Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Kolejny konkurs PCRS!

Latarnicy Polski Cyfrowej znów mają szansę wygrać tablet z rocznym abonamentem internetowym firmy Orange! Konkurs "Działamy wspólnie" skierowany jest dla grup, które opracują projekt spotkania poświęconego komunikacji online.

Przedmiotem konkursu jest scenariusz zajęć, podczas których Latarnicy realizujący działania w dwóch różnych lokalizacjach, skomunikują się ze sobą on-line za pomocą cyfrowych narzędzi komunikacyjnych i poprowadzą wspólne zajęcia. Opis zajęć powinien zawierać specyfikacje dotyczące sposobu wykorzystywania urządzeń, zagadnień poruszanych podczas takiego spotkania, a takżę określać rodzaj grupy docelowej.

Zgłoszenia konkursowe należy kierować do 20 lutego do 14:00 na adres scenariusz@latarnicy.pl, zawierające:

  • podstawowe dane osobowe wszystkich Latarników wchodzących w skład grupy (imiona, nazwiska, numery telefonu, adresy zamieszkania);
  • załącznik w postaci formularza (załącznik nr 1 do Regulaminu) z projektem konkursowym;

  • informację o zapoznaniu się z Regulaminem i zgodzie z jego postanowieniami, zadeklarowaną przez wszystkim latarników biorących udział w konkursie.


Jury Konkursu dokona wyboru Laureatów biorąc pod uwagę w szczególności kreatywne podejście do zagadnienia, bazujące na latarniczej metodzie edukacyjnej, kompleksowość opisu przebiegu zaplanowanych działań oraz atrakcyjność tematyki spotkania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały objęte Regulaminem, załączonym do maila. Zapoznanie się z nim jest obowiązkiem każdego Latarnika biorącego udział w konkursie.

Wszelkie pytania i wątpliwości na temat konkursu należy kierować do Moniki Boruch (m.boruch@mwi.pl).

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia