Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Marcowy nabór w programie Mini-grantów

Aktywny Latarnik Polski Cyfrowej w swojej pracy wykorzystują przeróżne kompetencje – od umiejętności nawiązywania relacji, poprzez zdolności uczenia oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, public i media relations, na znajomości  nowoczesnych technologii skończywszy. Kompetencje oraz wiedzę Latarnicy mają szansę zdobywać podczas warsztatów tematycznych organizowanych przez PCRS a także uczestnicząc w wydarzeniach niezależnych, na które od niedawna mogą zdobyć dofinansowanie.

Dla tych Latarników, którzy chcieliby poszerzyć swoje horyzonty, a także zdobyć umiejętności pozytywnie wpływające na ich latarniczą aktywność, liderzy PCRS przygotowali program Mini-grantowy. Granty te realizowane są jako refinansowanie kosztów udziału w przeróżnych wydarzeniach: warsztatach, konferencjach, spotkaniach z innymi Latarnikami itp.

Do wysyłania swoich propozycji zachęcamy wszystkich certyfikowanych Latarników nie realizujących Lokalnego Planu Działania – zarówno tych z dużym doświadczeniem, ja niedawno przeszkolonych. Dofinansowanie stwarza bowiem warunki dla osobistego rozwoju oraz umożliwia transfer doświadczeń oraz wiedzy na tematy tak bliskie Latarnikom.

Zwrot wydatków obejmować będzie koszty przejazdów, noclegów, opłaty konferencyjne, bilety wstępu oraz wyżywienia – szczegółowe wytyczne dookreślone są Regulaminem załączonym do artykułu. Maksymalna kwota Mini-grantu na nie może przekroczyć 1000,00 zł.

Mini-grant przyznawany jest na podstawie wniosku składanego przez Latarnika Polski Cyfrowej na formularzu, stanowiącym załącznik Regulaminu. Na propozycje wykorzystania dofinansowania czekamy do 20 marca.

Wszelkie pytania oraz niejasności prosimy kierować drogą mailową na adres minigranty@latarnicy.pl – zespół PCRS rozwieje wszystkie wątpliwości oraz doradzi jak dobrze napisać wniosek.

Aby możliwie ułatwić przygotowania, do artykuły załączono formularz, w którym określono wszelkie niezbędne wytyczne formalne, która precyzują jakie informacje należy zawrzeć we wnioskach.

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia