Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Podsumowanie II Ogólnopolskiego Zjazdu Latarników

Wspólnym zdjęciem uczestników, gości i organizatorów zakończył się w Olsztynie, 17 września po południu, II Zjazd Latarników Polski Cyfrowej – podsumowujący kilkanaście miesięcy aktywności tego ogólnopolskiego ruchu na rzecz aktywizacji cyfrowej pokolenia 50+.  

W zajęciach z Latarnikami uczestniczyło od listopada 2012r. ponad 86 tys. dorosłych Polek i Polaków. Można się spodziewać, że do końca 2013r. liczba ‘starszaków’, którzy dzięki PCRS zrobią pierwsze kroki w Internecie osiągnie sto tysięcy.    

– Liczyłem, że zjazd będzie miejscem gdzie refleksja nad dotychczasowymi osiągnięciami Latarników spotka się z odwagą wskazywania nowych celów i dróg ich osiągnięcia. Bardzo wiele spośród tych oczekiwań spełniło się – przekonuje Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", operatora projektu PCRS, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Oficjalne otwarcie II Ogólnopolskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej odbyło się o godz. 11:00 przed Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ceremonię otwarcia poprowadzili: Jarosław Słoma – wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego, dr hab. Mieczysław Jagłowski – prodziekan Wydziału Humanistycznego oraz Krzysztof Głomb. Podkreślali oni istotę ruchu PCRS, zwracając uwagę na coraz to bardziej widoczne zmiany jakie Latarnicy wprowadzają w swoich lokalnych społecznościach.

Po otwarciu uczestnicy przenieśli się do budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas pierwszego bloku plenarnego, prowadzący przedstawili profil aktywnego Latarnika – statystyczny obraz jego cech i aktywności. Powstał on w oparciu o badania Agnieszki Szymańskiej z Instytutu socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Anny Kuczyńskiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Moniki Boruch ze Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", a także dane statystyczne pozyskane od początku działania projektu. Wyniki badań były zaskoczeniem dla wielu. Ponad 80% Latarników Polski Cyfrowej czynnie działa jako wolontariusze od wielu lat – statystyczny Latarnik to osoba pracująca w wolontariacie ok. 14 lat!

Ta cześć programu zakończyła się prezentacją trzech Latarniczek – Agnieszki Sendor, Grażyny Czaplewskiej oraz Anny Spanialskiej, które opowiadały o swoich największych pedagogicznych sukcesach oraz emocjach towarzyszącym im od początku latarniczej pracy. Historie te pokazały, iż zajęcia dla osób z pokolenia 50+ dają ogromną satysfakcję nie tylko uczniom, ale także nauczycielom, którzy poprzez program Polska Cyfrowa Równych Szans realizują własne, twórcze cele.

Kolejny blok programowy rozpoczęła prezentacja dr. Michała Boniego – Ministra Administracji i Cyfryzacji, który choć nie mógł uczestniczyć w Zjeździe, przygotował dla Latarników specjalne multimedialne wystąpienie. Skupił się na prognozach procesu cyfryzacji Polski oraz przyszłości programu Polski Cyfrowej Równych Szans: „Największym zagrożeniem dla Polski jest wykluczenie cyfrowe – siła projektu oraz energia Latarników może zatrzeć społeczne różnice, wynikające z braku kompetencji cyfrowych wśród pokolenia 50+. Chciałbym więc, aby wasze Latarnicze zadanie było kontynuowane. Chciałbym, aby siła waszego projektu, a także Stowarzyszenia, które go prowadzi, były dobrze wykorzystane w następnej perspektywie finansowej – powiedział minister Michał Boni.

Kolejnym reprezentantem sektora publicznego był Dariusz Śpiewak – członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił on uwagę na zmieniające się kanały komunikacji między ZUS a osobami zainteresowanymi jego usługami. Coraz częściej ci ostatni korzystają z serwisów internetowych i Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dodajmy, iż podczas zjazdu Latarnicy mieli okazję szczegółowego zapoznania się z tą platformą, a w niedalekiej przyszłości – dzięki porozumieniu podpisanemu przez SMWI i ZUS – Latarnicy włączą tę tematykę do zajęć prowadzonych z seniorami. 

 „Współpraca między ZUS a PCRS polegać będzie zarówno na szkoleniach, które pomogłyby Latarnikom szerzyć wiedzę na temat Platformy Usług Elektronicznych, mającej szansę pozytywnie wpłynąć na jakość życia osób starszych, jak i na zagwarantowaniu Latarnikom doraźnej, kompleksowej pomocy, jaką będzie możliwość wykorzystywania pomieszczeń lokalnych oddziałów ZUS na latarnicze potrzeby” – podkreślił Dariusz Śpiewak.

W dalszej części programu uczestnicy Zjazdu skupili się na intensywnej pracy warsztatowej. Pierwszy blok szkoleniowy dotyczył twórczych pomysłów w prowadzenia zajęć z osobami 50+, zdefiniowaniu i utrwaleniu latarniczej metody, a także stworzeniu kompleksowej mapy latarniczych potrzeb.

Po warsztatach przyszedł czas na dyskusję z ekspertami Zaproszeni goście – prof. Anna Giza z Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszka Matan - animator działań lokalnych, socjolog z Lokalove.org oraz Jacek Wojnarowski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna stwierdzili, że wbrew statystykom wskazującym, iż ponad 80%Polaków  nie widzi potrzeby pomagania innym, tak naprawdę jesteśmy narodem, który potrafi pomagać bliskim i robi wiele dobrego – szczególnie dla swojego najbliższego otoczenia. Potwierdza to też zaangażowanie Latarników oraz ich szeroko zakrojona praca społeczna.

Dowody na słuszność tej tezy przedstawili także sami  Latarnicy, którzy zaprezentowali autorskie sposoby na organizację atrakcyjnych, latarniczych zajęć. W kilkuminutowych wystąpieniach opowiadali m.in. o swoich sukcesach pedagogicznych, a także podawali przykłady efektywnego odchodzenia od paradygmatu edukacji cyfrowej, która przestaje się skupiać na sztywnej nauce informatyki. Nie zabrakło również interesujących pomysłów na współpracę zarówno między-latarniczą oraz pracę w oparciu o lokalne instytucje. Jednym z hitów była filmowa prezentacja Latarnika Wojciecha Bajora, który pokazał, jak w ciekawy sposób można tworzyć publikacje ze spotkań z dorosłymi:

Popołudnie zakończyła Cyfrowa Gra Miejska – „Olsztyn Planeta Latarników”, podczas której główni bohaterowie Zjazdu ćwiczyli umiejętności pracy w grupie oraz komunikacji. Gra rozpoczęła się w olsztyńskim Planetarium, a jej właściwa część miała miejsce na starym mieści olsztyńskim. Gra nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wielkie zaangażowanie olsztyńskich Latarników: Elżbiety Maruszczak, Bożeny Brzostowskiej, Marka Maruszczaka i Krzysztofa Kobylańskiego, których bezcenna pomoc wsparła organizatorów Zjazdu.

Pierwszy dzień zjazdu zakończył „Latarniczy Integral” na Ranczu „Kojrys”, podczas którego Latarnicy mieli okazję do nieskrępowanej rozmowy, nawiązywania kontaktów i inicjowania wspólnych pomysłów. 

Drugi dzień rozpoczął się od spotkania Latarników z Małgorzatą Olszewską – wiceminister administracji i cyfryzacji, współtwórczynią PCRS oraz Włodzimierzem Marcińskim - Liderem Cyfryzacji w Polsce, którzy komentowali sukcesy Latarników oraz programu Polska Cyfrowa Równych Szans. W najbliższej przyszłości wysiłki ministerstwa skupiać będą się na budowaniu cyfrowego zaplecza. W wysiłkach skierowanych na upowszechnienie umiejętności cyfrowych, bardzo liczymy na Latarników – to oni najlepiej pokazują jak nowe technologie mogą pozytywnie wpływać na życie. Ze strony ministerstwa macie pełne wsparcie dla swoich działań.” – powiedziała minister Olszewska. Komplementów nie szczędził też Włodzimierz Marciński, który podkreślał, iż o programie PCRS słychać nie tylko w Polsce, ale też za granicą – jest to dowodem siły oraz niespożytej energii Latarników.

Po krótkiej rozmowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach PCRS: „Lato z Latarnikiem”, czyli konkursu na najlepszą relację z letniego spotkania z pokoleniem 50+ oraz „Cyfrowa Pamiątka” – konkursu na najlepsze latarnicze zdjęcie. Lauretką konkursu została Urszula Jarosz, która w przepięknym zdjęciu pokazała kwintesencję latarniczej pracy:

fot. Urszula Jarosz

Nagrodami dla laureatów były tablety z rocznym dostępem do Internetu, przekazanym przez firmę Orange – partnera programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Ten sam sprzęt trafił do 60 Latarników Polski Cyfrowej, którzy wyróżnili się aktywnością w działaniach i publikowali najwięcej relacji ze swoich spotkań. Nagrody wręczyła Hanna Kontkiewicz-Chachulska, kierownik Wydziału Programów Szerokopasmowych w Orange Polska, która wyraziła swoje nadzieje na zacieśnienie kontaktów z Latarnikami: Tablety trafiają w bardzo dobre ręce – jestem przekonana, że ta darowizna to dopiero pierwszy krok do naszej szerszej współpracy – podsumowała.

W kolejnym bloku programu uczestnicy Zjazdu mieli szansę poznać wizję nowoczesnego społeczeństwa, wspartego narzędziami cyfrowymi. O tym dokąd zmierza cyfrowy świat i globalnych trendach technologicznych, które mogą zmienić życie pokolenia 50+opowiedział Chris Worman z Techsoup: Przyszłością europejskiego społeczeństwa niekoniecznie są wyedukowane dzieci, a raczej wyedukowani dziadkowie oraz wyedukowani rodzice. To oni są gwarantami przenoszenia tej edukacji na dzieci. Z kolei prezentacja Edwina Bendyka z „Polityki” pokazała, jak wielki wpływ na zmianę i poprawę życia zarówno społecznego jak i indywidualnego mają nowoczesne technologie. Przykłady osób, które pokonały jeszcze do nie dawna nieprzekraczalne granice człowieczeństwa, staną się na pewno inspiracją dla Latarników.

Ostatnim punktem programu było przedstawienie analizy deklaracji, które złożyli Latarnicy na początku Zjazdu. Obiecali prowadzić znacznie więcej zajęć – też na nowych terenach, pozyskać nowe osoby oraz opracować innowacyjne tematy oraz formy prowadzenia zajęć. Chcieliby także nawiązać oraz zacieśnić kontakty – zarówno między-latarnicze jak z lokalnymi instytucjami. Latarnikom zależy też na pobudzeniu aktywności swoich lokalnych społeczności. Jedna osoba wyraziła chęć napisania książki na temat Latarników Polski Cyfrowej.

Podczas podsumowania Zjazdu Krzysztof Głomb zadeklarował gotowość rozwiązywania najpilniejszych i największych latarniczych potrzeb oraz podkreślił, iż siła programu Polska Cyfrowa Równych Szans zależna jest od aktywności Latarniczej – zaapelował o szacunek oraz wzmocnienie wizerunku PCRS, m.in. poprzez publikację relacji z latarniczych spotkań na stronie latarnicy.pl, komunikację między Latarnikami oraz koordynatorami projektu, a także wzmożoną aktywność regionalną.

Szczegółowe informacje na temat aktualności zjazdowych, publikowane były na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/464708426961507/471101482988868/

Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans jest realizowany przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" oraz Ministerstwo Administracji i Administracji w ramach "Projektu systemowego – działanie na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, współfinansowany w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 

Fotorelacje ze Zjazdu można znaleźć na stronach:

http://www.flickr.com/photos/latarnicy/sets/72157635597237975/ fot. Kamila Szuba

http://chmura.mwi.pl/photo/#Albums/album_50435253/album_504352532f4949207a6c6f74 fot. Michał Kusiak

« wróć
Komentarze (11)
18.09.2013 12:48

zgodnie z życzeniem Krzysztofa ...

dla mnie zjazd był istotnym zwieńczeniem pierwszego roku działania jako Latarnika. Jechałem z nadzieją, że ponownie spotkam się z osobami poznanymi w Tarnowie, a znanymi ze swojej pracy ze Starszakami (własnie relacje są po to także ...)i bardzo wielu spotkałem ponownie ...

Duch działania na rzecz innych (bardzo często niełatwej)wytworzył rzadko spotykaną MOC wspólnoty czasu, miejsca i akcji. Mimo, że osobiście spotykamy się rzadko, właśnie internet pozwala nam być wspólnie, widzieć siebie i rozmawiać ... tworząc więzy społeczności rozrzuconej terytorialnie ale powiązanej ideą i celem ...

właśnie po to wprowadzamy naszych Starszaków w świat internetu, aby za pomocą i mocą mogli poczuć się potrzebni, docenieni i być aktywnymi w swoich lokalnych przestrzeniach, tworząc silne społeczności ...

było znakomicie ...

18.09.2013 12:57

Cieszę się , ze uczestniczyłam w II Zjeździe Latarników w Olsztynie . Takie spotkania są bardzo potrzebne ponieważ każdy może opowiedzieć o swojej pracy i skorzystać z ciekawych propozycji innych Latarników.
Mieliśmy okazje też uczestniczyć w ciekawych warsztatach .
Spotkanie naszych trenerów np: Łukasza Srokowskiego , Prezesa Krzysztofa , Monikę Boruch , Anie Tyrałę , Michała Golemo i wielu jeszcze innych ludzi , którzy współtworzą ideę "Miasta w Internecie" jest dużą przyjemnością .
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :)

18.09.2013 14:39

Dziś żałuję, że niestety nie mogłem być obecnym na tak znakomitym wydarzeniu. Cóż może następnym razem. Tymczasem chciałem pogratulować moim latarniczkom z Małopolski zaangarzowania w promocji PCRS i docenienia ich działań..... pozdrawiam i do następnych wspólnych akcji latarniczych.

18.09.2013 14:56

Niestety nie mogłam uczestniczyć w zjeździe, jednakże z zaciekawieniem obserwowałam Facebook, ach te tablety..... , gratuluję i pozdrawiam

18.09.2013 16:01

Cieszę się, że mogłam wygospodarować czas na przyjazd do Olsztyna. Było na prawdę warto!
Po pierwsze z uwagi na możliwość spotkania się z teamem SMWI, zaproszonymi gośćmi oraz innymi Latarnikami. Po drugie z uwagi na ciekawe punkty programu, które zainspirowały mnie do dalszego działania i pracy nad sobą. A po trzecie warto było przyjechać dla wspólnej przeprawy przez las, która była dla mnie kontynuacją ciekawej gry terenowej ułożonej przez Latarników z Olsztyna ;)
Pozdrawiam serdecznie wszystkich i dziękuję za wspólnie spędzony czas.

19.09.2013 01:54

Chciałabym dodać, do tego co tu zostało już napisane a zgrabnie ujęte przez Latarnika Roberta, otóż, -zdarzyło mi się doświadczyć ciemności_:) Jakże pomocna okazała się intencja jednego z naszych Latarników. Miał światło, niósł światło... . Utwierdziłam się w przekonaniu, że jestem we właściwym miejscu i z właściwymi Ludźmi. Jak nigdy w życiu, - uświadomiłam sobie, że Ludzie ze swoją wiedzą, to Kapitał. Latarnikom Miasta Olsztyna dziękuję za wycieczkę po urokliwych uliczkach miasta. Program Zjazdu był przebogaty w spotkania warsztatowe, z których to pozyskaną wiedzę zastosuję w praktyce, w działaniu latarniczym. I, ...obym się doczekała zwielokrotnionej satysfakcji w tym samym gronie. Wszystkim wyróżnionym, a przede wszystkim - Tym, których poznałam bliżej, - jeszcze raz serdecznie gratuluję

19.09.2013 12:12

przeczytałam wszystkie komentarze i wynika z nich jedna rzecz podstawowa zjazd dla każdego Latarnika to bateria ładująca nasze akumulatory ;) I potrzebujemy następnego, aby poczuć tej siły i mocy w realu.
Miło mi będzie widzieć się z Wami na III Zjeździe...

19.09.2013 21:48

Ja dziękuję za to, że zostało wyraźnie powiedziane, że nasze zajęcia latarnicze to coś więcej niż tylko obcowanie, "rozgryzanie", wdrażanie do cyfrowego świata, bo te spotkania to coś więcej - to ludzie, relacje, więzi, poczucie godności.

20.09.2013 08:52

Wydarzenie takie, jak Zjazd, jest zdecydowanie niezbędne. Po raz drugi mieliśmy tego dowód. Multum inspiracji, spotkań, towarzyskich wymian poglądów pozwalających naładować wyczerpane akumulatory.
O ile na pierwszym Zjeździe, mimo fantastycznej atmosfery, było jeszcze mnóstwo obaw o skuteczność idei i realność obietnic decydentów, o tyle po tym Zjeździe obawy zostały w znacznej mierze zastąpione przez pewność, że podjęliśmy dobrą decyzję. Latarnikiem być to brzmi dumnie - z kontaktów z dziesiątkami latarników na Zjeździe (i w sieci) jestem przekonany, że nie tylko ja tak czuję. Praca na pozór lekka po roku działalności okazała się bardzo wymagająca, ale rzesze zadowolonych seniorów przynoszą satysfakcję i spełnienie.
Jednak siłą projektu nie tylko są wolontariusze - latarnicy. Dla mnie wartością dodaną tej działalności jest inspiracja prężną działalnością stowarzyszenia "Miasta w Internecie", aktywni pracownicy, nie zważający na problemy, dążący do celu, nieustannie poszukujący nowych rozwiązań, aby pogodzić potrzeby seniorów, latarników i administracji. Gdy widzę niemalże perfekcyjną organizację, sam chciałbym działać tak samo!
Były deklaracje o III Zjeździe - ja już siebie tam widzę gdziekolwiek będzie miał miejsce. Ale oczyma wyobraźni widzę kolejne. Dlaczego? Może nie pozostanie nas 2500, ani 1600, ale z pewnością, nawet po zakończeniu projektu, utrwali się związana silnymi przyjacielskimi więzami i wspólnymi celami rodzina latarnicza składająca się z minimum 300 latarników, którzy będą działać nadal na rzecz aktywności seniorów w świecie cyfrowym, ale i tym rzeczywistym. Być może wtedy też Zjazdy przerodzą się we wspólne spotkania latarników, ale i seniorów. Albo jeszcze dalej - kiedy latarnicy w większości też już będą seniorami :)
Na koniec jeszcze a'propos określenia "senior" - na ostatnim zjeździe dwukrotnie zostałem skrytykowany za jego używanie w stosunku do osób starszych. Osobiście w mojej sferze przekonań zawsze określenie to znaczyło mniej więcej "zasługujący/a na szacunek, który swoim doświadczeniem i osiągniętym wiekiem zasłużył/a na nobilitację, wyróżnienie, wyjątkowe traktowanie przez resztę społeczeństwa". Ale aby upewnić się czy nie jestem w błędzie wczoraj zapytałem kilkunastu seniorów z mojego miasta, jak oni się czują, gdy ktoś ich tak nominuje? Uzyskałem potwierdzenie moich przekonań, od nikogo nie usłyszałem żadnych zastrzeżeń w tej materii. Nie bójmy się więc używania określenia "senior" w dobrym tego słowa znaczeniu w stosunku do osób starszych, bo osoby z którymi pracujemy na to naprawdę zasłużyły!

20.09.2013 15:40

To jeszcze kilka słów ode mnie :) W zeszłym roku, kiedy odbywał się zjazd w Tarnowie nie byłam jeszcze latarnikiem. Niesamowite jest to, jak wiele może się zmienić w ciągu roku. Po pierwsze dziękuje organizatorom za to, ze zdecydowali się właśnie na Olsztyn za to, że dostrzegli nasze działania na tle wszystkich innych fantastycznych inicjatyw realizowanych przez latarników w całym kraju. Dziękuję wszystkim Latarnikom za stworzenie fantastycznej atmosfery, twórczej w czasie warsztatów, doskonałej zabawy w czasie wolnym. Cieszę się z wszystkich nowych znajomości, które obiecuję w sposób bezwzględny wykorzystywać w realizacji kolejnych latarniczych działań :) I chociaż Olsztyn był kapryśny przez te dwa dni mam nadzieję, że wyjechaliście z pięknym obrazem miasta który staraliśmy się pokazać w czasie gry miejskiej. Szkoda, że zabrakło czasu na zaprezentowanie tego, w jaki sposób pracujemy w Olsztynie, może uda się przy innej okazji…
Największym sukcesem wydaje się być jednak to o czym wspomnieli wszyscy tu obecni. Nasza praca daje wiele radości, satysfakcji, zadowolenia nie tylko nam latarnikom, lecz obserwując osoby przychodzące na nasze zajęcia również (użyję kontrowersyjnego określenia:) Seniorom. Dlatego ważna była wszechogarniająca pozytywna energia, dzięki której w głowie mam już mnóstwo nowych pomysłów na kolejne działania, w końcu Olsztyn został Planetą Latarników – a to chyba zobowiązuje.

03.11.2013 15:48

Latarnicze zloty są katalizatorem do dalszych działań, a przede wszystkim pozwalają stanąć twarzą w twarz z innymi Latarnikami. Do rychłego!

Ostatnie wydarzenia