Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Niezwykłe warsztaty w Krakowie!

Latarników Polski Cyfrowej zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach tematycznych, które odbędą się 24-25 lipca  w Krakowie.

Tym razem Latarnicy Polski Cyfrowej będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat fotografii, organizowania gier miejskich oraz wykorzystania gamifikacji w pracy z seniorami. Mając na uwadze temat warsztatów, na ich organizację wybraliśmy jedno z najpiękniejszych europejskich miast –  królewskie Miasto Kraków.

Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy na temat świadomego robienia zdjęć cyfrowych – poznanie najważniejszych funkcji aparatu, uwrażliwienie Latarników na rożne aspekty fotografii oraz przekazanie podstaw teoretycznych, związanych zarówno z budową aparatu jak i z odpowiednią ekspozycją. Prowadzącym warsztaty będzie Przemysław Sroka – profesjonalny fotografik.

Z nowo zdobytą wiedzą Latarnicy zmierzą się podczas ćwiczeń praktycznych w plenerze. Uczestniczyć będą  w fotospacerze w otoczeniu historycznych zabudowań Krakowskiej Starówki. Spacer przyjmie formę gry miejskiej, w czasie której uczestnicy będą mieli sposobność wykorzystania nowo zdobytej wiedzy w dziedzinie fotografii jak i wykazania się umiejętnościami z zakresu wykorzystania urządzeń oraz aplikacji cyfrowych służących prowadzeniu atrakcyjnych zajęć edukacyjnych.

Druga część warsztatów będzie poświęcona gamifikacyjnym narzędziom wspierającym prowadzenie zajęć edukacyjnych. W ramach zajęć omówione zostaną różnego rodzaju aplikacje oraz serwisy internetowe pozwalające tworzyć proste gry i quizy które posłużą do przygotowania ciekawych scenariuszów zajęć.

Organizatorzy warsztatów tematycznych w Krakowie pokrywają koszty:

  • Noclegu (24/25 lipca) w Hotelu Apis http://www.hotelapis.pl/.

  • Wyżywienia (począwszy od obiadu 24 lipca, do obiadu 25 lipca)

  • Materiałów szkoleniowych i promocyjnych

Koszty dojazdu i powrotu do/z Krakowa pokrywają Latarnicy.

Zgłoszenia do udziału w warsztacie prosimy kierować do Marcina Mechli (m.mechla@mwi.pl). Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły organizacyjne oraz program spotkania zostaną przekazane mailem do zakwalifikowanych uczestników.

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia