Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Laureaci drugiej edycji konkursu "Cyfrowa współpraca popłaca!

Z przyjemnością informujemy, iż komisja konkursowa wyłoniła lauretów konkursu "Cyfrowa współpraca popłaca".

Celem konkursu było wyłonienie nowych, najbardziej skutecznych, atrakcyjnych i owocnych inicjatyw współdziałania Latarników Polski Cyfrowej z Samorządami lokalnymi w zakresie realizacji od 1 sierpnia do 30 września 2015 r. lokalnych programów edukacji cyfrowej pokolenia 50+ z wykorzystaniem Latarni Polski Cyfrowej – gminnych centrów aktywizacji cyfrowej, przystosowanych do organizacji zajęć edukacyjnych z różnymi grupami osób wykluczonych cyfrowo.

Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert, które spełniły wymogi formalne wskazane w Regulaminie Konkursu oraz były poprawne merytorycznie. W ramach konkursu złożono w sposób prawidłowy 12 ofert. Komisja zakwalifikowała do realizacji pięć Lokalnych Programów Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, którym zostaną przyznane w formie grantów nagrody w wysokości 30.000,00 złotych.

Laureatami konkursy zostali:

  • Gmina Lipnica Murowana
  • Gmina Rędziny
  • Urząd Miejski w Augustowie
  • Miasto Zamość
  • Gmina Pleśna

Do oceny ofert konkursowych została powołana Komisja ekspertów w składzie:

1.    Magdalena Nowak - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
2.    Rafał Radłowski - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
3.    Wojciech Kulesza -  Fundacja Widzialni
4.    Michał Golemo - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
5.    Krzysztof Głomb - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Oferty były oceniane według następujących kryteriów merytorycznych:

1) przejrzystość, konkretność i realistyczność opisu Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, w tym planu funkcjonowania Latarni Polski Cyfrowej

2) kreatywność, uwzględnienie specyfiki lokalnej/regionalnej planowanych działań

3) powiązanie z innymi działaniami społecznymi, kulturalnymi i innym w gminie

4) liczba, częstotliwość i regularność planowanych działań

5) liczba osób objętych planowanymi działaniami

6) sposób zachęcenia osób do udziału w planowanych działaniach, sposób rekrutacji na zajęcia

7) sposób promowania Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, w tym funkcjonowania Latarni Polski Cyfrowej

8) wpływ planowanych działań na rozwój lokalny

9) zakres współfinansowania Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców przez Samorząd lokalny i jego placówki

10) zapewnienie trwałości skutków zrealizowanych działań

11) dotychczasowe doświadczenia dotyczące działań na rzecz edukacji osób dorosłych

12) oryginalność nazwy Lokalnego Programu Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Samorządy lokalne, którym zostały przyznane Granty, zostaną zaproszone przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie, w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia oceny ofert, do podpisania Umowy. Zaproszenie wystosowane będzie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

« wróć
Komentarze (1)
04.08.2015 23:31

Gratulacje dla Laureatów konkursu...powodzenia w realizacji Lokalnych Programów Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców..

Ostatnie wydarzenia