Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Druga edycja konkursu dla samorządów lokalnych

Już po raz drugi, Stowarzyszenie „Miasta w  Internecie” ogłasza konkurs „Cyfrowa współpraca popłaca!”, skierowany do samorządów lokalnych, które chciałyby wraz z Latarnikami Polski Cyfrowej, rozpocząć lub rozszerzyć działania na rzecz integracji cyfrowej pokolenia 50+ Konkurs jest jednym z działań programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną nowe, atrakcyjne inicjatywy współdziałania Latarników Polski Cyfrowej z samorządami lokalnymi, realizowane w ramach Lokalnych Planów Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców. Zwycięskie samorządy otrzymają nagrody – granty na stworzenie pracowni aktywizacji cyfrowej – nazwanych Latarniami Polski Cyfrowej. Ich aktywność skierowana będzie do różnych grup osób nieposiadających kompetencji cyfrowych. Gospodarzami tych pracowni będą Latarnicy.

Działania zaplanowane w ramach  oferty konkursowej powinny rozpocząć się 1 sierpnia i zakończyć 30 września 2015 roku. Po tym terminie samorządy lokalne wspólnie z Latarnikami będą mogły wykorzystywać Latarnię Polski Cyfrowej do dalszych działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

Ocenie konkursowej podlegać będzie  Lokalny Program Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, czyli opis programu działań aktywizujących cyfrowo pokolenie 50+, oparty o wytyczne uwzględnione przez „Standardowy wykaz działań Latarni Polski Cyfrowej – lokalnego centrum aktywizacji cyfrowej mieszkańców” oraz „Wykaz niezbędnego sprzętu dla funkcjonowania Latarni Polski Cyfrowej – lokalnego Centrum aktywizacji cyfrowej mieszkańców” (załączone poniżej). Szczególne  znaczenie w  ocenie będą miały zakres i jakość proponowanych działań oraz zakres  współfinansowania realizacji projektu przez samorząd lokalny.

Udział w konkursie mogą wziąć samorządy lokalne, które  wspólnie z Latarnikiem lub Latarnikami  przedłożą SMWI ofertę do dnia 24 lipca 2015 r. do godz. 15:00. Jury konkursowe dokona oceny w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki konkursu zostaną podane na stronie do 7 dni od wyłonienia zwycięzcy przez jury.

W konkursie wyróżnione zostanie pięć ofert, a nagrodą dla zwycięzców będą środki finansowe w wysokości 30.000 zł przekazane na rzecz realizacji działań zaplanowanych i zgłoszonych w Programie. 

Szczegółowe wytyczne dot. oferty oraz lista niezbędnych dokumentów, zostały określone regulaminem konkursu, dostępnym na stronie. Wzór umowy nie podlega negocjacjom.

Zachęcamy wszystkich Latarników wraz z samorządowymi partnerami do złożenia oryginalnych, atrakcyjnych i przemyślanych ofert, w których zaproponowane zostaną działania powiązane ze specyfiką gminy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres konkursPCRS@mwi.pl. Zachęcamy także do kontaktu z Arturem Krawczykiem (a.krawczyk@mwi.pl, 502 357 587) lub Michałem Golemo (m.golemo@mwi.pl, 502 358 454)

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia