Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Latarnicy spotkają się w Lublinie

Dwudniowym spotkaniem w Lublinie, 4-5 listopada br. rozpoczniemy cykl trzech makroregionalnych mityngów PCRS planowanych do końca czerwca 2015r. Tym razem Latarnicy Polski Cyfrowej wezmą udział w konferencji Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim oraz w zajęciach szkoleniowych.

4 listopada w trakcie konferencji [godz. 12:00 – 16:00] organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rezultaty regionalnego projektu działania 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka zaprezentuje Adam Habza – dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji UMWL, zaś plan rozwoju cyfrowego Lubelszczyzny przedstawi Piotr Janczarek – pełnomocnik Marszałka ds. cyfryzacji. O PCRS mówić będzie Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI). W konferencji wezmą udział także wysocy przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. O swojej pracy mówić będą także Latarnicy z woj. lubelskiego. Wprowadzenia do tematyki konferencji dokonają: Małgorzata Olszewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Sławomir Sosnowski -  Marszałek Województwa Lubelskiego. 

Ważnym punktem konferencji, zorganizowanej w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Spokojna 4) będzie podpisanie porozumienia między władzami woj. lubelskiego, a SMWI w sprawie współpracy w działaniach na rzecz integracji cyfrowej 50+ w nadchodzących latach, co pozwoli na opracowanie regionalnej inicjatywy z udziałem Latarników.  

Następnie Latarnicy zostaną przewiezieni do hotelu, by o 18:00 rozpocząć pierwszy, dwugodzinny  blok warsztatowy zatytułowany: Doświadczenia edukacyjne Latarników Polski Cyfrowej w kontekście usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla osób 50+, w trakcie którego Latarnicy spróbują zinwentaryzować usługi przydatne pokoleniu 50+ i omówić uwarunkowania prowadzenia zajęć na temat e-usług publicznych z osobami 50+. Warsztat – poprowadzony przez Michała Golemo, opiekuna Latarników – zakończy dyskusja na temat skutecznych sposobów zaznajamiania osób 50+ z e-usługami publicznymi.

Drugi dzień spotkania rozpoczniemy blokiem poświęconym gorącemu tematowi finansowania cyfrowych projektów lokalnych w latach 2015-2020. Omówimy możliwość skorzystania z unijnych programów centralnych  i regionalnych, a także z programów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i prywatnych fundacji. Kolejne bloki tematyczne dotyczyć będą:

  • Dostępności serwisów i usług onlineuwarunkowań korzystania z zasobów Internetu przez osoby niepełnosprawne oraz seniorów. [Artur Marcinkowski, Fundacja WIDZIALNI]

  • Latarni Polski Cyfrowej – założeń inicjatywy i strategii działań SMWI oraz Latarników Polski Cyfrowej [Artur Krawczyk, Michał Golemo, SMWI]

Spotkanie zamknie blok informacji na temat planów działań PCRS do końca czerwca 2015r. a także na temat kontynuacji PCRS w latach 2015-2020. Zakończenie zajęć planowane jest na godz. 15:00. Dokładna lokalizacja drugiego dnia spotkania zostanie zaprezentowana już wkrótce.

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy Latarników na temat możliwości dofinansowania działań związanych z edukacja cyfrową i przeciwdziałaniem e-wykluczeniu oraz wyposażenie ich w narzędzia służące opracowaniu koncepcji projektów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia (4.11 – obiad, kolacja, 5.11 – śniadanie, obiad), koszty udziału w zajęciach oraz noclegu z 4/5 listopada. Uwaga: nie pokrywamy kosztów dojazdu do/z Lublina.  Miejscem spotkania będzie Hotel Best Western KORONA  w Zemborzycach Tereszyńskich (12 km od Lublina).

Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. Na spotkanie zapraszamy szczególnie Latarników z woj. lubelskiego, a także podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Możliwy jest także udział nowoprzeszkolonych (latem 2014r.) Latarników z innych województw. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: lublin@latarnicy.pl do 20 października.

Informacji na temat spotkania udziela Anna Tyrała (a.tyrala@mwi.pl)     

« wróć
Komentarze (1)
07.10.2014 16:39

Wielka szkoda i żal, ale nie będę mogła uczestniczyć...
Priorytety się zmieniają, u mnie teraz rehabilitacja najważniejsza..
Owocnych obrad życzę..

Ostatnie wydarzenia