Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Konkurs "e-PIT z Latarnikiem"

Latarników Polski Cyfrowej zainteresowanych tematyką e-usług administracyjnych – szczególnie zaś elektronicznych PITów – zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „e-PIT z Latarnikiem”!

Celem Konkursu jest zainspirowanie Latarników do przeprowadzenia w kwietniu 2015r. zajęć edukacyjnych z osobami w grupy wiekowej 50+, poświęconych kwestii składania deklaracji PIT drogą elektroniczną, a  także zaangażowanie Latarników we wsparcie tych osób w samodzielnym złożeniu deklaracji e-PIT za rok 2014.

Zadaniem uczestnika konkursu jest udokumentowanie uczestnictwa w zajęciach osób z grupy wiekowej 50+ poprzez przesłanie do organizatorów konkursu dokumentacji zawierającej podstawowe dane osobowe osób biorących udział w zajęciach. W konkursie zwycięży Latarnik, który swoim wsparciem obejmie największą liczbę przedstawicieli pokolenia 50+.

Zgłoszenie w konkursie odbywa się poprzez wysłanie określonej regulaminem zamieszczonym poniżej, niezbędnej dokumentacji na adres epit@latarnicy.pl.

Uwaga: mail zgłoszeniowy musi zawierać obowiązkowo informację o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz akceptację jego postanowień.

Na zgłoszenia czekamy do 4 maja. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu Latarnicy.pl do 20 maja. Nagrodą w konkursie jest tablet z dostępem do Internetu sieci Orange. 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia