Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Małopolscy Latarnicy w akcji

Małopolska to kolebka PCRSu – to właśnie tu narodził się program aktywizacji osób z pokolenia 50+ w cyfrowym świecie. W tym regionie działa z sukcesem wielu Latarników. Nic zatem dziwnego, że Małopolski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej zgromadził pełną salę uczestników.

Zjazd zorganizowano  28-29 marca w Krakowie oraz podkrakowskim Tomaszowicach. Pierwszym jego etapem stała się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, fundacji oraz lokalnych mediów. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Roman Ciepiela – wicemarszałek województwa małopolskiego, który w swoim wystąpieniu mocno podkreślał świetną i ważną pracę jaką wykonują małopolscy Latarnicy.

- Mimo tego, że w województwie małopolskim odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu jest wyższy od średniej krajowej, osoby dorosłe w niewielkim stopniu korzystają z możliwości jakie daje sieć oraz nowoczesne technologie. Dlatego z ogromnym podziwem przypatruję się dokonaniom Latarników Polski Cyfrowej, którzy z taki zapałem wprowadzają dorosłym cyfrowy świat – powiedział marszałek.

Co warte podkreślenia, dokonania małopolskich Latarników wyróżniają się na tle innych regionów. W województwie działa 220 Latarników Polski Cyfrowej, którzy – jak dotąd – objęli swym działaniem blisko 14 tysięcy mieszkańców regionu w wieku 50+ (3. miejsce w Polsce, po woj. śląskim i lubelskim), organizując 2071 zajęć (co daje im pod tym względem 2. miejsce w Polsce, po woj. śląskim).

Dobre praktyki lokalnych latarników, uwarunkowania oraz sukcesy programu PCRS w Małopolsce był przedmiotem prezentacji przedstawicieli Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – Krzysztofa Głomba oraz Moniki Boruch. Zaprezentowane zostały także plany programu, a także wyniki badań przeprowadzone wśród uczestników latarniczych zajęć, wskazujące jak efektownie i efektywnie Latarnicy Polski Cyfrowej wprowadzają osoby dorosłe w cyfrowy świat. Prezentacje konferencyjne  zakończyło wystąpienie Stanisława Dąbka, Naczelnika Wydziału Inwestycji Telekomunikacyjnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który relacjonował postępy budowania szerokopasmowej sieci w Polsce.

W drugiej części spotkania głos zabrali małopolscy Latarnicy – w swoich wypowiedziach podkreślali oni modelową współpracę z lokalnymi urzędami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi itp. O swojej aktywności oraz pomocy jaką otrzymali opowiadali m.in. Anna Burda, Anna Woźniczka czy Radosław Radomski. Dyskusja zaowocowała nowymi kontaktami i kolejnymi potencjalnymi pomysłami na współpracę.

Po zakończeniu konferencji Latarnicy przenieśli się do dworu w Tomaszowicach, gdzie inspirujące warsztaty – będące przedłużeniem ich pierwszego szkolenia – rozpoczęli od wymiany doświadczeń. Pod okiem Moniki Boruch z SMWI rozmawiali o sukcesach w pracy z osobami z pokolenia 50+, ale przede wszystkim o problemach występujących w trakcie zajęć ze „starszakami”. 

Nie zabrakło także rozmowy na temat przyszłości programu – Krzysztof Głomb zwrócił uwagę na liczne wydarzenia w harmonogramie PCRS, zaplanowane na kolejne miesiące, w tym warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci (9-10 kwietnia w Krasnobrodzie) oraz dziennikarstwa obywatelskiego, fotografii (25-26 kwietnia w Zakopanem), a także Kongres Polski Cyfrowej (16-17 maja w Warszawie).

W drugiej części szkolenia, Latarnicy skupili się na pogłębianiu swoich kompetencji cyfrowych oraz poszerzali wiedzę na temat nowoczesnych technologii. Od dr. Marka Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego dowiedzieli się jakie są biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowaniom uczenia się osób dorosłych, a dzięki kreatywnym warsztatom prowadzonym przez Dominikę Hofman-Kozłowską, poznali najnowsze techniki nauczania, w tym m.in. kształcenie wyprzedzające i gamifikację.

Zjazd zakończyło szkolenie Marcina Mechli, dotyczące „latarniczej narzędziowni”. Rozpoczęło się od prezentacji testu kompetencji w formie gry stworzonej specjalnie na potrzeby Latarników, dostępnej na stronie edugame.latarnicy.pl. Chętnych do jej przetestowania zachęcamy do kontaktu (m.mechla@mwi.pl). Poza tym uczestnicy zapoznali się z najlepszymi sposobami organizacji pracy z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Czasu nie zabrakło także na przetestowanie aplikacji, które przekonałyby dorosłych do aktywnego wykorzystywania technologii cyfrowych.

Kolejny regionalny zjazd za nami – na swoją kolej czekają Latarnicy z Lubelszczyzny (maj) oraz województwa zachodniopomorskiego (czerwiec).

Przypominamy, że do 4 kwietnia można zgłaszać swój udział na warsztaty tematyczne dotyczące bezpieczeństwa w sieci, które odbędą się 9-10 kwietnia w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) – chętnych prosimy o kontakt z Marcinem Mechlą. 

 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia