Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Pierwsze szkolenie dotyczące e-usług za nami!

W dniach 21-23 kwietnia pierwsza grupa Latarników uczestniczyła w szkoleniu poświęconym e-usługom publicznym. Ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji Latarników, które to wzbogacą oraz uatrakcyjnią zajęcia z przedstawicielami pokolenia 50+.

Trzydniowe szkolenie odbyło się w Hotelu Gromada w Warszawie oraz w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, gdzie Latarnicy mieli szansę zapoznać się z najważniejszymi e-usługami z punktu widzenia potrzeb uczestników latarniczych spotkań oraz spotkać z przedstawicielami instytucji udostępniającymi te usługi.

Szkolenie rozpoczęło się od wizyty studyjnej w Instytucie Łączności, podczas której Latarnicy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie usług multimedialnych, audiowizualnych oraz zorientowanych na przetwarzanie i transmisję danych multimedialnych.

Zdalnie do urzędu

Po wizycie w Instytucie Łączności rozpoczęła się intensywna praca warsztatowa. Pierwszym jej akordem były zajęcia poświęcone usłudze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37. Prześledziwszy cały proces wypełniania deklaracji, Latarnicy zwrócili uwagę, że formularz jest mało przyjazny z powodu swojej długości oraz braku przejrzystości, a także narzekali na fakt braku analogicznej usługi dla osób pozostających na emeryturze.

Kolejny etap prac warsztatowych poświęcono dyskusji o architekturze e-usług publicznych w Polsce. Uczestnicy zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z rejestrami referencyjnymi i kluczowymi rolami ePUAP oraz omówiono różne typy usług, w tym przybliżono Latarnikom ideę usług złożonych i zintegrowanych.

Koniec dnia szkoleniowego przeznaczono na analizę i testowanie e-usług zbudowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki, bazujących na wykorzystaniu danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze PESEL oraz dodatkowo prezentowano i testowano usługi „bezpieczny autobus” i „historia pojazdu”.

Latarnicy po doświadczeniach tego dnia zwrócili uwagę na pilną potrzebę ujednolicenia – na tyle na ile jest to możliwe – interfejsów różnych e-usług publicznych tak aby ułatwić użytkownikom korzystanie z ich funkcji. Zwrócono także uwagę, iż konieczne jest budowanie stron przejrzystych, przyjaznych oraz funkcjonalnych, pozbawionych długich formularzy wyglądających jak kopie dokumentów papierowych, które zniechęcają potencjalnych użytkowników e-usług.

Kolejny dzień szkolenia rozpoczął się od poznawania systemu PUE ZUS. Na samym starcie, Latarnicy założyli konta na ePUAP oraz PUE ZUS, a także potwierdzili Profil Zaufany, co umożliwia w pełni wykorzystać funkcjonalność elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Po założeniu konta, drobiazgowej analizie poddano możliwości, jakie daje ePUAP. Omawiano ponadto znaczenie współdziałania wielu instytucji, które to umożliwia udostępnienie szerokiego wachlarza e-usług publicznych. W trakcie dyskusji z przedstawicielem ministerstwa administracji i cyfryzacji Latarnicy zainteresowani byli przede wszystkim kwestiom standaryzacji rozwiązań np. w zakresie identyfikacji i uwierzytelniania w różnych systemach e-administracji oraz ujednolicania formularzy różnych e-usług.

E-usługa z doradcą dla przedsiębiorcy

Dzień zakończyła prezentacja CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Latarnicy byli pod wrażeniem sposobu zaprojektowania e-usługi, która odpowiada na wszystkie najważniejsze zapotrzebowania użytkownika. Za szczególnie korzystny Latarnicy uznali fakt, że mogą przygotować zindywidualizowany „podręcznik postępowania”, w którym opisane są kolejne kroki, które należy przedsięwziąć podczas zakładania działalności gospodarczej. Usługa oparta jest o nieskomplikowany system pytanie-odpowiedź, po którego przejściu, automatycznie tworzona jest lista niezbędnych do wykonania formalności, a tam gdzie jest to możliwe wskazywane są także odwołania do konkretnych e-usług publicznych. CEIDG oraz Pojedynczy Punkty Kontaktowy są według Latarników świetnie zaprojektowanym systemem usług, który dzięki przejrzystym i prostym procedurom ma szansę  przekonać dorosłych Polaków do korzystania z takich form wsparcia: „Myślę, że dzięki zastosowanym w tym przykładzie rozwiązaniom, dużo łatwiej korzysta się z e-usług. Co więcej, Latarnicy zyskują ważny argument na rzecz e-usług, który może przekonać dorosłych Polaków do zaufania takiej pomocy” – tak tę część szkolenia podsumowała jedna z uczestniczek.

E-zdrowie dla seniora

Ostatni dzień szkolenia poświęcony był analizie e-usług z obszaru ochrony zdrowia. W trakcie prac warsztatowych dyskutowano na temat aktualnej sytuacji ochrony zdrowia oraz zastanawiano się jak zmieni się ona w wyniku uruchomienia poszczególnych składowych rozwiązań budowanych przez CSIOZ.

Nie zbrakło również praktyki – Latarnicy przetestowali te usługi, które są już dostępne za pośrednictwem portalu CSIOZ, poświęcone przede wszystkim kwestiom rejestrów medycznych.

W trakcie szkolenia, z Latarnikami spotkał się także minister Bogdan Dombrowski z MAC. „Cieszę się, że Latarnicy wykazują zainteresowanie nowymi możliwościami. Oznacza to bowiem, że będą mogli w znaczący sposób przyczynić się do rozpowszechniania e-usług publicznych w Polsce” – stwierdził, przysłuchując się dyskusji na temat e-zdrowia. 

Zainteresowanych relacją ze szkolenia widzianą oczami jego uczestnika zachęcamy do odwiedzin bloga Latarnik na Wsi, prowadzonego przez Roberta Jurka. 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia