Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Konkurs dla Samorządów

Stowarzyszenie „Miasta w  Internecie” ogłasza konkurs „Cyfrowa współpraca popłaca!”, skierowany do samorządów lokalnych, które gotowe są rozpocząć wspólne z Latarnikami Polski Cyfrowej działania na rzecz integracji cyfrowej pokolenia 50+ Konkurs jest jednym z działań programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną nowe, skuteczne oraz atrakcyjne inicjatywy współdziałania Latarników Polski Cyfrowej z samorządami lokalnymi, realizowane w ramach Lokalnych Planów  Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców. Zwycięskie samorządy otrzymają nagrody – granty na stworzenie pracowni aktywizacji cyfrowej w swoich gminach nazwanych Latarniami Polski Cyfrowej, których aktywność skierowana będzie do różnych grup osób nieposiadających kompetencji cyfrowych. Latarnicy będą gospodarzami tych pracowni. 

Działania zaplanowane w ramach  oferty konkursowej powinny rozpocząć się 1 lutego 2015 roku i zakończyć do końca czerwca 2015. Po tym terminie samorządy lokalne wspólnie z Latarnikami będą mogły wykorzystywać Latarnię Polski Cyfrowej do dalszych działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

Ocenie konkursowej podlegać będzie  Lokalny Program Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, czyli opis programu działań aktywizujących cyfrowo pokolenie 50+, oparty o wytyczne uwzględnione przez „Standardowy wykaz działań Latarni Polski Cyfrowej – lokalnego centrum aktywizacji cyfrowej mieszkańców” oraz „Wykaz niezbędnego sprzętu dla funkcjonowania Latarni Polski Cyfrowej – lokalnego Centrum aktywizacji cyfrowej mieszkańców” (załączone poniżej). Szczególne  znaczenie w  ocenie będą miały zakres i jakość proponowanych działań oraz zakres  współfinansowania realizacji projektu przez samorząd lokalny.

Udział w konkursie mogą wziąć samorządy lokalne, które  wspólnie z Latarnikiem/Latarnikami  przedłożą SMWI ofertę do dnia 12 stycznia 2015 r. do godz. 15:00. Jury konkursowe dokona oceny w terminie 15 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki konkursu zostaną podane na stronie do 7 dni od wyłonienia zwycięzcy przez jury.

W konkursie wyróżnione zostaną trzy oferty, a nagrodą dla zwycięzców będą środki finansowe w wysokości 30.000 zł przekazane na rzecz realizacji działań zaplanowanych i zgłoszonych w Programie.

Szczegółowe wytyczne dot. oferty oraz lista niezbędnych dokumentów, zostały określone regulaminem konkursu, dostępnym na stronie. Wzór umowy nie podlega negocjacjom.

Zachęcamy wszystkich Latarników wraz z samorządowymi partnerami do złożenia oryginalnych, atrakcyjnych i przemyślanych ofert, w których zaproponowane zostaną działania powiązane ze specyfiką gminy.

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres konkursPCRS@mwi.pl

« wróć
Komentarze (4)
10.12.2014 15:42

)
"utworzenia we współpracy z SMWI Latarni Polski Cyfrowej, najpóźniej do 1 stycznia
2015 r." - znalazłam taki zapis w umowie..chyba data jest nieaktualna..

11.12.2014 00:24

W treści niektórych dokumentów występują jakieś znaki zapytania...
Czy formularz oferty i list intencyjny nie mogą być udostępnione w edytorze tekstu - łatwiej by się je wypełniało...

03.01.2015 16:07

Zakładając, że 15 stycznia jest aktualny i podłączę się do innego projektu gminnego, posiadającego gros wyposażenia oraz lokal, jednocześnie posiadam bogate doświadczenie w wykorzystaniu smartfonów z dużym ekranem w ogarnięciu rutynowych czynności, które poprzez przetwarzanie w chmurze obsługuje w pełni z poziomu komputera czy tableta, co czy jest sens składać dokumenty wychodząc troszkę poza schemat tzn. zakup pokazowo-szkoleniowego sprzętu z wiodącymi rozwiązaniami?

10.01.2015 23:47

Z regulaminu konkursu np. w par. 4 ust. 2: "obejmujący także utworzenie i funkcjonowanie Latarni Polski Cyfrowej w okresie od 1 lutego 2015 do 30 czerwca 2015r." wynika że od 1 lutego trzeba realizować program w tym m.in. utworzyć latarnię a we wzorze umowy par. 2 ust. 2 pkt.2 "utworzenia we współpracy z SMWI Latarni Polski Cyfrowej, najpóźniej do 1 lutego 2015 r. " - więc jak to jest: do 12-go stycznia składanie ofert, do 15 dni na ocenę przez jury co daje już ok. 27 stycznia i w ciągu kilku dni np. w przypadku minimalnym tylko 5-ciu trzeba mieć utworzoną Latarnię ??? -mam nadzieję, że to tylko pomyłka a zakupy sprzętu i wyposażenia- np. montaż monitora 50 cali na ścianie jednak można dokonać na początku lutego ?

Ostatnie wydarzenia