Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Inaguracja Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Życie we współczesnym świecie wymaga od nas umiejętności szybkiej adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości. Perspektywy i przewidywania przyszłości, tej najbliższej i odległej, dobitnie wskazują co już wkrótce będzie kluczem do rozwoju zawodowego, a także warunkiem odniesienia sukcesu – umiejętności cyfrowe. Jak mówią badania Digital Agenda Scoreboard 2012, nie dość, że zdecydowana większość dzisiejszych uczniów szkół podstawowych w przyszłości pracować będzie w zawodach jeszcze nie istniejących, to do 2015 roku 90% miejsc pracy wymagać będzie znajomości nowoczesnych technologii, przynajmniej w stopniu podstawowym. Aby z sukcesem przeprowadzić Polaków przez tę cyfrową rewolucję powołano do życia Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Porozumienie pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, powstało z inicjatywy Włodzimierza Marcińskiego, Lidera Cyfryzacji oraz ministra administracji i cyfryzacji i jest odpowiedzią na powołanie przez Komisję Europejską Wielkiej Koalicji na rzecz cyfrowych Miejsc Pracy. Inicjatywa ta stawia sobie za cel nadrzędny przekonanie decydentów, ale też Polaków, iż powszechna edukacja cyfrowa jest priorytetem rozwojowym kraju. Ma się to stać dzięki inicjatywom instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego, które w swoich działaniach na rzecz podwyższenia kompetencji Polaków, wykreują atmosferę akceptacji nieuchronności przemian spowodowanych rozwojem technologii teleinformatycznych – czytamy w założeniach programowych i organizacyjnych Porozumienia.

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce w inspiracji oraz wspieraniu aktywności prowadzących do podwyższenia kompetencji oraz wiedzy dotyczącej efektywnego wykorzystywania teleinformatyki, widzi podstawę trwałych zmian społecznych. Tylko w atmosferze zrozumienia przemian cywilizacyjnych możliwa będzie transformacja Polski w kraj nowoczesny, a przede wszystkim wykorzystujący swój potencjał ludzki – „15 tyś absolwentów kończy rokrocznie w Polsce kierunki informatyczne, nasi programiści od lat odnoszą ogromne sukcesy międzynarodowe, dynamicznie rozwija się branża gier komputerowych” – wyliczał Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji podczas uroczystej inauguracji Porozumienia, która obyła się 3 lipca br. roku  w Pałacu Prezydenckim - To właśnie to może przesądzić o konkurencyjności i sukcesie polskich pracowników w Europie i na całym świecie.  

Umiejętności cyfrowe, które tak często wymieniane są jako koło napędowe cywilizacji to według Porozumienia Umiejętności dla Przyszłości. Te kompetencje, które zbudować można na bazie naturalnej dla dzieci i młodzieży chłonności wiedzy oraz potrzebie używania narzędzi cyfrowych,  mają szansę zapełnić ogromny deficyt pracy zarówno w Polsce jak i całej Europie – przewiduje się, że w 2015 roku dla młodych Europejczyków dostępne będzie milion miejsc pracy w sektorze teleinformatycznym. Niezbędne do ich zapełnienia są kompetencje i wiedza, o których upowszechnienie zabiega Wielka Koalicja na rzecz cyfrowych Miejsc Pracy, a co za tym idzie Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Już dziś w kraju funkcjonuje szereg inicjatyw, które nakierowane są na podwyższanie umiejętności Polaków w różnym wieku. Podczas konferencji inaugurującej Porozumienie wyróżniono pięć takich przedsięwzięć. Jednym z nich była Polska Cyfrowa Równych Szans, o której opowiadał Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. W spotkaniu uczestniczyli także Latarnicy: Alicja Papis z Nysy oraz Robert Jurek z Niedrzwicy Dużej a także samorządowcy: Jolanta Barska - burmistrz Nysy oraz Adam Kuna - wójt Gminy Niedrzwica Duża, reprezentujący samorządy wspierające PCRS. Ponad to zaprezentowano także założenia programowe i dotychczasowe osiągnięcia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Szkoły z Klasą, Dojrz@łości w Sieci oraz porozumienia będącego przedłużeniem programu Orange dla Bibliotek. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich inicjatyw są partnerstwo, budowa środowiska, które pozwoliłoby z sukcesem wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii, a także powszechne zrozumienie potrzeb Polaków.

„Możecie być dumni z tych inicjatyw – są bardzo obiecujące i stanowią świadectwo aktywnej pracy na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród Polaków” – podsumowała prezentacje Neeli Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz europejski ds. agendy cyfrowej. Podkreślając jak doskonałą odpowiedzią na apele Komisji Europejskiej jest Porozumienie, działające w skali krajowej, zwróciła uwagę, iż jego realizacja oparta musi być na dwóch fundamentach – funduszy społecznych, które otworzą drzwi dla młodych biznesmenów oraz fundusze strukturalne, dzięki którym możliwe będzie zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej. „Coś czego nauczyłam się pełniąc moją funkcję to przede wszystkim dzielenie się swoimi dokonaniami oraz wspólne działanie – o to zabiega minister Boni i to właśnie potrzebne jest całej Europie” – konkludowała.

Choć nie wiemy gdzie na drodze do cyfryzacji jesteśmy, pamiętajmy, iż wszystko zaczyna się od człowieka” – mówił polski Lider Cyfryzacji, Włodzimierz Marciński – „tylko porozumienie i wspólnota pozwoli nam zrealizować cele jakie sobie stawiamy”.

Zakończeniem inauguracji Porozumienia było uroczyste podpisanie deklaracji działań na rzecz powszechnej cyfryzacji. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji, organizacji, firm i stowarzyszeń, które identyfikują się z ideą Szerokiego Porozumienia. Były to m.in. Polskie Towarzystwo Teleinformatyczne, Konfederacja Bibliotek Cyfrowych, firmy sektora teleinformatycznego jak na przykład Google i Microsoft, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele polskich uczelni wyższych. Wszystkich łączy jedno – głębokie przekonanie, iż tylko droga cyfryzacji prowadzi do przyszłości.

« wróć
Komentarze (1)
04.07.2013 22:01

Pięknie, ... pieknie, a jakie temu towarzyszyły okoliczności przyrody?

Ostatnie wydarzenia