Optymalnie cztery szkolenia w miesiącu, po trzy godziny każde. W razie zapotrzebowania spotkań będzie więcej w danym miesiącu.

Do góry

Wojciech Bajor

Klikać każdy może ...kochany Seniorze:)

Szczekociny, Irządze, powiat Zawiercie w bibliotekach gminnych i szkolnych pracowniach komputerowych

Głównymi celami mojego działania będzie spowodowanie aby uczestnicy zauważyli jak można sobie ułatwić wiele codziennych działań, przekazać swoje pasje innym, przełamać strach przy korzystaniu z internetu oraz umieć wykorzystać nabyte umiejętności. Osiągnięcia tych celów będzie możliwe poprzez następujące działania: -szkolenia w pięcioosobowych grupach, -wideokonferencje ze znanymi osobami społeczności lokalnej jak również osobami znanymi z telewizji (sportowcy, uczestnicy teleturniejów), -spotkania integracyjne poza salami szkoleniowymi np. wycieczki, rajdy, grill, karaoke czy wyjazd do kina. Szczegółowe działania obejmować będą: -zakładanie kont pocztowych, wysyłanie i odbieranie wiadomości z załącznikami (zdjęcia ze szkoleń i wycieczek), -przeszukiwanie ofert pracy dla chętnych w tym również dla emerytów, -planowanie wycieczek, wczasów przy wykorzystaniu wyszukiwarek internetowych oraz forum dyskusyjnego, -zakupy przez internet z wykorzystaniem porównywarek cenowych, -doładowanie telefonu komórkowego – obsługa konta bankowego, -założenie bloga, pisanie wspólnych artykułów i wysyłanie ich do gazety lokalnej.

Do góry

Wioleta Baran

Promyk nadziei na lepsze jutro

Gmina Świeszyno, miejsowości Kurozwęcz,Świeszyno, Niedalino,Strzekęcino, Niekłonice, Konikowo,Dunowo, Zegrze Pomorskie świetlice wiejskie, biblioteka , szkoła

Głównym celem projektu jest zachęcenie pokolenia 50+ do korzystania z komputera, Internetu, telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego. Pokazanie jakie możliwości stwarza korzystanie z Internetu: wyszukiwanie informacji, porad, fotografii,obrazów, usługi bankowe, korespondencja elektroniczna, robienie zakupów.
Promocja projektu: informacje w lokalnej prasie, radiu, plakaty, organizacja kilku konferencji z udziałem eksperta dotycząc projektu. W spotkaniach będą uczestniczyć różne osoby, przeważać będą seniorzy. Zajęcia będą grupowe i indywidualne. Tematyka będzie dostosowana do potrzeb uczestników. W szkoleniach weźmie udział około 300 osób.
Tematyka zajęć będzie obejmowała: zapoznanie z Microsoft Office Word, obsługę przeglądarek i ich wykorzystanie, pocztę elektroniczną, robienie zakupów przez Internet, bankowość elektroniczną, fotografię komórkową, cyfrową, wirtualne spacery po muzeach, rozmowy przez skype, oglądnie filmów. Każda grupa stworzy prezentację dotyczącą swoich zainteresowań

Do góry

Karolina Baranowska

Pokolenie wczesniej urodzonych w czterech porach roku

Człuchów - biblioteka, Kołdowo- świetlica wiejska, Przechlewo - biblioteka i dom kultury, działania będą prowadzone ta terenie powiatu człuchowskiego

Celem Lokalnego Planu Działania pod nazwą "Pokolenie wcześniej urodzonych w czterech porach roku" jest zmotywowanie 270 osób pokolenia 50+(kobiet i mężczyzn)z powiatu człuchowskiego do korzystania z komputera i Internetu.Działania będą prowadzone na terenie Człuchowa, Kołdowa i Przechlewa. Głównymi partnerami projektu będą: Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie (MBP), Gminne Centrum Kultury w Przechlewie (GCK), Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie (GBP). Każde z działań poprzedzone będzie kampanią promocyjną.Poza warsztatami komputerowymi w MBP w Człuchowie będą organizowane cykliczne spotkania w Przechlewie i Kołdowie oraz jednorazowe akcje w Człuchowie dotyczące zainteresowań i pasji pokolenia 50+. Skorzystanie z Internetu w różnych miejscach (podczas spaceru po parku, podczas spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, czy lokalnego jarmarku)będzie ciekawe i niecodzienne,pozwoli to przełamać bariery i zachęci do aktywności w wirtualnym świecie.Chcę udowodnić seniorom jak przydatnym narzędziem w życiu codziennym może być komputer i Internet.Spotkania będą organizowane w miejscach przyjaznych seniorom,komputer ma być tylko miłym dodatkiem dostępnym dla osób w każdym wieku.

Do góry

Olaf Baranowski

Latarnik na terenie Gminy Elbląg

Gmina Elbląg, Powiat Elbląski

Celem moich działań jest zmiana nastawienia osób +50 do korzystania z nowoczesnych technik komunikacji oraz wyszukiwania informacji w Internecie. Odbiorcami moich działań będą mieszkańcy Powiatu Elbląskiego w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Do góry

Emil Barclay

KLIKSENIOR

Powiat zawiercianski i okolice

Początek roku rozpoczęcie działań przygotowanie do pracy Pierwszy Kwartał roku -Kampania informacyjna w Lokalnych Mediach ( nabór uczestników, Analiza rynku potrzeb) Kampania Informacyjna, współpraca ze włodarzami gmin i powiatów, poznanie lokalnego środowiska dotarcie do młodzieży Kampania „Śieciaki – Starszaki” Drugi kwartał Szkolenia latarnicze i integracja latarników. Okres wakacyjny to: Akcja promocyjna na festynach i imprezach kulturalno sportowych, „Pogotowie Internetowe” (okres urlopowy). Wrzesień Październik 2013 – Szkolenia Latarnicze. Koniec roku 2013 to czas na Ewaluacje: Pigułka cyfrowej wiedzy. Początek roku Działanie pt. Wyspa Latarnicza- Akcje społeczne na rzecz osób starszych. Luty Marzec 2014 – Szkolenia latarnicze Kwiecień 2014 - Wyspa Latarnicza- Akcje społeczne na rzecz osób starszych. Maj 2014 – Mini konferencja – impreza uczestników Dzień Latarki Czerwiec. Zakończenie działań (15.06.2014)

Do góry

Edyta Bartman

Internet dla Seniora

Łańcut, gmina Łańcut, Powiat Łańcut, Miejska Biblioteka Publiczna

Działanie skierowane do osób w wieku 45+, w celu ich aktywizacji w świetle działań cyfrowych. Plan Działania opracowany został w sposób różnorodny, tak by zachęcił jak największą liczbę osób do skorzystania z oferty. Na spotkania będą zapraszane różne osoby - eksperci, dietetycy, podróżnicy, konfrontujący świat cyfrowy ze światem realnym.Zajęcia będą również dopełniane rekwizytami, np. gazetami. W ramach LPD planowana jest wycieczka do muzeum.

Do góry

Wojciech Beczkowski

Latarnik Ziemi Zgierskiej

powiat zgierski - Gminne Ośrodki Kultury

W ramach założeń programu "Latarnik ziemi zgierskiej" planowanie są spotkania warsztatowe mające na celu przybliżenie otaczającego nas świata cyfrowego osobom nie mających dotychczas z nim styczności. Działania te realizowane będą poprzez aktywizowanie lokalnych społeczności (parafie, koła gospodyń wiejskich, OSP, biblioteki publiczne itp.). Dzięki zaangażowaniu różnorodnych środowisk możliwe będzie dotarcie do szerokiej grupy osób „wykluczonych cyfrowo”. Poziom jak również zagadnienia poruszane na spotkaniach będą indywidualnie dopasowywane do uczestników. Układanie sztywnych ram programowych nie znając potrzeb konkretnej grupy osób nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ uczymy tego co my sami zakładamy za potrzebne. Niestety nie zawsze jest to zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

Do góry

Małgorzata Bednarek

Computer & Coach czyli Cyfrowe buty do internetu

Powiat Kłodzki, gmina Stronie Śląskie, świetlice wiejskie, remizy w 10 wsiach i w mieście; gmina Lądek-Zdrój - świetlice wiejskie, remizy w 8 wsiach. Powiat Ząbkowicki, gmina Złoty Stok, świetlice, domy kultury remizy w 6 wsiach.

Projekt „Computer & Coach czyli Cyfrowe buty do świata internetu” to zapoznanie z możliwościami internetu grupy ok. 400 osób w 25 miejscowościach 3 gmin miejsko-wiejskich Województwa Dolnośląskiego: Stronie Śląskie, Złoty Stok i Lądek-Zdrój w okresie luty 2013-czerwiec 2014. Odbiorcy to głównie osoby 50+ z terenów wiejskich. Projekt zakłada organizację dwóch spotkań około 2-2,5 godz. w 25 miejscowościach wiejskich z udziałem ok. 8 osób każde. Do wyboru zostaną przedstawione prezentacje i warsztaty, np.: „W sieci zaplatane” czyli robótki ręczne, Kochane zdrowie a więc Polaku zadbaj o siebie sam, Gotowanie z internetem, Stroiki świąteczne-cyfrowy krok po kroku, Między nami strażakami. Dużą rolę odegrają lokalni partnerzy - samorządy, NGO-sy, Koła Gospodyń, strażacy. O spotkaniach informować będą plakaty oraz liderzy wiejscy, którzy sami będą zachęcać swoich sąsiadów i znajomych do udziału w spotkaniu. Integralną częścią warsztatów będą elementy coachingu, które pomagają poznać siebie i zmieniać w sposób bardziej świadomy swoje kompetencje życiowe. Promocja projektu: logo, strona internetowa, Facebook, plakaty, filmiki na youtube, regionalne media.

Do góry

Ewa Białek

Otwórz okno na cyfrowy świat.
Poznaj świat i daj się poznać światu.

Ustecki UTW – Żyj kolorowo, Świdwiński Ośrodek Kultury Zamek, Parafia Kraków – Bronowice Wielkie, UM Świdwin, Akademia Pomorska w Słupsku, Klub Kwadrat SM w Słupsku, MBP w Słupsku, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku.

Plan działania obejmuje wykłady aktywizujące z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dla grup zrzeszonych oraz warsztaty z użyciem urządzeń cyfrowych dla grup zrzeszonych oraz pozostałych osób z grupy 50+. Wykłady: WWW; metody przeszukiwania zasobów WWW z użyciem Google, w tym Google Earth; prezentacja witryn internetowych dedykowanych uczestnikom (miasto, organizacje, dom kultury, parafia itp.), ochronie zdrowia, komunikacji (PKP, PKS, komunikacja miejska), zakupom i płatnościom przez internet; pozostałe usługi internetowe – komunikacja w sieci (e-mail, komunikatory, portale społecznościowe); korzyści wynikające z wykorzystania cyfrowych rozwiązań, w tym internetu, przez osoby z grupy 50+. Warsztaty: podstawy użytkowania komputera; przeglądanie zasobów internetu; zapoznanie z urządzeniami cyfrowymi; przetwarzanie własnych dokumentów, zdjęć; nawiązywanie kontaktów w sieci; publikacja cyfrowych materiałów w internecie. Celem powyższych działań jest odkrycie potrzeby wykorzystania cyfrowych rozwiązań przez osoby w wieku 50+, wzrost świadomości wykorzystania internetu do realizacji własnych pasji, zainteresowań i nawiązywania kontaktów a także wzrost komputerowych umiejętności.

Do góry

Agata Białkowska

Mobilna edukacja cyfrowa 50+ w gminie Świdnica.

11 sołectw w gminie Świdnica, powiat zielonogórski, zajęcia odbywają się w salach wiejskich oraz Bibliotece Gminnej w Świdnicy.

Zamierzeniem LPD jest dotarcie do osób wykluczonych cyfrowo zamieszkujących wszystkie wsie sołeckie w gminie Świdnica. Aby przekonać do dalszego samodzielnego działania osoby z pokolenia 50+ należy stworzyć odpowiednie warunki. Zamiarem moim jest wykorzystanie mobilnych punktów internetowych tak aby ułatwić osobom zainteresowanym poznanie nowych technologii w miejscu swojego zamieszkania, co w dzisiejszych czasach jest możliwe do realizacji i wskazuje nowe nieznane rozwiązania technologiczne dla ludności zamieszkałej na obszarów wiejskich. Takie działanie przyczyni się do zwiększenia frekwencji na zajęciach ponieważ częstą przeszkodą dla tych ludzi jest problem z dotarciem do innych miejscowości gdzie mogą odbywać się tego typu zajęcia. Mobilny punkt internetowy to: laptopy, rzutnik z ekranem, usługa dostępu do internetu. Z takim wyposarzeniem można prowadzić zajęcia edukacyjne w każdej z 11 wsi sołeckich wykorzystując sale wiejskie. Rozpoczynając działania w danej miejscowości organizuję pierwsze spotkanie informacyjno-organizacyjne, gdzie omawiam zagadnienia do przećwiczenia na mobilnym stanowisku komputerowym. Następne zajęcia to spotkanie w mniejszym gronie, nauka praktyczna.

Do góry

Zbigniew Białostocki

Opolski i50 plus

Województwo opolskie

Opolski i50plus to plan działania mający na celu zmianę postaw osób, które z różnych powodów są zagrożone wykluczeniem cyfrowy. W trakcie spotkań seniorzy będą mieli okazję sprawdzić, co znajduje się w internecie.
Informacja o tym co wydarzyło się w mieście nie wymaga wycieczki do kiosku po gazetę. Lokalna prasa ma swoje odpowiedniki w internecie. Radio można słuchać nie mając radia. Osoby lubiące kabaret, muzykę - znajdą swojego ulubionego wykonawcę na YT. Podróżnicy zobaczą panoramy atrakcyjnych miejsc w Google View. Audiobook to książka, którą się słucha. Ulubione seriale można zobaczyć w serwisach z mechanizmem VOD. Wielbiciele malarstwa zobaczą najbardziej znane galerie nie ruszając się z domu. Pomoże im Google Art. Rozmowa z osobami bliskim może być za darmo, a ponadto osobę z którą się rozmawia można zobaczyć na ekranie.
Dostęp do informacji, wiedzy i kultury nie jest wyłącznie domeną ludzi młodych. Nie wymaga wielkich wydatków i trwających tygodniami kursów. Wystarczy zrozumieć jak działa wyszukiwarka i co to jest słowo kluczowe. Co kryje się pod tajemniczym słowem nawigacja? Dlaczego tablet jest urządzeniem szczególnie przydatnym dla seniorów?
LPD ma swoją mało ciekawą stronę techniczną. Są to działania które doprowadzają do spotkań z seniorami. Nie są one jednak istotą planu. Ważne jest to, aby seniorzy zrobili pierwszy krok zmierzający do poprawy jakości życia.

Do góry

Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska

Komputer - moje nowe narzędzie

Powiat przemyski: świetlica Caritas, biblioteki, następnie warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich, grup niezrzerzonych

„Komputer – moje nowe narzędzie” to pokazanie nowego sposobu promocji siebie: swoich dokonań, wiedzy czy umiejętności. Dzięki wymianie doświadczeń przyczyniamy się do wzbogacenia zasobów internetu, a przez to ubogacamy kulturę, opisując przyrodę i atrakcje jakie otaczają nas na co dzień promujemy region. Z jednej strony uczymy się czegoś nowego i odkrywamy nowe możliwości narzędzia jakim jest komputer i internet, z drugiej dzielimy się tym co mamy, wiemy, co chcielibyśmy udostępnić szerszej publiczności. Konto e-mail, nauka korzystania ze skanera, zmniejszanie zdjęć, czy ich drobny retusz, zakładanie bloga, podstawowe funkcje forum, netykieta i bezpieczeństwo w sieci. To podstawy, które chciałabym przekazać i potraktować jako niezbędne minimum potrzebne do poruszania się w cyfrowym świecie. Zachętą byłaby możliwość wymiany zdjęciami, przepisami, sprawniejsza komunikacja w grupie i możliwość wspólnej pracy. Zaszczepienie przekonania, że komputer i internet są kolejnymi narzędziami z których możemy korzystać na co dzień, które pomagają rozwijać nasze umiejętności i dzięki którym możemy uprościć nawet codzienne czynności to mój cel.

Do góry

Karolina Bloch

Latarnik Cię zaskoczy!

Ostroróg, gmina Ostroróg, powiat szamotulski, Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, Gminne Centrum Informacji, Centrum Kształcenia w Szczepankowie, Biblioteka Publiczna Mista i Gminy Ostrorog, Zespół Szkół w Ostrorogu.

Celem działań Latarnika będzie zachęcenie do zapoznania z komputerem i korzyściami płynącymi z Internetu, mieszkańców Gminy Ostroróg w wieku 50+. W tym celu zaplanowałam włączenie się we wszystkie imprezy kulturalno-oświatowe na terenie gminy oraz w projekty realizowane przez Klub Seniora „Jaśki” z Ostroroga, w przygotowane których byłam od początku włączona. Działania Latarnicze będą uzupełniały się z tymi projektami, promując wspólną ideę przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Zaplanowane działania obejmują realizację: 2 szkoleń komputerowych, 11 spotkań warsztatowych (np. Przygotowanie aukcji internetowych na WOŚP, Dzieci zapraszają dziacków, Konkurs na e-kartkę wielkanocną, Maj miesiącem książek, Oglądamy zdjęcia z wakacji, Kupujemy prezenty przez Internet, Gotujemy z Internetem, Co w Internecie piszczy o rybach), 5 spotkań/akcji informacyjno-promocyjnych (Wiosenne rozmaitości, Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych, Kabaretów Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki) oraz 2 konferencji. Podsumowaniem realizowanych działań będzie impreza dla wszystkich seniorów – rajd rowerowy oraz piknik.

Do góry

Piotr Bogdał

Internetowi 50+ - Latarnia internetu

Kłodzko, Klub Pracy Kłodzko

Nauczysz się u mnie podstaw korzystania z komputera - bez zbędnego wdawania się w szczegóły techniczne i niuanse chciałbym pokazać, że komputer nie gryzie, i że naprawdę może być doskonałym narzędziem. Chciałbym pokazać, że świat komputerów i internetu nie jest tylko zamknięty dla młodych ludzi, że jest tam także miejsce dla osób które swoją młodość mają już za sobą. Zajęcia mają najczęściej formę indywidualną, więc nie trzeba się obawiać, że zostawię Cię samym sobie. W zależności od stopnia znajomości tematu będę podpowiadał, albo współuczestniczył w odkrywania świata komputerów i Internetu. Zapraszam zarówno osoby, które nigdy nie miały styczności z klawiaturą i myszką, jak i te które mają pewne podstawy, ale nie mogą się odnaleźć w cyfrowej rzeczywistości. Zapraszam także serdecznie osoby bezrobotne – żyjemy w czasach, gdy Internet stał się podstawowym narzędziem w poszukiwaniu pracy i w rekrutacji. Tutaj nie tylko napiszesz swoje CV które sprawdzi pod kątem poprawności specjalista, ale także nauczysz się wyszukiwać oferty pracy przez Internet i aplikować na nie.

Do góry

Piotr Borowy

Zrób pierwszy krok! Każdy kolejny będzie sukcesem.

Częstochowa, częstochowski, Akademia Jana Długosza.

Głównym celem i założeniem w moim projekcie jest pokazanie seniorom w jak szybki i łatwy sposób mogą zdobyć prawidłową umiejętność posługiwania się Internetem. Planuję nauczyć ich podstaw, które pozwolą na samodzielne zdobywanie wiedzy z zakresu wszelkich umiejętności związanych z cyfrowym światem. Chciałbym nauczyć ich samodzielnego myślenia w tej dziedzinie i zmotywować do pogłębiania wiedzy o Internecie we własnym zakresie. Dzięki temu przykładowy senior, który ukończy szkolenie, jeżeli tylko będzie tego chciał, sam zacznie uczyć się korzystania z Internetu. Ważne, by pokazać, z jaką łatwością można zdobywać informację w Internecie, ukierunkować odpowiedni sposób myślenia. Znając podstawy obsługi komputera, przeglądarki i co najistotniejsze, wyszukiwarki, każdy jest w stanie znaleźć to, czego szuka. Poszerzać swoje horyzonty i dzielić się tą wiedzą ze znajomymi, czy sąsiadami. Dzięki temu przeszkolony senior staje się tak naprawdę ‘Latarnikiem’. W swoim środowisku będzie w stanie pomagać i uczyć innych ludzi korzystania z komputera i Internetu i to nie tylko pokolenia 50+. Poprzez realizację tego projektu, wszystkich uczestników będę do tego zachęcać.

Do góry

Łukasz Borszewski

Przyjazny Internet

Iława, gminy: Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, miejsce: szkoły średnie, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, Powiatowy Urząd Pracy, biblioteki, świetlice

Spotkania będą przeprowadzane w formie warsztatów z dużym naciskiem na pełne zaangażowanie każdego uczestnika w zajęciach. Liczebność grup zakładam na max 8-10 osób, spotkania 2 razy w tygodniu (konkretny dzień tygodnia zależny od grupy). Nie zakładam stałej tematyki bo będzie ona zależna od zainteresowania każdego uczestnika. Zajęcia moje będą miały na celu zachęcić uczestników do szukania interesujących ich informacji w Internecie, do nawiązywania kontaktu z osobami o zbliżonych zainteresowaniach i jeżeli wykażą taką potrzebę, zasygnalizowania i krótkiego objaśnienia przy pomocy jakich programów komputerowych mogą rozwijać swoje hobby. Szkolenia planuję przeprowadzać nie tylko w mieście Iława, ale również w gminach. W zajęciach „gminnych” planuję m.in. przybliżyć oprócz zalet jakie niesie ze sobą Internet (wyszukiwarki, portale, dostępne kanały dystrybucyjne do sprzedaży bezpośredniej własnych produktów – sklepy internetowe, serwisy aukcyjne itp.), również tematykę cyfrowej pomocy płynącej ze strony dostępnego oprogramowania w prowadzeniu gospodarstwa rolnego (produkcja roślinna i zwierzęca).

Do góry

Bożena Brzostowska

E-duk@cja. Twój pierwszy krok w cyfrową dorosłość.

Olsztyn, gminy wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego.. Działalność będzie prowadzona na dwóch płaszczyznach: w bibliotekach oraz otwartej przestrzeni.

Prowadzone przeze mnie działania latarnicze będą prowadzone dwutorowo. Przede wszystkim prowadzę regularne zajęcia edukacyjno-rozrywkowe, w okresie letnim także takie, jak spotkania informacyjne, zajęcia terenowe, mini szkolenia pod namiotem, konferencje kompetencyjne i wycieczki. Równie ważne są zajęcia informacyjno-dokumantacyjne pozwalające agregować dane niezbędne do dalszych działań. Jednak głównym działaniem niniejszego programu są zajęcia terenowe, organizowane we współpracy z innymi latarnikami. Najpierw monitorujemy kalendarz imprez odbywających się w otwartej przestrzeni w województwie warmińsko-mazurskim, następnie razem z innymi latarnikami, osobami które już zadeklarowały pomoc przy projekcie będziemy na takie imprezy jeździć i prowadzić spotkania terenowe. Raz w miesiącu planuję spotkania z ekspertem, który będzie prowadził wykład mający na celu promowanie cyfrowych kompetencji i umiejętności. Powstanie blog, na którym Uczestnicy znajdą nie tylko informacje o podejmowanych działaniach ale też ciekawostki ze świata tzw. nowych mediów. Stworzona zostanie również strona internetowa prezentująca galerię zdjęć aktualnych i archiwalnych uczestników spotkań.

Do góry

Krzysztof Buczek

Internet nie gryzie czyli tematyczny rozwój osobowości

Krynka, Gmina Łuków oraz Warszawa, m.st. Warszawa

W Polsce zgodnie z danymi GUS (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców, 2011) mieszka ponad 6,7 mln osób w wieku poprodukcyjnym. W mojej miejscowości procent osób powyżej 50 roku życia do ogółu ludności jest jeszcze większy. Bardzo łatwo zauważyć, że mojej miejscowości „starszaki” mają wiele zainteresowań. Można również łatwo zauważyć, że osoby, które chcą rozwijać się w danym obszarze trafiają na wiele barier i nie mogę pogłębiać swoich zainteresowań. Działania rekrutacyjne będą dostosowane do grupy osób, czyli do „starszaków” i ich rodzin. Jednym z podstawowych kanałów komunikacji ze „starszakami” będą rozmowy indywidualne – dla tych osób rozmowa z inna osobą jest bardzo potrzebna. W ramach projektu planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów: - wzrost świadomości na temat Internetu w społeczeństwie lokalnym gminy Łuków, - przygotowanie 18 artykułów tematycznych do prasy, - współpraca z minimum 5 instytucjami zewnętrznymi. Dodatkowo w ramach całego projektu będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna zamieszczana w Internecie i publikacyjnej kronice projektu.

Do góry

Anna Burda

Lokalny plan działania

Tarnów, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska. Wojnicz, Pilzno, klubokawiarnie, świetlice , biblioteki.

Głównym celem mojej działalności będzie odnalezienie i przekonanie nieprzekonanych oraz zachęcenie niechętnych do tzw. "pierwszego kroku" w cyfrowym świecie. Ludzi wykluczonych cyfrowo 50+ nazywanych przez nas Latarników "Starszakami". Ludzi, którzy nigdy do tej pory nie mieli do czynienia z komputerem i internetem.Chcę przełamywać ich bariery psychologiczne i osobiste lęki dotyczące bezradności cyfrowej. Celem nie jest wyszkolenie komputerowe lecz przełamanie stereotypu często występującego u ludzi starszych, że nie jest im to potrzebne, że nie potrzebują i że na co im to?. Zakładam że w ciagu18 miesięcy osiągnę cel ponad 270 osób przekonanych do internetu i umiejących z niego korzystać w podstawowym stopniu. Dzięki zorganizowanym zajęciom osoby starsze zyskują wiedzę na temat funkcjonowania komputera, podstawowego oprogramowania służącego np. do tworzenia tekstu, odtwarzania filmów, fotografii, a także nauczą się obsługiwania wyszukiwarek internetowych, obsługę konta pocztowego i wiele innych interesujących ich rzeczy. Zajęcia planuje dwa razy w tygodniu, a rekrutację osób wykluczonych cyfrowo zacznę od spotkań informacyjnych. Grupy Starszaków będę dobierała tematycznie.

Do góry

Grzegorz Charzewski

Lokalny Plan Działania Bobrowniki powiat lipnowski

Bobrowniki, gm. Bobrowniki, powiat lipnowski, Pracownia Orange, CK "wioska internetowa"

Celem planowanych działań jest dotarcie do jak największej grupy osób dotychczas wykluczonych cyfrowo i nakłonienie ich do korzystania z nowoczesnych technologii w życiu codziennym. W swoim planie działania uwzględniłem dotarcie do przedstawicieli wszystkich grup społecznych z pokolenia 50+. Z racji położenia i sytuacji społecznej w gminie i powiecie największą grupę będą stanowić emeryci, renciści i rolnicy. Planuję przeprowadzać spotkania w małych kameralnych grupach, żeby łatwiej nawiązać kontakt z uczestnikami i przełamać ich strach i nieufność przed komputerem i internetem.W pierwszej kolejności moje działania chcę skupić na gminie Bobrowniki. Następnie jeżeli stwierdzę, że w mojej okolicy zaczyna brakować chętnych do wyjścia z e-wykluczenia swoje działania skieruję na sąsiednie gminy, gdyż stwierdziłem, że jestem jedynym Latarnikiem w powiecie lipnowskim. Zarówno my jako Latarnicy, jak i PCRS mamy dużo do zrobienia w temacie promocji. Mam nadzieję, że za półtora roku nie będę słyszał pytania "czy jako latarnik będę pracował na latarni", jakie usłyszałem od urzędniczki w Urzędzie Pracy.

Do góry

Daniel Cholewiak

Z komputerem bliżej świata

powiat tarnowski, gminy sąsiadujące z gminą Tarnów, szkolne sale komputerowe

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu. Jedna sesja trwa 2-3 h. 10-12 osobowa grupa kursantów 50+ zamieszkujących gminy, w których organizowane są spotkania, w ciągu 5-6 szkoleń poznaje podstawy obsługi komputera oraz internetu, a także pogłębia więzi międzyludzkie. Kursy odbywają się cyklicznie. Do końca czerwca 2014, przeszkolonych zostanie około 300 osób.

Do góry

Iwona Choma

Edukacja cyfrowa pokolenia 50+
w gminie Piaski, Trawniki i Rybczewice

Urzędy Gminy, Biblioteka, świetlica wiejska - Piaski, Rybczewice, Trawniki

Głównym celem działań będzie podniesienie świadomości oraz upowszechnienie wiedzy na temat korzyści związanych z używaniem Internetu wśród osób w wieku 50+ na terenie gmin Piaski, Rybczewice i Trawniki. Planowane działania w okresie od stycznia 2013 r. do maja 2014 r.: - spotkania informacyjne w instytucjach na terenie gmin oraz kolportaż materiałów informacyjnych, - współpraca z E-Seniorem,który wzbogaci spotkania swoim doświadczeniem oraz będzie inspirował i motywował innych do korzystania z Internetu, - spotkania z grupami formalnymi i nieformalnymi, działającymi na terenie gmin. Celem spotkań będzie przekonanie uczestników do zalet i funkcji korzystania z Internetu, - spotkania z osobami indywidualnymi, podczas spotkań osoby w wieku 50+ będą mogły nabyć nowe, interesujące ich kompetencje cyfrowe, - spotkania pt. "Z Interentem za pan brat", będą to spotkania tematyczne przygotowane i dobrane do potrzeb zdiagnozowanej grupy, - obecność Latarnika podczas lokalnych imprez, mające na celu promocję działań latarniczych.

Do góry

Małgorzata Cofała

Pora na Nestora

Powiat Otwocki

Działania zaplanowane w ramach projektu mają na celu wprowadzenie w świat Internetu oraz wspieranie postawy Uczenia się przez całe życie poprzez zbudowanie środowiska społecznego korzystnie oddziaływującego na uczestników projektu. Charakterystyka odbiorców: Kobiety i mężczyźni w wieku 50 + (350os. ) zamieszkali na terenie powiatu otwockiego (głównie gmin: Otwock, Józefów, Wiązowna) ze szczególnym uwzględnieniem pracowników oświaty Uzasadnienie wyboru: spośród ogółu mieszkańców 50 + którym dedykowany jest projekt dodatkowy nacisk zostanie położony na rekrutację w grupie nauczycieli z uwagi na rolę jaka pełnią w społeczności oraz powiększającą się przepaść między umiejętnościami dzieci i młodzieży, a nauczycielami. Dla nauczycieli umiejętność korzystania z Internetu przekłada się wprost na życie zawodowe ( jakość i atrakcyjność przekazywanej wiedzy). Cel główny: • wprowadzenie w świat Internetu 350 osób w wieku 50+ Cele pośrednie 1. Cyfrowa integracja społeczna 2. Budowanie poczucia własnej wartości uczestników projektu 3. Aktywizacja społeczna uczestników projektu

Do góry

Stanisław Czajka

„1, 2,… a może 1002 zastosowania internetu!
(i)Świętokrzyskie Spotkania Starszaków.”

M. Kielce: File Miejskiej Biblioteki Publicznej (1,10,11,12) , Przychodnia Terapii Uzależnienia, DPS-y (Tarnowska 10, Jagiellońska 76). Powiat kielecki to gminy: Zagnańsk, Masłów, Daleszyce, Morawica -instytucje publiczne, woj.mazowieckie.

„1, 2,… a może 1002 zastosowania internetu! (i)Świętokrzyskie Spotkania Starszaków”, to cykl spotkań przeznaczony dla osób, którzy z różnych powodów nie korzystają z Internetu. Wyróżniam 5 podstawowych grup odbiorców: 1. Osoby 50+ aktywne intelektualnie i ruchowo. Formułą podstawową jest formuła „Poprzez wnuczka do Dziadka/Babci”, oparta na konkursie z nagrodami. Podstawowa forma zajęć to: spotkania, konkurs + warsztaty, konsultacje. Ponieważ zależy mi na wspólnej zabawie, chciałbym, aby wnuczki zapraszając swoich dziadków w świat wirtualny, otrzymały adekwatną nagrodę w postaci np. biletu do kina/teatru, ale również na rozgrywki sportowe organizowane w mieście. 2. Osoby odczuwające samotność w wyniku emigracji najbliższych. 3. Osoby „50+” uczestniczące w zorganizowanych formach spędzania czasu (Klub Seniora, Kluby dla Samotnych). 4. Osoby mieszkające/przebywające w Domach Seniora, Domach Pomocy Społecznej. 5. Osoby wykluczone z powodu uzależnień. Można je spotkać w specjalistycznych placówkach Terapii Uzależnienia i np. Klubach AA Kluczem do sukcesu przy realizacji stanowią środki finansowe. Regularność ich wpływów stanowi o sukcesie bądź porażce.

Do góry

Hanna Czajkowska

Znam i liuię Internet - żyję pełniej

Ciecjocinek, Sławic gm Nowogród pow Łomza, Woźnawieś gm Rajgród ,pow Grajewo, Łomza,

Zajęcia będą odbywały się w grupach 8-10 osobowych. Osoby zaproszone do udziału w zajęciach będą w tej samej grupie wiekowej Zajęcia będą odbywały się w czterech blokach łącznie 3 godz. Długość przerw po każdym bloku będzie uzależniona od potrzeb uczestników Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.Uczestnicy zajęć to kuracjusze przebywajacy na leczeniu sanatoryjnym w Ciechocinku,lub na turnusach rehab w w Łomży dziadkowie i babcie dzieci ze Szk Podst oraz członkinie Koła Gospodyn w Sławcu gm Nowogród pow Łomża, członkowie organizacji pozarządowych działajacych na terenie pow Łomza, osoby niepełnosprawne chore na stwardnienie rozsiane/SM/ i zaniik mięśni z terenu Diecezji Łomzyńskiej, mieszkańcy Woźnejwsi, i przebywajacy tam na wypoczynkui "letnicy " w W niektórych prowadzonych zajęciach uczestniczyć będą osoby już umiejące posługiwać sie komputerem i korzystające z internetu Spotkania będą organizowane na terenie sanatorium POLLEX i Chemik, w Szk Podst w Sławcu, w Centrum Rehabilitacji CARITAS w Łomży, w biurach Stowarzyszeń, w Gos[pdarstwei Gościnnym EKOLANDIa w WoźnejwsiPromocja projektu będzie prowadzona w lokalnych mediach Spotkania z lokalnymi władzami poprzedzą organiz

Do góry

Andrzej Czapla

Roztoczańskie Centrum Lataników Polski Cyfrowej

Powiaty zamojski, biłgorajski,tomaszowski - imprezy trystyczne, Miasto iGmina Krasnobród -świetlice wiejskie, DPS, Zespółszkół Ogólnokształcących Im.Jana Pawła II w Krasnobrodzie, Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie

W działaniach będzie brać 16 latarników terenu gminy Krasnobród zrzeszonych w Szkolnym Klubie Wolontariatu Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. Działania latarników uzgodnione zostały z władzami samorządowymi i mamy ich aprobatę. Styczeń 2013 akcja promocyjna i uroczysta inauguracja działalności Roztoczańskiego Centrum Latarników Polski Cyfrowej Luty 2013 rekrutacja uczestników I edycji programu „Internet łączy pokolenia” organizacja warsztatów w świetlicach wiejskich.Marzec 2013 konsultacje w punktach konsultacyjnych na terenie gminy Krasnobród. „Zaistnieć w Internecie” warsztaty - dwie edycje- z zakresu obsługi konta e-mail, tworzenia treści i publikowania w internecie. Kwiecień 2013 „Wiosna z Internetem" cykl plenerowych dla mieszkańców gminy Krasnobród. Maj – Wrzesień 2013 promocja internetu podczas imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych na Roztoczu. Październik2013 organizacja warsztatów integracyjnych „Internet bez barier” Listopad 2013 – Luty 2014 rekrutacja uczestników II edycji programu „Internet łączy pokolenia”.Kwiecień 2014 seminarium podsumowujące działalność Roztoczańskiego Centrum Latarników Polski Cyfrowej.

Do góry

Krystyna Czarnecka

Spotkajmy się w Bajtklubie

Siedliska, gmina Koszyce, powiat Proszowice (świetlice wiejskie, biblioteka, szkoły podstawowe)

Bajtklub to miejsce w Internecie, gdzie zarezerwowano 30 wirtualnych stolików dla 30 grup szkoleniowych. Ludzi, którzy zasiądą w e-klubie, połączy idea Polski Cyfrowej Równych Szans, a także wspólne zainteresowania: hodowla gołębi czy pieczenie ciast. Projekt umożliwia bowiem postawienie pierwszych kroków w Internecie pokoleniu 45+, wiąże się także z integracją lokalnego społeczeństwa i konstruktywnymi działaniami dla siebie i środowiska. Każdy cykl szkoleniowy będzie się składał z trzech etapów: spotkania integracyjnego, szkolenia internetowego, zaproszenia do spotkań w Bajtklubie (www.bajtklub.pl) z innymi grupami szkoleniowymi.

Do góry

Cezary Czerewkiewicz

"Nie dam się wykluczyć"

Ostrów Wielkopolski, centrum kultury, zespół szkół technicznych, holdikom opitu, Kalisz: oddział psychiatryczny zespół szkół technicznych

Zajęcia skierowane będą m.in. dla pacjentów oddziału psychiatrycznego w Kaliszu oraz pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp. : cykl warsztatów , szkoleń w zastawaniu komputera, internetu, korzystania z bankowości cyfrowej itp. Zajęcia (warsztaty) dla filatelistów, numizmatyków i genealogów: przedstawienie możliwości oddziaływania na środowisko lokalne za pomocą internetu, np. własnej strony „www”. Cykl spotkań prelekcji realizowanych ze środowiskami 50+, 60+ czynnymi zawodowo oraz osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą pod nazwą „Cyfrowy świat w praktyce” Dla wszystkich 50+ warsztaty doskonalące lub szkolenia dot. wykorzystania komputera, internetu w życiu codziennym, poradnictwo dotyczące zakupu nowego bądź pozyskania używanego komputera czy laptopa. W ramach dni Ostrowa Wlkp. Festyn Miejski "majOSTaszki" oraz Senior Festiwal "Z Melpomeną na Ty" prelekcja połączona z promocją wymienionych wcześniej działań pod nazwą: „Poznaję cyfrowy świat".

Do góry

Krystyna Czubat

Internet na wsi - wyrównaniem szans postępu
i poprawy jakości życia.

Haczów, Trześniów, Wzdów, Buków, Jasionów, Jabłonica Polska, Malinówka – gmina Haczów, powiat Brzozów i Iwonicz – gmina Iwonicz Zdrój, powiat Krosno - świetlice wiejskie/biblioteki.

1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych. 2. Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym, liderami lokalnych organizacji pozarządowych (KGW, OSP itp.) i pracownikami bibliotek, będących w większości miejscem prowadzenia zajęć. 3. Informacja na stronie internetowej Urzędu Gminy o realizowanym projekcie PCRS. http://haczow.pl/aktualnosci/bezpłatna-nauka-korzystania-z-internetu.html 4. Kurs e-lerningowy. 5. Artykuły informacyjne do prasy lokalnej. 6. Przeprowadzenie szkoleń w miejscowościach wg terminarza (1-3 razy w miesiącu) wg wytycznych Programu PCRS” i opracowanych bloków tematycznych do wyboru przez uczestników szkoleń: 1) Internet dla rolnika 2) Internet a gospodarstwo domowe 3) Internet a życie społeczne, kulturalne i religijne. 7. Prezentacja Programu „Polska Cyfrowa Równych Szans” podczas „Dnia Otwartych Drzwi” w PODR Boguchwała. 8. Wycieczka szkoleniowa dla uczestników programu. 9. Założenie strony www dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zadwór” w Iwoniczu i zapoznanie mieszkańców z możliwością korzystania z zawartych w niej informacji 7. Impreza okolicznościowa (jednodniowa) – podsumowanie programu. 8. Artykuły do prasy - podsumowanie realizacji Planu działania.

Do góry

Grażyna Dolak

Akcja

miejscowości powietu prudnickiego, krapkowickiego i opolskiego, świetlice, salki OSP, biblioteki

W ramach projektu planuję realizację ok 60 spotkań, w których weźmie udział średnio po pięć osób. W sumie ok 320 osób. Planuję spotkania trzygodzinne z czego godzina będzie luźną rozmową, ale jeśli będzie taka potrzeba to rozłożę te godziny na 2 spotkania-chcę być elastyczna.Część organizacyjna: rozmowa o internecie, o tym, czy jest obecny w życiu uczestników, a jeśli tak, to w jaki sposób, a jeśli nie – dlaczego. Prezentacje uczestników, krótkie historie o sobie, kim są, czym się interesują, gdzie mieszkają. Prezentacja możliwości, jakie daje Internet nie będzie motywem wiodącym, ale uzupełniającym. Na koniec rozbudzę zainteresowanie uczestników siecią pomagając im samodzielnie odnaleźć na „Google maps” miejsca ich urodzenia. Podczas pracy z Internetem w części szkoleniowej uczestnicy poznają możliwości przeglądarki Google / szukanie odpowiedzi na pytania, przeglądanie map, szukanie grafiki, muzyki itd. oraz jak zapisywać ważne dla nas informacje na komputerze, jak dbać o bezpieczeństwo, rozmowy przez Internet /Skype/ itp. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników będzie mógł osobiście wykonać własny kubeczek pamiątkowy.

Do góry

Aleksander Dral

Zalogowane Pokolenie Powiatu Zgorzeleckiego

powiat zgorzelecki (Pieńsk, Zgorzelec, Jędrzychowice, Lasów, i inne). Biblioteka, salki katechetyczne, świetlice wiejskie, domy kultury, siedziby stowarzyszeń i inne

Celem Lokalnego Planu Działania jest przeprowadzenie cyklicznych zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu oraz kilkudniowych spotkań i warsztatów, a także prezentacje na otwartym powietrzu w namiocie lub w tzw. demo room’ach przy okazji letnich festynów wiejskich i/lub miejskich o większej grupie odbiorców. Uczestnikami spotkań będą osoby w wieku powyżej 45/50 lat charakteryzujące się wspólnymi więziami, tj.: rodzinnymi, sąsiedzkimi, hobbystycznymi, czy zawodowymi. Będą to formalne i nieformalne organizacje jak np.: koła łowieckie, związki działkowiczów, koła gospodyń wiejskich, uczestników miejskiego klubu seniora, uniwersytetu III wieku, domy pomocy społecznej, zespoły ludowe, lokalni patrioci a więc miłośnicy swojej miejscowości, itp. Prowadzenie blogu, zawierającego przydatne informacje będące uzupełnieniem zajęć. Blog będzie zawierać mapkę z zaznaczonymi punktami bezpłatnego dostępu do Internetu w regionie. Będzie miejscem promocji różnych organizacji, z którymi Latarnik nawiąże kontakt. Blog będzie zawierał także informacje o innych instytucjach, które w różny sposób wspierają działania.

Do góry

Mariola Drosd

Oświęcim lubi Internet

Oświęcim, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu

Celem nadrzędnym programu Oświęcim lubi INTERNET Marioli Drosd i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu GALERIA KSIĄŻKI jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pokolenia +50 poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii. Rodzaj planowanych działań: • Spotkania z Internetem – W projekcie przewidziane jest organizowanie bezpłatnych warsztatów komputerowych dla seniorów raz w tygodniu, których celem jest pokazania zalet korzystania z nowoczesnych technologii • Archiwum rodzinne – kolejnym ważnym punktem naszego projektu jest ocalenie rodzinnych historii i pamiątek związanych z regionem. Jako nowoczesna biblioteka chcemy zająć się digitalizacją fotografii mieszkańców Oświęcimia, którzy przekażą nam materiały w celu udostępnienia ich w Internecie. Jaka w tym rola seniorów? To właśnie Oni będą skanować dostarczane nam materiały • Imprezy kulturalne – zorganizowanie festiwalu „Seniorriada”, której celem jest integracja osób starszych w gminie Oświęcim, prezentacja lokalnych twórców, nowych technologii a przede wszystkim spotkanie kulturalne w Galerii Książki.

Do góry

Piotr Ejsmont

Kulturalnie w Internecie

Gmina Supraśl, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Zabłudów - powiat Białostocki: szkoła, biblioteka, świetlica, mobilne stanowisko

Plan działań oparto na rocznym cyklu. Działania w każdym miesiącu determinuje jakieś wydarzenie bądź myśl przewodnia. Przykładowo, pierwszym miesiącem roku jest styczeń – a w jego drugiej połowie obchodzone są Dzień Babci i Dzień Dziadka, co stanie się pretekstem do przełamania barier w korzystaniu z cyfrowego świata. Innymi wyróżnionymi nurtami są przykładowo: dzień książki, kultywowanie tradycji, film, fotografia, kontakt z bliskimi. Wyżej wymienione założenia przyjęto z myślą o zapewnieniu dróg rozwoju uczestników w różnych dziedzinach i w związku z ich odmiennymi zainteresowaniami. Działania odbywać się będą przy wykorzystaniu zasobów rzeczowych i lokalowych osób prywatnych oraz takich instytucji jak szkoły podstawowe czy ośrodki kultury. Maksymą planu będącego elastyczną odpowiedzią na potrzeby uczestników jest zadanie kłamu powiedzeniu „sztuka dla sztuki”.

Do góry

Łukasz Fabich

Wejdź w cyfrowy świat, poznaj kilka cennych rad!

Gorzów Wielkopolski oraz okoliczne miejscowości: Santok, Różanki, Wojcieszyce, Bogdaniec, Witnica, Kłodawa, Janczewo, Wawrów, Deszczno

Celem planowanych działań jest podnoszenie kompetencji cyfrowych pokolenia 50+ na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz przyległych gmin. Osoby w wieku 50+ stanowią dużą część naszej społeczności a doświadczenie mówi nam ,iż te osoby bardzo chętnie pogłębiają swoją wiedzę jeżeli mają kontakt z osobami, które w sposób spokojny, zrozumiały a przede wszystkim przyjemny potrafią przekazać im tą wiedzę. Zapraszamy na proponowany przez nas pakiet tematyczny zajęć. Na spotkaniach będzie okazja wdrożenia się w poszczególne zagadnienia związane z komputerem i Internetem. Planujemy aby oferta naszych zajęć zawierała następujące tematy: -Podstawowa obsługa komputera -Obsługa bankowych kont internetowych -Wyszukiwanie informacji za pomocą przeglądarek -Nauka obsługi map internetowych -Zakładanie oraz korzystanie z kont mailowych -Załatwianie ważnych spraw za pośrednictwem Internetu -Korzystanie z komunikatorów internetowych -Tematyka zaproponowana przez uczestników, która wynika z ich potrzeb Szkolenia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Jesteśmy również otwarci na zaproszenia przez grupy zorganizowane. Informacje o szkoleniach pojawią się w mediach.

Do góry

Łukasz Falkowski

poLubicz internet

Grębocin biblioteka, Rogówko, Rogowo, Brzeźno, Brzezinko, Młyniec - świetlica wiejskie wszystko w gminie Lubicz. Ciechocin, gm. Ciechocin świetlica wiejska, Dobrzejewice, Obrowo gm. Obrowo, Zławieś Wielka gm. Zławieś Wielka św wi, Nieszawka gm. Nies

Działania skierowane są do osób starszych 50+, emeryci lub renciści niepracujący, zamieszkujący gminę Lubicz k. Torunia, Gminę Dobrzejewice lub/i Złą Wieś Wielką, Nieszawkę, nieposiadający jeszcze doświadczenia z Internetem.W każdej wsi planowałem sześć spotkań z każdą grupą dwa razy w tygodniu. Pierwsza grupa we wtorki i piątki, druga w środy i soboty, wszystkie zajęcia planowane są na godzinę 16 – 19. Jeśli w czasie planowanych zajęć będą święta zajęcia są przesuwane na następny planowany dzień. Plan obejmowałby zajęcia cykliczne prowadzone przez latarnika Łukasza Falkowskiego, który nauczałby podstaw z zakresu obsługi komputera w Internecie. W ramach zajęć chciałbym współpracować z lokalnymi ekspertami. Moi eksperci to pracownik Ośrodka Doradztwa Rolnego i/lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pracownik banku i pracownik lokalnej przychodni będzie się odbywał na dwóch poziomach. Pierwszy poziom bezpośredni – pracuje, jako inkasent w lokalnych wodociągach i mam bezpośredni kontakt ze wszystkimi mieszkańcami posiadającymi wodę. W związku z czym mogę zapraszać osoby z grupy mnie interesującej osobiście. Lub drugi poziom pośredni zaangażowałbym w to lokalnych

Do góry

Dorota Felcenloben

Porozmawiajmy o Internecie

Powiaty: ząbkowicki, strzeliński i kłodzki. Zajęcia będa prowadzone w szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach, klubach seniora, w mieszkaniach prywatnych, zakładach pracy.

Lokalny Plan Działania pt. "Porozmawiajmy o Internecie" przewiduje przeprowadzenie cyklu warsztatów, w celu podniesienia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków powyżej 50. roku życia. Celem jest również integracja lokalnego środowiska i zachęcenie przeszkolonych osób, aby same stawały się Latarnikami w gronie swoich najbliższych. Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców terenów wiejskich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Cykl szkoleń będzie dostosowywany indywidualnie, do każdego z uczestników. Bedzie wykorzystywał ich umiejętności oraz zainteresowania. Tematyka zajęć będzie zróżnicowana: pogadanki, prezentacje multimedialne, prace w grupach, prace indywidualne, spotkania ze specjalistami, zabawy integracyjne. Zajęcia będą się odbywały w miejscach nieodległych od miejsc zamieszkania kursantów. Nie będzie problemów z komunikacją. Miejscami będą obiekty, które są na co dzień wykorzystywane przez lokalne społeczności. Są to miejsca znane i przyjazne.

Do góry

Halina Filip

Tato, Baciu, tylko strach ma wielkie oczy!

1) Kołobrzeg, biblioteka, instytucje miejskie z dostepem do Internetu; 2) Gmina Kołobrzeg (Gościno, Ustronie Morskie, Siemyśl, Rymań) - biblioteka, inne miejsca z dostepem do komputerów

Zamysłem działań jest: - zmotywowanie osób 50+ do użytkowania komputera, - pokazania korzyści wynikających z wykorzystania komputerów i Internetu, - umożliwienie zdobycia podstawowych kompetencji cyfrowych. Projekt kierowany jest do osób 50+ w Kołobrzegu i Gminie Kołobrzeg(powiat kołobrzeski). Formą zajęć będą warsztaty. Program planowanych zajęć obejmować będzie szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Realizacja dostosowana będzie do tempa użytkowników. Zakładane rezultaty planowanych działań: rozbudzenie chęci do nauki; zmotywowanie osób 50+ do użytkowania komputera; pokazanie potencjału oraz podstaw obsługi Internetu oraz, że tylko strach ma wielkie oczy; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.

Do góry

Julita Gamoń

Seniorzy ON-LINE

Łask, gmina Łask, powiat łaski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

W ramach projektu prowadzona będzie dystrybucja materiałów promocyjnych w postaci ulotek i plakatów. Należy także pamiętać, że zadowoleni uczestnicy promować będą projekt w swoim otoczeniu. O szkoleniach potencjalni uczestnicy dowiedzą się także z informacji zamieszczanych w gazetach lokalnych - "Mój Łask" czy "Panorama Łaska". Informacja o prowadzonym projekcie zostanie również opublikowana na stronie, wspierającego projekt Hufca ZHP Łask - www.lask.zhp.pl . W ostatnim miesiącu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt, spotkanie wszystkich chętnych uczestników. Będzie to doskonała okazja do bliższego poznania i wymiany doświadczeń. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od 01.02.2013 do 30.04.2014. Uczestnicy rekrutowani będą według kolejności zgłoszeń. Szkolenia prowadzone będę w 10 osobowych grupach - 2 razy w tygodniu po 2 h dydaktyczne ( razem 16 h dydaktycznych). Całe szkolenie obejmować będzie 8 spotkań. Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.

Do góry

Anna Gawrońska

Sernior z Internetem przemierza Jurę

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, biblioteki w powiecie zawierciańskim

Celem prowadzonych działań jest przekonanie do nowych technologii i Internetu osób powyżej 50 roku życia. Spotkania będą prowadzone przez dwie przygotowane do tego Latarniczki: Annę Gawrońską i Małgorzatę Głąb. Odbiorcami będą mieszkańcy miasta Zawiercia - kobiety i mężczyźni 50+, emeryci, renciści, bezrobotni oraz osoby czynne zawodowo. Rodzaj planowanych działań to przede wszystkim spotkania integracyjne. Będą prowadzone w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu. Zajęcia będą odbywać się 2-3 razy w tygodniu dla grup ok 5-osobowych po 1,5 godziny. Czas trwania spotkań dla każdej grupy to miesiąc. Zajęcia będą za każdym razem dostosowane do potrzeb użytkowników, musimy wychodzić im na przeciw, a nie wstawiać w sztywne ramy.W trakcie spotkań, uczestnicy: zobaczą min. nowe technologie, będą mieć zajęcia z rękodzieła,założą sobie konta na portalach społecznościowych, pocztę, dowiedzą się jak wykorzystać internet przy rozwijaniu swoich pasji i hobby. Będziemy wychodzić z seniorami poza bibliotekę w teren. Chcemy fotografować miasto. Nauczymy seniorów zgrywać zdjęcia do komputera, wysyłać je mailem do znajomych. Chcemy pokazać jak założyć bloga tematycznego.

Do góry

Wiesław Gliniak

Czechowickie Dziedzice korzyści z nowych technologii

miasto i gmina Czechow-ce-Dziedzice; powiat Bielsko-Biała; szkoły

Prognozowane są zajęcia z seniorami w dwóch-trzech szkołach, w kilku regionach miasta i gminy. Tak by umożliwić i ułatwić dostęp seniorom do zajęć w swoich mikrośrodowiskach. Nawiązana współpraca z placówkami oświatowymi, wraz z udostępnieniem sal komputerowych w szkołach, pozwoli na sukcesywne prowadzenie zajęć w grupach ok. 10-cio osobowych, przez miesiąc (4 x 2 lekcje) dla jednej grupy. Na zajęciach eksponowane będą korzyści (także wymierne, ekonomiczne) dla seniorów, które można osiągnąć, korzystając z komputera i internetu. Wskazując na 2-3 (np. darmowe videorozmowy Skype zamiast płatnych połączeń telefonicznych) wskazywane będą inne, także te, o których tylko się wspomni. Zachęcając w ten sposób seniorów do kontynuacji "przygody z komputerem i siecią". Tak, by w efekcie faktycznie zostali "Dziedzicami korzyści z nowych technologii". Możliwe, że podjęte także zostaną działania, by seniorom móc udostępnić specjalny, dedykowany sprzęt z aplikacjami, roboczo nazwany .

Do góry

Łukasz Glomb

„Jak to działa? Po pięćdziesiątce z komputerem”

Radzionków

Projekt „Jak to działa? Po pięćdziesiątce z komputerem” który będzie realizowany na terenie gminy Radzionków ma na celu pomoc w wykonaniu pierwszych kroków w Internecie oraz oswoić się z wszystkim tym co ogólnie nazywamy „technologią cyfrową”, Zajęcia będą miały różny charakter: Zajęć otwartych skierowanych dla wszystkich zainteresowanych Zajęć bezpośrednio realizowanych dla odbiorców będących członkami różnych organizacji „Akademii Informatycznej” rzutnik, Laptop prowadzącego zajęcia,12 laptopów dla uczestników zajęć, Router bezprzewodowy urządzenia cyfrowe do prowadzenia zajęć oraz prezentacji: tablet, smartphone, ramka cyfrowa, aparat cyfrowy. W czasie zajęć chcę uświadomić osobom w wieku 50+ że „cyfrowy świat” nie jest czymś nieosiągalnym, zarezerwowany dla innych, młodszych. Na zajęciach będzie jak najwięcej praktyki i zabawy z tym, co zainteresuje osoby na spotkaniu. Celem wszystkich spotkań na być osiągnięcie efektu który pozwoli uczestnikom na sprawne poruszanie się po sprawach związanych z nowymi cyfrowymi technologiami. Wszystkie spotkania mają być nie tylko czasem który sprawi że wszystko co nazywamy technologią cyfrową jest bliższe i łatwiejsze, ma być to również

Do góry

Ewelina Gołąb

Strefa @ktywnego Seniora

Cieszyn, cieszyński, Biblioteka Miejska w Cieszynie Filia nr 3

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych cyfrowo po 50-tym roku życia z terenu powiatu cieszyńskiego i Zaolzia. Zakłada umożliwienie osobom e-wykluczonym z pokolenia 50+ zrobienia pierwszego kroku w Internecie. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia organizowane cyklicznie w formie szkoleń i kursów nt. podstaw obsługi komputera i Internetu, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych (Skype i GG), portali społecznościowych, obróbki fotografii cyfrowej, wykorzystania zasobów Internetu w e-learningu. Dodatkowo projekt zakłada stałe dyżury Latarnika i cybernawigatorów (wolontariuszy) w Bibliotece, tzw. punkty pomocy. W ramach owych dyżurów działać będzie m.in. „Pogotowie gwi@zdkowe”, dzięki któremu starsze osoby otrzymają pomoc w obsłudze "kłopotliwych" prezentów gwiazdkowych (telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych) oraz będzie możliwość nauczenia się korzystania z Internetowego katalogu bibliotecznego „Mateusz”. Projekt obejmuje również imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic, stwarzające okazję odwołania się do sentymentalnych wspomnień osób starszych w nawiązaniu do nowych technologii.

Do góry

Bożena Gołysz

"Przełamujemy stereotypy"

m.LUBLIN , Miejska Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego, Filia Nr 13, Dzielnicowy Dom Kultury LSM, Dom Seniora

Lokalny Plan Działania „Przełamujemy Stereotypy" ma na celu integrację lokalnego środowiska zwiększającą motywację do zmiany sytuacji życiowej pokolenia 50+ poprzez korzystanie z komputera i internetu, wykorzystanie możliwości technicznych telefonu komórkowego tj.: aparatu fotograficznego, dyktafonu, radia, kamery wideo, odtwarza muzyki, gier.
Zaktywizowanie osób biernych i przekonanie ich oraz pokazanie korzyści i oszczędności płynących z wykorzystania internetu w codziennym życiu poprzez kontakt z urzędami, przegląd prasy, dokonywanie opłat, przelewów, szkolenia on-line, korespondencję i rozmowy / e-maile, gg, skype /, portale społecznościowe / Nasza Klasa, Facebook /, podróże wirtualne, rozwijanie zainteresowań i pasji, dokonywanie zakupów w sklepach internetowych.
Zakładam, że moje działania podniosą świadomość ludzi z pokolenia 50+ i przełamią oni barierę strachu przed korzystaniem z cyfrowych dóbr. Zrozumieją , że cyfryzacja zapobiega poczuciu osamotnienia oraz dostarcza satysfakcji użytkownikom, że się mogą jeszcze czegoś nowego nauczyć.
Odbiorcami moich działań będą osoby z pokolenia 50+ , zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby aktywne zawodowo, niepracujące, bezrobotne, emeryci i renciści.
Uczestnikami będą członkowie Klubu Aktywnego Seniora, Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jak również każdy chętny do wzięcia udziału...

Do góry

Barbara Gontarek

"Mieszkańcy Zapilcza 50+ za PAN BRAT z Internetem

Gminy Głowaczów, Grabównad Pilicą, Magnuszew i Kozienice w Powiecie Kozienickim, zajęcia będą prowadzone w Bibliotekach, Gminnych Domach Kultury, szkołach, gdy uda się pozyskać laptopy w salach OSP ( jest taka konieczność)

Lokalny plan działania latarnika "Mieszkańcy Zapilcza 50+ za PAN BRAT z Internetem" w większości będzie realizowany w Gminach Głowaczów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew i w części Północnej Gminy Kozienice. Obecnie z partnerami projektu lokalnymi Stowarzyszeniami, bibliotekami, szkołami i Parafią w Studziankach opracowywany jest harmonogram spotkań - powinien być opracowany do końca stycznia. W styczniu odbędzie się 3/4 spotkania, natomiast w pozostałych miesiącach od 6 do 10 spotkań.Spotkania w bibliotekach i parafii to spotkania w grupach 4/6 osobowych (liczba komputerów w placówkach 2/3) natomiast w szkołach większa liczba uczestników od 10 do 20.W ramach spotkać z Internetem będą prowadzone również inne zajęcia pokazujące potrzebę korzystania z Internetu. W związku z zlikwidowanych szkół i brakiem świetlic planuję pozyskać 3/4 laptopy z dostępem do internetu tak by można było zajęcia poprowadzić w OSP (placówki OSP ponad 10 km od gmin). Patronat medialny lokalna prasa i TV. Harmonogram zajęć będzie nowelizowany i dostosowywany do potrzeb mieszkańców. Szkolenie to 4/5 spotkań po 3 godziny dla jednej grupy.

Do góry

Radosław Gorczyca

RAZEM OTWIERAMY OKNO NA ŚWIAT

Powiat Wysokomazowiecki i Powiat Zambrowski, w wynajętych salach, szkołach, świetlicach z dostępem do internetu

Terenem mojego działania będą dwa sąsiadujące ze sobą powiaty: powiat wysokomazowiecki i powiat zambrowski. Mieszkam w samym centrum powiatu wysokomazowieckiego, w mieście Wysokie Mazowieckie. Zadanie jakie sobie stawiam w projekcie będzie pomoc osobom w otwarciu okna na świat poprzez naukę obsługi Internetu od podstaw. Moim celem będzie przeszkolenie co najmniej 270 osób. Będę starał się tworzyć grupy w oparciu o te zbliżone wiekiem osoby, będzie to ułatwiało pracę, ponieważ inne oczekiwania maja osoby w wieku zawodowym a troszkę inne w wieku już emerytalnym. Zakładana liczba uczestników na jednym spotkaniu to do 15 osób na jednym szkoleniu. Każda sobą będzie mogła liczyć na indywidualne konsultacje i warsztaty z nauki podstaw Internetu jeśli zajdzie taka potrzeba. Innowacją jaką wprowadzę w działaniu będzie pokazanie osobom zainteresowanym chcącym zmienić pracę z grupy wiekowej 50+ w jaki sposób można szybko szukać i znaleźć pracę poprzez poszukiwanie przez Internet. Część osób będzie miała możliwość współuczestnictwa w seminariach z wybranego przez siebie zagadnienia oraz skorzystania z zaproszenia na konferencje.

Do góry

Robert Gosudarski

50+ Nie taki komputer straszny

Wałbrzych,

Współpraca z lokalnym samorządem oraz organizacjami poza rządowymi, bankiem ING. Działania mają na celu nauczenie osób 50+ obsługi komputera w celu ułatwienia życia. Po uzyskaniu wymaganych w projekcie 270 uczestników dalej będą trwały nauki osób 50+ oraz zwiększy się zasięg działania na okoliczne miejscowości.

Do góry

Jarosław Góral

Zaprzyjaźnij się z komputerem

Powiat bartoszycki, Powiatowy Urząd Pracy, biblioteka, szkoły

Działania związane z projektem realizowane będą przez grupę latarników przeszklonych na kursie przeprowadzonym w Bartoszycach w dniach 11-12 października 2012r. (24 harcerzy). W promocji i rekrutacji wykorzystamy renomę harcerzy jako ludzi i instytucji solidnej i kompetentnej. Zasięgiem zamierzamy objąć teren działania Hufca, czyli powiat bartoszycki. Ogółem planujemy przeszkolić co najmniej 400 osób. Adresatami naszych działań będą osoby w wieku 50+ z terenu powiatu bartoszyckiego. W działaniach związanych z promocją i rekrutacją skorzystamy z zaplecza Hufca ZHP Bartoszyce. Planujemy 9 rodzajów działań tak, aby każdy mógł znaleźć dla siebie to, co go interesuje. Zajęcia będą o różnym stopniu trudności, zależnie od umiejętności i cech uczestników. Realizacja projektu opierać się będzie zarówno na naszych własnych, zasobach , oraz instytucji, z którymi stale współpracujemy, w tym Biblioteki, Urzędu Pracy, OHP, MOPS. Podkreślenia wymaga doskonała współpraca pomiędzy Hufcem a lokalnymi władzami samorządowymi zarówno w powiecie jak też i poszczególnych gminach, jak również z dyrektorami szkół, lokalnymi mediami i wieloma firmami prywatnymi.

Do góry

Alla Gryc

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego
w Hajnówce ośrodkiem edukacji cyfrowej hajnowian
w wieku 50+ w ogólnopolskim programie PCR

Hajnówka: Miejska Biblioteka Publiczna, Hajnowski Dom Kultury, Cech Rzemiosł Różnych, Aresz Śledczy w Hajnówce

Celem jest edukacja cyfrowa mieszkańców Hajnówki w wieku 50+ i zmniejszenie wykluczenia cyfrowego. Pokazanie możliwości wyszukiwania w Internecie: informacji, porad, zakupów, usług bankowych, korespondencji elektronicznej, przesyłania załączników, dokumentów i fotografii, oraz funkcji telefonii komórkowej. Promocja projektu to dystrybucja ulotek plakatów i cykl spotkań tematycznych połączonych ze spotkaniami informacyjnymi o cyfryzacji w Polsce . Spotkania różnych grup społecznych: czytelników biblioteki, Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki, Uniwersytetu III Wieku, seniorów ZNP, Związku Rencistów i Emerytów, Cechu Rzemiosł Różnych, Klubu Abstynentów, osadzonych w Areszcie i uczestników imprez masowych. Będą wykłady, wieczory literackie i historyczne. 25 spotkań oraz szkolenia grupowe i indywidualne. 630 godz. dla 300 osób.( Portale i strony internetowe. Poczta elektroniczna. Zakupy. Przelewy, opłaty rachunków. PITy. Fotografia cyfrowa, komórkowa, wysyłanie plików. Integracyjny rajd rowerowy. Podczas spotkań, szkoleń będziemy nagradzać upominkami w postaci teczek, torb, smyczy, kubeczków z logo projektu, na rajd rowerowy wyruszą ubrani w koszulki także z logo projektu.

Do góry

Łukasz Grygiel

Senior na czasie

Białystok - a miejsca to przede wszystkim Książnica Podlaska , Kluby Seniora, sale szkoleniowe BOSiR czy BOK

Celem spotkań głównie będzie przełamanie barier technologicznych oraz mentalnych dotyczących korzystania i obsługi komputerów przez osoby starsze. Zajęcia indywidualne lepiej trafią do osób z konkretnymi potrzebami i problemami, ale jednocześnie dadzą możliwość obcowania osób jeszcze nieprzekonanych z osobami już zarażonymi "wirusem Internetu" i osobami zdeterminowanymi do nauczenia się i zapoznana się z możliwościami wynikającymi z obcowaniem z cyfrowym światem. Jeżeli w trakcie warsztatów zorganizuję się grupa osób chcąca rozwijać swoje nowe umiejętności w sposób bardziej zaawansowany będzie każdorazowo stworzona grupa od 6 do 15 osób ( gdzie przy współpracy z jeszcze 2 latarnikami) będą przeprowadzane warsztaty dotyczące: - nauki obsługi manipulatorów ( klawiatura, myszka) zapoznanie się z ich możliwościami oraz podstawowymi zastosowaniami - wdrożenie w świat Internetu po przez przeglądarkę Internetową - dlaczego warto szukać, gdzie i jak to zrobić ( www.google.pl) - nauka prostego wyszukiwania informacji ( adresu czy telefonu przychodni, rozkładu jazdy autobusem, wyszukiwanie informacji w zależności od zainteresowań) - założenie skrzynki mailowej

Do góry

Jakub Grygiel

Zabierz tablet wnuczkowi i wkrocz do świata Internetu

Chorzów, gmina Chorzów, powiat Chorzów, działania będą realizowane w kilku miejscach

Działania odbywać się będą w kilku miejscach w Chorzowie - w każdym z nich prowadzone będą osobne szkolenia dla okolicznych mieszkańców. Podstawowym celem planowanych działań jest pokonanie lęku i niechęci seniorów przed korzystaniem z Internetu - otworzenie tej grupy na nowe technologię i zachęcenie jej do sprawnego, samodzielnego i świadomego korzystania z Internetu. Aby to ułatwić, uczestnikom szkoleń zostaną zaprezentowane praktyczne korzyści wynikające z korzystania z Internetu - możliwość publikacji swoich zdjęć, tekstów, odnalezienie znajomych z dawnych lat oraz wiele innych czynności. Początkowe moduły szkoleniowe skupione będą na absolutnych podstawach obsługi komputera i Internetu, kolejne dotyczyć będą już użytkowania ich w praktyce. Celem mojego LPD jest również sprawdzenie, jak seniorzy poradzą sobie z obsługą urządzeń dotykowych (tablety) - czy będą one dla nich wygodniejsze, ze względu na być może bardziej intuicyjne sterowanie i pomogą pokonać niechęć związaną z problemami z obsługą komputera. W celach promocyjnych prowadzony będzie blog, gdzie na bieżąco pojawiać się będą relacje z zajęć, wypowiedzi i twórczość uczestników itp.

Do góry

Paweł Gryglak

Gminna e-olimpiada

Gmina Łanięta – Gminny Ośrodek Kultury w Łaniętach

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie ilości osób w wieku 50+, którzy nie potrafią obsługiwać komputera i Internetu na terenie Gminy Łanięta ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów wiejskich (teren wiejski według definicji GUS). W pierwszym etapie działań w ramach konkursu grantowego będzie organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera na grupy 30 osób (kilka grup). Planuje się, również rekrutację kolejnych 240 osób na szkolenia w których będą oni mogli zrobić "pierwszy krok" w kontakcie z komputerem. Kolejnym krokiem w realizacji przedsięwzięcia będzie organizacja gminnej e-olimpiady z nagrodami – jako imprezy integracyjnej, na której odbiorcy szkoleń będą mogli zmierzyć się w różnych konkurencjach: szachy, gry zręcznościowe, etc. Czyli tak naprawdę szkolenia prowadzone dla co najmniej 30 osób z terenu Gminy Łanięta zostaną uwieńczone „pochwaleniem” się zdobytymi umiejętnościami. W trakcie działania latarnika w ramach programu będzie również ciągłe podnoszenie wiedzy osób chętnych wejść w cyfrowy świat komputerów.

Do góry

Cezary Grygo

50+ na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
oraz Puszczy Knyszyńskiej

Gmina Trzcianne, Knyszyn, powiat moniecki - budynki mieszkalne /dom sołtysa/, świetlice wiejskie, remizy OSP

Zakładam dotarcie do osób, które prawdopodobnie nigdy nie zdecydowałyby się na przyjście na organizowane spotkanie np. w świetlicy wiejskiej. We własnym domu, wśród swoich znajomych; ludzie poczują się pewniej, pokonają barierę stresu. Jeżeli zrealizuję pierwszy cel łatwiej mi będzie zorganizować kolejne spotkania w większym gronie; poznają mnie i zaufają, że na prawdę warto w tym uczestniczyć. W swoim działaniu nie będę stawiał barier wiekowych. Mile będą widziane osoby, które z różnych przyczyn nie mogły poznać technologii Internetu.
Zakładane rezultaty planowanych działań:
1. Przełamanie barier - internet pomaga, a nie szkodzi.
2. Przybliżenie roli internetu w dzisiejszym świecie.
3. Internet sposobem na życie.
4. Internet to oszczędności - opłata rachunków, rozmowy z bliskimi, przesyłanie informacji.

Do góry

Grzegorz Gut

Jestem aktywny w sieci przyjaciół

Krzepice, powiat kłobucki, biblioteka oraz zajęcia w innych lokalizacjach zgodnych z zapotrzebowaniem uczestników projektu . Miasto Częstochowa, gmina Olsztyn w powiecie częstochowskim oraz miejscowości powiatu kłobuckiego.

Celami bezpośrednimi projektu są: 1. wzmacnianie i poszerzanie więzi interpersonalnych między uczestnikami warsztatów, 2. samodzielne, zgodne z osobistymi potrzebami, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez osoby objęte działaniem, 3. pozyskanie wiedzy o nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, 4. zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, 5. przeciwdziałanie lękowi związanemu z korzystaniem z nowoczesnych technologii 6. zapoznanie z użytecznością technologii informacyjno-komunikacyjnych w perspektywie realizowania osobistych potrzeb uczestników projektu. Planowane działania główne mają charakter warsztatów prowadzonych w małych grupach osób powiązanych relacjami sympatii, przyjaźni lub zainteresowań. Planowana organizacja warsztatów tworzy korzystne warunki do zdobywania praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim do tworzenia i wzmacniania relacji między uczestnikami spotkań. Tematyka i zakres omawianych technologii powiązana jest ściśle z potrzebami uczestników, które stanowią oś wspólnie podejmowanych działań. Nacisk położony jest na użyteczność, prostotę i służebny charakter technologii.

Do góry

Andrzej Gutowski

I ty możesz oswoić się z nowoczesnością

Gołdap, gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, Biblioteka publiczna w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Boćwince (świetlica) oraz Zespół Szkół w Grabowie (świetlica)

Działania związane z realizacją Lokalnego Planu Działania Latarnika Polski Cyfrowej kierowane są do osób ze środowiska miejsko-gminnego i wiejskiego powiatu gołdapskiego, w przedziale wiekowym 45 – 50+. Miejsca jakie wybrano na spotkania, to biblioteki, szkoły i świetlice wyposażone w sprzęt komputerowy. Planowana ogólna liczba uczestników 280 – 300. Program będzie realizowany w ramach cyklicznych działań - spotkań integracyjnych, warsztatów i szkoleń. Celem podjętych działań będzie oswojenie osób 50+ z nowoczesnością (komputerami, aparatami cyfrowymi i innymi urządzeniami) oraz przeszkolenie korzystaniu z komputera i internetu. Wskazanie im jakie daje możliwości Internet w realizacji ich zainteresowań, pasji, kontaktów. Pomoc w przezwyciężeniu obaw związanych z korzystania z komputera i Internetu. Do promocji programu i rekrutacji uczestników wykorzystane zostaną plakaty, ulotki. Zaangażowane zostaną lokalne media, parafie, szkoły (inni Latarnicy) oraz tzw. poczta pantoflowa, tak żeby zainteresować i dotrzeć do jak największej liczby osób.

Do góry

Aneta Hajkowska

Nowoczesny Senior

miejscowość Horodło, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, miejsce GOK

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, aktywizacja osób starszych 50+w dziedzinie, sztuki przy wykorzystaniu metod komputerowych. poprzez prowadzone warsztaty, wykłady i kursy komputerowe Seniorzy włączą się w świat owych technologii.Rezultatem w projekcie będzie nabycie nowych umiejętności, poznanie nowych ludzi a także możliwość wyjścia z domu. Realizowany program połączy osoby starsze, które pragną rozwijać swoje zainteresowania, wymieniać wiedzę i doświadczenie a także realizować swoje dotychczas nie realizowane pomysły. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, które będą wspomagały naukę obsługi komputera oraz praktycznego wykorzystania internetu. Seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach, wykładach oraz "serfować" w świecie nowych technologii. Grupa odbiorców projektu nauczy się obsługiwać urządzenia, takie, jak: drukarka, skaner, projektor, pamięć pendriv"a. Seniorzy będą mieli wiele okazji do zaprezentowania swoich umiejętności.

Do góry

Tomasz Hałas

Kłodawska Rodzina

Gmina Kłodawa

Zgodnie z planem działania moje szkolenia planuje rozpocząć w styczniu 2013 roku. Pierwsza tura spotkań rozpocznie się w Publicznej Bibliotece Gminnej w Kłodawie planuje i będzie trwała do 30 czerwca 2013 roku. W pierwszym okresie szkoleń w Kłodawie będzie 49 dni roboczych – szacowana liczba przeszkolonych to 150 osób Drugą turę spotkań planuje rozpocząć 2 lipca 2013 roku w Wojcieszycach oraz 4 lipca 2013 roku w Różankach. Druga tura szkoleń będzie różniła się tym od pierwszej, że będzie się odbywała naprzemiennie w dwóch miejscowościach. Razem w drugim okresie szkoleń w miejscowości Różanki i Wojcieszyce będą 42 dni roboczych – szacowana liczba przeszkolonych to 100 osób. Trzeci ostatni etap szkoleń planuje rozpocząć w styczniu 2014 do 15 czerwca 2014. W trzecim etapie będę szkolił nowych uczestników w świetlicy wiejskiej w Chwalęcicach we wtorki, oraz we czwartki nowych i już wcześniej szkolonych, a pragnących odświeżyć swoje wiadomości w trzech lokalizacjach z pierwszego i drugiego etapu tj. Kłodawa Wojcieszyce Różanki. Razem w trzecim okresie szkoleń będzie 40 dni roboczych – szacowana liczba przeszkolonych 70 osób

Do góry

Iwona Ignatowa

Internet Cię nie wyklucza, więc Ty nie wykluczaj jego

Zabrze, Ognisko Pracy Pozaszkonej nr.3

Działanie skierowane jest do osób 50+, gdyż w tym przedziale jest wiele osób, które nie miały okazji zapoznać się ze światem komputera i Internetu. Moim celem jest przybliżenie seniorom podstawowych wiadomości na temat zasad działania Internetu, na co zwrócić uwagę, czym się kierować przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji.. Planuję różne formy ćwiczeń, bo nie tylko siedzenie przed komputerem daje dobre efekty - forma zabawy, anegdoty, quizy, zajęcia w terenie, podglądanie natury, czyli aktywne spędzenie czasu, który zaowocuje np. ciekawymi zdjęciami okolicy i będzie można podzielić się nimi z innymi . Planuję z częścią seniorów wybrać się do teatru, czy muzeum, a także zapraszać na nasze spotkania ciekawe osoby z okolicy. Chcę współpracować z różnymi środowiskami, by dotrzeć do jak największej liczby seniorów, bo jak widzę, osoby 50+ chętnie chcą uczestniczyć w takich spotkaniach. Moim celem jest pokazanie seniorom, że komputer to pomocnik i drogowskaz, który ułatwi im komunikację i sprawi, że wiele spraw zostanie załatwionych efektywniej i szybciej.

Do góry

Agnieszka Inglot

Ponad granicami, czyli nie taki Internet straszny
jak go malują

Hrubieszów (gm.Hrubieszów, do uzgodnienia), Gdańsk(Filia nr 2-Biblioteka Oliwska ), Żukowo, Kartuzy, Przodkowo(pow. kartuski, miejsce do uzgodnienia), Pruszcz Gdański(miejsce do uzgodnienia), Głogów Małopolski(gm.Głogów Młp., miejsce do uzgodnienia)

Lokalny Plan Działania "Ponad granicami" ma za zadnie niwelować ograniczenia wiekowe, fizyczno-ruchowe i przestrzenne w dostępie do Internetu. Projekt pozwoli na rozwój zainteresowań, aktywny udział w życiu społecznym, popularyzację e-usług i przełamanie obaw co do pracy z komputerem u osób w wieku 45+. Planowane jest 4-6 spotkań z każdą grupą. Spotkanie trwa ok. 2 godzin. Możliwe się wszelkie modyfikacje częstotliwości spotkań, w zależności od potrzeb grupy. Prowadzone są wstępne zapisy na zajęcia. Grupa ma charakter otwarty i każdy uczestnik może do niej dołączyć w każdym momencie. Przeważająca część zajęć będzie miała formę warsztatową. Dodatkowo planowana jest organizacja wycieczek (wirtualnych i realistycznych), Dni Seniora, wideokonferencje z udziałem uczestników spotkań z różnych regionów, WEBski Klub Seniora. Widocznymi rezultatami spotkań będzie poszerzenie kompetencji w zakresie: - obsługi komputera i podstawowych programów - umiejętności poszukiwania informacji( fora, telewizja i radio w sieci) - korzystanie z e-maila -utrzymywanie relacji międzyludzkich(skype, gg) - korzystania z e-usług (zakupy, sprawy urzędowe) - rozwoju kulturowego(repertuar kin).

Do góry

Katarzyna Iwanowska

inter@ktywny senior

Toruń, Fundacja Agrafka, ul. Królowej Jadwigi 6

Główny cel spotkań to zachęcenie seniorów do zrobienia „pierwszego kroku” w cyfrowy świat, przekonanie niezdecydowanych i niekiedy lekko sceptycznych seniorów do korzystania z internetu i pokazanie korzyści z cyfrowych rozwiązań, a co za tym idzie podniesienie kompetencji cyfrowych Polaków z pokolenia 50+. Chcę pokazać jak bardzo umiejętność posługiwania się nowymi technologiami ułatwia życie i poprawia, kontakty chociażby w obrębie swojej rodziny w relacjach rodzice - dzieci, czy dziadkowie - wnuki. Przyczyni się do zneutralizowania różnic międzypokoleniowych. Zajęcia będą się odbywać trzy razy w tygodniu zarówno przedpołudniami (2 dni) oraz popołudniami (1 dzień). Każdego dnia spotkam się z dwoma grupami (zajęcia po 1,5 godz.). W jednym tygodniu jednocześnie będą się spotykać osoby w sześciu grupach po 5 osób. Razem daje to 30 osób, które w ciągu 5 tygodni przejdą całościowy zaplanowany pakiet spotkań. Łącznie daje to ponad 300 przeszkolonych osób. Planowana tematyka zajęć to: wyszukiwarki, poczta, komunikatory, YouTube oraz urządzenia cyfrowe. W razie potrzeb dokonane będą zmiany tematyki.

Do góry

Aniela Janik

Życie seniora nie musi być nudne

Sątopy-Samulewo gmina Bisztynek ,Biblioteka, świetlica Wiejska : Reszel urząd gminy reszel biblioteka : Bisztynek ,prosity gmina Bisztynek:biblioteki

Celem planowanych działań jest współpraca z lokalnością ,pomoc w organizowanych imprezach dla społeczności , znalezienie wolontariuszy wśród seniorów , pokazać że można dobrze się bawić i jeszcze się uczyć. Odbiorcy to ludzie z małych wiosek, często samotnie nie mający okazji wcześniej się dłużej uczyć i zdobywać kwalifikacje , ponieważ była bieda trzeba było iść do pracy, pomagać w domu. Niektórzy pamiętają II wojnę światowa jako dzieci i opowiadają. Chce wykorzystać ich wiedze. Moi odbiorcy to ludzie którzy siedzą w domu ,mający wiele zainteresowań. Chcę ich wyciągnąć z domu, aby mogli się tym pochwalić i nauczyć innych .Planuje robić spotkania z różnymi grupami przy tym uczyć jak korzystać z komputera, internetu, aparatu itp. sprzętu np: warsztaty z gotowania-szukamy przepis ,wykonujemy ,robimy zdjęcie , wspólna degustacja, zrobienie małej książeczki z naszymi potrawami. Każda grupa jest inna i inne będzie miała zajęcia , ale chodzi o chęć i dobrą zabawę. Warsztaty wyjazdowe oparte o mapę google. Zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 2 godziny. Zakładana liczba uczestników 270 ale jak będzie więcej będę się cieszyła. Rezultat kilku wolontariuszy seniorów , gazetka ''Nasza miejscowość -to MY...'',czynne uczestnictwo seniorów w imprezach lokalnych, włączenie ich do tworzenia tych imprez. Wyjście z domów ludzi samotnych i pomoc im w codziennym życiu i funkcjonowaniu w świecie cyfronizacji.

Do góry

Alicja Jankiewicz

Impulsowanie

Projekt będzie realizowany w 36 miejscowościach w 18 powiatach woj.lubelskiego w pomieszczeniach warsztatów terapii zajęciowej.

Cel lokalnego planu działania Zajęcia komputerowe dla osób 50+/ obecnych i przyszłych wolontariuszy/ 36 warsztatów terapii zajęciowej województwa lubelskiego - wzbudzające ciekawość i chęć korzystania z zasobów internetu - impulsem do budowania i wzmacniania więzi sąsiedzkich, kontaktów międzyludzkich , aktywności lokalnej i efektywności działań tych placówek. Charakterystyka odbiorców- Będą nimi osoby rekrutujące się z 3 rodzajów grup : - A- otoczenia rodzinnego uczestników WTZ - - B-przyjaciół działań placówki – - C-lokalnych aktywnych osób dla których działania WTZ są jeszcze nieznane Ogólny schemat działań i rodzaj działań dla każdego WTZ – modyfikowany lokalnie 1.Warsztaty przygotowawcze 2.Spotkanie integracyjne 3.Warsztaty praktyczne – spotkania szkoleniowe 4.Warsztaty zadaniowe – początek dłuższego procesu ,zainicjowanie efektu ,,kuli śniegowej’ do realizacji lokalnej przy monitorującym, internetowym wsparciu latarnika 5.Spotkanie podsumowujące 6.Projekty wzmacniające efekty warsztatów zadaniowych. Przeprowadzenia analizy potrzeb i wyboru formy dotarcia do uczestników realizowane przy współudziale kadry placówki i lokalnych latarników.

Do góry

Grzegorz Jankowski

50+ @KTYWNI I POTRZEBNI

PIŃCZÓW, GMINA PIŃCZÓW, POWIAT PIŃCZOWSKI, PIŃCZOWSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY, MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIŃCZOWIE, ŚWIETLICE WIEJSKIE I SZKOŁY PODSTAWOWE NA TERENIE GMINY PIŃCZÓW

Moja aktywność jako Latarnika Polski Cyfrowej obejmie gminę Pińczów, głównie takie miejscowości jak: Szarbków, Bogucice, Kozubów. Cała działalność podporządkowana zostanie hasłu: „50+ - @KTYWNI I POTRZEBNI”. Różnego typu zajęcia, których celem będzie przybliżenie zasad korzystania z urządzeń elektronicznych typu komputer, skaner, tablet, cyfrowy aparat fotograficzny, telefon komórkowy skierowane są do mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 50 lat. Zajęcia prowadzone w Kawiarence Internetowej w PSCK, Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej czy w szkołach podstawowych na terenie gminy Pińczów mają również w planie: obsługę projektora multimedialnego, podstawy obsługi programu graficznego, edytora tekstu, tworzenie prezentacji multimedialnych, zasady wyszukiwania informacji w Internecie, zakładanie i prowadzenie bloga – strony internetowej, korzystanie z forów dyskusyjnych i komunikatorów internetowych. Swoją działalnością chciałbym szczególnie objąć Koło Gospodyń wiejskich w Bogucicach, Koło Wędkarskie „Małża” w Pińczowie i lokalnych działkowców. Zamierzam również zorganizować spotkanie dla byłych pracowników ZPOiW FORTUNA, aby wspólnie powspominać dawne czasy.

Do góry

Monika Januszewska

Pierwszy krok w Internecie

Powiat tucholski, Gmina Lubiewo (filia biblioteki w Bysławiu), Gmina Gostycyn (biblioteka w Gostycynie, filia biblioteki w Wielkiej Kloni, ośrodek kultury w Gostycynie, WDK w Wielkiej Kloni), Gmina Cekcyn (dom kultury), Gmina Kęsowo (biblioteka).

Celem planowanych działań jest wprowadzenie w wirtualny świat 540 osób z Powiatu Tucholskiego do 15 czerwca 2014 roku, za pomocą nowych technologii w towarzyskiej i niestresującej atmosferze. Zajęcia prowadzić będzie 4 latarników: Monika Januszewska, Klaudia Kwasigroch, Anna Majrowska i Kamila Wandzinska. W naszym planie wyróżniamy działania: cykliczne warsztaty komputerowe dla konkretnych grup odbiorców (m.in. pań z KGW, strażaków, babć i dziadków, hobbystek, itd.), doradztwo indywidualne w bibliotekach, stoiska „Wirtualny Świat” podczas dużych imprez kulturalnych i turystycznych (m.in. Dni Borów Tucholskich), wyjazd nad morze dla laureatów konkursu „Ja i mój wirtualny świat” oraz zajęcia z okazji Tygodnia z Internetem.

Do góry

Andrzej Jurak

Komputry, internety - nie taki diabieł straszny

Powiat Bydgoski i ościenne, oraz m. Bydgoszcz

Celem zadania Komputry, internety – nie taki diabeł straszny będzie włączenie min. 270 osób 50+ z terenu Powiatu Bydgoskiego, ościennych oraz m. Bydgoszcz do świata cyfrowego w okresie 1 styczeń 2013 - 15 czerwca 2014. Priorytetowo zostaną ujęte tereny wiejskie oraz mniejsze miasta. Poszczególne moduły zostaną dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników, a są to m.in.: 1. Internet i komputer dla seniora - m.in. funkcjonalności Internetu, serwisu Google, m.in. wyszukiwarka, serwis Map, Google Tłumacz, Gmail, Google Earth. 2. Usługi branżowe w sieci - m.in. bankowość elektroniczna, e-deklaracje, profil zaufany, elektroniczna skrzynka podawcza, e-learning, serwisy branżowe. 3. Moduł prezentacyjny - 6 spotkań seniorów ze społecznościami lokalnymi - promujące sposoby i korzyści przeciwdziałania cyfrowego seniorów. 4. Moduł wolontariatu seniorów. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu samorządów, bibliotek, klubów, parafii czy szkół. Akcja promocyjna będzie prowadzona z udziałem lokalnych mediów, stron internetowych partnerów, imprez lokalnych. Uczestnicy będą mogli liczyć na miłą, pełną zrozumienia atmosferę, a tempo zajęć będzie indywidualnie dopasowane. Będą niespodzianki.

Do góry

Beata Jurewicz

Pasjonaci.pl

Augustów oraz gminy powiatu augustowskiego, miejsce:biblioteki,szkoły,świetlice, parafie

Fotografia, sztuka, majsterkowanie a może praca, rodzina, zwierzęta - nieważne czym się pasjonujesz - we wszystkim pomoże internet! Lokalny plan działania zakłada pomoc w rozwijaniu wiedzy i umiejętności poprzez internet z każdej dziedziny życia, która interesuje seniorów. Każdy kto zaczyna swoją przygodę z internetem potrzebuje przewodnika w nowym wirtualnym świecie. Wszystkim pasjonatom pomogę zrobić ten pierwszy krok: nauczę obsługi komputera, zapoznam z interesującymi stronami, pomogę znaleźć informację, które pomogą im rozwijać swoje zainteresowania, realizować marzenia. Zapraszam również lokalnych twórców amatorów: rzeźbiarzy, malarzy, fotografików, wszystkich mających ciekawe oryginalne zainteresowania, którymi chcą się nimi podzielić "w sieci". Pomogę stworzyć wirtualny album, założyć bloga, pokażę jak wyszukiwać wartościowe informacje, na co zwracać uwagę podczas zakupów w sieci. Lokalny Plan Działania "Pasjonaci.pl" ukaże również jak internet ułatwia codzienne życie. Zajęcia będą miały formę regularnych warsztatów, oraz cyklicznych indywidualnych konsultacji.

Do góry

Marek Kamiński

Seniorzy w cyfrowym świecie

Działania będą realizowane w powiecie łęczyckim, w głównie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy i bibliotekach gminnych

Opis działań Celem działań jest przekonanie co najmniej 270 osób do korzystania z urządzeń cyfrowych do realizowania własnych potrzeb: jak rozwijanie swoich pasji, zdolności, talentów, utrzymywanie kontaktów z dalszą rodziną, itp. Działaniami będzie objęta grupa 270 osób - mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku 50+, które chcą korzystać z urządzeń cyfrowych, a są pełni obaw związanych z ich obsługą. Działaniami będą warsztaty indywidualne i praca z kilkoma osobami. Aby pokazać uczestnikom możliwości stosowania sprzętu wyodrębnię Miesięce Tematyczne: Zdrowie, Uroda, Ekologia, Muzea, Lasy i Ogrody, Prawo, Fotografia, Podróże, Historia Regionu, Rękodzieło, Genealogia, Zakupy, Kuchnia, Społeczności, Blogi, Książki, Praca, Muzyka. Miesiąc Tematyczny nie wyklucza indywidualnego podejścia do zainteresowań. Planowane są także wyjazdy do miejsc, w których można zetknąć się z ciekawym zastosowanie techniki cyfrowej, np. do Muzeum Powstania Warszawskiego. Nawiązana będzie współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami: Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Towarzystwem Naukowym Płockim Oddział w Łęczycy, PTTK, itp. Czas spotkań - od 30 do 90 minut.

Do góry

Dariusz Kamiński

"MiŚ" - Młodzi i Świadomi

Koszalin, Zespół Szkół Nr 9

Działania mają na celu „spotkanie” pozytywne z komputerem i Internetem osób 50+ i nie tylko. Osoby te będą rekrutowane bezpośrednio przez uczniów szkoły ZS9 (rodzice, dziadkowie, wujkowie). Forma zajęć, szkolenia, warsztaty. Zakłada się, że na jedną osobę przypadnie nie mniej niż 90 minut. Ilość przeszkolonych osób to nie mniej niż 8 osób przez 8 tygodni. Działania będą obejmowały: rekrutację, spotkanie zapoznawcze z rekrutem, prezentacja możliwości, szkolenie, warsztaty. Zakładanym rezultatem działań powinno być poczucie zadowolenia z otrzymanej wiedzy i poczucie chęci jej wykorzystania w przyszłości oraz podstawowe umiejętności komunikowania się z komputerem w celu używania Internetu.

Do góry

Mirosław Karolczuk

AUGUSTOWSKA LATARNIA CYFROWA
ZAPŁONIE STARSZAKOM

Augustów, gmina Augustów Miasto, Powiat Augustowski, Klub Pracy, Miejska Biblioteka Publiczna , świetlice wiejskie i pracownie komputerowe w szkołach gminnych

Swoje działania jako Latarnika zamierzam rozpocząć od akcji promocyjnej w mediach lokalnych oraz wizyt u osób decyzyjnych w mieście Augustów ale również gospodarzy gmin sąsiednich. Do udziału w swoich zajęciach chcę zachęcać szerokie grono osób w wieku 50+ (z tolerancją w dół do minus 5 lat). Przy niektórych działaniach np. podczas imprez masowych, będę współpracować z 2 Latarniczkami z Augustowa. Zamierzam stosować 3 rodzaje zajęć o następującej częstotliwości: 1) Spotkania szkoleniowe grupowe przy komputerach– 2-4 razy w miesiącu po średnio 7-8 osób, 2) Konsultacje indywidualne- raz- dwa razy w miesiącu ok. 2,5 godziny; 3) Seminaria, happeningi podczas dużych imprez plenerowych- miesiące maj i lipiec- 2 razy w roku. Aby móc więcej czasu poświęcać starszakom wymyśliłem sobie pomocników- Asystentów Latarnika (najlepiej uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)- którzy po pierwsze rekrutowaliby mi uczestników (często swoich dziadków), pomagali prowadzić zajęcia oraz promowali mój projekt. Główne miejsca prowadzenia zajęć to czytelnia Biblioteki Publicznej w Augustowie oraz tzw. Klub Pracy urzędu pracy w Augustowie a także pracownie komputerowe szkół gminnych.

Do góry

Krzysztof Karwowski

10 autostrad między latarnikiem a kursantami.
10 autostrad, które sami razem zbudujemy i pokonamy

Miasto Grajewo (ZSM nr 1 w Grajewie), Gmina Wąsosz (Publiczne Gimnazjum), Gmina Grajewo (miejsce jeszcze nie znane)

Autostrada A1. Elementarz pierwszoklasisty oraz ślubowanie czyli: Kto Ty jesteś? Potencjalny Internauta mały. Jaki znak twój? E-mail własny. Wspólne zrobienie podstawowych rezczy typu e-mail, potem pisanie listów, zamawianie newslettera.Od tego zaczynamy a kursanci sami potem (z moja pomocą) szukają innych metod wykorzystania @. Autostrada A2. W Internecie bądź bezpieczny. Wszystko o bezp. w Internecie. Autostrada A3. Jestem dumny z rodziny i powiem Wam o niej. Rozmowy o rodzinach w wersji cyfrowej. Autostrada A4. Latarnik uczy kursantów a kursanci Latarnika. Wzajemna wymiana inf. o wszystkim co Nas interesuje. Autostrada A5. Latarnik oraz jego kursanci na zakupach. E-zakupy w praktyce. Autostrada A6. Co to telewizja cyfrowa i po co Mi ona jest potrzebna? Autostrada A7. Moje miasto w przeszłości a teraz. Rozmowy o naszych miescie w przeszłości. Autostrada A 7. Moje miasto w przeszłości a teraz. Autostrada A8. Jestem dumny z Podlasia, ponieważ… Uczenie tolerancji, chęci otwarcia na innych oraz pzrerąłmanie barier. Autostrada A9. Latarnik zaprasza czyli odwiedziny ważnych osób na zajęciach. VIP jako gośc na zajęciach. Autostrada A10. Tworzenie pamiatkowego rekwizytu Autostrada A10.

Do góry

Paweł Klonowski

Daj się zł@pać w sieci!

Olsztyn, Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

W ramach LPD prowadzone będą następujące działania: 1. Warsztaty „Daj się zł@pać w sieci!” - będą standardowym pierwszym krokiem, jednak o ile seniorzy wyrażą taką chęć dostaną możliwość wykonania drugiego kroku poprzez udział w następnych spotkaniach, 2. Akademie tematyczne - organizowane będą w formie oryginalnych wydarzeń. Zakres tematyczny dostosowany będzie do potrzeb różnych grup. Planowane zakresy tematyczne to: e-podróże, e-oszczędzanie, e-obywatel, e-pasje, e-wydarzenia, e-komunikacja, e-spotkania, e-rzeczywistość, itd. 3. Działania w ramach sieci latarników - prowadzone będą na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, 4. Działania bieżące - wynikające z monitoringu wydarzeń bieżących, np. promocja akcji poprzez udział w konferencjach, seminariach, dyskusjach. W razie potrzeby pomoc innym latarnikom.

Do góry

Natalia Kłus-Szczeblewska

Witam Senior/Seniorita! Czyli e-podwieczorki
z koszalińskimi latarnikami.

Miasto Koszalin i jego okolice, w pierwszej kolejności spotkania odbywać się w gminach: Sianów, Mielno, Manowo. Będziemy spotkać się w szkołach, bibliotekach i świetlicach.

Koszalińscy Latarnicy50+ to grupa bardzo pozytywnych osób. Łącząc wspólne siły i zainteresowania chcemy zrobić wszystko, aby zachęcić osoby niemające do tej pory kontaktu z Internetem do poznania z jak najlepszej strony tej „Wielkiej Niewiadomej” :) Podczas naszych spotkań pokazujemy uczestnikom możliwości jakie ona daje, a z drugiej zachęcamy wszystkich do rozwijania dzięki niej swoich pasji i zainteresowań. W ramach naszych działań planujemy, m.in.: styczeń 2013 - czerwiec 2014 cotygodniowe spotkania w koszalińskich szkołach i bibliotekach* kwiecień 2013 - grudzień 2014 weekendowe spotkania w gminach: Mielno, Manowo i Sianów** wrzesień 2013 konferencja „Witaj Senior/Seniorita!” pewnego dnia… FLASH MOB i wiele więcej! ;) *przy dużym zainteresowaniu jesteśmy gotowi zwiększyć zarówno liczbę uczestników jak i latarników50+ ** gminy wybrane w pierwszej kolejności, jednak jesteśmy również otwarci na zaproszenia z innych ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!

Do góry

Tadeusz Kneifel

"Plan dla miasta Knurowa i sołectwa Wilcza"

Knurów: MOSiR; FnRRMK; UTW; Domy Działkowca (wiosna - jesień). Wilcza - Świetlica Wiejska.

Okres zimowy - oparcie w uczestnikach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i sali W Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (10 stanowisk, ale ukierunkowanych na kursy)oraz Świetlicę Wiejską sołectwa Wilcza (7 stanowisk autonomicznych). Dostęp ma także do MOSiRU (ale tam mam tylko 3 stanowiska w bibliotece i nie chcę ich zajmować)W okresie ciepłym, wyjście do działkowiczów (tam są +50). Prawie na każdych ogrodach działkowych jest Dom Działkowca (Działkowicza) ale sam nie załatwię wszystkiego. W marcu będzie wywiad "Przeglądzie Lokalnym", zastanawiam się nad umieszczeniem "wkładki". Oprócz uczestników, potrzebuję dalszych Latarników "honoris causa" i to też moje działanie. Studenci (gliwiccy) potrzebują pomocy specjalistycznej (mam ją także programistyczną, oni pomogą w "domowych zastosowaniach elektroniki". Nie ograniczam się do komputerów, moja wiedza obejmuje - w zasadzie wszystko w czym prąd płynie w normalnym domu. Zaznaczam, że nie prowadzę, żadnej działalności gospodarczej a wszystkie przekazywane wiadomości i umiejętności, są związane warunkami umowy nr 182, ze Stowarzyszeniem Miast w Internecie. Za wyjątkiem wykononywany

Do góry

Barbara Kolbus

Aktywni.PL

m. Zamość, pracownia komputerowa WSZiA w Zamościu, Młodzieżowy Dom Kultury, przestrzeń miejska m. Zamość plus takie miasta jak Sandomierz oraz Kazimierz Dolny (wizyty studyjne)

W ramach LPD Aktywni.PL zostaną przeprowadzone e-warsztaty z obługi komputera, warsztaty plenerowe poświęcone nauce obsługi aparatu cyfrowego, zostaną zorganizowane konferencje mające na celu pokazanie wagi uczenia się przez całe życie oraz możliwości wykorzystania w życiu codziennym przez osoby starsze technologii cyfrowych. W ramach realizowanego plan działania zaplanowane są również dwie wizyty studyjne w Kazierzu Dolnym oraz w Sandomierzu, których celem jest nauka obsługi aparatu cyfrowego.

Do góry

Barbara Kompała

Srebrni Surferzy

Nakło Śląskie, Świerklaniec, Orzech, Nowe Chechło; gmina Świerklaniec; powiat tarnogórski. Miejsca prowadzenia działań: biblioteka oraz sale komputerowe szkół podstawowych

Projekt "Srebrni Surferzy" skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Świerklaniec oraz okolicy w wieku 45+, którzy nie mieli nigdy, bądź mieli niewielką styczność z obsługą komputera i zasobami internetu. Kursy odbywać się będą co najmniej raz w tygodniu w każdym z sołectw. Oprócz zapoznania się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi obsługi komputera, uczestnicy poznają także najczęściej używane programy i ich funkcje (np. Word) oraz będą mieli okazję założyć własnego e-maila czy wyszukać informacje związane ze zdrowiem. W wakacje, poza standardowymi zajęciami, zaplanowano cykl warsztatów fotograficznych dla chętnych kursantów, prowadzonych przez specjalistę w tej dziedzinie. Zajęcia zakończą się mobilną wystawą prac uczestników: zdjęcia wywieszone na sznurach do prania pojawią się w centrum każdego sołectwa bądź na festynach organizowanych w tym czasie w każdej wsi. Planujemy powtórzyć warsztaty również w zimie. Zwieńczeniem projektu "Srebrni Surferzy" będzie Piknik Srebrnych Surferów - spotkanie wszystkich uczestników naszych szkoleń oraz zaproszonych gości, w trakcie którego przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wiele atrakcji.

Do góry

Andrzej Kondrat

Latarnik z Internetem pod wiejskie strzechy

Biblioteka Gminna, świetlice wiejskie, mieszkania prywatne

Celem planowanych działań jest zapoznanie i zachęcenie osób uczestniczących w nich do korzystania z komputera i internetu. W wielu przypadkach będzie to nauka podstaw obsługi komputera, przełamywanie barier psychologicznych, strachu przed czymś nowym dotąd nieznanym, niepotrzebnym i bezużytecznym. Zajęcia będą skierowane do osób 40+. Wg analizy przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Mokrelipie w roku ubiegłym na terenie naszej gminy Rądecznica ,to od tego przedziału wiekowego zaczyna się analfabetyzm cyfrowy. Zajęcia planuję prowadzić , w 3 obszarach, ze względu na dostęp do łącz internetowych. 1) Zajęcia w bibliotece gminnnej (Radecznica 3 stąnowiska komputerowe + laptop latarnika 15 osób miesięcznie po 4 godz. zajęć, 2) Zajęcia w świetlicy wiejskiej w Mokremlipiu 3 stanowiska komputerowe z łączem bezprzewodowym sieci komórkowej . 5 osób po 4 godz. 3) Zajęcia w mieszkaniach uczestników szkoleń dysponujących dostępem do internetu - 2 osoby miesięcznie po 4 godz. Zakładam,że w zajęciach weźmie łącznie około 400 osób z terenu całej gminy Radecznica. Z liczby zapisanych już osób, zajęcia planuję organizować trzy razy tygodniowo po 2 godz. w terminach dogodnych dla uczestników program

Do góry

Elżbieta Kopczyńska

Cyfrowy świat tylko dla dojrzałych

Gryfice/gm.Gryfice/pow.gryficki/LO im. B. Chrobrego, Dom Kultury, Dom Pomocy Społecznej, Dom Pracy Twórczej; Brojce,Tapadły/gm. Brojce/pow.gryficki/sale wiejskie; Modlimowo/gm.Płoty/pow.gryficki/SP

Celem ogólnym projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz zmiana w obrębie światopoglądu przynajmniej 300. osób z pokolenia 50+,z terenu powiatu gryfickiego,wykluczonych cyfrowo,pozwalające im na przełamanie oporu, lęku i zrobienie pierwszego kroku w Internecie oraz zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu wezmą udział: - w cyklicznych zajęciach edukacyjnych z obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu; - w warsztatach edukacyjnych, oswajających z obsługą komputera i korzystania z Internetu w życiu codziennym; - w wycieczkach tematycznych po wybrzeżu rewalskim, w których ważnym punktem będzie wizyta w Multimedialnym Muzeum na 15 południku w Trzęsaczu, gdzie uczestnicy w praktyce poznają płynące z nowoczesnych technologii; - w spotkaniach informacyjnych, w formie prezentacji multimedialnej nt. wykorzystania internetu w prostych sytuacjach życiowych (znalezienie telefonu do lekarza, sprawdzenie rozkładu jazdy pociągów, zaplanowanie trasy przejazdu, odszukanie informacji z regionu/ ciekawostek historycznych/kalendarza imprez w powiecie czy gminie, nawiązanie kontaktu on-line;

Do góry

Mirosław Kopytek

Euro - Senior XXI Wieku

Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

Spotkania będą miały charakter praktycznych ćwiczeń - warsztatów podpartych krótką, prostym językiem przedstawioną teorią. Każdy z uczestników będzie miał zapewnioną własną stację roboczą do indywidualnego rozwiązywania zadań. Pragnę aby po kilku już warsztatach osoby starsze – w sposób bezstresowy we własnym domu rozpoczęły nowy etap komunikowania się ze światem tym najdalszym jak i bliskim otoczeniem, czy to dla własnej przyjemności czy z wyższej konieczności np. obsługując własne płatności w internetowej bankowości. Zajęcia odbywać się będą w sali Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. Łącznie odbędzie się ok. 108 godzin warsztatów w 3 grupach zainteresowań. Poza tą formą rozwijania zainteresowań praktykował będę seminaria dla większej liczby osób starszych zachęcając ich do samokształcenia i wdrażania w/w idei. Udział w szkoleniach zostanie potwierdzony zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów, które uczestnicy wykonają sobie sami, wydrukują i prześlą drogą mailową na swój adres. Będzie to potwierdzeniem dla nich samych, że uzyskali odpowiednią wiedzę żeby móc wykonywać podstawowe rzeczy za pomocą komputera.

Do góry

Maciek Kordjak

Kuracjuszy z internetem zapoznawanie

Gołdap, gmina Gołdap, powiat gołdapski, Sanatorium Wital

Celem działań jest przeprowadzenie cyklu warsztatów z podstaw posługiwania się internetem dla kuracjuszy przebywających w Sanatorium Wital w Gołdapi. Przewiduje się przeprowadzenie cyklu warsztatów (po 4 dla każdej grupy) x 30 grupy 10 osobowych w terminie 01.02.2013 - 30.06.2014 z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień 2013.

Do góry

Łukasz Kotulak

Pierwszy krok do internetu

SP w Jareniówce, Biblioteka w Jaśle, GOK w Kołaczycach i GOK w Nowym Żmigrodzie

Uczestnikami LPD będą osoby wykluczone cyfrowo, po 50 roku życia. Na pierwszym spotkaniu nastąpi podział na grupy, z każdą z grup ustalę częstotliwość i maksymalną ilość spotkań, po to, żeby nasze spotkania nie trwały w nieskończoność. Zajęcia z każdą z grup będą poprzedzały dyskusje o potrzebach uczestników. Zajęcia będą trwały od 1 do 2 godzin dziennie. Uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera, gry np. pasjans. Nauczą się obsługi przeglądarki IE, obsługi wyszukiwarki google, będą potrafić założyć i obsługiwać maila, poznają mapy google, tłumacza, youtube, nauczą się wyszukiwać strony hobbistyczne np. o zdrowiu. Dla chętnych grup będą zajęcia z obsługi dyktafonu, aparatu cyfrowego, tabletu, zgrywania, obróbki plików audio i zdjęć, założenie i obsługa naszej-klasy i/lub facebooka, zakupy przez internet, utrwalanie wspomnień, przeszłości, genealogia. Podczas osobistych kontaktów na odległość oraz w ramach "zadań domowych" będę zachęcał starszaków do osobistego odkrywania tego co ich interesuje.

Do góry

Sławomir Krajewski

Nie taki internet straszny jak go malują,
czyli Senior potrafi

Bydgoszcz, Dom Kultury "Modraczek" oraz okoliczne gminy

Celem przygotowanego przeze mnie Lokalnego Planu Działania jest zachęcenie oraz przekonanie osób dorosłych, nie korzystających jeszcze z nowoczesnych technologii, że komputer, Internet, czy już prawie pospolity telefon komórkowy może być im bardzo pomocny w codziennym życiu. Realizacja Lokalnego Planu Działania odbywać się będzie głównie po przez cykliczne spotkania warsztatowe pozwalające ich uczestnikom na nabycie podstawowych kompetencji w pracy z komputerem. Będą to między innymi wyszukiwanie interesujących informacji w Internecie, obsługa poczty email, oraz zapoznanie z komunikatorem Skype. Zachęcać będę również Seniorów do comiesięcznych spotkań, na których zaproszeni goście prezentować będą, jak oni wykorzystują nowoczesne technologie w swoim życiu codziennym. Dla zainteresowanych powyższą tematyką grup z poza Bydgoszczy przewiduję również tematyczne spotkania wyjazdowe.

Do góry

Bogumiła Krawczyk

50 + enter = wejście w cyfrowy świat

Głowno, Harcówka przy Komendzie Hufca ZHP Głowno, Szkoła Podstawowa nr 2 , Gimnazjum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna, Świetlice Gospodyń Wiejskich, oraz miejskie placówki oświatowe

Głównym celem w Lokalnym Planie Działania jest zachęcenie osób 50+ do korzystania z komputera i internetu oraz wskazanie korzyści z tego płynących. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: przekazanie w ciekawy sposób uczestnikom projektu wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się internetem, upowszechnienie informacji na temat korzyści płynących z posługiwania się internetem. Zajęcia planowane są jako dwugodzinne spotkania raz w tygodniu. Podczas zajęć planowana jest 15 minutowa przerwa podczas której uczestnicy będą mieli zapewnioną kawę, herbatę oraz poczęstunek. Cykl zajęć zostanie podzielony na 4 etapy: 1) Sila internetu 2) Świat wokół nas 3) Spełniamy marzenia 4) Złap kontakt Działania w projekcie będą promowane za pomocą plakatów, ulotek i informacji zamieszczanych w lokalnej prasie oraz podczas różnych imprez plenerowych.Prezentując swoją działalność Latarnika podczas pikniku rodzinnego organizowanego przez Hufiec ZHP Głowno, zachęcę harcerzy i instruktorów harcerskich, z którymi współpracuję na co dzień, do zaangażowania się w projekt poprzez wspólne warsztaty ze swoją babcią, dziadkiem lub inną wybraną przez nich osobą.

Do góry

Mariusz Kruszewski

Cyfrowy Senior

Miasto Białystok i powiat białostocki. Sale przy parafialne, kluby osiedlowe, szkoły.

Celem działań latarnika będzie:
- oswojenie osób 50+ z technologią informacyjną,
- uzyskanie kompetencji komputerowych dla osób 50+
- rozwój kompetencji komputerowych w kierunku zainteresowań osób 50+
- pokazanie metod aktywnego poszukiwania pracy
- pogłębianie kompetencji poza krąg zainteresowań, nabywanie nowych e-umiejętności
Latarnik przeprowadzi szkolenia dojeżdżając do umówionych i wyznaczonych miejsc, dowożąc w przypadku braku własny sprzęt komputerowy. Czas prowadzonych zajęć dostosuje do możliwości grupy (zakładana grupa 5 osób, liczba spotkań - minimum 4 po dwie godziny, najlepiej raz w tygodniu - długotrwały proces ćwiczeń w domu zwiększa motorykę korzystania z klawiatury i myszy a także daje możliwość dużej liczby powtórzeń). Zakładane rezultaty:
- opanowanie urządzeń wejścia (klawiatura, mysz)
- nabycie podstawowej umiejętności poruszania się po systemie operacyjnym (powyższe dwie umiejętności uczone są w oparciu o przeglądarkę internetową)
- inne programy komputerowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, podstawowy program do obróbki grafiki typu irfanview)
- proste komunikatory
(powyższe dwie umiejętności dają podstawowe narzędzia do przygotowania dokumentów, komunikacji elektronicznej)
- pogłębianie kompetencji ukierunkowanej na zainteresowania i nowe zainteresowania które pojawiły się na skutek szkoleń.
Program planowanych zajęć uzależniony od beneficjentów (Latarnik ma odpowiadać na pojawiające się pytania a nie prowadzić wykład i ćwiczenia).
1. Określenie stopnia umiejętności komputerowych i zainteresowań.
2. Przygotowanie indywidualnego programu dla beneficjenta pod kątem jego zainteresowań:
a) Włączenie komputera i uruchomienie przeglądarki z wyszukiwarką,
b) Walka z myszą i klawiaturą,(beneficjent pyta jak się robi ś, ć, ź i inne znaki)
3. Drukowanie informacji o zainteresowaniach zapisywanie i odtwarzanie na nośnikach elektronicznych oraz pisanie z wykorzystaniem edytora tekstu, prowadzenie prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,
4. Przygotowywanie dokumentów (wstawianie obrazków) i ich wysyłka za pomocą komunikacji elektronicznej,
5. Inne e-umiejętności: zakupy, e-banki, itd - w zależności od zainteresowań i potrzeby beneficjenta.. Celem powyższych działań jest odkrycie potrzeby wykorzystania cyfrowych rozwiązań przez osoby w wieku 50+, wzrost świadomości wykorzystania internetu do realizacji własnych pasji, zainteresowań i nawiązywania kontaktów a także wzrost komputerowych umiejętności.

Do góry

Monika Krześniak

Komp@tybilni- seniorzy w świecie internetu i komputera

Powiat zwoleński, biblioteki, świetlice

Lokalny Plan działania opiera się indywidualnych zajęciach teoretyczno-praktycznych. Szkolenie jest bezpłatne, obejmuje 10 godzin indywidualnych spotkań w ciągu jednego miesiąca dla 10 osobowej grupy. Zakładana ilość uczestników w ciągu trwania realizacji projektu 280 osób. Program zajęć: podstawy obsługi komputera i Internetu, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, poznanie portali internetowych oferujących wzory pism, porady prawne, aktualne przepisy, e-bankowość, obsługi i nawigacji przeglądarki internetowej,obsługi najpopularniejszych wyszukiwarek i metod wyszukiwania, podstawowych zasad budowy strony internetowej,zakładania własnej skrzynki e-mail i jej obsługi, jak rejestrować się i obsługiwać popularne portale usługowe np. allegro.pl, nasza-klasa.pl, grono.net.,skanować dokumenty i wysyłać je za pomocą poczty internetowej,obsługiwać aparat cyfrowy, kopiować, przenosić, wysyłać zdjęcia.

Do góry

Artur Kubanik

”Włącz się! Internet wymyślono dla starszaków (50+) :)"

Tarnów, powiat tarnowski

Grupami docelowymi są pracownicy Zakładów Azotowych w Tarnowie oraz działacze lub środowiska organizacji pozarządowych. Zaproponuje warsztatową postać zebrania. Ponieważ mamy przełamywać bariery nie korzystania z Internetu, w grupach 5 -10 osobowych, najpierw będę pytał o te przeszkody i zapisywał ja na tablicy a potem RAZEM będziemy rozbrajać te miny ustawione przed wstąpieniem do cyfrowego świata. Potem będę odpowiadał na konkretne pytania lub pokazywał w Internecie konkretne możliwości korzystania z niego. W celu zwiększenia aktywności uczestników będę ogłaszał konkursy: 1)Na najciekawszy e-mail skierowany do mnie przez uczestnika warsztatów, opisujący jak doszło do jego napisania, jakie postępy w przygodzie z Internetem zrobił uczestnik projektu. 2)AMBASADORA Latarników, czyli osoby, która w swoim środowisku zrekrutowała najwięcej osób na następne spotkania ze mną 3)PRZYJACIELA Latarnika, czyli osoby, która będzie mi pomagała w przygotowaniu i realizacji warsztatów. Przewiduje nagrody i zaprezentowanie zwycięzców na stronach internetowych latarników. Mogę przyjąć warsztatową formę spotkań ponieważ jestem coachem (ICI, IIC) i trenerem komunikacji interpersonalnej.

Do góry

Krzysztof Kuczerawy

Gliwice świecą przykładem

Gliwice

Program którego jestem autorem "Gliwice świecą przykładem" jest próbą zmierzenia się z problemem jakim jest wykluczenie cyfrowe , które dotyka seniorów w naszym otoczeniu. W swojej codziennej pracy w , której spotykam się z osobami po 50 roku życia często widzę ile dobrego mogłoby przynieść seniorom korzystanie z dobrodziejstwa internetu. Obsługa komputera, telefonu jest przeszkodą, z którą muszą się borykać każdego dnia. O ile byłoby łatwiej w codziennym życiu gdyby mogli sprawdzić sobie pociąg czy autobus korzystając z internetu, czy zadzwonić do wnuczka za pomocą skype. I właśnie dlatego powstał program "Gliwice świecą przykładem". Chciałbym w ramach mojego programu przeszkolić seniorów tak żeby sami byli w stanie szukać odpowiedzi na pytania w internecie. Zarazić ich pasją , którą mogą realizować za pomocą komputera. Nie chciałbym jednak skupiać się tylko na komputerach i internecie. Ważnym problemem jest także telefon komórkowy , który ma być przecież pomocą a nie udręką.

Do góry

Ewa Kulisz

Moja rodzina w sieci

Tarnowskie Góry, Rydułtowy (pow. wodzisławski), Chorzów, Siemianowice Śl., Świętochłowice, Katowice, os. 1000-lecia, szkoły

Przed zajęciami spotykam się z uczniami z danej szkoły i opowiadam o projekcie, daję zaproszenie dla dziadków: „Przyjdź z wnukiem na spotkanie. Zabierzcie zdjęcia z dzieciństwa, pocztówki (smsy), listy (maile), laurki (kartki elektroniczne) … Będzie kawa, ciastko, chipsy i sporo wspomnień” Najpierw wspominamy dawne czasy. Młodzi mówią o swoich odpowiednikach (rowery składaki, kolarzówy – bmx – górale; spodnie dzwony – rurki; magnetofony szpulowe – mp4 – Ispot). Szkoda, by pamiątki rodzinne leżały w szufladach. Schowajmy to w sieć! Pokazuję, jak założyć bloga. Grupy 2-3-osobowe zakładają swoje. Jeśli damy radę, skanujemy i dorzucamy foty, listy, kartki… Zapowiadam konkurs (razem z wnukami przygotujcie bloga – pamiętnik oparty na wspomnieniach dziadków i wnuków. Prześlijcie do mnie). Autorzy-seniorzy najciekawszych blogów pokażą dokonania na Kongresie „Obywatel Senior”. Jury wybierze i nagrodzi autorów najciekawszego bloga. Na chętnych do obejrzenia i założenia swojego bloga – czekają przy komputerach zaprzyjaźnieni Latarnicy. Po Kongresie ruszamy z dalszymi szkoleniami. Finał kolejnego konkursu na początku czerwca 2014. Blogi podlinkujemy też na www.obywatelsenior.pl.

Do góry

Czesław Kunicki

Okno na kolorowy świat - przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Sypniewie i okolicach

89-422 Sypniewo, gm. Więcbork, pow. Sępólno-Kr. OSP Sypniewo

Celem Lokalnego Planu Działania jest zapewnienie osobom wykluczonym cyfrowo z pokolenia 50+ zrobienia pierwszego kroku w Internecie i przekonania ich o użyteczności i korzyściach wynikających z wykorzystania komputerów, oraz nabycia przez te grupę wiekową podstawowych kompetencji cyfrowych. Stanie to się możliwe poprzez spotkania integracyjne,seminaria, wydarzenia edukacyjne, warsztaty oraz prezentacje jakie zamierzam podjąć we współpracy z grupą. Zaplanowane grupy (miesięczne) to 15-16 uczestników, co w okresie trwania projektu umożliwi 280 osobom zdobycie kompetencji cyfrowych. Uczestnicy po ukończeniu zajęć posiądą wystarczającą wiedzę aby korzystać z różnych form wyszukiwania wiadomości w Internecie. Będą mieli możliwość przekazywania i odbierania wiadomości elektronicznych. Śledzenia i wykorzystywania zarządzeń i protokołów z urzędu miasta, powiatu czy województwa. Oprócz realizacji założonego programu zajęć dydaktycznych będą brali udział w spotkaniach integracyjnych,seminariach promujących szkolenia 50+, wykonywaniu prezentacji i albumów rocznicowych czy rodzinnych. Pragnę wypromować osoby, dla których dostęp do Internetu wpłynął znacząco na życie zawodowe i prywatne.

Do góry

Marta Kurowska

Przy kawie na Wieniawie - spotkania
z przyjacielem Internetem

Lublin, gmina miasto Lublin, powiat lubelski. Kluboksięgarnia MAbookTA przy ul. Popiełuszki 28, lok. 2, siedziba Rady Dzielnicy Wieniawa, modne klimatyczne kawiarnie, w których z Internetu korzystają w większości młodzi ludzie.

Na początek zapraszam na Wieniawę na kameralne spotkania przy kawie do miejsc już oswojonych: Kluboksięgarni MAbookTA, siedziby Rady Dzielnicy,gdzie tworzy się nieformalny klub mieszkańca. Latem zaproszę na spotkania w plenerze. Razem będziemy poznawać Internet, odkrywać jego możliwości, bo szybki dostęp do informacji i usług może poprawić nasz codzienne życie. Zaczniemy od poczty elektronicznej, robienia albumu rodzinnego, albo wyszukiwania informacji, potem może dojdziemy do banku internetowego i profilu zaufanego ePUAP. Będziemy korzystać, z czego się da: z komputerów, z tableta, smartfona i zwykłego telefonu komórkowego. Wszystkie spotkania latarnicze będą planowane w godzinach przedobiednich. Dla wszystkich gości będą certyfikaty, dla wyróżniających się – drobne upominki. A dla najbardziej „zarażonych” wspólnie zorganizujemy w maju i we wrześniu wycieczki gdzieś dalej. Będę kreować modę na Internet i wierzę, że moi goście staną się ambasadorami idei latarnictwa. Mój LPD da się łatwo przenieść do innych dzielnic, tworząc od razu dobry klimat do spotkania: Przy gitarach na Tatarach – …, Przy wodzie na Ponikwodzie – …, Przy dobrym cieście witamy Śródmieście – …, Zapraszam!

Do góry

Wiesław Kurylak

Do internetu jeden krok

Gmina Rudnik powiat Krasnystaw , sołectwa świetlice wiejskie, urząd gminy, biblioteka ,szkoły

Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej z wykorzystaniem lokalnych możliwości, a mianowicie sołtysów, księży, Urzędu Gminy, Biblioteki Gminnej oraz strony internetowej Urzędu Gminy przeprowadzone będą spotkania z mieszkańcami na temat internetu. Chodzi o zachęcenie osób starszych do korzystania z internetu. Zapoznanie ich jak praktycznie wejść na strony internetu. Jak szukać potrzebnych dla siebie informacji? Gdzie szukać informacji, które znacznie ułatwią codzienną egzystencję. Możliwość komunikacji z bliskimi którzy mieszkają gdzieś w Polsce lub za granicą. Chcę aby osoby które odbyły szkolenie wyrobiły w sobie nawyk i potrzebę do codziennego korzystania z tak przyjaznego medium. Chciałbym aby więź powstała przy okazji spotkań przetrwała dłużej dlatego chciałbym zrobić seminarium sumujące działania na terenie gminy i kilka wyjazdów do muzeum.

Do góry

Marek Kusak

Latający Latarnik PCRS w powiecie garwolińskim

Łaskarzew, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński, siedziba Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego, ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew

Celem planu Latającego Latarnika Polski Cyfrowej jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych 50+, zachęcanie osób starszych do korzystania z komputera i Internetu. Wprowadzenie starszych 50+ w świat nowych technologii i Internetu. My Łaskarzewscy Latarnicy Polski Cyfrowej, tj. Tadeusz Rutkowski, Krzysztof Kaczorowski i Marek Kusak prowadzimy z zainteresowanymi seniorami spotkania z serii "Dlaczego warto korzystać z komputera i Internetu?"; Indywidualne porady z zakresu korzystania z komputera i Internetu; Spotkania z osobami 50+ zachęcające do korzystania z komputera i Internetu przy okazji różnych wydarzeń, spotkań, imprez organizowanych na terenie naszej działalności latarniczej. Wyjazdowe integracyjne spotkania z Internetem, zachęcające i konieczne do lepszego poznania komputera i Internetu, Integracyjny Klub Komputerowy w Łaskarzewie, Spotkania integracyjne z wykorzystaniem Internetu, itp. Nasze działania opieramy na współpracy i partnerstwie. Zapraszamy na Naszego bloga www.latarnicypcrs.blogspot.com

Do góry

Artur Kustosz

Miechowski blask Latarni Polski Cyfrowej

Miechów, powiat miechowski

Zapraszam do skorzystania z darmowych szkoleń w ramach lokalnego planu działania" Miechowski blask Latarni Polski Cyfrowej" ukierunkowanych na poznanie cyfrowego świata przez osoby w wieku 50 +. Zajęcia odbywać się będą w miechowskich szkołach dwa razy w miesiącu w soboty lub niedziele. Informacja i zapisy pod numerem telefonu +48 501148630 . Przekaż tą informację swoim rodzicom lub dziadkom. Działamy przeciwko wykluczeniu cyfrowemu.

Do góry

Krystyna Lenska

Lepsze Życie z Internetem

Toruń; UMK Wydz.Hum.; Wydz.Matematyki; Kluby Kameleon, Sobótka;letnie kawiarenki Rynek Staromiejski; TwierdzaFort IV

Celem mojego Lokalnego Planu Działania pod nazwą "Ciekawsze Życie z Internetem" jest zapoznanie osób 50+ z komputerem i jego możliwościami. Wprowadzenie w świat internetu poprzez pokazy prezentacji i publikacje materiałów promujących. Zajęcia  będę prowadziła z wykorzystaniem osób ze specjalizacją komunikacji społecznej, Banku Czasu i Wolontariatu oraz przedstawicielami młodego pokolenia. Postaram się pokazać jak dzięki internetowi rozwijać pasje i zainteresowania. Spotkania moje, będą miały na celu przede wszystkim zaspakajanie potrzeb indywidualnych. Dla szerszego zainteresowania i informowania wykorzystam wykłady, imprezy okolicznościowe i festyny, na Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz spotkania integracyjne w klubach osiedlowych. Latem /w czasie wakacji/ będę organizowała spotkania z laptopem. Będą to moje kawiarenki internetowe. Na promowanie internetu będę również wykorzystywała okazjonalne spotkania indywidualne. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, plus nieprzewidziane okazje. Wszystko to postaram się urozmaicić m.in. muzyką, zabawą, poczęstunkiem i drobnymi upominkami.

Do góry

Elzbieta Licznerska

Internet - to mój świat :)

Wysin, Gmina Liniewo, powiat kościerski (świetlica integracyjna w Wysinie, CK - wioska internetowa w Liniewie, świetlica wiejska w Orlu, szkoły, domy kultury, świetlice)

Celem Lokalnego Planu Działania pod nazwa „Internet – to mój świat ” jest jak najszersza promocja Programu Polska Cyfrowa Równych Szans poprzez informowanie lokalnego społeczeństwa o podejmowanych działaniach podczas szkoleń, warsztatów, pikników, spotkań. Celem moich działań będzie zachęcenie minimum 300 mieszkańców w wieku 50+, w tym przynajmniej 150 kobiet z Gminy Liniewo, czy szerzej z powiatu kościerskiego do korzystania z komputera, Internetu. Cel to pokazanie korzyści wynikających z posiadania takich umiejętności, to „oswajanie” 300 osób z internetem, to zarażenie „pasją”, przekazanie, że bez internetu „prawie nie można funkcjonować” we współczesnym świecie. Planowane działania to: Styczeń 2013 – maj 2014- spotkania z Klubami Seniorów z g. Liniewo, ustalenie potrzeb i czasu spotkań, promowanie działań poprzez spotkania z przedstawicielami GOPS, GOKSiR, parafii, spotkania z osobami 50+ z terenu Gminy Nowa Karczma i całościowo powiatu kościerskiego (UTW, Związek Emerytów i Rencistów). Przeprowadzanie zajęć zachęcających do korzystania z internetu i komputera. luty 2013 - maj 2014 – 2 x w miesiącu (Wysin, Orle, Liniewo, Głodowo lub inne miejscowości) dyżury w/w miejscac

Do góry

Krzysztof Łebkowski

Cyfrowa Zielonka

Urząd Miasta, Ośrodek Kultury i Sportu, Gimnazjum, Zespół Szkół Zawodowych, stacja paliw BP Wiktoria, szkoły podstawowe (4), biblioteka publiczna, bazarek

Cele projektu to (1) niwelowanie skali wykluczenia cyfrowego społeczności 50+ Zielonki wynikającego z jawnych i ukrytych uwarunkowań oraz przyczyn bezpośrednich, (2) powiększanie kapitału zmian cywilizacyjnych Zielonki przez praktycznie świadczącą usługi i zaspokajającą wybrane potrzeby „cyfrową społeczność”. Do celów poprowadzą nas trzy główne działania (1) „Mobilna Latarnia Cyfrowej Zielonki” promująca cyklicznie w kilku punktach miasta korzyści i możliwości korzystania z technik cyfrowych, (2) Gra miejska „Pierwszy krok do internetu” polegająca na wytyczaniu „ścieżek cyfrowych” prowadzących do osób pozostających „o jeden krok od internetu”, (3) Gra miejska „Szukajcie, a znajdziecie” polegająca na wytyczaniu „ścieżek cyfrowych” prowadzących do osób, miejsc, produktów i usług dostępnych za pośrednictwem usług cyfrowych. Uczestnikami gier będą wykluczeni, ubiegający się o status „Skaut Cyfrowej Zielonki” uczniowie oraz wspomagających ich promotorzy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, dostawcy i operatorzy usług cyfrowych. Rezultatem „twardym” będzie Przewodnik Cyfrowa Mapa Zielonki, natomiast „miękkim” będzie międzypokoleniowy Bank Kapitału Społecznego Cyfrowa Zielonka

Do góry

Magdalena Łuczak

Internet mam zrobię to sam

Wrocław - kawiarnia dla dzieci i dorosłych KLUBODZIECIARNIA

Plan działania obejmuje spotkania w małych grupach podczas których internet - komputer - drukarka - pendrive itd zostaną wykorzystane do odkrywania i rozwijania swoich pasji, głównie rękodzieła. Spotkania pokażą osobom z grupy 50+ jak wiele pomysłów i rozwiązań umożliwia przeszukiwanie zasobów WWW, jak filmy instruktażowe, gotowe do druku schematy, zakupy w sklepach internetowych, komunikacja z innymi pasjonatami, wymiana poglądów na forach hobbystycznych i inne. Zajęcia obejmować będą podstawy użytkowania komputera, przeglądanie zasobów internetu, nawiązywanie kontaktów w sieci, publikacja cyfrowych materiałów w internecie. Naczelnym celem spotkań będzie zredukowanie strachu przed kontaktem z cyfrowym światem osób 50+ i pokazanie im możliwości wykorzystania internetu do odkrycia i rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

Do góry

Celina Maciejewska

Internet, ogarniam to

Łódź, Biblioteka- filia nr. 12 , Pracownia Aktywni 45 PLuS, restauracje - Łódź

Lokalny Plan Działania podzieliłam na trzy obszary. Celem wszystkich warsztatów jest zachęcenie uczestników do korzystania z Internetu w celach zawodowych lub hobbystycznych. Planuję warsztaty dla 3 grup docelowych: bezrobotnych 50 +, pasjonatów gotowania 50 + oraz czytelników biblioteki osiedlowej w grupie wiekowej 50 +. I grupa „Szukasz pracy zrób pierwszy krok” Spotkanie doradcze dla osób bezrobotnych skupione będą na pokazaniu,, jakie możliwości daje nam Internet w poszukiwaniu pracy. II grupa „Jak to ugryźć – od pasji do Internetu” Warsztaty dla pasjonatów gotowania będą się odbywały w restauracjach na terenie Łodzi. Będzie to cykl co miesięcznych, tematycznych spotkań blogowo- kulinarnych. III grupa „Multimedialna biblioteka, nam niestraszna” Warsztaty oswajające z komputerem i internetem dla czytelników biblioteki na osiedlu gdzie gros mieszkańców stanowią seniorzy.

Do góry

Tomasz Majchrzak

I Ty zostaniesz Internautą

Rabka - Zdrój, pow. nowotarski, tatrzański, suski.

Projekt będzie realizowany od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2014, Celem planowanych działań jest przełamanie barier dotyczących korzystania z komputera i Internetu, poprzez: - zachęcenie, rozbudzenie, zainteresowanie oraz poszerzenie wiedzy pokolenia 50+ dotyczące KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU. - ukazanie generacji 50+ korzyści wynikających z nabycia podstawowych umiejętności cyfrowych, - rozbudzenie zaufania do Internetu, - zaniechanie autowykluczenia oraz zagrożenia wykluczeniem społecznym i ekonomicznym osób w pokoleniu 50+. Działania skierowane są do osób starszych tj. do 50 lat i ponad 50 lat, które są zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. Projekt będzie obejmował następujące typy działań: - wykłady, - ćwiczenia, - zajęcia skierowane na rozwój kompetencji kluczowych, W ramach zajęć: - poznajemy komputer, - poznajemy internet, uczymy się wyszukiwać informacje w internecie, dokonywać zakupów, wykonywać płatności, komunikować się via internet, rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z internetu jako narzędzia rozrywki. W ramach projektu współpracujemy z Europejskim Towarzystwem Informatycznym w Rabce, korzystamy z sali i laptopów.

Do góry

Grażyna Majewska

Pszczyńscy seniorzy aktywni w sieci

Brzeźce, gmina Pszczyna, powiat Pszczyna, Szkoła Podstawowa nr 19; Pszczyna, Zespół Szkół nr 1.

Celem mojego planu działania jest wprowadzenie mieszkańców powiatu pszczyńskiego, skupiając się na tych mieszkających głównie na obszarach wiejskich, w nieznany im dotąd „wirtualny świat”. Podczas zajęć będę zarażała sympatią do internetu i komputera, poprzez pokazywanie zalet, szczególnie tych namacalnych, które w dużym stopniu ułatwią moim kursantom codzienne życie. Będziemy się uczyli jak obsługiwać pocztę, jak zapisywać się on-line do lekarza, jak robić o wiele tańsze niż w realu zakupy poprzez sieć, itd. Mam nadzieję, że te aspekty wirtualnego świata znaczne wpłyną na jakość ich życia. Prowadzone przeze mnie szkolenia, będą miały charakter typowych warsztatów i odbywać się będą w salach komputerowych, w szkołach. Grupy będą wynosiły od 10 do 16 osób, w zależności od lokalizacji zajęć, aby każdy z kursantów miał komputer tylko i wyłącznie dla siebie, co według mnie zwiększy efektywność nauki. Zajęcia dla każdej z grup będą się odbywały raz w tygodniu, po 2 godziny, a cały kurs dla danej grupy powinien zamknąć się na 4-5 spotkaniach.

Do góry

Adam Makarewicz

Warsztaty aktywizacji społecznej "Oswoić Komputer"

Suwałki, Suwałki, Suwałkki, OŚK Janusz Kopko, biblioteka

Podczas zajęć wykładowca, omawiając każde zagadnienie, będzie starał się obserwować uczestników i tak dostosować materiał, aby był on dobrze przyswojony. Każdy uczestnik/uczestniczka będzie pracował/pracowała samodzielnie, przy indywidualnym stanowisku komputerowym. Zajęcia będą miały na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz sieci Internet . Podczas kursu jego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wysłać e-mail i wyszukiwać informacje w sieci, jak zrobić zakupy przez Internet i korzystać z portali społecznościowych, komunikatorów internetowych, a w końcu jak chronić komputer i swoje dane przed zagrożeniami z sieci. Program szkolenia nie będzie sztywnym planem , lecz dobrany zostanie indywidualnie pod katem zainteresowań i potrzeb każdego uczestnika , tak aby zajęcia spełniały osobiste potrzeby i nie zniechęcały osób które nie są danym tematem zainteresowane. Zajęcia poprzedzone zostaną zapoznaniem się z podstawowymi zasadami obsługi komputera.

Do góry

Paweł Makowiecki

Cyberdoktorzy we Współpracowni

Współpracownia, ul. Sienkiewicza 9 15-092 Białystok

Raz w miesiącu w godzinach popołudniowych będą organizowane we Współpracowni (www.wspolpracownia.pl) spotkania, podczas których osoby w wieku 50+ będą mogły dzielić się między sobą doświadczeniami i zauważonymi korzyściami z korzystania z Internetu oraz nowoczesnych technologii. Jednocześnie w ramach comiesięcznych spotkań będzie można zapoznać się z akcją Cyberdoktor (www.cyberdoktor.pl) działającą w ramach społecznej odpowiedzialności klubu w ramach której członkowie klubu w indywidualnych sesjach jeden na jeden pomagają w obsłudze telefonu komórkowego, laptopa, aparatu fotograficznego, itd.

Do góry

Agnieszka Maksymów

"Cy-Ber Kuźnia - wymagane tylko i wyłącznie
pozytywne nastawienie"

Przedszkola w województwie lubuskim (powiat żagański, nowosolski) i dolnośląskim (powiat polkowicki, głogowski), sala wiejska w Dalkowie (Gmina Gaworzyce, Powiat Polkowicki, Województwo Dolnośląskie). Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach

Program działań: 1.Cykliczna Promocja Projektu w województwie dolnośląskim i lubuskim. 2. „Czytanie bajek online” przy wykorzystaniu wyszukiwarki Google. 3. „Zabawki i zabawy mojego dzieciństwa” spotkania będą polegać na wymianie informacji pomiędzy seniorami, a dziećmi nt. zabaw/zabawek kiedyś, a dziś przy wykorzystywaniu wyszukiwarki Google. 4. „Gry online” zapoznanie seniorów z możliwością korzystania z gier internetowych m.in. warcaby, karty, memory. Poprzez korzystanie z w/w aplikacji seniorzy będą ćwiczyć koordynację ruchową na klawiaturze komputerowej. 5.”Warsztaty z googlowania” Przyswojenie ogólnych informacji na temat przeglądarki internetowej: Google Chrome. Pokazanie seniorom jak poprzez wpisanie krótkiej frazy mogą wyszukać inf. nt. gotowania czy wędkowania. 6. Czujność nad e-przedszkolakiem 7. Turniej wewnętrzny gier online babcia/dziadek kontra wnuk. 8. Turniej międzyprzedszkolny. 9. Quiz międzyprzedszkolny z podstawowych pojęć z zakresu obsługi komputera. 11. Spotkania grupowe i indywidualne w zależności od potrzeb Seniorów. Tematyka zajęć będzie zależna od płci, wieku i zainteresowań osób starszych.

Do góry

Wiesława Marcinek

"Rzeka przekonanych internautów 50+,
która popłynie z wielu małych źródeł"

Województwo łódzkie powiat skierniewicki,łowicki kutnowski. Sale komputerowe urzędów gmin, świetlice wiejskie, domy kultury

Główny cel planowanych działań skierowany będzie na uświadomieniu ludziom z pokolenia 50+ o zaletach korzystania z internetu, zachęceniu i przełamaniu lęku przed nowymi technologiami cyfrowymi. Nabycia umiejętności obsługi urządzeń elektronicznych przydatnych przy prowadzeniu gospodartstwa rolniczego, nabycia umiejętności posługiwania się elektronicznymi generatorami wniosków przy aplikowaniu o środki UE. Odbiorcami będą następujące grupy docelowe ludzi z pokolenia 50+ Emeryci zrzeszeni w Kołach emerytów i rencistów Pożarnictwa RP 50+ Emeryci nie zrzeszeni czyli osoby prywatne mieszkańcy gmin powiatu skierniewickiego Radni powiatowi, gminni oraz Sołtysi 50+ powiatu skierniewickiego oraz rawskiego Rolnicy 50+ czynni zawodowo w rolnictwie z terenu powiatu skierniewickiego, rawskiego, łowickiego, kutnowskiego. Kobiety zrzeszone w wiejskich organizacjach kobiecych: Stowarzyszenia, Koła Gospodyń itp. Twórcy ludowi 50+ Seniorzy działający w wiejskich klubach seniorów Osoby 50+ działające w organizacjach kościelnych

Do góry

Elżbieta Maruszczak

Wino, internet i śpiew – czyli pozdrowienia
z Warmii i Mazur

Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn i min. 10 miejscowości z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (biblioteki i na dworze pod namiotem, w świetlicach, sklepach, domach… w zależności od zapotrzebowania, monitorowanego w trakcie realizacji planu).

Wino, Internet i śpiew, czyli pozdrowienia z Warmii i Mazur to spotkania z latarnikiem w terenie. Przy lampce wina lub innego napoju będą prowadzone rozmowy z seniorami na temat ich możliwych potrzeb cyfrowych. Będą się zaczynały najczęściej od tematu imprezy (np. festynu, dożynek…) i szukania możliwych związków z tym, co można znaleźć w Internecie. Rozmowa może się rozwinąć w przygotowanie pozdrowień z Warmii i Mazur – z tej miejscowości, w której akurat będziemy. Do maila z pozdrowieniami możemy dołączyć piosenkę i zdjęcie z ostatniej chwili, dokumentujące nadawcę w akcji. Oprócz spotkań w terenie organizujemy szkolenia komputerowe w Olsztynie i okolicach, wymianę informacji w sieci badania zapotrzebowania na działania latarnicze, promocję w województwie warmińsko-mazurskim, małopolskim oraz w Internecie a także inne akcje wynikające z monitoringu oraz inwencji latarników i ekspertów. Zazwyczaj będą to urozmaicenia zajęć w terenie. Mogą to być np.: - gry i zabawy terenowe, - pokazy gadżetów cyfrowych i nie tylko cyfrowych, - prezentacje możliwości mediów społecznościowych. Więcej informacji: www.facebook.com/latarnicy.olsztyn Kontakt: latarnicy.olsztyn@gmail.com

Do góry

Damian Marzec

ICT bez barier

Woj. lubelskie, powiaty: lubartowski, lubelski, świdnicki, kraśnicki, opolski, puławski. Wsparciem objętych zostanie 18 gmin z tych powiatów. Spotkania odbędą się w udostępnionych w tym celu przez gminę salach w bibliotekach, świetlicach i szkołach.

Celem planowanych działań jest wzrost motywacji do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ICT u 300 osób w wieku 50+ biorących udział w spotkaniach organizowanych w ramach tej oferty. Odbiorcy, czyli uczestnicy spotkań w wieku 50+ z określonych powyżej gmin woj. lubelskiego, są grupą o zróżnicowanych zainteresowaniach i potrzebach. W związku z tym, w miarę możliwości, podczas rekrutacji na terenie danej gminy zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb zainteresowanych spotkaniem mieszkańców poprzez przeprowadzenie ankiet badających ich potrzeby i zainteresowania. Na podstawie powyższych ankiet zostanie tak dostosowana tematyka spotkania, aby była odpowiednia dla danej społeczności lokalnej. W ramach planowanych działań przewidujemy spotkania informacyjno-motywacyjne, ukazujące uczestnikom zalety i możliwości Internetu. Podczas spotkania przewiduje się ogólną prezentację, pogadankę i tematyczne spotkania indywidualne z zainteresowanymi uczestnikami. Jedno spotkanie będzie trwało ok 4 godziny dydaktyczne, w ciągu miesiąca odbędzie się 3-5 takich spotkań w jednej gminie. Przewiduje się, że w spotkaniach będzie uczestniczyło 4-10 osób.

Do góry

Maciej Masłowski

Internet 5.0 (Internet pięć zero)

Miasto Rzeszów, gmina Rzeszów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Świetlice szpitalne, domy kultury, domy seniora, sale UR.

Celem planowanych działań jest pokazanie odbiorcom jakie możliwości oferuje dzisiejsza technologia i sieć Internet. Planowane jest przede wszystkim skupić się na hobby i zainteresowaniach uczestników spotkań, a następnie jak najbardziej dostosować do nich zajęcia. Oprócz dopasowania prezentacji Internetu i jego możliwości do potrzeb odbiorców zaprezentowane im zostanie, jak mogą znaleźć znajomych, prowadzić wideo-rozmowy przez Internet albo np. zwiedzić wirtualnie muzeum lub jedno z większych miast w Europie np. Rzym z wykorzystaniem usług Google. Każde zajęcia/prezentacja będą trwały ok. dwóch godzin. Oczywiście jeśli uczestników będzie więcej niż przewidywano to czas zajęć może zostać wydłużony. Miesięcznie przewidywane jest uczestnictwo ok. 20 osób, najlepiej dwa razy w miesiącu np. w drugim i czwartym tygodniu. Rezultatem prowadzonych spotkań będzie przede wszystkim osiągnięcie efektu WOW, tak aby zainteresować uczestników. Ważne, aby Internet i komputery zainteresowały „starszaków” na tyle, aby przystąpić później do drugiego kroku czyli regularnych szkoleń przy komputerze zakończonych zdobyciem certyfikatu.

Do góry

Maciej Matusik

Cyfryzacja Globalnie – Realna Lokalnie

Opole, gmina Opole, powiat Opole, Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, sala nr 9

Głównym celem jest przełamanie barier wśród uczestników spotkań dotyczących świata Internetu i komputera. Po ukończeniu cyklu szkoleń każdy z uczestników będzie potrafił obsługiwać mysz i klawiaturę komputerową, odbierać i wysyłać pocztę e-mail, wyszukiwać cenne informacje związane z własnym zdrowiem, zainteresowaniami, rozkładem jazy MZK. Ponad to będzie bezproblemowo komunikował się za pomocą multimedialnych komunikatorów internetowych oraz przenosił dane (np. z aparatu cyfrowego). Szkolenia/spotkania kierowane są do osób 45/50+ niezależnie od płci. Zajęcia będą się odbywać w blokach 4 tygodniowych gdzie w każdym tygodniu ilość odbytych godzin szkolenia to 2,5. Oprócz tego do uczestnictwa w zajęciach/spotkaniach będę zachęcał lokalnych latarników, jednocześnie oferując im pomoc w starcie. Każda z grup będzie prowadziła własnego foto bloga. Dzięki czemu będą mogli pokazać się swoim znajomym z zupełnie innej strony, a to jeszcze bardziej rozreklamuje i zlikwiduje uprzedzenia dotyczące świata Internetu. Również planuję wyjścia w plener w celu porobienia zdjęć, a następnie wróceniu do pracowni komputerowej gdzie je „wrzucimy” do komputera i opublikujemy na wspólnym blogu.

Do góry

Leszek Mazanek

Internet - to nic trudnego

Myszków, powiat Myszków, Miejski Dom Kultury

Zajęcia w Myszkowie w ramach mojego Lokalnego Planu Działania pn. "Internet - to nic trudnego" będą odbywały się 2 do 3 razy w tygodniu w sali Miejskiego Domu Kultury. Sala powstała w ramach działania 8.3 i jest jednym z kilku miejsc dostępnych dla mieszkańców miasta Myszków. Pierwsze grupy po 7-10 osób będą rekrutowały się spośród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku Emerytów. Kolejne grupy powinny powstać spośród znajomych i rodzić poprzednich uczestników. Główne cele do osiągnięcia to: - pokazanie i przekonanie uczestników, iż internet dostępny przez komputer, czy coraz częściej telewizor, komórkę, tablet to coś dla każdego niezależnie od wieku - poznanie podstawowych działań:wiązanych z komputerem, nauka postugiwania się myszką zarówno na pc jak i na laptopie - podstawowe posługiwanie się przeglądarką, komunikatorem, edytorem tekstu - wyszukiwanie interesujących treści w internecie - przekonanie uczestników, że internet nie tylko służy do zabawy, czy pracy lecz także pomaga oszczędzać nasze pieniądze np. opłacając rachunki - pokazanie, że internet i komputer nie jest bezpieczny i nie musi zrujnować naszego portfela

Do góry

Marek Mielcarek

Internet dla 50+

Jaksice, Gmina Inowrocław, Powiat inowrocławski, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach (sala komputerowa "Wioski Internetowej" oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie (gmina Inowrocław)

Celem planowanych działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+. Zapoznanie się z funkcjonowaniem komputera i internetu. To jest stworzenie okazji do wyjścia z domu, spotkania się z innymi ludźmi, często samotnymi. Będą to głównie osoby w wieku 50+, ale również 45 + też są mile widziani. Grupę docelową będą stanowić seniorzy z terenu Gminy Inowrocław. Zajęcia będą prowadzone w formie przyjaznych spotkań oraz warsztatów. Grupa jednorazowo w Jaksicach będzie stanowić maksymalnie 10 osób oraz w Gnojnie 5 osób. Początkowo planowałem zajęcia 2 razy w miesiącu aktualnie chciałbym je realizować co tydzień w środę czyli cztery razy w miesiącu. Rezultatem planowanych działań będzie nabycie podstawowych umiejętności swobodnego poruszania się po Internecie oraz podstawowej obsługi komputera przez seniorów. Zajęcia te mają wprowadzić osoby 50+ w cyfrowy świat przyjaźnie i bezstresowo przy okazji integrując uczestników. Program planowanych spotkań to: Podstawy obsługi i budowy komputera, co to jest internet i przeglądarka internetowa?, Poczta e-mail, komunikatory (Gadu Gadu, skype), you tube, czaty, wyszukiwarka internetowa, strony internetowe, serwisy internetowe itp.

Do góry

Jacek Muszyński

Korzystam z komputera - zyskuję cały świat

Powiat konecki, gmina Końskie, biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie, remizy OSP

Na początek planuję nawiązać współpracę z prezesami OSP z terenu mojej gminy i w miarę możliwości także z sąsiednich gmin. O pomoc w promocji i projektu i nagłośnieniu spotkań zwrócę się do księży z okolicznych parafii, jak i lokalnych liderów.
Początkowo spotkania odbywać się będą w świetlicach wiejskich, remizach, w niewielkich grupach. Nie wykluczam również spotkań indywidualnych.
Zamierzam nawiązać współpracę z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Końskich i jeśli się uda z miejscowymi kołami wędkarskimi i myśliwskimi.
Latem planuję brać udział w lokalnych imprezach plenerowych, wystawienniczych, piknikach i festynach, czy specjalnie zorganizowanych spotkaniach na świeżym powietrzu. We współpracy z bibliotekami zamierzam zorganizować wieczorki literackie i wirtualne galerie, a współdziałając z miejskim, jak i wiejskimi domami kultury pokazy multimedialne i krótkie seanse filmowe.
Przy okazji każdego ze spotkań spróbuje poznać zainteresowania uczestników i poruszę skojarzoną z nimi tematykę, w nawiązaniu do dzisiejszych nowinek technicznych, czy też możliwości wyszukiwania informacji na dany temat w sieci Internet.

Do góry

Teresa Myśliwa

Nowi 50+

Działania prowadzone będą w następujących miejscach :Szkoła Podstawowa w Jasieniu i w Górzynie, biblioteka w Jasieniu, świetlica w Guzowie, Biblioteka w Lubsku, pracownia OSP w Górzynie.

Celem Lokalnego Planu Działania pn. Nowi 50+ jest zachęcenie osób dorosłych w wieku 50+  do korzystania z komputera i internetu w życiu codziennym, w pracy, działalności w organizacjach. Pokazanie jak można spełniać marzenia oraz rozwijać zainteresowania korzystając z możliwości jakie daje komputer, aparat fotograficzny, telefon komórkowy, GPS-ch itp.                                                                                                          Projekt kierowany jest do osób 50+ w Gminiach Lubsko i Jasień. Przewiduję, iż każdy uczestnik będzie oswajał się z komputerem we własnym tempie. Spotkanie z jedną grupą będą trwały maksymalnie 2 godz. z czego kilkanaście minut będzie poświęcone na poznanie uczestników i ich oczekiwań, które to będziemy realizować. Pozostały czas to bezpośrednia praca z komputerem, aparatem fotograficznym itp..                           
Rezultatem wszystkich spotkań i zajęć będzie między innymi zaangażowanie uczestników w korzystanie z internetu, wzbudzenie ciekawości i zainteresowania technologią cyfrową, zwiększenie udziału ludzi starszych w życiu społecznym, ułatwienie  im życia na co dzień.

Do góry

Beata Nadzieja-Szpila

Internet nową pasją dla osób 50+

Alwernia, Alwernia, chrzanowski, biblioteki, świetlice wiejskie, Urząd Gminy, spotkania indywidualne

Na początku realizacji projektu zostanie zorganizowana akcja rekrutacyjna (ulotki, plakaty, spotkania z przedstawicielami organizacji i grup działających na terenie gminy Alwernia, ogłoszenia na stronach internetowych stowarzyszeń, urzędu gminy i w lokalnej prasie, a ponadto ogłoszenia podczas mszy w kościołach gminy Alwernia). W okresie trwania projektu planowane jest zorganizowanie konferencji, seminariów, na których osoby 50+ zapoznają się poprzez prezentację i stosowne materiały promocyjne z korzyściami płynącymi z dostępu do internetu. Na warsztatach i szkoleniach zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się internetem. Zajęcia warsztatowe odbywają się w każdą środę o godz. 15.15 i 16.45 oraz w każdy czwartek o 18.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Alwerni i/lub jej filiach do czerwca 2014 r. W trakcie trwania projektu można zapisywać się na zajęcia bezpośrednio w bibliotece w Alwerni lub u Latarnika.

Do góry

Tomasz Nieznański

INTERNET + POKOLENIE 50+
CZYLI ? - NIECH CIĘ WNUKI NIE WYPRZEDZĄ

BONIEWO, gm Boniewo, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie / Biblioteka Publiczna, Rezmiza OSP, Gimnazjum /

Głównym celem planowanych działań to zrobienie "pierwszego kroku w cyfrowy świat", a więc takich działań, które przyciągać będą do korzystania z Sieci ludzi z pokolenia 50+, którzy nigdy jeszcze nie mieli nic wspólnego z komputerem, tabletem, komunikatorem czy Internetem. Lokalny Plan Działania realizowany będzie w formie: SEMINARIA/WYKŁADY - raz w miesiącu / spotkanie ok. 3 godzinne dla max. 30 osób/ - seminaria/wykłady polegające na ogólnym przedstawieniu korzyści jakie można osiągnąć w poznawaniu tajników komputera i Internetu, będą miały charakter czynnego uczestnictwa, opracowania zagadnień jakie mają być poruszane na kolejnych już spotkaniach organizowanych w formie szkoleń/warsztatów dla grupy osób które zostaną zachęcone do dalszego brania udziału w projekcie. SZKOLENIA/WARSZTATY - organizowane - szkolenie 2 razy w miesiącu / 1 szkolenie 3-godzinne dla 5 uczestników przy indywidualnych stanowiskach komputerowych, oraz warsztaty 2 razy w miesiącu / 1 szkolenie 3-godzinne dla ww. grupy / - praktyczne ćwiczenia utrwalające nabytą wiedzę zdobytą na szkoleniu. Do realizacji działań wykorzystane zostaną materiały opracowane przez PCRS oraz własne prezentacje i mat. szkoleniowe.

Do góry

Anna Noga

Seniorzy www.sieci

Dziełania realizowane będą w obrębie 2 gmin: Byczyna, powiat kluczborski oraz Praszka, powiat oleski - świetlice, Dom Kultury, szkoły

Głównym celem LPD "Seniorzy www.sieci" jest umożliwienie osobom wykluczonym cyfrowo z pokolenia 45/50+ zrobienie pierwszego kroku w Internecie,przekonanie ich o użyteczności i korzyściach wynikających z wykorzystania komputerów i Internetu oraz nabycieprzez nich podstawowych kompetencji cyfrowych.„Pierwszy krok do Internetu” przebiegać będzie w towarzyskiej,niestresującej atmosferze.Jako Latarnik pełnić będę rolę gospodarza,pokazującego uroki i plusy cyfrowego świata,postaram się również oswoić uczestników spotkań z Internetem i sprzętem.Zadania te będę realizowała w obrębie 2 gmin-Praszka i Byczyna we współpracy z Latarnikami PCRS:Markiem Mendlem i Jakubem Golińskim.Przewiduję organizację 2 konferencji–inaugurującej i podsumowującej projekt.Program spotkań obejmie takie zagadnienia jak:prezentację zastosowań Internetu,przydatnych usług(przegląd prasy,ogłoszeń,bankowość elektroniczna,zakupy,poszukiwanie pracy...),czy Internet pomaga w codziennych sprawach,a nie doda kłopotów z technicznymi nowinkami,jak włączyć,wyłączyć i kliknąć „żeby nie popsuć"...Na zajęciach będziemy mówić o tym czego potrzebują zainteresowane osoby.Możliwa jest modyfikacja treści spotkań dla potrzeb grupy.

Do góry

Emilia Nowicka

Warmińsko-Mazurska wieś internetowa

gmina olsztynek, nidzica,kozłowo, pudra, janowiec kościelny, stawiguda, Olsztyn,spotkania będa odbywać się w świetlicach szkolnych i przykościelnych oraz w MOPS-ach

Działanie skierowane jest do osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących małe miasteczka i wsię warmińsko-mazurskie z terenów powiatów olsztyńskiego i nidzickiego. Spotkania będa odbywać się raz w miesiącu zaczynając od stycznia 2013 do czerwca 2014 roku. Przed każdymi zajęciami zostanie przeprowadzona akcja promocyjna w postaciplakatów, ulotek i ogłoszeniach w kościele, szkole. . W zależności od grupy odbiorców przewiduje kilka scenariuszy zajęć. Prelekcje jak korzystać z internetu – zapoznanie z projektem oraz pokazanie na tele bimie jak korzystać ze stron internetowych, jak działają przeglądarki i w jaki sposób szukać potrzebnych wiadomości.Zajęcia warsztatowe dla grup bardziej zaawansowanych z odszukiwania informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, jak ściągnąć niezbędne wnioski i dokumenty urzędowe. Praca warsztatowa w małych podgrupach, wyszukiwanie informacji dla rolników o dotacjach i dofinansowaniach. Moja gmina w internecie – czyli zajęcia dotyczące znajdowania informacji w internecie dotyczących gminy parafii czy szkoły w miejscu zamieszkania. Każda grupa będzie prowadzona przez1 lub 2 trenerów, otrzyma poczęstunek i gadżety związane z projektem.

Do góry

Anna Okrój

Warsztaty integracyjne Cyfrowisko.pl

Powiat radomski,gmina Wolanów,miejscowości: Jarosławice ,Sławno,Wolanów Mniszek,Chruslice. Miejsca :Salka katechetyczna,szkoła ,Biblioteka Publiczna,Świetlice,Gminne Centrum Kultury ,

Celem planowanych działań jest zainicjowanie aktywności obywatelskiej i społecznej osób z pokolenia 50+ oraz wprowadzenie i wdrożenie mechanizmów integracji pokoleniowej.Celem tych działań jest również wyrównywanie szans w procesie cyfryzacji oraz rozwój dialogu pokoleniowego.Beneficjentami będą głównie rolnicy ,emeryci i renciści,członkinie KGW.Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów od 01.2013 r. do 06.2014 r.w grupach ok. 10 osób.W programie spotkania zapoznawcze,integracyjne,przekazanie informacji o programie PCRS ,tworzenie mapy oczekiwań i realizacja jej,poczęstunki ,zabawy integracyjne.Harmonogram LPD: styczeń -kwiecień 2013 r. regularne warsztaty 3 razy w tygodniu po 2 godz. przez 3 grupy w cyklach miesięcznych.Warsztaty cyklicznie przez 12 mies.W okresach letnich imprezy integracyjne,wyjazdy,ogniska.Rekrutacja poprzez sporządzanie list obecności,wypełnianie krótkich ankiet. Promocja-rozwieszanie plakatów,ogłoszenia w parafiach,zapoznanie dzieci i dziadków podczas ,,dnia Babci i Dziadka",Przedstawienie założeń programu na sesji RG,współpraca z sołtysami,prezentacja multimedialna.

Do góry

Anna Orłowska

Jak ułatwić sobie korzystanie z dostępnej
oferty publicznej ochrony zdrowia

Warszawa-Ursynów; Restauracja "Sentyment" Lanciego 11 lub "Kluboteka Dojrzałego Człowieka" Lanciego 13 oraz pracownia komputerowa Niepublicznego Gimnazjum i Liceum ul. Stryjeńskich 21

Każda ośmioosobowa grupa ma po 2 spotkania, zaczynające się na ogół w poniedziałek.Pierwsze spotkanie przy herbacie i ciastku to poznanie się i moja opowieść jakie informacje można znaleźć w internecie, do czego służy poczta elektroniczna i że jest niezbędna w komunikacji z coraz większą liczbą instytucji, opowiadam o funkcjach typu zapis do lekarza, zakupy, portale społecznościowe. To spotkanie kończymy spacerem do pracowni komputerowej i tam około godziny uczymy się jak włączyć komputer i posługiwać się myszką. W skrócony sposób poznajemy również funkcje klawiatury. Pisownia polskich liter, dużych liter itp. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymuje ulotkę, gdzie z jednej strony widnieje klawiatura i opis funkcji klawiszy, a z drugiej myszka również z opisem. Moi podopieczni otrzymują zadanie domowe, polegające na pójściu do biblioteki i potrenowaniu obsługi klawiatury i myszki. Następne spotkanie odbywa się na ogół w czwartek, tak by było kilka dni do zrobienia pracy domowej i na drugim spotkaniu wchodzimy w wyszukiwarkę by znaleźć specjalistę na umowie z NFZtem, następnie zakładamy pocztę elektroniczną i zapisujemy się do lekarza. Jeśli grupa ma inne życzenia to je realizujemy

Do góry

Iwona Orłowska

Pora Seniora

gmina Krypno i gminy z terenu powiatu monieckiego (gmina Knyszyn, Trzcianne) oraz powiatu białostockiego (gmina Dobrzyniewo Duże i Tykocin) w takich miejscach jak: ośrodek kultury, świetlica wiejska, biblioteka, plaża i inne miejsca publiczne

Celem moich działań jest oswojenie osób 50+ z tematem technologicznych nowości, zachęcenie ich do zrobienia pierwszego kroku w Internecie oraz do integracji z rówieśnikami. Działania będą prowadzone w różnorakich formach, począwszy od spotkań z działającymi już grupami seniorów (koła emerytów i rencistów, zespoły ludowe), poprzez organizowane spotkania otwarte aż do niemal indywidualnych szkoleń. Będzie okazja do wspólnego działania wielopokoleniowego (np. warsztaty wielkanocne "Babcia z wnuczkami i pisankami") a także do integracji w swoim kręgu (np."Interaktywny Bal Seniora"). Na stoisku latarniczym, które ustawię na targach i festynach regionalnych będę zachęcała osoby 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. W swoich działaniach latarniczych będę stawiała na odkrywaniu przez seniorów Internetu jako przepustki do informacji, stałego kontaktu z rodziną, rozrywki i przyjaciela dla samotnych. Różnorodność działań, ciekawa tematyka spotkań i niezwykli ludzie będą impulsem także do wyjścia z domu i okazją do przełamania stereotypów dotyczących seniorów. W wyniku realizacji projektu „Pora Seniora” 300 seniorów podniesie lub nabędzie umiejętności obsługi Internetu.

Do góry

Zbigniew Owczarek

"Pamięć wiecznie żywa"

Ząbkowice Śl., biblioteka miejska, świetlice wiejskie, szkolne pracownie komputerowe

Ideą przewodnią mojej aktywności jako Latarnika w lokalnym środowisku ma być nie tylko szkolenie osób 50+, jak korzystać z internetu i technologii informacyjnej, lecz również stwarzanie pewnej platformy wspólnych działań, których owocem będą konkretne i namacalne efekty. Urodziłem, dorastałem, a obecnie pracuję w Ząbkowicach Śl. - niewielkim miasteczku na Dolnym Śląsku, którego mieszkańcami są w większości repatrianci (oraz ich potomkowie) z dawnych Kresów Wschodnich. Chcę pomóc tym ludziom ocalić od zapomnienia historie ich życia, ich młodości. Dlatego też tytuł mojego Lokalnego Planu Działania brzmi: "Pamięć wiecznie żywa”. Jestem przekonany, że wśród uczestników tego projektu znajdę takie osoby, które zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami, zebranymi materiałami lub pomóc archiwizować czyjeś zbiory materiałów. Owocem tych prac będzie wystawa w Regionalnej Izbie Pamięci. Może jeszcze się uda wydać jakąś wspólną publikację np. książkę-album, opartą na wspomnieniach uczestników latarniczych spotkań, stworzyć tematyczną stronę internetową czy zorganizować wycieczką na Kresy lub po Dolnym Śląsku. Będę też zachęcał moich podopiecznych do większej aktywności w lokalnym środowisku.

Do góry

Ferdynand Pawlik

ŚWIETLIKI

Gminna Skarżysko Kościelne

Przeprowadzanie warsztatów których celem jest nauczenie podstaw obsługi komputera , praktyczne wykorzystanie internetu do komunikacji, wyszukiwania informacji. Warsztaty będą prowadzone cyklicznie w świetlicach środowiskowych dla grup 4 do 6 osób w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Adresatem warsztatów są mieszkańcy gminny z pokolenia 50 + Informacja została przekazana na zebraniach wiejskich. Rozpoczynamy w trzeciej dekadzie stycznia 2013 r. Mój telefon kontaktowy 606221409, e-mail: Pawlik.Ferdynand@aviva.com.pl

Do góry

Mariusz Peryt

Zawstydź wnuczęta

Jaktorów, Jaktorów, Grodziski, Biblioteka, Gimnazjum

Celem programu jest pomoc osobom z pokolenia 50+ w zrozumieniu cyfrowego świata, poczynając od podstaw obsługi komputera, wyszukiwania w internecie, komunikacji poprzez sieci społecznościowe i pocztę elektroniczną a kończąc na kwestiach prawnych związanych z poruszaniem się po sieci oraz korzystaniem z takich urządzeń jak smartphone czy tablet. W tym celu planowane są spotkania w formie warsztatów i spotkań indywidualnych dla mieszkańców gminy na których będę realizował wymienioną powyżej tematykę. Warsztaty będą odbywać się w sali informatycznej (13 stanowisk komputerowych) szkoły podstawowej w Jaktorowie oraz u osób zainteresowanych projektem. Promocja projektu będzie realizowana poprzez nawiązanie kontaktu ze Związkiem Emerytów i Rencistów w Jaktorowie, bibliotekę, rozwieszanie plakatów, promocje w lokalnej gazecie, spotkania indywidualne z osobami zainteresowanymi oraz zorganizować kilka większych wykładów otwartych dla wszystkich mieszkańców gminy poświęconych e-administracji.

Do góry

Dariusz Piechowiak

Akademia Dorosłego Internauty

Miejscowości: Janków Przygodzki, Topola Wielka, Topola- Osiedle, Wysocko Małe, Przygodzice. Gmina Przygodzice. Powiat Ostrowski. Miejsce: sale wiejskie, klub internetowy i sale komputerowe.

Plan obejmuje spotkania z mieszkańcami podczas zebrań organizacji wiejskich działających na terenie miejscowości: Janków Przygodzki, Topola Wielka, Topola-Osiedle, Przygodzice i Wysocko Małe. Będą to m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia. Podczas zebrać postaram się zainteresować mieszkańców projektem i wzbudzić wśród nich dyskusję na temat komputera w życiu. Po każdym ze spotkań będę zapraszał na zajęcia z komputerem w ustalonym wspólnie terminie, gdzie będziemy pracować praktycznie. Prócz tego działalność Latarnika będzie promowana podczas większych spotkań m.in. z okazji Świąt Narodowych i Lokalnych co przyczyni się do tego, że na prawdę duża liczba osób osobiście się zetknie z tematem. Do zapraszania na spotkania wykorzystam m.in. ogłoszenia parafialne w kościele, które są jednym z najlepszych mediów w naszym środowisku. Postaram się również podjąć współpracę z lokalnymi mediami- telewizją kablową i lokalną stacją radiową.

Do góry

Renata Piela

Biłgorajskie "Starszaki 50+" - pierwsze kroki w cyberświecie

Swoim działaniem obejmuje powiaty biłgorajski i zamojski, Miasto i Gminę Biłgoraj, okoliczne gminy wiejskie i miejskie, wg potrzeby także inne miejsca w woj.Lubelskim

Planuję dwie formy prowadzenia zajęć – warsztaty oraz eventy. Będę prowadzić zajęcia warsztatowe kilkuosobowe lub indywidualne raz w tygodniu (np. w czwartek) w godzinach popołudniowych. Będą trwały około godziny z możliwością przedłużenia. Dla osób chętnych lub nie mogących uczestniczyć w spotkaniach w takim terminie, wyznaczony zostanie termin bardziej im odpowiedni jak np. w sobotę lub niedzielę. Nie wykluczam także sporadycznego zwiększenia intensywności prowadzenia spotkań, o ile zaistnieje taka potrzeba. Eventy to wydarzenia dodatkowe, jak uczestnictwo ze stoiskiem internetowym w obchodzonych corocznie dniach Biłgoraja oraz organizowanie co najmniej raz na dwa miesiące spotkania w formie zabawy. Do pomocy przy organizacji stoiska zapraszam okolicznych Latarników. Wydarzenie zabawowe to np. grzybobranie połączone z wykorzystaniem internetu do rozpoznawania gatunków grzybów, ognisko z kiełbaską i wykorzystanie programu Stellarium do oglądania nocą nieba z wyszukiwaniem gwiazdozbiorów. Zorganizuję wideokonferencję koła Gospodyń wiejskich w Tereszpolu i podobnym kołem z innej miejscowości za pośrednictwem komunikatora.

Do góry

Lidia Pietrowska

Cyfrowy 50 latek + poznaje świat przez Internet

Gieratowice, Gierałtowice,Gliwice, Gminna Biblioteka Publiczna Gierałtowice

Celem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom osób z pokolenia 50+ wykluczonym cyfrowo. Program ma umożliwić tym osobom zaznajomienie się z nowymi  technologiami, by swobodnie z nich korzystać. Nowe umiejętności ułatwią im  życie, komunikację, podwyższą kwalifikacje. Pragnę wprowadzić co najmniej 270 osób w wirtualny świat tak, by poznały zalety Internetu nie tylko w celach praktycznych ale głównie w celu poszukiwania i zaspokajania swoich zainteresowań i realizacji własnych marzeń, by nie czuły się odrzucone i gorsze. Zorganizuję spotkania: edukacyjne, kulturalne, spotkania w formie warsztatów oraz indywidualne konsultacje. Przygotuję prezentację obrazującą idę samego programu oraz prezentację przy udziale uczestników jako podsumowanie programu, którą zademonstruję podczas tzw. Dnia Otwartego.  Mam nadzieję, że uczestnicy programu poczują się pełnowartościowymi obywatelami, że zrobią coś dla siebie i swoim optymizmem podzielą się z innymi.

Do góry

Paweł Pięta

Łowiccy seniorzy XXI wieku

Strażnice OSP, biblioteki gminne, pracownie komputerowe szkół, świetlice wiejskie.

Lokalny Plan działania przygotowany przeze mnie skupia w sobie wiele działań skierowanych do osób mieszkających na obszarach wiejskich. Osoby z pokolenia 50+ często wstydzą się zapytać jak z czegoś korzystać, zwłaszcza że ich wnuki potrafią już znakomicie posługiwać się nowoczesnymi technologiami. Jeśli dodać do tego łowicki charakter mamy do czynienia z osobą, która chciałaby wiedzieć więcej ale wieloma tłumaczeniami usprawiedliwia się przed wszystkimi, że np. brak zastosowania internetu w życiu codziennym wynika z jego bezużyteczności. Opracowany program ma na celu dotarcie do takich osób poprzez przekazanie w dostępnej formie użytecznych walorów sieci internet, tak aby zachęceni sami dążyli do poznania szerszego zastosowania komputera na co dzień. Przygotowane zajęcie nie będą prowadzone według jednego szablonu. To, co znajdzie się w programie kursu wynikać będzie tylko i wyłącznie od zainteresowań grupy lub poszczególnych jej członków. Praca na wielu komputerach na różnych stronach i materiałach pozwoli pokazać jak wielkim źródłem informacji jest internet i tylko co od użytkownika zależy jak z niego korzysta.

Do góry

Roman Pińkowski

Uchrońmy historię od zapomnienia

Braszowice, gmina Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, świetlica OSP; Miasto i gmina Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie,

Działania podejmowane na zajęciach prowadzonych przez latarnika to przede wszystkim odkrywanie ewentualnie rozwijanie pasji uczestników 50+. Celem spotkań nie będzie specjalistyczna nauka programów. Zamierzam na zajęciach (spotkaniach) opracować pamiątkowy album kresowiaków Ziemi Ząbkowickiej. Stworzyć wraz z uczestnikami dzieło, które uwieczni historię rodziców i dziadków. W tym celu będziemy zamieszczać archiwalne zdjęcia, wiersze, opisy, wspomnienia i świadectwa osób pamiętających przesiedlenia, ich rodzin, którzy pamiętają wspomnienia rodziców, dziadków. Zajęcia będą miały charakter wykładu, szkolenia, konsultacji, prezentacji oraz spotkań integracyjnych. Planowana jest również wycieczka na Ukrainę. Komputer nie jest celem sam w sobie. On jest pretekstem do spotkania, wyjścia z domu, samorozwoju. Mam głębokie przekonanie, że jak uczestnicy przestaną się bać komputera, że się „coś” zepsuje, to już będzie połowa naszego sukcesu. Czas spotkań z latarnikiem, to czas zabawy, rekreacji i miłego spędzenia czasu.

Do góry

Jacek Piwowarski

GDY PÓŁ WIEKU MIJA E-@KTYWNOŚĆ SIĘ ROZWJA

Osiek, gmina Osiek, inne sołectwa powiatu staszowskiego, gmina Łoniów, Zaleszany i Koprzywnica. Dom kultury, biblioteki, świetlice, szkoły, remizy.

Planowane zadania mają na celu przede wszystkim zachęcić odbiorców do zapoznania się z możliwościami Internetu. Pierwszy krok w Internecie ma być zachętą do dalszych działań w celu zgłębienia tajników globalnej sieci i czerpania z niej przyjemności każdego dnia. Celem działań jest także ukazanie mechanizmów jakimi rządzi się świat cyfrowy, który w coraz większym stopniu wpływa na świat realny. Wiedza ta pozwoli im także na lepsze odnalezienie się w dzisiejszym świecie tak bardzo zależnym od Internetu. Odbiorcami moich działań będą głównie ludzie z terenów wiejskich i małych miasteczek. Jako animator kultury działam na terenie całej gminy i dzięki temu podczas imprez mogę przekazywać informacje na temat PCRS szerokiej grupie odbiorców. W kolejnym kroku będę organizował konferencje tematyczne, po których będziemy tworzyć grupy warsztatowe. Jako sołtys wsi podejmę próbę cyfryzacji mieszkańców sołectwa, ale także innych sołtysów z terenu gminy Staszów. Dzięki wsparciu sołtysów z poszczególnych wsi, będę mógł prowadzić tam działania. Także dzięki tabletowi z dostępem do sieci, będę wykorzystywał nadające się okazje do prezentowania walorów internetu napotkanym ludziom.

Do góry

Małgorzata Pogorzelska

Z komputerem za pan brat dla 50+

Świetlice wiejskie, biblioteki i każde miejsce, w którym można korzystać z urządzeń cyfrowych na terenie Podlasia

Celem mojego działania jest zachęcenie seniorów, by zechcieli wyjść z domu i spotkać się w grupie rówieśników, zasiąść przed komputerem i nauczyć się podstawowych rzeczy niezbędnych w komunikowaniu się z rodziną i znajomymi na całym świecie. Będę przekonywała uczestników, że dostęp do informacji cyfrowej jest dobrem naszych czasów, z którego warto korzystać i czerpać radość. Bardzo ważna w tych szkoleniach będzie rozmowa z uczestnikami, czego sami będą chcieli nauczyć się na tych spotkaniach i to od nich będzie zależało, jak one będą przebiegały. Postaram się w delikatny sposób nakierować uczestników, co może być im niezbędne w korzystaniu z komputera i urządzeń elektronicznych, a mianowicie: 1. Umiejętność korzystania z Internetu 2. Umiejętność posługiwania się myszką 3. Obsługa portalu Google 4. Korzystanie z komunikatorów 5. Zakładanie konta na portalach społecznościowych 6. Obsługa urządzeń cyfrowych Spotkania odbywać się będą w grupach minimum kilkuosobowych. Zorganizuję wyjazdy do miejsc ciekawych cyfrowo. Cały cykl szkoleniowy zakończy się 31 maja 2014r. konferencją, na którą będą zaproszeni wszyscy uczestnicy.

Do góry

Paweł Pogorzelski

Podlaska cyfryzacja 50+,

Świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury oraz prywatne mieszkania niekoniecznie z dostępem do internetu województwa podlaskiego

Celem projektu jest przekonanie starszaków, że z urządzeniami cyfrowymi mają już do czynienia na co dzień i komputer nie jest czymś wyjątkowym; służy do przeglądania Internetu, ale nie tylko. Odbiorcami będą mieszkańcy wsi i małych miast, w tym osoby z niepełno sprawnościami. Odbędą się seminaria w ich środowiskach, gdzie ustalimy potrzeby, a następnie warsztaty praktyczne. Raz na kwartał odbędą się konferencje w gminach celem podsumowania etapów i promocji projektu. Najaktywniejsi wezmą udział w wyjazdach studyjnych do centrów kompetencji cyfrowych, gdzie wykorzystuje się ITC w praktyce. Spotkania cyfrowe odbywać się będą również na festynach i uroczystościach rocznicowych, gdzie przy latarniczym wsparciu uczestnicy będą przygotowywać materiały: plakaty, zaproszenia i promocja przez komunikatory i portale społecznościowy. Zajęcia będą odbywać się kilka razy w tygodniu w miejscach zgłoszonych przez chętnych i w punktach dostępu do netu, których na Podlasiu powstało wiele. W rezultacie osoby w wieku 50+ podniosą swoje kompetencje cyfrowe i odbędą wiele spotkań, gdzie będą wymieniać się doświadczeniami. Poniosą tę cyfrową wiedzę dalej w świat, do swoich środowisk.

Do góry

Damian Polek

"Do internetu jeden krok"

powiat bocheński, gminy: Lipnica Murowana, Trzciana, Żegocina, biblioteki, wioski internetowe, świetlice

Publiczne miejsca dostępu kojarzą się tylko z dziećmi i młodzieżą. Cały projekt rozpoczynam w styczniu 2013 roku. Wtedy odbędzie się pierwsza rekrutacja. Projekt dzielę na 3 etapy a w każdym z nich przeszkolę co najmniej 90 osób. Same szkolenia to spotkania około dwu-trzy godzinne w grupach kilku (5-8) osobowych. Moim głównym celem jest oswojenie szkolonych z różnymi rodzajami komputerów oraz przekazanie od podstaw wiedzy związanej z podstawowymi tymi najbardziej potrzebnymi czynnościami wykonywanymi na komputerze oraz w internecie. Chciałbym aby uczestnicy projektu nie tylko potrafili napisać tekst w programie Word, ale również coś co będzie wymagało większego wkładu na szkoleniach, lecz dzięki temu "zabłysną" przy swojej rodzinie. W okresie letnim będę przeprowadzał również zajęcia w terenie. Planuję przeprowadzić większe seminaria (wykłady bez ćwiczeń). Będę przeprowadzał również część zajęć na: tablecie czy komórce dla urozmaicenia czasu spędzanego z uczestnikami. Każdy z wyszkolonych otrzyma specjalny dyplom.

Do góry

Katarzyna Polkowska

Za Horyzont!

Centrum Edukacji Ekologicznej "Natura" w Ostródzie, Urząd Gminy w Jonkowie, Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

Planowane działania "Za Horyzont!" miałyby zostać zorganizowane w oparciu o siedziby instytucji znajdujących się rożnych częściach województwa Warmińsko-Mazurskiego.Zostaną tam zorganizowane spotkania oraz warsztaty,które będą miały na celu miały m.in. na celu pokazanie możliwości zdobycia informacji dotyczących pozyskiwania środków unijnych na rozwój rolnictwa,innych programów operacyjnych realizowanych w ramach m.in. POKL,będzie to także okazja do stworzenia warunków do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu wszystkich mieszkańców ,wspierania lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.Uczestnicy projektu będą mieli także szansę dowiedzieć się w jaki sposób popularyzować swoją działalność w internecie , a także jak uwiecznić swoją aktywność w postaci dokumentacji fotograficznej, umieszczonej w internecie. Znajomość "dóbr" XXI wieku będzie mogła także posłużyć jako element samodoskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności, a także pomoc w poszukiwaniu pracy, dzięki umiejętności poruszania się w wirtualnych świecie internetu.

Do góry

Małgorzata Pomietło

W bibliotece …daj się złapać w sieć

Krynica-Zdrój oraz gmina, powiat nowosądecki. Działania będą prowadzone w bibliotece, Uniwersytet II Wieku w Krynicy-Zdroju, sanatoria, świetlice.

Zadaniem projektu jest przekonanie osób 50+ o użyteczności i korzyściach płynących z wykorzystania komputerów i Internetu w codziennym życiu. Przedsięwzięcie będzie przeprowadzane w formie warsztatów i konferencji Dzięki projektowi osoby 50+ zrozumieją znaczenie Internetu we współczesnym świecie. Przekonają się o jego użyteczności i korzyściach oraz pogłębią swoje zainteresowania i hobby. Podczas spotkań zostaną przedstawione prezentacje różnym grupom: osobom miejscowym oraz kuracjuszom, wczasowiczom i turystom. Tematy spotkań m.in.: Łatwiej w życiu codziennym – zapoznanie z ciekawymi stronami informacyjnymi np.: szpitale, banki, urzędy, Rozwijanie swojego hobby i zainteresowań poprzez podróże w sieci, porady kulinarne i ogrodnicze. Dla osób czasowo przebywających w Krynicy: „Krynica w Internecie” szlaki turystyczne atrakcje, historia, zabytki „Do Krynicy po zdrowie i urodę”: lecznictwo uzdrowiskowe, balneologia i spa. Podczas spotkań osoby uczestniczące w zajęciach otrzymają materiały promocyjne oraz informacje z ciekawymi stronami internetowymi.

Do góry

Magdalena Pośpiech

"Podróże przez Internet"

Dąbrowa Górnicza, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 7 i Filia nr 5

Mam na imię Magda i jestem bibliotekarzem od 6 lat. Projekt Latarniczy realizuję w dwóch pobliskich filiach bibliotecznych. Głównymi celami projektu jest integracja środowiska lokalnego oraz wprowadzenie uczestników w świat wirtualny. Uczestnicy poszerzą swoje horyzonty i zainteresowania oraz nawiążą bliższy kontakt z biblioteką. Zajęcia mają oryginalny charakter poprzez innowacyjne metody przekazywania wiedzy. W ten sposób pragnę zmienić nastawienie osób 50+ do korzystania z Internetu oraz pomóc w nawiązaniu kontaktów międzyludzkich. Program jest dostosowany indywidualnie do potrzeb uczestników, aby dotrzeć do nich w sposób rzetelny. Miłym dodatkiem do spotkań jest herbata i ciasteczko, często pieczone przez uczestniczki. Uczestników pozyskuję przede wszystkim w kontakcie bezpośrednim. Przewidywany czas spotkań to 90 minut. Realizacja programu jest dużym wyzwaniem, przede wszystkim, aby pokonywać bariery międzypokoleniowe oraz wszelkie obawy uczestników przed korzystaniem z nowoczesnych technologii.

Do góry

Ryszard Potorski

Wirtualne podróże z Latarnikiem Polski Cyfrowej

Większość planowanych działań zostanie przeprowadzona w gminie Słubice.

Lokalny Plan Działania pod nazwą: "Wirtualne podróże z Latarnikiem Polski Cyfrowej" opiera się na spotkaniach mających charakter pogadanek i prelekcji na różne tematy, przygotowanych i przedstawionych przy pomocy urządzeń mobilnych. Projekt skierowany jest do starszych osób wykluczonych cyfrowo. Tematy zajęć dobierane będą z różnych dziedzin życia np. zdrowie i uroda, religia, aktywność obywatelska, podróże, spędzanie wolnego czasu, bankowość internetowa, rozrywka i inne. Prezentacja potrwa co najwyżej godzinę i będzie miała na celu rozbudzić ciekawość i pokazać możliwości jakie tkwią w mobilnych urządzeniach cyfrowych. Następnym krokiem będzie umożliwienie osobistego poeksperymentowania z Internetem i przekonanie, że nie jest to wcale trudne, czy też niebezpieczne. Podczas każdego spotkania z seniorami zaprezentowane zostaną interesujące portale internetowe, wyszukiwarki, poczta internetowa, komunikatory tekstowe i głosowe. W tym samym czasie kilku młodych ludzi, zwanych Asystentami Latarnika będzie dostępnych online i będzie można nawiązać z nimi kontakt za pomocą nowoczesnych technologii.

Do góry

Iwona Przybyła

InterGracja czyli poznaj gminę z seniorem

Inowrocław - Fundacja Ekspert-Kujawy, sanatorium, Instytut Prymasa Glempa, Więcławice - świetlica wiejska, Rojewo - gminna biblioteka publiczna, Jaksice - gminna biblioteka publiczna (raczej jako obserwator), Włocławek - miejska biblioteka publiczna

Lokalny Plan Działania zakłada stworzenie seniorom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wspólnego pola do spotkań i integracji. Zależy mi, by w projekcie poprzez prezentacje wybranych stron internetowych, pokazanie zalet posługiwania się internetem, zachęcić osoby, które nigdy nie miały kontaktu z siecią lub boją się korzystania z komputera, zachęcić do kontaktu i pomóc w przełamaniu barier. Zajęcia zamierzam prowadzić w partnerstwie z lokalnymi stowarzyszeniami, bibliotekami, uniwersytetami trzeciego wieku, klubami osiedlowymi. Mam nadzieję, że z czasem zainteresowani seniorzy zachcą wymieniać się zdobytą wiedzą/doświadczeniami z innymi uczestnikami projektu, np. poprzez kontakt e-mailowy, na skype czy w osobistych spotkaniach. Moim marzeniem jest, by rozbudzić w seniorach pasję do działania, do aktywności, tak, byśmy w przyszłym roku mogli stworzyć Targi Seniora w Inowrocławiu.

Do góry

Adam Ptasiński

Lokalny Plan Działania

Województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gminy miejsko-wiejskie oraz wiejskie z głównym naciskiem na: Błażowa, Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Dynów, Lubenia, Boguchwała

Działania realizowane przeze mnie w ramach poniższego Lokalnego Planu Działania stanowić będą głownie wstęp do dalszego zgłębiania tajników ICT. Wszystkie działania mają na celu zetknięcie osób wykluczonych cyfrowo, z głównym naciskiem na najstarszą ich grupę, z nowymi technologiami. Mają na celu zaprezentować im mnogość możliwości wykorzystania nowych technologii w życiu - od komunikacji, poprzez rozwijanie paski, zarządzanie własnymi budżetami na relaksie skończywszy. Proponowane przeze mnie działania do zrealizowania to: NIECH CIĘ ZOBACZĄ I USŁYSZĄ - potęga komunikatorów, PODAJ DALEJ – wideoporady, LATARNICZE KINO OBJAZDOWE, SKARPETY NA NOGI, PIENIĄDZE NA KONTO- zarządzanie finansami za pośrednictwem internetu, LATARNIK CAFE, LINK DO PRZESZŁOŚCI – digitalizacja starych zdjęć, PORTRET POKOLEŃ – internetowy album ludzi w różnym wieku, WIRTUALNA MAPA KAPLICZEK. Dodatkowo przez cały czas realizacji Lokalnego Plany Działania LATARNIKA realizowany będzie przeze mnie INTERMENTORING czyli model wprowadzania zmian poprawiający relacje międzypokoleniowe oraz umożliwiający transfer wiedzy z zakresu nowych technologii i doświadczenia życiowego pomiędzy osobami starszymi i młodszymi.

Do góry

Bogusława Radgowska-Wawreczko

Internet bez granic

Miejscem realizacji LPD będzie miasto na prawach powiatu - Bytom, w woj. śląskim. Zajęcia prowadzone będą w klubach osiedlowych, klubach seniora, MDK, Centrum Kultury, Bibliotekach, Biurze OP i siedzibach OP, salce parafialnej itd.

Lokalny Plan Działania "Internet bez granic" ma na celu przyciągnięcie i zachęcenie osób z pokolenia 50+ do korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej oraz nabycie przez tę grupę podstawowych kompetencji cyfrowych, a następnie zmotywowanie do dalszego poznawania "cyfrowego" świata. Ponadto ma on pomóc osobom z pokolenia 50+ przełamać osobiste bariery psychologiczne i poczucie niewiedzy. Skierowany jest zatem do osób, które nigdy jeszcze nie miały nic wspólnego z komputerem, tabletem, komunikatorem czy Internetem i które chciałyby poznać na czym polega oraz jak można wykorzystać Internet i szerokorozumiane narzędzia elektroniczne pomagając sobie w codziennym życiu. W tym celu przygotowano bogaty i oparty na praktycznych aspektach program spotkań warsztatowych prowadzonych również na świeżym powietrzu.

Do góry

Radosław Radomski

INTERCEL 50+ integracja wokół mobilnego punktu
konsultacyjno-dostępowego usług internetowych

Miasto Mszana Dolna, Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedżwiedź, Powiat Limanowski - miejsca publiczne (teren), placówki kulturalne i oświatowe, domy pomocy społecznej

INTERCEL 50+ to mobilny punkt konsultacyjno-dostępowy usług internetowych dla osób w średnim i starszym wieku. Z punktem tym będę starał się być obecny w publicznych miejscach mojego regionu, w miejscach wzmożonej aktywności życiowej osób w średnim i starszym wieku. Punkt INTERCEL 50+ pojawi się również na większych imprezach lokalnych oraz w placówkach kulturalnych i oświatowych Miasta i Gminy Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź, a także Powiatu Limanowskiego. Przy punkcie INTERCEL 50+ z pomocą multimedialnych prezentacji będę zachęcał osoby 50+ do aktywnego poznawania internetu i innych technologii cyfrowych. Wraz z lokalnymi działaniami animacyjnymi w zakresie aktywizacji społecznej i internetowej seniorów punkt będzie zachęcającym wsparciem dla regularnych zajęć z seniorami. Podczas aktywności punktu INTERCEL 50+ w terenie osoby w średnim i starszym wieku będą mogły NIEODPŁATNIE w praktyce zapoznać się z komputerem i internetem oraz projektem "Polska Cyfrowa Równych Szans", uzyskać porady oraz pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów w cyfrowym Świecie. Poza imprezami w terenie punkt INTERCEL 50+ będzie udostępniał seniorom bezprzewodowy dostęp do internetu.

Do góry

Iwona Raksa

Za pan brat z nową technologią - komputery
i inne cyfrowe wynalazki

Drezdenko, gmina Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, Urząd Miasta

Za pan brat z nową technologią – komputery i inne cyfrowe wynalazki Ciągły rozwój nowych technologii nie pozwala obecnie niemal nikomu “zostawać w tyle z postępem technologicznym”, województwo lubuskie jest pierwszym miejscem w Polsce z już działającą cyfrową telewizją naziemną. W Drezdenku realizowany jest przez UM projekt „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych” Warsztaty cyfrowe - Plan Działania Drezdeneckiego Latarnika - zakłada przybliżenie nowych technologii komputerów i Internetu, laptopów i tabletów, smarfonów pozwalające na przystosowanie osób 50+ i mającej trochę więcej lat do życia w społeczeństwie informacyjnym, do odbioru i wykorzystania nowoczesnej technologii dla potrzeb własnych. Pokazanie uroków i plusów cyfrowego świata, organizowanie wspólnego wolnego czasu i ucieczka przed izolacją społeczną czy samotnością. Drezdenecki „Plan Działania Latarnika za pan brat za nową technologią” jest programem, mówiącym o nowoczesnych technikach wdzierających się do codziennego życia w sposób łatwy i przystępny, tak by nikt nie pozostawał “w tyle” i każdy uczestnik programu otrzymał potrzebną mu wiedzą. Specjalnie dla seniorów będą systematyczn

Do góry

Wojciech Jan Ramus

Latarnia kultury

Sandomierz, gm. Sandomierz, pow. sandomierski- Klub Lapidarium, Rynek 1, Sandomierz

Celem planowanych działań jest zachęcenie ludzi do korzystania z internetu, telefonu komórkowego, bankomatu. Poprzez nasze spotkania chcę pokazać beneficjentom jak przydatne w ich życiu mogą stać się zdobycze cywilizacji. Unikatową rzeczą w tym projekcie będzie to, że chcę to zrobić poprzez zachęcenie ich do udziału w życiu kulturalnym, zarówno miejskim jak i ogólnopolskim. Chcę ich przekonać, że internet, telefon komórkowy może być źródłem wiedzy o wydarzeniach kulturalnych w ich mieście, ale także na wyjeździe wakacyjnym, w czasie wycieczki.Chcę ich też zachęcić do wspólnych spotkań w naszym klubie, gdzie będą mogli spotkać z ludźmi z młodszych pokoleń i wspólnie przekazywać sobie wiedzę. Poprzez spotkania z przedstawicielami banku chcę zachęcić ich do korzystania z nowoczesnych form płatniczych, a spotkanie z przedstawicielami telefonii gsm pokaże im jakie możliwości mają obecne telefony komórkowe i jak mogą pomagać w życiu. Zajęcia będą prowadzone w formie seminariów połączonych ze szkoleniami. Każde spotkanie będzie połączone z wydarzeniem kulturalnym np. wspólnym oglądaniem koncertu transmitowanego przez internet.Spotkania będą się odbywały w grupach od 15 osób do 40 osób.

Do góry

Sylwia Rostkowska

Mamy po 50 lat, poznajemy Internetowy świat

Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński, Centrum Kształcenia "Wioska Internetowa"

Celem planowanych działań jest zachęcenie osób po pięćdziesiątym roku życia do zrobienia pierwszego kroku w Internecie i pomoc w nauce korzystania z zasobów sieci. Działania będą realizowane poprzez promocję Projektu i przedstawienie korzyści jakie niesie ze sobą Internet, na zebraniach wiejskich, spotkaniach z Radnymi, Sołtysami, Klubami Seniora. Osoby chętne do nauki będą uczestniczyły w szkoleniach organizowanych dwa razy w tygodniu w Centrum Kształcenia "Wiosce Internetowej".

Do góry

Ryszard Rowiński

50+ Z INTERNETEM NA TY

Gmniy : Dobrcz, Niemcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, m. Bydgosczcz

Konferencje informacyjne dla osób mających i nie mających umiejętności w korzystaniu z PC i internetu. Prezentacja Projektu Latarnik na spotkaniach z władzami samorządowymi i słuchaczami Uniwersytetu III Wieku. Udział w otwartych spotkaniach rodziców w szkołach miejskich i gminnych wszystkich typów.
Rekrutacja wśród: uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, słuchaczy kursów dokształcających z ośrodków Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, mieszkańców gmin: Dobrcz, Osielsko, Koronowo, Nowa Wieś Wielka. Rozmowy wstępne ze słuchaczami umożliwiające ustalenie poziomu wiedzy komputerowo - internetowej, dzięki którym określone zostaną formy wsparcia indywidualnego. W razie potrzeby organizowanie konsultacji indywidualnych wyjaśniających podstawowe działania PC i internetu. 
Prowadzenie warsztatów i ćwiczeń dla osób mających dostęp do sprzętu z łączem internetowym i posiadających podstawowe umiejętności korzystania z komputera i programów użytkowy, jak i dla tych, którzy chcą zapoznać się z technologią informatyczną i pozyskać podstawowe umiejętności w jej wykorzystywaniu dla własnych potrzeb. Te formy zajęć prowadzone będą między innymi, z zakresu korzystania z przeglądarek internetowych: Goole Chrome, Firefox, Internet Explorer, zakładanie skrzynek pocztowych, komunikacji przez Skyp-a. Bazą będą pomieszczenia w ośrodkach BZDZ: Bydgoszcz, Nakło, Mogilno, Koronowo, GOK, Klubu Seniora, szkołach w Dobrczu, Osielsku, Nowej Wsi Wielkiej, Koronowie, salach Uniwersytet III Wieku w Bydgoszczy. 

Do góry

Grażyna Rożek

Komputer oknem na świat

Gmina Iłża, Biblioteki , Świetlice wiejskie.

Celem planowanych działań jest: Stworzenie możliwości rozwoju dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 50+, Poszerzenie zainteresowań i umiejętności w prosty i przyjazny sposób, Pokazanie, że postępująca technika wcale nie jest straszna Zaczniemy od akcji reklamowej (plakaty, ulotki, artykuł w lokalnej prasie, spotkania zachęcające do dalszych działań) dostosowanie toku spotkań do zainteresowań i potrzeb naszych „starszaków” pierwszym krokiem będzie rozwój indywidualnych zainteresowań przy pomocy Internetu, tu możemy zaszaleć podróżnikom pokażemy jak odnaleźć drogę do celu, towarzyskim portale społecznościowe gg skype odkrywcom- szukanie informacji w sieci kolekcjonerom- nagrywanie i katalogowanie plików osoby o najmniejszych umiejętnościach zaprosimy za zajęcia „od podstaw” pokażemy do czego można użyć komputera i jak zaoszczędzić lub stracić dzięki niemu trochę czasu, Nasze zajęcia planujemy dla osób, które ukończyły 50 lat, zajęcia będą realizowane od 1.01.2013r do 30. 04. 2014r. Będziemy je przeprowadzać sukcesywnie zgodnie z rekrutacją. Warsztaty i spotkania będą w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży, bibliotekach filialnych oraz świetlicach wiejskich.

Do góry

Agnieszka Rudawska

Aktywni cyfrowo mieszkańcy gminy Mełgwi i Milejowa

gmina Mełgiew i Milejów

Projekt „Aktywni cyfrowo mieszkańcy gminy Mełgwi i Milejowa” ma na celu podniesienie świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat korzyści z wykorzystania Internetu u 272 osób w wieku 50+ zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Mełgiew i Milejów. Działania podejmowane przez latarnika będą miały charakter: informacyjny, promocyjny, motywacyjny i edukacyjny. Będą to: (a) spotkania informacyjne w instytucjach na ternie gmin, (b) działania mające na celu przygotowanie przykładu „żywego i wiarygodnego” przykładu cyfrowego starszaka, (c) cykl spotkań zapoznawczych z grupami formalnymi i nieformalnymi, (d) cykl spotkań zapoznawczych z osobami indywidualnymi, (e) cykl spotkań tematycznych „Oswajamy Internet”, (f) jednorazowe akcje informacyjno-promocyjne. Działania latarnicze będą realizowane w szkołach, bibliotekach, świetlicach wiejskich, Gminnych Ośrodkach Kultury oraz innych w miarę tworzących się możliwości i rozwoju działań latarniczych.

Do góry

Mariusz Rzeszutko

Aktywizacja cyfrowa 50+

Gmina: Radoszyce, powiat konecki, województwo Świętokrzyskie. Działania prowadzone będą tam, gdzie uczestnicy będą sobie tego życzyć.

Celem planowanych działań jest przybliżenie tzw. pokoleniu 50+ (co nie wyklucza np. 40 latków wycofanych cyfrowo) nieznanych im dotąd sylwetek komputera, tajników internetu oraz sposobów ich używania. Każdy z nas jest inny. Mamy różne marzenia, różne pragnienia i potrzeby. Planowane działania programowe dostosowują nauczanie do wymagań i potrzeb każdego pojedynczego użytkownika szkoleń a przede wszystkim jego poziomu wiedzy dotyczącej internetu i komputerów. Pan Jan może posiadać wiedzę na temat obsługi komputera, przeglądarek internetowych etc. ale problem stwarza dla niego obsługa lub założenie internetowego konta bankowego. Ze względu na charakter pracy nie ma czasu zgłębić zagadnienia bądź jest ono dla niego niezrozumiałe. Babcia może chcieć jedynie wiedzieć jak skontaktować się przez komunikator tekstowy bądź głosowy z wnuczkiem i żadne inne działania na chwilę obecną ją nie interesują. Dlatego też rodzajem planowanych działań będą indywidualne spotkania z uczestnikami, które odbywać będą się w dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Każdy ochotnik będzie miał możliwość poprzez numer komórkowy zgłosić chęć udziału w programie, zadzwonić i umówić się na wyznaczenie spotkania.

Do góry

Magdalena Sałek

Uruchamianie przez dział@nie

Gmina Jabłonna

W ramach projektu odbywać się będą: "Niedzielne e-kawi@renki" w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy aby przy kawie, herbacie porozmawiać z seniorami o możliwościach wykorzystania Internetu, będzie to pierwsza próba spróbowania "z czym to się je". Kawiarenka ma być otwartym miejscem aby osoby starsze mogły bezpiecznie - nie deklarując się jako uczestnicy konkretnych zajęć odkryć praktyczne zastosowanie Internetu. Kolejnym z narządzi zastosowanym w realizacji planu będą spotkania cykliczne jako kontynuacja e-kawiarenek, które były pierwszym etapem zetknięcia się z Internetem, podczas których seniorzy będą przechodzi przez poszczególne etapy wiedzy dotyczącej korzystania z Internetu i zastosowania go w praktyce. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Osoby, które ukończyły cykl zajęć mogą dalej spotykać się w ramach Klubu e-Senior@. W ramach działań zostanie zorganizowane przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne dla społeczności lokalnej, które pozwoli przedstawić dotychczasowe rezultaty projektu, zachęci kolejnych seniorów do uczestnictwa w działaniach projektu, oraz nakreśli sytuację osób 50+ w związku z nabywaniem kompetencji cyfrowych.

Do góry

Justyna Sara-Hryncyszyn

Internet dla Starsz@ka

Gmina Świdnica, świetlice wiejskie

Projekt „Internet dla Starsz@ka II” zakłada przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów mieszkających na terenie Gminy Świdnica. Zajęcia odbywać się będą na świetlicach wiejskich na terenie Gminy, w kameralnych warunkach przy kawce i ciastku, gdzie osoby starsze będą mogły w dogodnych dla siebie warunkach oswajać się z komputerem i opanowywać umiejętności z obsługi komputera. Zajęcia obejmować będą zagadnienia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz jak wykorzystywać Internet w życiu codziennym. Seniorzy zostaną podzieleni na 9-oosobowe grupy, a spotkania będą odbywać się raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdej z grup. W ramach zajęć będą odbywać się spotkania z cyklu „Ciek@wostki” oraz zajęcia tematyczne np. pieczenie baby wielkanocnej, warsztaty fotograficzne, wycieczki, wyjścia do kina,szycie kotylionów, nagranie kolędy itp. Na zajęciach, każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne. Zajęcia będą miały formę mobilnych warsztatów komputerowych ponieważ świetlice nie mają odpowiedniego wyposażenia i sprzęt będzie musiał być wypożyczony. Mogę liczyć na wsparcie Urzęd Gminy, młodzieży i Stowarzyszenia "Sztafeta Pokoleń".

Do góry

Damian Sarbak

„Razem łatwiej” Lokalne Centrum Innowacji i Cyfryzacji

Wolsztyn, Gmina Wolsztyn, Powiat Wolsztyn, Woj. Wielkopolskie (Sala Domu Kultury, Gminne Centrum Informacji, Urząd Miejski)

Celem planowanych działań jest przełamanie wewnętrznych przekonań na temat Internetu i komputera, które mogą przeszkadzać beneficjentom w wejściu w świat cyfrowy. Zależy na tym, aby razem z zespołem stworzyć sieć współpracy pod roboczą nazwą Lokalne Centrum Innowacji i Cyfryzacji. Jej działanie ma się opierać na współpracujących ośrodkach społecznych. Inicjacją działań zawsze będzie spotkanie z beneficjentami w ich lokalnej strukturze. Na tym spotkaniu będziemy zgodnie z potrzebami odbiorców przedstawiać korzyści z wkroczenia do świata cyfrowego, w taki sposób aby wywołać zainteresowanie tematem i wytworzyć chęć pogłębienia wiedzy. Zakładanym rezultatem każdego spotkania będzie skupienie grupy osób zainteresowanych tematem tak aby mogły wzajemnie się wspierać i pogłębiać swoje zainteresowania w cyfrowej rzeczywistości. Poza działaniami opisanymi wyżej chcielibyśmy także zorganizować spotkania o charakterze konferencyjnym dla osób skupionych wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także promować się na regionalnych imprezach okolicznościowych w czym docelowo wspierać będą nas już osoby 50 +, które zainteresowały się tematem Internetu na poprzednich spotkaniach.

Do góry

Małgorzata Sawicka

Włącz - wyłącz. Internet jest prosty! Spróbuj!

Augustów, gmina Augustów, powiat augustowski, województwo podlaskie. Działaniu będq prowadzone w bibliotekach szkolnych oraz publicznych.

Celem moich działań będzie zapoznanie jak największej liczby osób z Internetem oraz umożliwienie chętnym skorzystania z bezpłatnego szkolenia i w ten sposób zwiększenia efektywności osób po 50 roku życia. Chciałabym pokazać uczestnikom, że praca z Internetem nie jest trudna, że warto nabyć umiejętność samodzielnej pracy i swobodnego poruszania się w Internecie. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień ma pozwolić na pokazanie możliwości korzystania z Internetu na co dzień oraz w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Najważniejszymi adresatami i odbiorcami są osoby po pięćdziesiątym roku życia. Całość pomyślana jest tak, by dzięki atrakcyjnemu programowi wciągnąć pokolenie 50+ w formę kontaktu ze światem tzw. nowych mediów. Sercem projektu jest stworzenie nowej przestrzeni dla działań osób 50+ . Kryterium uczestnictwa jest skończone 50 lat lat, ale nie wykluczam też udzielania informacji osobom młodszym. Jedną z forma moich działań będą warsztaty praktyczne obejmujące szkolenia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów i projektora. W ramach swoich działań chcę zapoznać z Internetem co najmniej 270 osób i do tylu osób jest skierowany projekt.

Do góry

Eryk Schuman

Z komputerem na Ty! :-)

Chorzów, Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Celem działań jest zorganizowanie interaktywnych, kreatywnych zajęć zachęcających do wykonania przez osoby w wieku 50+, dotąd wykluczonych cyfrowo, „pierwszego kroku” w Internecie. Celem działań jest także nabycie podstawowych kompetencji cyfrowych i przekonania i korzyściach związanych z poruszania się w cyfrowym świecie. Ważnym celem działań jest przekonanie nieprzekonanych , że warto pokonać osobiste bariery psychologiczne i poczucie niewiedzy dla osiągnięcia osobistych, wymiernych korzyści z użytkowania komputera oraz Internetu. Eryka Schuman, Prezes Stowarzyszenia "Solidarni w Europie", Latarnik Polski Cyfrowej, będzie organizować szereg atrakcyjnych spotkań, konsultacji, prezentacji, wizyt dla Uczestników projektu. Spotkania będą wspierać wolontariusze ze Stowarzyszenia. Spotkania będą realizowane w formie interaktywnych multimedialnych warsztatów z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. Uczestnicy otrzymają materiały ksero z konspektami zajęć. Każde spotkanie będzie trwało po około 120 minut, raz w tygodniu, przez 4 tygodnie. Działania będą prowadzone w 2 atrakcyjnych lokalizacjach miasta, tak by każdy miał blisko. Przewidziano poczęstunek dla każdego.

Do góry

Agnieszka Sendo

Z Internetem przy kawie

Skała, Gmina miejsko-wiejska Skała, powiat Krakowski, województwo Małopolskie Gminy Ośrodek Kultury w Skale

Celem mojego Lokalnego Planu Działania „Z Internetem przy kawie” jest zapoznanie mieszkańców naszej Gminy z urokami i możliwościami jakie daje umiejętność swobodnego poruszania się w cyfrowym świecie. Już w nazwie mojego Planu wyraźnie chcę przekazać że spotkania mają charakter bardziej towarzyski niżeli oficjalnych kursów. W ten sposób chcę pokonać barierę jaka kojarzy się pod pojęciem „kurs”, „szkolenie”. Miłym akcentem takich spotkań będzie poczęstunek i oczywiście tytułowa „kawa”. W moim „Lokalnym Palnie działania” postanowiłam wykorzystać naturalną kolej rzeczy i dopasować się do wiejskiego roku kalendarzowego. Swoje działania kieruje do lokalnej społeczności Gminy Skała. Mój „Lokalny Plan Działania” podzieliłam na trzy różne działania dzięki którym w najbardziej efektywny sposób będę mogła dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców: Mobilny Latarnik, Dyżur Latarnika, Latarnik w plenerze. W zależności od rodzaju działania inna też będzie forma rekrutacji uczestników. W przypadku wyjazdów terenowych większą uwagę będę skupiać na zapoznaniu się z lokalnymi W przypadku zajęć stacjonarnych w mieście Skała duży nacisk będę kładła na odpowiednim nagłośnieniu wydarzenia.

Do góry

Klara Sielicka-Baryłka

Cyfrowe klucze do Brwinowa - seniorzy
przeciw e-wykluczeniu

Brwinów (+Otrębusy, Żółwin) oraz Milanówek, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki - domy kultury, szkoły, świetlice, urzędy, biblioteki

Celem projektu jest :a) rozszerzenie horyzontów cyfrowych uczestników UKW: poznają program i ideę Latarników i zrealizują swoje potrzeby cyfrowe na innym poziomie (rodzinne cyfrowe drzewo genealogiczne, internetowa książka kucharska, stworzenie kanału na YT z ulubioną muzyką czy filmami Polskiej Kroniki Filmowej ), zintegrują swoje myślenie o cyfrowym świecie poprzez wycieczki do świata realnego opracowane wcześniej na podstawie źródeł internetowych; b) stworzenie nowej ścieżki senioralnej, w Brwinowie (Owczarni, Żółwinie), ale też w Podkowie Leśnej, Milanówku, Grodzisku Mazowieckim: spotkania z odpowiedziami na podstawowe pytania i potrzeby osób starszych, spacery wirtualne i 'realne' (=zdjęcia na Google Maps)+ stworzenie np. wspólnego bloga lub grupy na FB, gdzie po poznaniu zasad bezpieczeństwa oraz kreacji, uczestnicy stworzą cotygodniową 'notkę'. Seniorzy staną się przykładem pozytywnej roli internetu dla swoich sąsiadów, członków rodzin- także seniorów, ale też nawiążą silniejsze więzi międzypokoleniowe np. z wnukami czy prawnukami, pokazując swoją otwartość na zmieniającą się rzeczywistość.

Do góry

Krzysztof Sier

Wspólnie znaczy lepiej

Radlin gm. Radlin, pow. Wodzisław Sl. Gminne Centrum Informacji

Głównym celem jest podjęcie działań które pobudzą rozwój społeczeństwa lokalnego i przyczynią się do zneutralizowania różnic międzypokoleniowych oraz likwidacji wykluczenia cyfrowego wśród pokolenia 50+. Pośrednim celem jest dodatkowe zaktywizowanie osób czynnych zawodowo, które stanęły przed faktem dodatkowych lat pracy w związku z ustawą emerytalną do ewentualnej zmiany profilu pracy dostosowanego do możliwości fizycznych. Wymaga to oczywiście współpracy z pracodawcami lokalnymi w celu przekonania ich, że np. zatrudnienie osoby w wieku 60+ przy komputerze przynosi bardziej wymierne korzyści niż praca fizyczna. Nie ograniczamy odbiorców naszych działań w żadnym zakresie z wyjątkiem minimalnego wieku zdając sobie sprawę z faktu, że wiedza którą nabędą będzie przydatna bez względu na status społeczny, zawodowy czy stan fizyczny. Dotychczasowe nasze działania – jako Latarnik używam liczby mnogiej uwzględniając w działaniach pomoc ze strony GCI oraz innych organizacji - zakresie podstawowego szkolenia w zakresie wiedzy komputerowej pozwalają nam oczekiwać dużego zainteresowania tematem.

Do góry

Janina Barbara Sikora

Każda i każdy z nas w Internecie: konkretnie,
po przyjacielsku, z zadowoleniem

Zgierz,gmina Zgierz, powiat Zgierz, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu, ul. łódzka 5, Filie tej Biblioteki: nr 1, ul. Lechonia 2 i nr 2, ul. Długa 19 oraz - w razie potrzeby - inne miejsca zaopatrzone w komputery

Projekt, który nazwałam Każda i każdy z nas w Internecie: konkretnie, po przyjacielsku, z zadowoleniem kieruję przede wszystkim do ludzi w wieku 50+ z różnych lokalnych środowisk. Chciałabym ich przekonać, że zapoznanie się już tylko z podstawami komputera i Internetu wystarcza do uzyskiwania wielu korzyści , na przykład rozwijania własnych upodobań czy zainteresowań i korzystania z różnych ułatwień , jak też znalezienia dla siebie miejsca pośród innych Internautów ,wyrażania swoich i poznawania cudzych poglądów. W dzisiejszych czasach wszystkie zorganizowane formy życia społecznego posługują się Internetem, i również, a niektóre z nich przede wszystkim, kierują swoje działania ku ludziom w wieku 50+. Wyświetlając strony internetowe zgierskich instytucji i ośrodków kultury czy sportu, staram się zwrócić uwagę uczestników na zamieszczone tam informacje, ale jednocześnie chciałabym przekonać uczestników szkoleń , że do Internetu warto zaglądać. Dla starszych ludzi ważne znaczenie ma także dobra opinia o szkoleniu, przekonanie, że Spotkania z Latarnikiem są poważnym przedsięwzięciem i jest to czas spędzony z pożytkiem, wśród sympatycznych, przyjaznych ludzi.

Do góry

Jacek Skóra

InterPromyk

Porzecze, Miedziana Góra, powiat kielecki, Pracownia Internetowa przy Szkole Podstawowej.

Zajęcia planowane są w formie spotkań informacyjnych,prezentacyjnych i warsztatowych.

Do góry

Mateusz Sobal

"Wirtualnie, acz realnie. Czyli… cyfrowy senior w akcji!"

powiat tarnowski, powiat buski, powiat krakowski

"Wirtualnie, acz realnie. Czyli… cyfrowy senior w akcji!" to innowacyjne podejście do roli Latarnika Polski Cyfrowej w lokalnym środowisku. W ramach projektu będę pokazywał seniorom świat cyfrowy od jego najlepszej i najciekawszej strony. Pokazywanie korzyści i przyjemności, jakie płyną z świata cyfrowego jest bowiem zadaniem, które podjąłem się zrealizować aplikując o grant z projektu. W ramach LPD w świecie cyfrowym chciałbym pokazywać seniorom m.in., serwis YouTube, gry, aplikacje Google, porównywarki cenowe, bankowość elektroniczna, rozkłady jazdy, zakupy grupowe, portale informacyjne, komunikatory, portale społecznościowe itp.Nauka ma być przyjemna i kreatywna, w oparciu o potrzeby sugerowane przez moich podopiecznych będę pokazywał im korzyści, jakie płyną z włączenia się w świat cyfrowy. W ramach konkursu grantowego będę robić przede wszystkim mini pokazy przy okazji festynów i imprez plenerowych np. Festyn "Powrót do tradycji", „Ze słońcem w herbie” itp. Działania swoje podejmę także w placówkach już wyposażonych w sprzęt w ramach środków unijnych.

Do góry

Henryka Socha-Zawadzka

Nie taki internet straszny...czyli ''polub''
wnuka na facebooku

Gminy: Lubomierz, Gryfów Śląski, Wleń, Mirsk,Lwówek Ślaski oraz wsie na terenie tych gmin w powiecie lwóweckim; swietlice wiejskie, ośrodki kultury, szkoły, biblioteki

Celem jest zainteresowanie i zachęcenie do korzystania z urządzeń cyfrowych, w tym szczególnie z internetu. W ramach Lokalnego Planu Działania planuję kilka cykli spotkań skierowanych do różnych grup odbiorców: 1. "Szukamy inspiracji w internecie" czyli poniedziałkowe spotkania przy herbacie z sokiem malinowym dla osób z określonymi zainteresowaniami / rękodzielnictwo,kulinaria itp./ 2. "Spotkaj wnuka na facebooku", wspólne spotkania dzieci, rodziców i dziadków, dzielenie się doświadczeniami, dzieci mogą się stać przewodnikami po cyfrowym świecie. 3. "Radoniów ze starej fotografii" , jak ratować stare papierowe fotografie. 4. "Wirtualne wyprawy dalekie i bliskie" zajęcia przy pomocy google map i wyprawy w krainy dzieciństwa. 5. Ułatwiamy sobie życie czyli jak sprzedać, kupić, wymienić nie wychodząc z domu..."- sklepy internetowe, wymiana usług, banki internetowe itp. Zajęcia w formie warsztatów, spotkań integracyjnych, pokazów i szkoleń, dla małych grup 5-10 osobowych. Cykle spotkań to 16 - 20 godzin. Co kilka miesięcy otwarte spotkania /promujące idee latarnictwa/ dla uczestników warsztatów- dzielenie się doświadczeniami, sukcesami, trudnościami.

Do góry

Zofia Spaleniak

Komputer - mój przyjaciel

Wieluń, gmina Wieluń, powiat wieluński, dom kultury

W Wieluniu liczącym ponad 24 tys. mieszkańców nie ma obecnie miejsca, gdzie bezpłatnie można korzystać z komputera i Internetu. Moim zadaniem jest uświadomienie grupie osób korzyści wynikających z wykorzystania komputerów i Internetu. Spotkania będą się odbywały w małych grupach 1 raz w tygodniu w Wieluńskim Domu Kultury. Podczas 3 trwających 1,5 godz. spotkań uczestników, którzy nigdy nie korzystali z komputera nauczę: - posługiwania się myszką, klawiaturą, - założymy wspólnie konto mailowe, zapiszemy nasze adresy na tablicy i wyślemy pierwsze e-maile do siebie nawzajem, - poznamy przeglądarkę Internetową, - poszukamy prognozy pogody dla Wielunia, - wskażę serwisy informacyjne, - poznamy internetowe strony lokalne, a w szczególności stronę Wieluńskiego Domu Kultury na której są aktualności, a także strony Instytucji z których można pobrać druki i formularze, - poszukamy wspólnie naszych domów na mapie i odbędziemy wirtualną wycieczkę po Wieluniu na stronie http://www.um.wielun.pl/ Program zajęć uczestników, którzy korzystają z komputera i Internetu dostosuję do potrzeb i oczekiwań. Jednakże uczestników sekcji literackiej zaproszę do wspólnego przygotowania prezentacji dorobku t

Do góry

Anna Spanialska

Internet naszym przyjacielem

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie, Gmina Świętajno, powiat szczycieński

Lokalny Plan Działania pn. "Internet naszym przyjacielem" ma na celu przełamywanie barier psychologicznych, poczucia niewiedzy oraz zmianę podejścia do nowoczesnej techniki cyfrowej, a także zapoznanie z programami komputerowymi oraz możliwościami jakie daje Internet. Realizacja projektu ma zmienić przekonania społeczności 50+ w zakresie znaczenia świata cyfrowego, bowiem wykluczenie cyfrowe ściśle wiąże się z wykluczeniem z rzeczywistości społecznej. Realizacja projektu to nie tylko kurs internetowy. To przede wszystkim spotkania społeczności 50+, nastawione na wspólne rozmowy, dyskusje, wymianę poglądów nt. wykluczenia cyfrowego i możliwości jakie daje nam Internet. Projekt zakłada realizację następujących działań: 1. Kurs internetowy dla początkujących seniorów - 9 grup liczących do 10 osób. Spotkania z każdą grupą odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez okres 2 miesięcy. Łącznie zostanie przeszkolonych 90 osób. 2. Konsultacje dla seniorów w zakresie korzystania z Internetu oraz innych nowoczesnych urządzeń cyfrowych - dyżur będzie prowadzony jeden dzień w miesiącu. 3. Spotkania integracyjno-szkoleniowe społeczności w wieku 50+

Do góry

Aleksandra Stachniak

SUKCES e-50+

Łubnice, Przeczów, Orzelec Duży, Beszowa, Borki, gmina: Łubnice, powiat: staszowski, miejsca: Centrum Kultury i świetlice wiejskie

SUKCES e-50+ to szereg działań, spotkań i wyjazdów integracyjnych mających na celu poprzez ciekawe formy spędzania wolnego czasu przekonać do pozytywów jakie wynikają z Internetu. Zaplanowaliśmy:S- spotkania integracyjne zarówno w plenerze (ogniska, wycieczki, wizyta studyjna w wybranej miejscowości, która prowadzi podobne działania dla osób 50 +)' jak i w Centrum Kultury w Łubnicach i pięciu świetlicach wiejskich na terenie gminy. W przyszłości planujemy realizować w grupach i indywidualnie; Planujemy, iż takie spotkania odbędą się raz na miesiąc w każdej świetlicy i raz na tydzień w Centrum Kultury w Łubnicach. Czas trwania zajęć to dwie godziny zegarowe raz w tygodniu (każdy czwartek)w Centrum Kultury i raz w miesiącu w każdej z pięciu świetlic wiejskich (od poniedziatku do piątku- jeden dzień na każdą świetlicę) w gminie Łubnice.Ponadto odbędzie się 5 konferencji cząstkowych (marzec 2013, czerwiec 2013' wrzesień 2013, grudzień 2013' marzec 2014) i jedna konferencja kończąca realizację projektu (pierwszy tydzień czerwca 2014). Dodatkową atrakcją będzie wyjazd studyjny i wycieczka do Wiednia.

Do góry

Ewa Stęplewska

OD@CYFRUJ SWÓJ WIEK

DĄBROWA GÓRNICZA-filie bibliotek,MYSŁOWICE-MDK,szkoły podstawowe,kluby seniora,przychodnie zdrowia

Realizację projektu "Od@cyfruj swój wiek" zamierzam realizować poprzez 4 rodzaje działań: . 1.Konkurs międzyszkolny "e-Saga -Multimedialne drzewo genealogiczne" konkurs z nagrodami.Najciekawsza prezentacja historii własnej rodziny w formie elektronicznej stworzona zastanie przy wspólnym udziale pokolenia "dziadków"oraz "wnuków".Kieruję go do uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej .Stworzenie takiego zespołu międzypokoleniowego umożliwi wzajemną wymianę informacji ,doświadczeń.Młodzi będą nagrodzeni w zachowaniu ,poznają ideę wolontariatu. Zespoły otrzymają odemnie wsparcie -warsztaty ,konsultacje w trakcie tworzenia prac.Zakładam przeprowadzenie 3 edycji konkursu /jedna na semestr/ 2."Moja pasja"-uprawa ogrodu .Wyjazd w maju do Szkółki "Kopias"w Goczałkowicach klubu seniora,robienie zdjęć,rozmowa z właścicielem i stworzenie reportażu z wycieczki + warsztaty . 3."Szukaj zdrowia w internecie" Wykład,spotkanie z lekarzem profilaktyka zdrowia/w marcu /.Uczestnicy za pomocą e-maili otrzymają odpowiedzi od lekarza./2 edycje/ 4."Cyfrowy I krok"-działania o charakterze ustawicznym od zeszłego roku prowadzę warsztaty w filiach bibliotek,domu kultury.Planuję ok 30 warsztatów.

Do góry

Arkadiusz Stęplowski

Internet to kolejne narzędzie jak nożyczki lub młotek

Warszawa, Uniwersytet 3 wieku, Biblioteki, przestrzeń miejska, kawiarnie

W ramach realizacji mojego lokalnego planu działania będę prowadził dwie ścieżki. Pierwszą technologiczną poświęconą sprzętowi, drugą internetową mającą na celu demonstrację możliwości jakie reprezentuje Internet. Podczas spotkań "technologicznych" zaprezentuję Seniorom narzędzia cyfrowe, kładąc nacisk na demonstrację wygody i prostoty ich używania. Będę przedstawić szeroką paletę urządzeń przenośnych, wymieniających się cyfrowymi danymi, łączącymi poprzez internet i bezpośrednio. W trakcie spotkań będzie można np. prześledzić całą cyfrową ścieżkę od zrobienia zdjęcia, poprzez jego obróbkę do publikacji w internecie. Trzonem drugiej ścieżki "internetowej" będą rozmowy na tematy związane bezpośrednio z internetem, co się w nim znajduje, jak można się do niego dołączyć. W trakcie tych spotkań będą realizowane przykładowe zadania oraz spontaniczne takie które będą powstawały jako konsekwencja toczącej się rozmowy. W ramach demonstracji interaktywności internetu przewiduję dokonywanie zamówień przez internet, korzystanie z wideokonferencji, oraz prowadzenie rozgrywek poprzez Internet.

Do góry

Dominik Stępniewski

Internet-Jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Warszawa, Targówek, Biblioteka i kawiarenka przy Parafii

Program skierowany do osób 50+. Główny cel tak jak jest napisane w tytule: Jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Jak w bezbolesny sposób zaszczepić ludziom 50+ aby używali internet i mieli z tego jakąś przyjemność. Niech zobaczą że internet jest połączeniem, telewizji,radia,encyklopedii, telefonu. Przy pomocy niego mogą załatwić wszystkie rzeczy bez wychodzenia z domu, mogę bezpłatnie porozmawiać z rodziną i znajomymi, że mogą poszerzyć swoją wiedzę w tematach którymi się interesują. Zajęcia mają pomóc im poznać i obsługiwać: przeglądarkę internetową, tworzenie oraz obsługa konta w poczcie internetowej. SKYPE-bezpłatny komunikator, który pomoże im się skomunikować ze znajomymi, rodziną. Program do obróbki zdjęć, Google Maps i Google Earth. Oczywiście mogę pojawić się tematy zaproponowane przez słuchaczy. Każdy na kusie ma znaleźć coś dla siebie i ma mieć chęć zdobywania nowych umiejętności.

Do góry

Karolina Stróżyńska - Matuszewska

Najwyższa cyfrowa pora na seniora!

Gmina Wronki, Powiat Szamotulski, siedziba Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wronkach, świetlica wiejska w Biezdrowie, Muzeum Regionalne we Wronkach, stoisko Latarnika na imprezach plenerowych

Działania Latarnika w gminie Wronki będą biegły kilkutorowo. Obejmą, oprócz szkolenia komputerowego dla seniorów, także comiesięczne spotkania warsztatowe, spotkania i akcje promujące ideę Polski Cyfrowej Równych Szans oraz konferencję podsumowującą całokształt działań. Spotkania warsztatowe będą stanowiły połączenie świąt kalendarzowych oraz różnego rodzaju imprez okolicznościowych i plenerowych organizowanych w gminie Wronki -od świąt Wielkanocnych począwszy, przez Walentynki, Powitanie Wiosny, Festiwal Integracje, na Dniach Wronek skończywszy (to tylko niektóre z przykładów), z podejmowaniem przez osoby starsze aktywności cyfrowej i nabywaniem umiejętności w dziedzinie obsługi komputera i Internetu. Przede wszystkim moim celem jest jednak ukazanie korzyści płynących ze strony „cyfrowego świata”, także w kierunku osób w starszym wieku, przełamanie ich barier i obaw, a co za tym idzie nabycie potrzeby korzystania z wielu udogodnień i ułatwień jakie te umiejętności im przyniosą. Stąd tak zaplanowałam swoje działania, żeby stanowiły one kompilację powyższego i dawały jak największej liczbie seniorów możliwość włączenia się i połączenia możliwości miłego spędzenia czasu z nauką.

Do góry

Dominika Suchocka-Rektor

Latarnik - Lokalny program INTEGRACJI
cyfrowej w Gminie Długołęka

Gmina Długołęka, powiat wrocławski, miejsce zajęć: filie Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlice wiejskie, miejsca wskazane przez uczestników programu

Głównym założeniem programu będzie wprowadzenie grupy co najmniej 270 osób w cyfrowy świat z uwzględnieniem wartości INTEGRACYJNEJ. Program zajęć będzie indywidualnie dopasowany do każdej grupy lub osoby, uwzględniając potrzeby cyfrowe i integrację mieszkańców gminy. Po odbyciu kursów wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie podsumowującym na najciekawsze zdjęcie lub filmik wykonany metodą cyfrową oraz najciekawszy blog, pamiętnik, prezentacja lub strona www, które powstały w trakcie przeprowadzonych szkoleń. Cele jakie sobie stawiam: - integracja lokalnej społeczności, - połączenie nauki i zabawy, - wskazanie miejsc przyjaznych cyfrowo dla osób 45+ - wykorzystanie własnych sprzętów (smartfony, tablety, aparaty cyfrowe, telefony komórkowe, nawigacje GPS) - podniesienie własnej wartości - uczestników Lokalnego Planu Działania, - łamanie stereotypu "ciemniej nic niewiedzącej wsi", - zainteresowanie społeczności lokalnymi sprawami, poprzez dostęp do cyfrowych technologii.

Do góry

Liliana Szewczyk

masz wiadomość@o2.pl

Rydzyna , Rydzyński Ośrodek Kultury

Zajęcia komputerowe będą połączone z zajęciami plastycznymi , teatralnymi ,kulinarnymi ,emeryci wezmą udział w wycieczkach rowerowych ,biesiadach .Każde działanie będzie poprzedzone zajęciami przy komputerze .Zajęcia plastyczne zaczynamy od dekupage ,mamy już za sobą spotkanie na którym znajdowaliśmy informacje na temat tej techniki plastycznej w internecie i tak będziemy postępować z każdymi działaniami. Wycieczkę rowerową zaplanujemy wykorzystując aplikację wyznaczania trasy na mapie internetowej.Gdy seniorzy opanują już podstawy obsługi komputera będą się uczyć obsługi edytora tekstu,zakładania i obsługiwania poczty.Prace plastyczne zostaną pokazane na Gminnym Festynie,a przedstawienie teatralne kukiełkowe obejrzą dzieci z naszej gminy.

Do góry

Alicja Sztandera

Surfować każdy może, trochę...

ZOL Gubin, Uniwersytet trzeciego Wieku Krosno Odrz, Biblioteki pow.krośniński

Lokalny plan działań na rzecz podnoszenia kompetencji osób wykluczonych cyfrowo realizowany będzie na terenie powiatu krośnieńskiego. Swym działaniem obejmie 6 gmin. Planowane są zajęcia indywidualne z klientami, skupiające się na rozpoznawaniu potrzeb uczestników, zapoznaniu ze sprzętem komputerowym oraz zachęcające do korzystania z komunikatorów i portali społecznościowych. Zajęcia grupowe umożliwią integrację społeczności lokalnych i podniosą kompetencje klientów przy korzystaniu z dóbr Internetu, umożliwią wymianę doświadczeń wśród uczestników zajęć. Proponowane formy wzbogacone będą o spotkania integracyjne na łonie natury propagujące czynny wypoczynek w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych. Zwieńczeniem działań będzie konferencja "Surfować każdy może...", która będzie podsumowaniem lokalnych działań.

Do góry

Sławomir Świtajło

Z internetem łatwiej

Gmina Pęcław

Lokalny Plan Działania polega przede wszystkim na spotkaniach indywidualnych z osobami +50 w gminie Pęcław oraz spotkaniach z grupami które łączą takie same zainteresowania, tj. zespól folklorystyczny, koło wędkarskie itp. W Planie Działania znajduje się również organizacja zabaw tanecznych, oglądaniem meczy, filmów pod gołym niebem w celu promocji projektu.

Do góry

Henryk Tokarski

Mobilny Punkt Promocji PCRS

Supraśl, gmina Supraśl, powiat Białostocki. We wszelkich instytucjach chętnych do współpracy w temacie cyfryzacji społeczeństwa. Na szlakach turystycznych i w trakcie imprez masowych, a także w miejscach skupienia potencjalnych partnerów projektu.

Działania Mobilnego Punktu Promocji PCRS. Wykorzystanie w większości dojazdów do zainteresowanych, rowerem z przyczepką promocyjno-reklamową ze sprzętem cyfrowym. W odpowiednim czasie - Kiedy potencjalni zainteresowani czują się bezpiecznie, są zrelaksowani na luzie, mają czas do dyskusji i zabawy, kiedy łatwo będzie nawiązać dialog i przeprowadzić akcję, skupiając ich uwagę na swojej ofercie. W odpowiednim miejscu - Latem w plenerze: festyny, jarmarki, place zabaw i wypoczynku, alejki w parku, plaża nad rzeką, ogródki i działki. W miejscach szczególnie atrakcyjnych turystycznie, w kwaterach agroturystycznych i innych ośrodkach. Zimą pod dachem: alejki w centrach handlowych, siedziby instytucji i organizacji. Przez cały rok: w miejscach skupiających potencjalnych partnerów, np. przy kawie u sołtysa. Z atrakcyjną ofertą -– Przekazaną w ciekawy i dostępny sposób, "szytą na miarę" czyli pokazującą wszelkie korzyści przydatne zainteresowanemu partnerowi w projekcie. Dzielenie się wiedzą w trakcie luźnych spotkań, poprzez entuzjastyczne podejście do korzyści wynikających z posiadania urządzeń cyfrowych i zapraszania do zabawy oraz dyskusji.

Do góry

Zbigniew Trojanowski

„Internet – mój kompan na całe życie”

POPOWO (gm. Bedzino), GARBNO (gm. Polanów), LASKI KOSZALIŃSKIE (gm. Biesiekierz), DRZEWIANY (gm. Bobolice), IWIĘCINO (gm. Sianów), NIEDALINO (gm. Świeszyno), GRZYBNICA (gm. Świeszyno), KOSZALIN (M. Koszalin), BOBOLICE (gm. Bobolice) - GOK i świetlice

W dzisiejszych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie życie bez Internetu. Dzięki Internetowi staje się ono po prostu łatwiejsze, ciekawsze, bogatsze. Nasz kurs zapewni Ci pierwsze, bliskie spotkanie z tym nowym i wciąż rozwijającym się medium. Czym jest Internet? Jak funkcjonuje? Do czego i w jaki sposób można go wykorzystywać? Projekt "Internet – mój kompan na całe życie" udzieli uczestnikom odpowiedzi na te pytania i nauczy surfowania (podróżowania) po świecie tzw. stron www. Bogactwo informacji, rozrywki i możliwości nauki wyda się (i słusznie!) wręcz nieprzebrane. Celem Projektu jest nauka pracy z komputerem, sprawne poruszanie się w Internecie, obsługa programów komputerowych. Projekt przewiduje następującą tematykę: PANEL 1 – uczestnicy: - 50 osób (po 10 osób w każdej z miejscowości) • Podstawy obsługi komputera – 4 godz. • Internet – 10 godz. • Komputer zaawansowany – 2 godz. Panel obejmuje następującą tematykę: Budowa komputera; system operacyjny; pojęcia pliku, foldera, ikony; budowa okna; przeglądanie zawartości folderów; uruchamianie programów; ćwiczenia w posługiwaniu się myszą; rysowanie w programie Paint; zapisywanie plików w pamięci; otwieranie dokumentów; nauk

Do góry

Barbara Turzyńska

Na naukę nigdy nie jest za późno -
Internet Twoim oknem na Świat

Markusy, Zwierzno, Żurawiec, Rachowo, Stalewo - Gmina Markusy Powiat Elbląg, w: trzech bibliotekach publicznych i w trzech świetlicach wiejskich. Planowane są zajęcia w Gminie Rychliki Powiat Elbląg - Rychliki, Jelonki ( w bibliotekach publicznych)

Podstawowym działaniem będzie reklama Internetu oraz pokazanie możliwości jakie daje korzystanie z jego zasobów, wskazanie zagrożeń, uświadomienie odbiorcom, iż można nauczyć się korzystać z nowych technologii ułatwiających życie, że komputera nie można popsuć po naciśnięciu nieodpowiedniego klawisza, a świat cyfrowy to teraźniejszość i przyszłość. Odbiorcami będą przede wszystkim osoby 50+, ale nie tylko - programem należy objąć osoby 40+, a nawet 30+ - gdyż istnieje taka potrzeba. Działania będą miały formę warsztatowo-szkoleniową, przy kawie (herbacie) i słodkim poczęstunku. Pierwszy etap planu to reklama, zaproszenia i organizacja szkoleń promujących program PCRS i Internet. Na spotkaniach uczestnicy zapoznają się z prezentacją popularyzującą niektóre zasoby Internetu oraz przedstawią swoje potrzeby z zakresu świata cyfrowego. Chętne osoby będą mogły wziąć udział w dalszym cyklu kursu przy stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu i nauką praktyczną zgodną ze swoimi oczekiwaniami. Warsztaty będę prowadzone w grupach 4-5 osobowych ( 2,5 h w tym przerwa) - 4-5 spotkań. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z zakresu prowadzonych z nim zajęć.

Do góry

Małgorzata Walczak

Sami Swoi - internet dla nas

Lubomierz, gmina Lubomierz, powiat lwówecki - szkoła podstawowa; Gryfów Śląski, gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki - Urząd Gminy; Leśna, gmina Leśna, powiat lubański, Urząd Gminy; Lubań, gmina Lubań, powiat lubański. Też sołectwa wymienionych gmin.

Jestem już po ustaleniach z władzami miast tj. Lubomierz, Gryfów Śląski i Stowarzyszeniem Pogranicze działającym w Lubaniu.Planuję prowadzenie zajęć regularnie od 06.01.2013 r.- środa, dla dwóch grup (jedna po drugiej) - zaczynam od Lubomierza (II,III,IV,V,VI.2013r.) w Szkole Podstawowej w sali komputerowej, następnie w Gryfowie Śląskim (IV,V,VI,VII,VIII.2013r.)także raz w tygodniu w sali dla organizacji przy Urzędzie Gminy. Chcę także dotrzeć do mieszkańców powiatu lubańskiego, w miejscowości Leśna(IX,X,XI,XII.2013r.), i Lubań(I,II,III,IV,V,VI.2014r.).Moje zajęcia będą tematycznie dopasowane do uczestników zajęć: hobby, komunikatory, portale społecznościowe, wróżby, plotki, strony parafii. Chcę stworzyć przede wszystkim miłą atmosferę na zajęciach, poczęstunek i materiały na pewno to ułatwią. Będę docierała także bezpośrednio do grup zainteresowanych tj. Klubu Emerytów, Koła Gospodyń Wiejskich , Zespołów Folklorystycznych - planuję zajęcia z nimi w ich siedzibach.Wszystkie zajęcia będą rozłożone w czasie do czerwca 2014 r. jeżeli w trakcie realizacji pojawią się nowe okoliczności postaram się je wykorzystać do promocji i realizacji PCRS.

Do góry

Dariusz Maciej Walczak

Dojrzali do przełamywania wewnętrznych barier –
Dorośli do Internetu i… nowoczesnych mediów
komunikacji elektronicznej.

miasto Chodzież i gmina wiejska Chodzież (11 sołectw), powiat chodzieski, centra multimedialne w PBP i MBP, świetlice wiejskie i kół rolniczych oraz sale komputerowe w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Latarnik ze Starszakami będzie spotykał się głównie we wtorki i czwartki. Jednorazowo w spotkaniu trwającym 2-3 godziny powinno uczestniczyć 4-5 Starszaków. Wtorkowe spotkania kameralne Latarnika PCRS będą miały charakter promujący i motywujący do zrobienia „pierwszego kroku” w Internecie. Będą to spotkania wsparte konkursowym grantem. Natomiast czwartkowe spotkania, które będą tzw. „drugim krokiem” w cyfrowy świat, to działania warsztatowe – czyli praktyczna nauka obsługi sprzętu i korzystania z Internetu. Te spotkania będą już prowadzone w ramach pełnego wolontariatu, ale nie wyklucza się również przeprowadzania spotkań dotyczących tzw. „pierwszego kroku” w Internecie. Program planowanych działań stanowi nieocenioną pomoc dla Starszaków w nauce podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z komputerem i oprogramowaniem internetowym. Jest podzielony na kilka części – lekcji/spotkań, które Starszaki mogą wykonywać we własnym tempie samodzielnie lub z niewielką pomocą Latarnika: Komputer dla Starszaka, Internet dla Starszaka, E-mail dla Starszaka, Oszczędności z komputerem i Internetem dla Starszaka, Praktyczne zastosowania Internetu i najlepsze miejsca w Internecie dla Starszaka.

Do góry

Dariusz Wałachowski

Wirtualny świat dla osób po wyżej 50 lat

Pruszków, powiat Pruszkowski - Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka w Pruszkowie

Mój projekt pt. ,,Wirtualny Świat dla osób powyżej 50 lat" jest kierowany do społeczności po 50 roku życia. Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonalności internetu, który może się przydać w każdym miejscu np: na poczcie, w banku, w danym urzędzie czy instytucji. Internet pomocny również jest w czasie podróży, bądź gdy ją planujemy. Zrobienie zakupów, dokonanie sprzedaży, przelewy bankowe, czy opłaty przez internet nie powinny już stanowić żadnego problemu. Mój projekt zachęca tych ludzi do poznania korzyści płynących ze świata internetowego z podkreśleniem na bezpieczeństwo w sieci. Zmiana myślenia i nastawienia negatywnie ludzi na to, aby się internetu nie bali. To również sposób na komunikację z innymi poza miejscem zamieszkania, kontakt z instytucjami, władzami. Dzięki tym metodom poznanym i wiedzy można w łatwy sposób sprostać trudnościom wynikającym z niewiedzy i obalić pewne mity.

Do góry

Arkadiusz Wawreczko

W cyfrowy świat jeden krok!

Chorzów, Świętochłowice, np. filie bibliotek, Centra Inicjatyw Społecznych, Kluby Seniora, Dom Dziennego Pobytu, Centrum Kultury Śląskiej w Św., Centrum Wspierania Org. Pozarządowych w Ch., siedziby NGO, itd.

Lokalny Plan Działania "W cyfrowy świat jeden krok!" ma na celu zmotywowanie osób z pokolenia 50+ do korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej oraz nabycie przez tę grupę wiekową podstawowych kompetencji cyfrowych. W ramach planu przewidziano realizację licznych spotkań/prelekcji oraz warsztatów praktycznych, dopasowanych tematycznie do potrzeb i zainteresowań osób z pokolenia 50+. Uczestnicy zajęć nie tylko posiądą umiejętność obsługi komputera i/lub laptopa czy Internetu ale także nowych urządzeń cyfrowych takich jak np. tablet elektroniczny, telefon komórkowy, aparat cyfrowy czy kasa samoobsługowa w popularnych dyskontach i/lub marketach, itd. Jednym słowem uczestnicy nabędą umiejętności lepszego poruszania się po otaczającym ich "cyfrowym świecie". Realizacja LPD rozpocznie się z dniem 01.01.2013 r., a zakończy 15.06.2014 r.

Do góry

Sylwia Welik

Połączeni światłowodem lat nie liczą - idą przodem!

Rudziniec,powiat gliwicki,Gminna Biblioteka Publiczna

25 stycznia rozpoczynamy zajęcia dla wszystkich chętnych. Pracować będziemy w dwóch grupach liczących maksymalnie 10 osób. Pierwsze spotkanie będzie mieć na celu zapoznanie się z oczekiwaniami i dotychczasowymi umiejętnościami naszych beneficjentów. Postaramy się pokazać wiele zalet internetu, zaczniemy od zabawy ( wypróbowany sposób na pozbycie się wstydu i oporów) służącej poznaniu urządzenia i poruszania się myszką. W zajęciach planujemy przerwę dla zrelaksowania wzroku - na kawę, herbatę i ciasteczko. W lokalnej gazecie "Nowiny Gliwickie" już zamieszczono ogłoszenie o rozpoczynających się zajęciach. Pamiętaliśmy też o wszystkich chętnych, którzy zgłosili się już w listopadzie ubiegłego roku. Poprzez sołtysów 17 sołectw w naszej gminie przekazaliśmy informację o możliwości nieodpłatnego poznania komputera i internetu. Liczymy na dobrą frekwencję. W projekcie mamy także możliwość udzielenia kompetencji cyfrowych osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie opuszczają domu. Warunkiem jest posiadanie dostępu do internetu oraz zamieszkiwanie na terenie gminy Rudziniec.

Do góry

Anna Welik

Jestem on-line! Mogę więcej!

Parczew, Powiat Parczewski

Jestem on-line! Mogę więcej! to cykl spotkań i warsztatów skierowanych do osób po 50. roku życia zamieszkałych na terenie miasta i Powiatu Parczewskiego. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym osób po 50. roku życia poprzez wprowadzenie ich w cyfrowy świat, pokazanie korzyści i możliwości jakie stwarza dostęp do Internetu oraz posiadanie kompetencji cyfrowych. Projekt skierowany jest do osób nie posiadających elementarnej wiedzy na temat użytkowania komputera i Internetu, do osób korzystających z internetu w sposób zapośredniczony, które maja niską świadomość na temat korzyści płynących z użytkowania Internetu. Zakładane cele będą realizowane poprzez organizację: 1. spotkań: spotkania informacyjne,spotkania “O Internecie przy kawie”; 2. warsztatów: warsztat “Internet - czy warto?", Warsztaty kompetencji cyfrowych; 3. wyjazdu kulturalno-edukacyjnego.

Do góry

Elżbieta Węgrzynowicz

Internet to nie magia

Powiat poznański w tym, w tym gminy Poznań,Tarnowo Podgórne,Rokietnica,Suchy Las,Czerwonak,Dopiewo,Komorniki,Luboń.Zajęcia będą prowadzone w bibliotekach,uniwersytetach trzeciego wieku,szkołach,klubach seniorów.

„Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach” Lewis Carrol „Alicja w Krainie Czarów” Celem warsztatów jest wprowadzenie osób w wieku 50+ w świat Internetu. Przełamanie ich oporów i pokazanie konkretnych korzyści płynących z korzystania z sieci. Efektem pracy na zajęciach będzie trwała świadomość o przydatności Internetu w codziennym życiu i chęć samodzielnego sięgnięcia do sieci również po zajęciach. Wszystkim działaniom latarniczym będzie towarzyszyło zacytowane wcześniej motto. Jest ono elementem motywującym uczestników i jednocześnie odnoszącym się do metody pracy na warsztatach, polegającej na wizualizacji i naturalnym, intuicyjnym poznaniu charakterystycznym dla dzieci(stąd książka dedykowana głównie dzieciom). Technicznej obsługi komputera nauczymy się „przy okazji” przeszukiwania sieci, a nie jak na klasycznych kursach komputerowych. Na cotygodniowych spotkaniach ćwiczyć będziemy te funkcjonalności, które wybiorą, w zależności od upodobań, sami uczestnicy warsztatów. Na każdym spotkaniu będzie omawiany temat bezpieczeństwa w sieci. Działania promocyjne projektu będą w dużej mierze pokrywały się z działaniami rekrutacyjnymi i będą z nimi ideowo spójne.

Do góry

Ada Wilczek

Klub Internautów

Gmina Dywity, Gminny Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie

"Klub Internautów" to lokalne działania prowadzone przez przeszkolonych animatorów, kierowane do osób 50+ w celu zainteresowania ich cyfrowym światem. Planowana liczba osób biorących udział w projekcie to około 270-300 osób. W ramach naszego programu seniorzy, którzy przystąpią do działania będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach integracyjnych, spotkaniach poświęconych nauce obsługi komputera oraz internetu, spotkaniu opłatkowym, konferencji związanej z wymianą doświadczeń, oraz indywidualnym doradztwie. Podczas spotkań będą podejmowane takie tematy jak: obsługa komputera oraz wyszukiwarek internetowych, robienie i zgrywanie zdjęć, oglądanie filmów i fotografii zamieszczonych w internecie. Podczas wszystkich spotkań proponowana będzie przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem. Każda osoba biorąca udział w "Klubie Internautów" na wstępie otrzyma legitymację uczestnictwa w projekcie, teczkę, notatnik, długopis, a na zakończenie pendrive. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, natomiast w okresie wakacyjnym planujemy indywidualne doradztwa. W maju 2014 zorganizowana będzie konferencja połączona z balem dla uczestników projektu, mająca na celu jego podsumowanie.

Do góry

Arkadiusz Witczak

Nowe Technologie Bez Lęku

Olsztyn, gmina Olsztyn, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, pracowania komputerowa w ZSE-H, ogródki działkowe "Kolejarz", las miejski, siedziba Gazety Olsztyńskiej, Wiejskie Świetlice

1. Cykliczne spotkania "Przy kawie z Internetem " Poznawaj świat przez internet wg poradnika dla Latarników Polski Cyfrowej. 24 grupy po 7 uczestników, spotkania 2 razy w tygodniu po 90 minut. Pozwoli to przełamać obawy przed internetem uczestnikom spotkań. Termin Realizacji 1 stycznia 2013r do 15 czerwca 2014r 2.Wycieczka do redakcji Gazety Olsztyńskiej. Wpływ internetu na dzisiejszy sposób przekazywania informacji. Reaktor naczelny Gazety opowie o zastosowaniu internetu w redakcji. Dwie wycieczki po 15 osób do zrealizowania w styczniu 2013r i 2014r. 3. "Wiosna na działce" Wycieczka na ogródki działkowe z tabletem w celu zaprezentowania sposobów identyfikacji i pielęgnacji roślin przy pomocy nowych technologii. W kwietniu 2013r i kwietniu 2014r odwiedzę ogródki działkowe z tabletem i zachęcę działkowiczów do nowej technologii. 4. "Twoje zdjęcie w Internecie" Mój udział w trzech festynach organizowanych przez lokalną radę osiedla. Przygotuję funpage festynów na którym będę umieszczał na poczekaniu zdjęcia uczestników festynu wykonane aparatem cyfrowym i telefonem komórkowym. Maj 2013 i 2014 i Wrzesień 2014. 5. "Grzybobranie z GPS" Wycieczka do lasu miejskiego w Olsztyni

Do góry

Jakub Witek

Czekamy na Ciebie!

Miasto Tarnów, Gmina Miasto Tarnów, Powiat Tarnowski - sale konferencyjne, sale prafialne, biblioteczne oraz przestrzeń publiczna. Dodatkowo miasta: Warszawa, Lublin.

Z internetem i cyfrowymi urządzeniami spotykamy się na każdym kroku. Internet służy nam do komunikacji, wyszukiwania informacji, zakupów, opłacania rachunków, nawigacji w nieznanym terenie. Otaczający nas świat dzięki Internetowi staje się bardziej otwarty. Znika wiele ograniczeń. Możemy więcej. Celem mojego projektu jest pomoc w zrobieniu pierwszego kroku do cyfrowego świata osobom, które jeszcze nie czują się w tym "nowym świecie" pewnie. Poprzez animacje przestrzeni publicznej chcę zabrać Internet na ulicę, do parku, na bazar – tak aby każdy przechodzień mógł dotknąć, zobaczyć i poczuć jego smak. Następnie na serii warsztatów pomogę zrozumieć logikę cyfrowego świata, gdzie cała magia tkwi w niematerialnym oprogramowaniu, którego nie da się zepsuć oraz fizycznym sprzęcie, który jest niedrogi i łatwy w konserwacji. Oprogramowanie to umysł a sprzęt to ciało komputerowego świata. Cykl tematycznych działań to: Zobacz jak mieszka się na końcu świata, Konkurs kulinarny na sałatkę z sieci, Wycieczki śladem Dzi Pi Esa, Tanie zakupy online, Zdrowie w sieci, Wzorowa działka online, Ulubione seriale online, Tabletowy Turniej Szachowy i wiele więcej. Do zobaczenia! Czekamy na Ciebie!

Do góry

Karolina Woźniak

Otwórz okno na świat - z internetem za pan brat

Gorzów Wielkopolski, Gorzów, gorzowski, Hufiec ZHP Gorzów Wlkp.

"Otwórz okno na świat - z internetem za pan brat" to projekt skierowany do wszystkich osób w przedziale wiekowym 50+, którzy chcą odkryć tajniki internetowego świata. Przewidziane są: szkolenie wprowadzające, szkolenia specjalistyczne oraz comiesięczne "spotkania przy kawie i internecie". Szkolenie wprowadzające nie będzie miało charakteru napiętego i nudnego posiedzenia, ale będzie przedstawiało tajniki komputera, internetu oraz innego sprzętu cyfrowego - lekkie i przyjemne wprowadzenie będzie krokiem pierwszym, po którym nastąpią spotkania w mniejszych grupach "Kawowych". Spotkania przy kawie i internecie będą miały charakter spotkań w małej grupie o podobnych zainteresowaniach. W praktyce uczestnicy będą dowiadywali się jak coś zrobić i wynaleźć w internecie. Celowo grupa skupiać będzie ludzi o podobnych zainteresowaniach, aby wykorzystać to co ich interesuje w pracy w internecie. Szkolenie specjalistyczne będzie skierowane do grupy osób, która nauczyła się już czegoś, dowiedziała, ale chciałaby pogłębić wiedzę albo usłyszeć, zobaczyć i przećwiczyć jakąś rzecz jeszcze raz. Projekt ma otworzyć wszystkim zainteresowanym okno na świat jakim jest internet i jego zastosowanie.

Do góry

Anna Woźniczka

Z Latarnikiem w Sieci Łatwiej

Kraków BIeżanów Dwór Czeczów, szkoły placówki Domu Kultury w Krakowie Podgórzu, oraz w gminie Świątniki Górne

Zamierzam pomóc Seniorom w postawieniu pierwszych kroków w Internecie poprzez organizowanie zajęć w kilkuosobowych grupach w salach wyposażonych w komputery. Przewiduję ok.6-8 spotkań dla grup oraz także zajęcia indywidualne w miarę zapotrzebowania. Zajęcia będą miały charakter spotkań szkoleniowych, warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z komputerów oraz nabycia i doskonalenia umiejętności ich obsługi. W programie zajęć przewiduję:
- Wprowadzenie Seniorów w świat Internetu poprzez pokazanie ciekawych stron internetowych, mogących spowodować zwiększenie zainteresowania uczestników zasobami sieci
- Naukę samodzielnego korzystania z wyszukiwarki internetowej
- Podstawy obsługi komputera: archiwizowanie dokumentów, zdjęć, zasada działania pendriv’a i innych nośników danych
- Obsługę poczty mailowej Program jednak jest elastyczny, za każdym razem zamierzam uzależnić go od potrzeb i oczekiwań uczestników.

Do góry

Jarosław Wujkowski

SENIORZY - ZA PAN BRAT Z INTERNETEM

Województwo Wielkopolskie, powiaty: kaliski grodzki i ziemski, ostrowski; Kalisz, Ostrów Wlkp, Ceków, Russów, Stawiszyn, Rajsko; szkoły, biblioteki, urzędy i wiele innych instytucji

Wiele osób z mojego pokolenia i z pokolenia starszego ma poczucie cyfrowego wykluczenia. Czują się przez to źle. Zmianie tego stanu rzeczy służyć ma realizacja mojego Lokalnego Planu Działania. Zachęcam do udziału w naszych spotkaniach. Proszę o bezpośredni kontakt ze mną. Wszystkie spotkania w ramach projektu Polski Cyfrowej Równych Szans są BEZPŁATNE dla SENIORÓW. Mają one charakter szkoleniowy i towarzyski. Są zindywidualizowane w zależności od potrzeb i zainteresowań. Szkolenia „Mój pierwszy krok w internecie” Kalisz Warsztaty – „Internet kołem ratunkowym” (Ostrów Wlkp.) Spotkania „Babciu (Dziadku)nie bój się Internetu”dla mieszkańców Russowa, Cekowa, Stawiszyna, Godziesz; Szkolenia „Nowoczesny Szef 50+” Miniwykłady szkoleniowe – prezentacje multimedialne „Za pan brat z internetem” Prezentacje multimedialne „Internet przy kawie” ok. 1h, Miniwykłady – prezentacje multimedialne ok. 3h - z okazji Święta Miasta Kalisza i/lub Ostrowa; prawdopodobnie 1 dekada czerwca 2013 r. i 1 dekada czerwca 2014 r. „Kaliszobranie” – dla uczestników cyklu; ok. 20 osób (spacer z uwzględniem nauki obsługi infokiosków i innych urządzeń cyfrowych)

Do góry

Robert Wyrazik

Komputerowe wtorki dla seniora i seniorki

Gmina Rytwiany, Powiat Staszów, GCK Rytwiany i świetlice: Sydzyna, Podborek, Pacanówka, filia GBP Szczeka, CKNONW w Kłodzie, Remizy OSP: Strzegom, Niedziałki, Sichów Mały, Tuklęcz, Święcica, SP Strzegomek i SP Sichów Duży.

Celem Lokalnego Planu Działania pn. "Komputerowe wtorki dla seniora i seniorki" jest to aby uświadomić, zachęcić i przekonać mieszkańców Gminy Rytwiany z pokolenia 50+ do wykonania "pierwszego kroku w cyfrowy świat". Zaplanowane działania mają na celu przełamanie osobistych barier, poczucia niewiedzy i stereotypowych opini o "zagrożeniach"płynących z internetu oraz zaprezentowanie konkretnych korzyści z zastosowania internetu w życiu codziennym, zwykłych sprawach, w przydatnych usługach a także jako formy komunikacji oraz rozrywki. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wszystkich sołectw z Gminy Rytwiany w wieku 50+. Wśród zaplanowanych działań będzie cykl trzech warsztatów internetowych zorganizowanych w każdym z sołectw przez okres 18-tu miesięcy. Po każdym z cyklu trzech spotkań w danym sołectwie zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne dla uczestników warsztatów. Ponadto wszyscy otrzymają okolicznościowe dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo w zajęciach oraz zdobyte umiejętności. Zgodnie z nazwą "Planu" zajęcia odbywać będą się odbywać we wtorki. W trakcie trwania projektu zorganizowane zostaną dwie wycieczki autokarowe do miejsc zaproponowanych przez "starszaków".

Do góry

Marcin Zaród

Pierwszy krok w Internecie

Tarnów, V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie, Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Biblioteka Publiczna (m.in. filia nr 12)

Grupy docelowe: nauczyciele-emeryci oraz czynni nauczyciele w wieku 50+; turyści z PTT; studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku; członkowie KIKu i „Klubu Seniora” prowadzonego przez Centrum Edukacji Kana; parafianie parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie itd. Zajęcia organizowane będą najczęściej w formie warsztatów, ale planuję także organizację prezentacji i pokazów. Cykl trwania zajęć to mniej więcej 2 m-ce. Tematyka zajęć uwzględnia m.in. obsługę przeglądarki internetowej, wyszukiwarki internetowe, serwisy typu Mapy Google, Google Art Project, Jamendo, YouTube, aplikacje typu Google Earth, pocztę elektroniczną, serwisy info., fotografię cyfrową, tworzenia filmów cyfrowych, zakupy w Internecie, zdrowie w sieci, bankowość internetową, Wikipedię, portale społecznościowe, komunikatory internetowe, itd. Promocja programu: współpraca z lokalnymi mediami, Urzędem Miasta Tarnowa, z organizacjami typu ZNP, PTT, KANA, Parafia Miłosierdzia Bożego. Wykorzystanie własnego profilu na Facebooku. Współpracując z telewizją internetową TVLO w Tarnowie, przygotuję cykl wywiadów (w formie nagrań wideo) z osobami w wieku 50+, które dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu odniosły sukces.

Do góry

Barbara Zawistowska

''WIECZORNE POSIEDUCHY W KAWIARENCE
INTERNETOWEJ W RAJU''

SARNAKI,SARNAKI,ŁOSICKI,SARNAKI UL.SPOKOJNA 4 ''W KAWIARENCE INTERNETOWEI W RAJU''

Celem działania jest zaprzyjaźnienie z nowymi technologiami osób, które niesłusznie się ich obawiają. Takim osobom często wydaje się, że komputer jest ich wrogiem, kiedy w rzeczywistości może okazać się ich sprzymierzeńcem, i to nawet w najbardziej prozaicznych codziennych sprawach jak sprawdzenie rozkładu jazdy, pogody czy wiadomości. Jednak to oczywiście tylko początek jako, że celem ostatecznym jest wskazanie możliwości i korzyści przy poszukiwaniu pracy - Internetu będącego narzędziem, a zdobytych umiejętności posługiwania się komputerem i powiązanymi z nim technologiami jako atutu dla przyszłego pracodawcy. Charakterystyka odbiorców: Osoby w wieku dojrzałym, które nie mają dostępu do Internetu i/lub możliwości, żeby nauczyć się obsługi nowych technologii. Zakładane rezultaty: oswojenie uczestników z nowymi technologiami. W rezultacie uczestnik powinien potrafić w co najmniej podstawowym zakresie opanować obsługę komputera, z naciskiem na wykorzystanie Internetu jako narzędzia w domu i w pracy. Chodzi głównie o przełamanie bariery i spowodowanie, aby uczestnik podchodził do komputera ze swobodą i zainteresowaniem.

Do góry

Marcin Zdradzisz

Internet jest kolorowy

powiat kielecki, gminy m.Kielce, Masłów, Górno, Daleszyce, Morawica, Sitkówka - Nowiny, Piekoszów, Miedziana Góra, Zagnańsk, Strawczyn

Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem „Kobiety 45+”. Zakup mobilnego sprzętu komputerowego i mobilnego Internetu. Pozyskanie około 20 kobiet ze stowarzyszenia na pierwsze szkolenie. Nawiązanie trwałej współpracy z kierownikami i dyrektorami domów opieki i domów rodzinnych oraz wytypowanie pierwszych osób na szkolenia, rozszerzenie grupy szkoleniowej na pozostałych pensjonariuszy. Dotarcie z mobilnym sprzętem komputerowym (laptopem, tabletem, telefonem typu smart fon, Internetem mobilnym) do osób nieopuszczających łóżek oraz przeprowadzenie z nimi warsztatów z użytkowania sprzętu i internetu. Docieranie do innych osób z grupy docelowej poprzez znajomych i sąsiadów. Prowadzenie cyklicznych szkoleń. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń 4 razy w miesiącu w dni wolne od pracy w grupach od 3 do 10 osób.

Do góry

Kamil Ziach

"WŁĄCZ SIĘ" Lokalny program przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu

Teren gmin wiejskich: Zakrzewo i Złotów

Celem programu jest pomoc osobom z pokolenia 50+ w zrozumieniu cyfrowego świata, poczynając od podstaw obsługi komputera, wyszukiwania w internecie, komunikacji poprzez sieci społecznościowe i pocztę elektroniczną, oraz korzystaniem z takich urządzeń jak smartphone czy tablet.
Plan obejmuje spotkania z mieszkańcami podczas zebrań organizacji wiejskich działających na terenie gmin: Zakrzewo , Lipka. Złotów i miasta Złotów.  Podczas zebrać postaram się zainteresować mieszkańców projektem  i zachęcić do udziału w zajęciach praktycznych. Po każdym ze spotkań będę zapraszał na cykl  zajęć z komputerem w ustalonym wspólnie terminie, gdzie będziemy poznawać cyfrowy świat. 

 

Do góry

Teresa Ziegler

Edukacja cyfrowa społeczeństwa obywatelskiego
w Wałbrzychu

Wałbrzych, w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Malczewskiego 22

Plan działań: 1. spotkania promujące dostęp do Internetu w 20 pozarządowych organizacjach seniorskich Wałbrzycha. Prezentacja z rzutnikiem. 2. warsztaty z obsługi komputera dla zarządów tych organizacji w ich siedzibach. 3. zajęcia warsztatowe w Letniej i Zimowej Szkole Seniora. 4. zajęcia warsztatowe dla seniorów w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Program zajęć warsztatowych: 1. Podstawowe informacje o sprzęcie – komputer, laptop, notebook, tablet… - wytłumaczenie pojęć. 2. Budowa komputera (bardzo ogólnie) – do czego służy myszka/touchpad, klawiatura, pamięć zewnętrzna. 3. Ćwiczenia myszkowe – pasjans, paint. 4. Ćwiczenia z pisania – notatnik. 5. Co widać na pulpicie czyli ikony, pliki, foldery. 6. Internet - co to takiego? 77. Wyszukiwanie informacji w sieci – przeglądarki, bezpieczeństwo. 8. Przeglądarka Google i jej zastosowania. 9. Założenie kont pocztowych. 10. Rejestracja na portalach społecznościowych, newsletterach, itp. 11. Przesyłanie listów i załączników, zwłaszcza zdjęć. 12. Przegrywanie zdjęć z aparatu na komputer oraz nagrywanie na płyty. 13. Bankowość elektroniczna.

Do góry