Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

4 Zjazd Latarników - CIĄG DALSZY NASTĄPI

Choć zbliża się koniec finansowania środkami unijnymi obecnego projektu, POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS nie przestanie istnieć. Będziemy poszukiwać nowych, różnorodnych źródeł wsparcia PCRS. Zrobimy wszystko, aby nadal wspierać ruch Latarników Polski Cyfrowej. Wierzymy w Was, a Wasze zaangażowanie i nieustająca praca umacnia w nas mocne przekonanie o słuszności tej misji – mówił Krzysztof Głomb i słowa te były najważniejszym przesłaniem 4 Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej.

Kolejne ogólnopolskie spotkanie Latarników obyło się w 14-15 września w Lublinie. Areną dyskusji poświęconych przede wszystkim profesjonalnym aspektom edukacji cyfrowej dorosłych oraz przyszłości technologii był Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. To tam Latarnicy zdobywali wiedzę, nowe umiejętności oraz szukali kreatywnych pomysłów na realizację swoich latarniczych marzeń.

Zjazd rozpoczął się uroczystym otwarciem na placu przed głównym wejściem do budynku LPNT, w którym udział wzięli przedstawiciele władz regionu - Artur Walasek, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz dr Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Nie kryjąc zadowolenia z powodu organizacji Zjazdu właśnie w Lublinie, powitali oni ponad 200 osobową grupę Latarników oraz kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów lokalnych. Latarnicy Polski Cyfrowej, angażujący swoją wiedzę i energię w działania przełamujące barierę strachu i obaw przed Internetem u osób dorosłych, które z różnych powodów nie miały okazji nauczyć się korzystania z Internetu - świecą dobrym przykładem bezinteresownego, acz głębokiego zaangażowania się w sprawy rozwoju Polski – podkreślił Przemysław Litwiniuk,

Otwarcie zakończyło symboliczne „przesłanie dobrych myśli” - zapisanych na kartach idei projektowych, nadziei na ciekawe działania i marzeń Latarników, wysłanych następnie w otwartą, swobodną przestrzeń wspólnie z balonami napełnionymi helem.

Po uroczystości na Latarników czekała prawdziwa niespodzianka – wręczenie pierwszych nagród dla Latarników Roku, zarówno w skali województw jak i ogólnopolskiej. Nagrodzeni zostali ci Latarnicy, którzy od stycznia w cyfrowy świat wprowadzili największą liczbę osób, zorganizowali najwięcej spotkań edukacyjnych oraz byli najbardziej aktywni w działaniach PCRS.

Marszałek oraz przewodniczący sejmiku wręczali dyplomy oraz nagrody tym Latarnikom, którzy obecni byli w Lublinie: Małgorzacie Bednarek (woj. dolnośląskie), Tomaszowi Łysakowskiemu (woj. kujawsko-pomorskie), Barbarze Kolbus (woj. lubelskie), Celinie Maciejewskiej (woj. łódzkie), Izabeli Ferenc (woj. małopolskie), Marcinowi Blicharskiemu (woj. mazowieckie), Henrykowi Zalewskiemu (woj. podlaskie), Wioletcie Piwowarskiej (woj. świętokrzyskie) i Dariuszowi Walczakowi (woj. wielkopolskie). Zgromadzeni w Auli Dobrych Myśli poznali także nazwiska nieobecnych Latarników Roku w województwach: lubuskim - Jan Andrukiewicz, opolskim - Iwona Niedojadło, podkarpackim - Lucyna Siekierzyńska, pomorskim - Beata Mormol, śląskim - Arkadiusz Wawreczko, warmińsko-mazurskim - Beata Kurządkowska oraz zachodniopomorskim - Piotr Kryszczyński.

Zwieńczeniem tej części zjazdu było ogłoszenie wyróżnienia Latarnika Roku 2015, którym został Robert Jurek z Niedrzwicy Dużej w woj. lubelskim.

Kolejny punkt programu tradycyjnie już dotyczył historii dokonań programu PCRS i Latarników oraz zmian jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 3 lat. Michał Golemo przypomniał jak wyglądały początki latarniczego ruchu oraz wysoko oceniane były osiągnięcia Latarników zarówno w Polsce, jak i Europie. Latarniczki Dagmara Szota oraz Barbara Kolbus zapoznały zgromadzonych na sali z najważniejszymi osiągnięciami Latarników: 270 tysięcy osób wprowadzonych w cyfrowy świat, ponad 36 tysięcy spotkań oraz 70 tysięcy godzin zajęć. Najbardziej aktywni na przestrzeni lat są Latarnicy z województwa małopolskiego – to oni zorganizowali najwięcej spotkań edukacyjnych, w których udział wzięła największa liczba osób.

Z kolej doktor Łukasz Tomczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawił zgromadzonym wyniki badań grupy latarniczej. Dotyczyły one m.in. ich motywacji, najważniejszych wartości wynikających z pracy z osobami 50+, wsparcia uzyskiwanego przez Latarników oraz identyfikacji z projektem. Podczas badania ankietowego Latarnicy zdradzali także jakie były powody ich włączenia się w program PCRS - odpowiedzi nierzadko zaskakiwały: Zwykły przypadek całkowity(…)To nie były celowe dziania, które w jakiś sposób sobie zaplanowałem i przemyślałem idee (…). Tylko dostałem informację, że jest taki projekt i wypełniłem ankietę, zaprosili mnie na pierwsze szkolenie i to szkolenie, które było takie bardzo inspirujące i pokazujące, że można robić w życiu coś innego niż tylko pracować od tej 7 do 15 - napisał jeden z Latarników.

Drugi blok zjazdu był nie mniej inspirujący – na scenie zaprezentowali się Latarnicy oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, którzy wspólnie zbudowali Latarnie Polski Cyfrowej: centra cyfrowej aktywizacji. O swoich doświadczeniach oraz osiągnięciach opowiadali Wioletta Piwowarska z Leszkiem Kopciem - Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów, Anna Burda wraz Józefem Knapikiem - z Wójtem Gminy Pleśnaoraz Krzysztof Łebkowski z Grzegorzem Dudzikiem - Burmistrzem Miasta i Gminy Zielonka, który choć nie mógł pojawić się Lublinie, obecny był wirtualnie dzięki komunikatorowi Skype.

Prezentacje zakończyły się dyskusją poświęconą współpracy między Latarnikami i samorządami. Przedstawiciele władzy mieli okazje opowiedzieć m.in. o obawach związanych ze współpracą z Latarnikiem: Samorządy najbardziej obawiają się czynnika ludzkiego, czyli samego Latarnika. Aby się zaangażować, muszą mieć bowiem pewność, że osoba ta będzie nie tylko rozumiała uwarunkowania formalne projektu, ale także będzie kompetentna oraz pełna energii do działania – mówił Grzegorz Dudzik. Jednocześnie wszyscy zgodnie podkreślali, iż ich własne niepokoje okazały się być bezpodstawne. Rozmowę zakończył apel Józefa Knapika skierowany do Latarników: Nie bójcie się samorządowców – jeśli chcecie działać wspólnie, musicie do nich wyjść. Mogą oni przecież jeszcze nie wiedzieć o Was i Waszej misji. To od Was będzie zależało, czy się dowiedzą.

Po obiedzie uczestnicy Zjazdu rozpoczęli pracę warsztatową. Jedna z grup wraz z trenerem Krzysztofem Grynienko szukała motywacji do dalszej pracy. W tym samym czasie inna grupa brała udział w warsztatach „Latarnik w szkole”, prowadzonych przez Michała Sołtana i Jarosława Czarneckiego z IRS oraz Krzysztofa Głomba. Celem warsztatów było przekonanie, iż Latarnicy mogą stać się inspiratorami lokalnych inicjatyw na rzecz „cyfrowej szkoły” i wspomagać dyrekcje szkół raz nauczycieli w przygotowaniu odpowiednich projektów.

Gdy jedni dyskutowali o swojej motywacji, a inni o pomocy jaką mogą zaoferować szkołom, część poznawała sposoby na najlepsze zaprezentowanie siebie za pomocą narzędzi cyfrowych. Warsztaty Autoprezentacja: jak nas widzą, tak nas piszą - poprowadzone przez Marka Guzowskiego, pozwoliły Latarnikom zapoznać się z podstawą udanego budowania wizerunku zarówno w kontaktach twarzą w twarz jak i wirtualnie. To, co i w jakiej jakości publikujemy w sieci tworzy bowiem nasz obraz w oczach potencjalnych odbiorców, np. samorządu lokalnego, mediów czy uczestników latarniczych zajęć. Nie zabrakło także wskazówek jak dobrze zaplanować oraz nakręcić krótki film, który mógłby służyć jako latarnicza wizytówka. Efekty pracy uczestników warsztatów opublikowane zostały na stronie Zjazdu na Facebooku.

Latarnicy intensywną pracę tego dnia zakończyli blokiem „100 pytań do czapy”, podczas którego liderzy PCRS – Krzysztof Głomb i Artur Krawczyk – odpowiadali na pytania dotyczące ruchu latarników Polski Cyfrowej. Zdecydowana większość dotyczyła tego, czy Latarnicy zostaną pozostawieni samym sobie. Sieć blisko 3000 Latarników Polski Cyfrowej, działających we wszystkich regionach Polski, to unikalny zasób kompetentnych, zaangażowanych w swoje działania, otwartych na nowe wyzwania osób. Tego potencjału nie wolno rozproszyć lub zmarnować. W ramach PCRS tworzyć będziemy warunki do ich włączenia się w promocję różnorodnych e-usług - w tym publicznych, świadczonych przez platformy resortowe i samorządy lokalne oraz do wsparcia przez Latarników lepszego, niż dotąd wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej – podkreślił Krzysztof Głomb.

Ostatnim akordem pierwszego dnia Zjazdu było spotkanie integracyjne w „Golf and Country Club” w Wierzchowiskach. Stało się ono nie tylko szansą na zasłużony odpoczynek, ale też doskonałą okazją na nawiązanie nowych kontaktów – w tym z Latarnikami, którzy dopiero przed miesiącem zdobyli latarnicze certyfikaty.

Drugą część Zjazdu rozpoczęto od krótkiego rozruchu pod okiem Marka Guzowskiego. Po naładowaniu baterii uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skonfrontowania się z inspirującymi wizjami przyszłości - przyszłości, która powoli zaczyna wkraczać w naszą rzeczywistość. Dr Andrzej Wodecki z MBA, AeroBrains Sp. z o. o. i UMSC w Lublinie opowiadał o nowatorskich sposobach na edukację. Wiedza szybko się dezaktualizuje. To samo dotyczy technologii - te już po 5 latach są przestarzałe. Czego więc należy ludzi uczyć? Tego jak się uczyć lub identyfikować źródła wiedzy – podkreślał Andrzej Wodecki. Z kolei Andrzej Witek z Grupy Centermed pokazał Latarnikom jak wyglądać będzie przyszłość telemedycyny oraz e-zdrowia. Zaprezentowane rozwiązania mają na celu przede wszystkim ułatwienie pacjentom dotarcia do lekarza oraz przyspieszenie diagnozy. Ogromne wrażenie na Latarnikach zrobiła także prezentacja Wiesława Bartkowskiego z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na temat rozwiązań technologicznych coraz mocniej dostosowujących się do człowieka. Technologia zaczyna wkraczać w sferę intymności, jest coraz bliższa ludzkiego ciała. Producenci sprzętu coraz bardziej chcą odejść od tradycyjnego sprzętu z zimną, szybą, metalem, plastikiem i proponują rozwiązania, które dają użytkownikowi możliwość namacalnego kontaktu z technologią – mówił Wiesław Bartkowski.

Następne punkty programu Zjazdu związane były z kolejnymi odsłonami warsztatów grupowych. Latarnicy zdobywali między innymi wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Tomasz Siemek z Action Centrum Edukacyjne przedstawił CloudLab - nowe rozwiązanie przeznaczone do zarządzania i dystrybucji laboratoriów wirtualnych. Pozwala ono na szybkie stworzenie środowiska laboratoryjnego oraz intuicyjne zarządzanie zasobami infrastruktury oraz materiałami dydaktycznymi.

Druga grupa brała udział w warsztatach „Cyfrowe opowiadanie historii mojej miejscowości”, które poprowadzili: Karolina Kryczka-Kowalska, Joanna Zętar i Łukasz Kowalski z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Istnieje wiele dostępnych w sieci bezpłatnych narzędzi, które pomogą nam nie tylko digitalizować zasoby, ale także tworzyć cyfrowe historie i opowieści. Nie zapominajmy także o historii mówionej. Ludzkie opowieści mają naprawdę ogromną wartość – podkreślała Karolina Kryczka-Kowalska, opowiadając o tym jak bezpłatnie i łatwo utrwalać tradycję, wspomnienia oraz ludzkie historie dzięki narzędziom cyfrowym.

Na Zjeździe nie mogło zabraknąć Narzędziowni Latarnika – warsztatów prowadzonych przez Marcina Mechlę i Grzegorza Foltaka z SMWI, podczas których uczestnicy poznawali najnowsze techniczne nowiki i sposoby na uatrakcyjnienie zajęć latarniczych. Latarnicy przetestowali m.in. Plickers, czyli proste narzędzie do tworzenia testów czy Office Online – pakiet bezpłatnych programów do tworzenia najbardziej podstawowych dokumentów.

Ostatnia odsłona warsztatów w całości poświęcona była przyszłości – to właśnie wtedy Latarnicy mieli szansę dowiedzieć się w jaki sposób będą mogli kontynuować swoją działalność. W trakcie warsztatów Latarnicy pod okiem Łukasza Srokowskiego generowali autorskie pomysły na działania edukacyjne, które mogliby realizować w swoich regionach.

4 Zjazd Latarników Polski Cyfrowej zakończył się podsumowaniem dwóch inspirujących dni pracy oraz wspólnym zdjęciem uczestników, prowadzących warsztaty oraz prelegentów. Latarnicy z nową wiedzą, większymi umiejętnościami oraz pełni pomysłów opuścili Lublin, aby powrócić do latarniczej codzienności – pełnej obiecujących planów na przyszłość! Jak podsumował Krzysztof Głomb: CIĄG DALSZY NASTĄPI!

 

Materiały ze Zjazdu:

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia