Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Kolejny nabór w konkursie Mini-grantów

Zgodnie z regulaminem programu Mini-grantów, o które ubiegać mogą się wszyscy Latarnicy nie realizujący Lokalnego Planu działania, ogłaszamy kolejny nabór wniosków o refinansowanie kosztów związanych z działalnością latarniczą. 

Mini-grant przyznawany jest na podstawie wniosku składanego przez Latarnika Polski Cyfrowej na formularzu, stanowiącym załącznik Regulaminu. W okresie lutowego naboru na propozycje działań objętych Mini-grantem czekamy do 20.02 do godz. 15:00. 

Wnioski rozpatrywane będą przez organizatorów do 7 dni od ogłoszonego zakończenia terminu naboru. Po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenie powiadomi Latarnika Polski Cyfrowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznaniu mini-grantu lub o odmowie przyznania środków.

Przypominamy, iż Mini-granty obejmują zwrot kosztów związanych z wyjazdami, uczestnictwem w konferencjach, warsztatach czy innych wydarzeniach powiązanych tematycznie z aktwnością latarniczą. Zwrot wydatków obejmować będzie koszty przejazdów, noclegów, opłaty konferencyjne, bilety wstępu oraz wyżywienia

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres minigranty@latarnicy.pl 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia