Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Nowy projekt Latarniczy!

Od czerwca 2019 Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" realizuje nowy projekt latarniczy - „Latarnicy2020.pl”, który stanowi kontyunację stanowi inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans, skoncentrowanej na edukacji cyfrowej osób dorosłych, a w tym Polaków powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo.

Projekt jest realizowany na terenie 7 województw:

 1. opolskiego,
 2. podkarpackiego,
 3. łódzkiego,
 4. mazowieckiego,
 5. zachodniopomorskiego,
 6. lubuskiego,
 7. wielkopolskiego.

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez 29 464 uczestników projektu – mieszkańców województw objętych działaniami projektowymi oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnikami projektu są dwie grupy wiekowe:

 • osoby powyżej 65 roku życia,
 • osoby w wieku 44-64 lata.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu szczegółowych działań tj.:

 1. powołanie i przeszkolenie, grupy 250 profesjonalnych edukatorów cyfrowych (tzw. Latarników Polski Cyfrowej), którzy obejmą wsparciem szkoleniowym uczestników projektu,
 2. implementacja „metody latarniczej” - modelu edukacji osób dorosłych opracowanej w projekcie PCRS,
 3. podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych ważnych grup zawodowych i społecznych – urzędników, nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych, radnych i sołtysów, którzy motywować będą dorosłych mieszkańców do korzystania z zasobów Internetu,
 4. zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z niepełnosprawnością.

Projekt będzie miał duży wpływ na usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego dzięki wzrostowi wydajności pracy (poprawa kompetencji pracowników) i zwiększeniu zdolności do kreowania i rozwoju e-usług publicznych oraz na integrację osób z niepełnosprawnością z osobami bez niepełnosprawności dzięki stworzeniu im możliwości szerszych interakcji społecznych dzięki wykorzystaniu Internetu. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwój korzystania z e-usług publicznych.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie: https://latarnicy2020.pl/

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia