Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji

Latarników Polski  Cyfrowej interesujących się upublicznianiem, promowaniem oraz otwarciem ich zasobów kultury i edukacji serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji. Odbędą się one od 30 sierpnia do 1 września b.r. w Krasnogrudzie, koło Sejn (woj. podlaskie). 

Warsztaty poświęcone będą zarówno praktycznym narzędziom umożliwiającym korzystanie z dorobku kulturowego i edukacyjnego, jak i funkcjonowaniu otwartych zasobów w obowiązujących w Polsce uwarunkowaniach prawnych.

Ponieważ kwestia zasad, na jakich udostępniane są zasoby kulturowe, edukacyjne oraz naukowe stanowi obecnie gorący temat debaty publicznej, zależy nam aby Latarnicy posiedli wiedzę oraz kompetencje umożliwiające im praktyczne wykorzystywanie ogólnie dostępnych dzieł oraz dzielenie się tą wiedzą z uczestnikami swoich zajęć. Warsztat Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji kierowany są więc przede wszystkim do Latarników żywo zainteresowanych tematyką i stykających się w swojej latarnicze pracy z podobnymi kwestiami.

W programie szkolenia przewidziano:

30 sierpnia:

 • Między 15:00 a 17:00 zbiórka uczestników w Augustowie (woj. podlaskie), skąd przetransportowani zostaną do „Dworu Mejera” w Hołnach Mejera, gdzie o 19:00 zjedzą kolację. O miejscu spotkania w Augustowie powiadomimy w drugiej połowie sierpnia.

 • 20:00 spotkanie Latarników Polski Cyfrowej

31 sierpnia:

 • Po śniadaniu (godz. 9:00): przejazd do Krasnogrudy gdzie o 10:00 rozpocznie się się intensywna część warsztatowa, prowadzona przez Kamila Śliwowskiego, eksperta z Centrum Cyfrowego Projekt: Polska

 • 20:00 spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Po spotkaniu powrót do miejsca noclegu.

1 września:

 • Po śniadaniu, przejazd do Krasnogrudy oraz ostatnia część warsztatowa zakończona podsumowaniem szkolenia oraz uporządkowaniem przekazanej wiedzy.

 • Po obiedzie (ok. 13:00) koniec warsztatów; transfer uczestników do Augustowa.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego w serwisie i przesłanego na adres a.tyrala@mwi.pl w terminie do 20 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, że:

 • liczba uczestników warsztatu jest ograniczona

 • organizatorzy potwierdzą zakwalifikowanie Latarnika Polski Cyfrowej do udziału w warsztacie do 23 sierpnia. Stworzona zostanie także 3 –osobowa lista rezerwowa.

  Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w warsztacie proszeni są o przybycie do Augustowa 30 sierpnia, najpóźniej o godz. 17:00 3. Miejscem noclegu będzie ośrodek wypoczynkowy Politechniki Białostockiej - „Dwór Mejera” zlokalizowany w Hołnach Mejera, natomiast część warsztatowa odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Dialogu, Krasnogrudzie, koło Sejn.

Organizatorzy warsztatów pokrywają koszty:

 • 2 noclegów oraz wyżywienia – począwszy od kolacji 30 sierpnia, na obiedzie 1 września skończywszy.

 • transportu z Augustowa do miejsca noclegu oraz na miejsce warsztatów.

 • uczestnictwa w warsztacie

 • materiałów szkoleniowych.

Uwaga:

 • koszty dojazdu/ powrotu pokrywają uczestnicy warsztatów z własnych środków

 • Latarnicy realizujący Lokalne Plany Działania mogą rozliczyć koszty dojazdu w ramach grantu.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w warsztacie będą miały osoby aktywnie działające jako Latarnicy Polski Cyfrowej, czego potwierdzeniem są wpisy w portalu Latarnicy.pl.

Odwołanie udziału w warsztacie może nastąpić nie później niż do 25 sierpnia br. . Osoby, które nie wezmą udziału w warsztacie i jednocześnie nie odwołają swego udziału w nim w tym terminie zostaną obciążone pełnymi kosztami udziału w warsztacie tj. kosztami noclegów oraz wyżywienia.  

Wszelkie pytania dotyczące programu warsztatu należy kierować do Krzysztofa Głomba (k.glomb@mwi.pl)

 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia