Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Po warsztatch na temat e-zdrowia

Latarnicy Polski Cyfrowej spotkali się 9 maja w inowrocławskim uzdrowisku "Solanki" aby poszerzyć swoją wiedzę na temat e-zdrowia oraz telemedycyny. Niezwykle absorbujące warsztaty tematyczne wskazały na ogromne zainteresowanie tym tematem nie tylko samych Latarników, ale przede wszystkim ich podopiecznych.

W pierwszej kolejności, uczestnicy warsztatów zmierzyli się z podstawami prawnymi cyfryzacji różnych obszarów życia współczesnego społeczeństwa oraz tego w jaki sposób może ona wpłynąć na likwidację uciążliwości w życiu seniorów i osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Prowadzący, Kamil Wojsyk – zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ds. Europejskich – przedstawił założenia ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a w szczególności tych które działają w zakresie ochrony zdrowia. Uczestnikom warsztatów zostały przybliżone założenia powstałej w lipcu 2012 roku „Koalicji na rzecz zdrowego starzenia się” której głównym celem jest doprowadzenie do poprawy szeroko rozumianej jakości życia osób starszych w Polsce.

Inicjatywa Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia Się została objęta patronatem honorowym Pani Marszałek Sejmu, Ewy Kopacz oraz patronatami: Rzecznika Praw Obywatelskich, Ireny Lipowicz, Minister Sportu i Turystyki, Joanny Muchy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, Prezydent m. st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Instytutu Lecha Wałęsy. Ponadto wsparcia Koalicji udzielili: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, PhRMA, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Reumatologii w Warszawie.

Podczas warsztatów przytoczone zostały słowa Prof. Bolesława Samolińskiego, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego oraz Przewodniczącego Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się :

„Społeczeństwo winno otwarcie mówić o problemie wieku podeszłego, o zrozumieniu dla upośledzenia płynącego z dysfunkcji różnych narządów starego organizmu, z ubóstwa tej grupy społecznej, samotności, strachu przed jutrem i niepokoju lub rezygnacji spowodowanych zbliżaniem się ostatnich chwil życia. Głośno afirmujmy człowieka przez całe jego życie, również w okresie zniedołężnienia. Budujmy pozytywny obraz wieku podeszłego. Starość spotka nas wszystkich, myślmy więc o seniorach tak, jak w przyszłości będziemy chcieli, aby o nas myślano”.

W drugiej części dnia, podczas sesji prowadzonej przez Pawła Popka – Dyrektor IT Grupy CenterMed – uczestnicy warsztatów bliżej przyjrzeli się rynkowi usług medycznych. Bogate doświadczenie prowadzącego, który od dawna w swojej pracy zawodowej stara się zintegrować istniejące systemy medyczne tak aby ułatwić pacjentowi dostęp do lekarza oraz usług medycznych, gwarantowało interesującą oraz merytoryczną prezentację.

Jego specjalistyczna wiedza pozwoliła Latarnikom bliżej zapoznać się z istniejącym w Polsce systemami medycznymi dostępnymi online. Rozpoczęli od badania funkcjonalności ZIPa (Zintegrowanego Informatora Medycznego). Uczestnicy dowiedzieli się jak działa system, jak we właściwy sposób należy z niego korzystać oraz jakie informacje można zdobyć korzystając z platformy.

Więcej uwagi poświęcono także OSIZowi (Ogólnopolskiemu Systemowi Ochrony Zdrowia).Dzięki kartom które zostały rozdane przez prowadzącego mogli oni zarejestrować się w systemie i stać się aktywnymi uczestnikami OSOZ.

Podczas warsztatów nie zabrakło także informacji na temat portali Informacyjnych związanych ze zdrowiem oraz dostępnym aktualnie poprzez Internet produktom oraz usługom medycznym. Prowadzący zakończył prezentacją na temat kierunków rozwoju tego sektora informatyzacji, podczas którego opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach telemedycyny takich jak: teleopieka, video konsultacje czy też monitoring parametrów medycznych.

Wiedza zdobyta przez Latarników podczas tych warsztatów, z całą pewnością stanowić będzie ważne urozmaicenie spotkań z pokoleniem 50+. Kwestie związane ze zdrowiem i medycyną są bowiem jednymi z najistotniejszych w życiu każdego uczestnika latarniczych zajęć.

 

« wróć
Komentarze (3)
13.05.2014 10:35

Warsztaty świetne,, ogrom użytecznych informacji.
Dziękuję

13.05.2014 15:04

Warto było pojechać i wziąć udział :)dowiedziałam się o wielu nowych dla mnie "sprawach" poza przekazywaniem tej wiedzy innym, sama skorzystałam i pewnie wykorzystam

14.05.2014 08:59

Jedne z najbardziej istotnych warsztatów, bo dotykały spraw najważniejszych w życiu, a przy tym, wskazywały jak docierać do źródła informacji, a tym samym wyznaczały standard w ochronie danch osobowych.

Ostatnie wydarzenia