Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Konkurs "Cyfrowa współpraca popłaca" rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa zakończyła analizę poszczególnych ofert które spłynęły w ramach konkursu "Cyfrowa współpraca popłaca". Celem konkursu było wyłonienie nowych, najbardziej skutecznych, atrakcyjnych i owocnych inicjatyw współdziałania Latarników Polski Cyfrowej z Samorządami lokalnymi w zakresie realizacji od 1 lutego do 30 czerwca 2015 r. lokalnych programów edukacji cyfrowej pokolenia 50+ z wykorzystaniem Latarni Polski Cyfrowej – gminnych centrów aktywizacji cyfrowej, przystosowanych do organizacji zajęć edukacyjnych z różnymi grupami osób wykluczonych cyfrowo.

Do oceny ofert konkursowych została powołana Komisja ekspertów w składzie:

1.    Magdalena Nowak - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
2.    Tomasz Napiórkowski - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
3.    Artur Marcinkowski -  Fundacja Widzialni
4.    Michał Golemo - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
5.    Krzysztof Głomb - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert, które spełniły wymogi formalne wskazane w Regulaminie Konkursu oraz były poprawne merytorycznie. W ramach konkursu złożono w sposób prawidłowy 25 ofert. Komisja zakwalifikowała do realizacji trzy Lokalne Programy Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, którym zostaną przyznane w formie grantów nagrody w wysokości 30.000,00 złotych.

Oferty były oceniane według następujących kryteriów merytorycznych:

 1. przejrzystość, konkretność i realistyczność opisu Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, w tym planu funkcjonowania Latarni Polski Cyfrowej 

 2. kreatywność, uwzględnienie specyfiki lokalnej/regionalnej planowanych działań 

 3. powiązanie z innymi działaniami społecznymi, kulturalnymi i innym w gminie 

 4. liczba, częstotliwość i regularność planowanych działań 

 5. liczba osób objętych planowanymi działaniami 

 6. sposób zachęcenia osób do udziału w planowanych działaniach, sposób rekrutacji na zajęcia 

 7. sposób promowania Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, w tym funkcjonowania Latarni Polski Cyfrowej 

 8. wpływ planowanych działań na rozwój lokalny 

 9. zakres współfinansowania Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców przez Samorząd lokalny i jego placówki 

 10. zapewnienie trwałości skutków zrealizowanych działań 

 11. dotychczasowe doświadczenia dotyczące działań na rzecz edukacji osób dorosłych 

 12. oryginalność nazwy Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców.

Laureatami konkursy zostali: Urząd Miasta Zielonka, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Gmina Miejska w Chodzieży.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Samorządy lokalne, którym zostały przyznane Granty, zostaną zaproszone przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie, w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia oceny ofert, do podpisania Umowy. Zaproszenie wystosowane będzie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

« wróć
Komentarze (9)
27.01.2015 14:56

Czy można zamieścić listę wniosków, które spełniły wymogi formalne a nie otrzymały dofinansowania?

27.01.2015 15:34

Gratulacje dla pionierów! :)

27.01.2015 15:49

Gratulacje..powodzenia w realizacji LPACM..!!

27.01.2015 18:34

Gratulacje zwycięzcom

27.01.2015 18:55

gratulacje :)

27.01.2015 21:58

Serdeczne gratulacje!

28.01.2015 09:08

Karolu w tej sprawie obowiązują zapisy regulaminu. Informacji możemy udzielić tylko na wniosek zainteresowanego samorządu.

28.01.2015 14:14

Gratuluje,powodzenia w realizacji założeń. Proszę. dzielić się spostrzeżeniami,uwagami ze swoich działań.

28.01.2015 21:30

Gratulacje :)

Ostatnie wydarzenia