Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Podsumowanie Śląskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej

Kolejny Zjazd Latarników Polski Cyfrowej już za nami. Tym razem niezwykle aktywni Latarnicy ze Śląska 18-19 lutego spotkali się w Katowicach i Dąbrowie Górniczej, gdzie dyskutowali na temat wykluczenia cyfrowego w regionie, doświadczeń i praktyki latarniczej oraz podnosili swoje kompetencje związane z pracą z osobami z pokolenia 50+.

Śląski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej tradycyjnie rozpoczął się od oficjalnej konferencji. Odbyła się ona w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Część oficjalną Zjazdu otworzyli Piotr Koj, doradca marszałka województwa śląskiego, Robert Wagemann – dyrektor biura posła Marka Wójcika, oraz Krzysztof Głomb- Prezes „Stowarzyszenia Miasta w Internecie”.

Konferencja zgromadziła ponad 110 osób głównie przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, bibliotek oraz Latarników. Witając przybyłych gości, Piotr Koj zadeklarował chęć współpracy z Latarnikami i obiecał wsparcie programu Polska Cyfrowa Równych Szans ze strony Urzędu Marszałkowskiego. W imieniu Marka Wójcika głos zabrał Robert Wagemann, który podziękował Latarnikom i koordynatorom za trud jaki wkładają w prowadzenie zajęć i życzył satysfakcji wynikającej z pożytecznej i ważnej pracy.

Podczas konferencji nie zabrakło także przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jacek Wiśniewski, opowiadał o działaniach MAC-u na rzecz cyfryzacji naszego kraju oraz wyrażał wielkie zadowolenie z aktywności podejmowanych przez Latarników na terenie całego kraju.

Bardzo istotnym z punktu widzenia Latarników działających w Katowicach, było wystąpienie Jadwigi Witek z CINiBA, która w swojej prezentacji podkreślała specjalną rolę bibliotek w budowaniu świadomej aktywności społecznej oraz zachęcała do wykorzystywania infrastruktury Biblioteki Akademickiej na potrzeby programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Ostatnim akordem tej części Zjazdu była dyskusja dotycząca praktyki Latarniczej w regionie oraz współpracy animatorów z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami czy prywatnymi inicjatywami i firmami. Szczególnie optymistycznie nastrajają częste głosy poparcia dla latarniczej działalności oraz pochwały dotychczasowej kooperacji między Latarnikami oraz wspierającymi ich instytucjami.

Po konferencji uczestnicy Zjazdu przenieśli się do Dąbrowy Górniczej, gdzie w Hotelu Shuma obyły się intensywne i niezwykle owocne warsztaty.

Wstępem, a także inspiracją do dalszej pracy, była prezentacja przez Artura Krawczyka, koordynatora projektu, planów dotyczących wydłużenia programu PCRS oraz głównych wniosków raportu z badań przeprowadzonych na przełomie roku wśród odbiorców latarniczych działań. Niezwykle wysokie oceny pracy animatorów cyfrowych oraz entuzjazm przeszkolonych seniorów wskazują na słuszną, pożyteczną pracę jako wykonano w ramach programu.

Początek pracy nad latarniczymi umiejętnościami stanowiły zajęcia prowadzone przez trenera PCRS, Michała Golemo, podczas których uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z osobami dorosłymi. Opowiadali zarówno o pedagogicznych sukcesach, jak i kłopotach pojawiających się w trakcie ich działalności. Wspólnymi siłami tworzyli mapę rozwiązań najczęściej pojawiających się problemów oraz szukali odpowiedniej motywacji do jeszcze bardziej intensywnych działań.

Ponieważ Latarnicy ze Śląska stanowią jedną z najaktywniejszych grup regionalnych w kraju, podczas warsztatów uczestnicy próbowali oszacować ich faktyczne osiągnięcia. Jak się okazało, obecni na Zjeździe Latarnicy w cyfrowy świat wprowadzili przeszło 3 tysiące osób dorosłych! Stanowi to kolejne potwierdzenie niezwykłego zaangażowania śląskich Latarników – mamy nadzieję, że za ich przykładem podążać będą inni.

Kolejny dzień latarni czego Zjazdu rozpoczął się od wystąpienia dr Marka Kaczmarzyka, który swą prezentację poświęcił biologicznym, psychologicznym i społecznym uwarunkowaniom uczenia się osób dorosłych. Podczas rozgorzałej dyskusji Latarnicy dowiedzieli się co jest podstawą niechęci osób dorosłych do nowych technologii oraz jak najlepiej i najskuteczniej przekazywać wiedzę seniorom.

Żyjemy w świecie niesamowitego postępu – zaledwie w ciągu jednego pokolenia wysłaliśmy człowieka na księżyc i stworzyliśmy Internet. Jestem przekonany, że historycy za 300 lat będą zazdrościć nam życia w tak dynamicznych czasach. Ważne jednak, jest abyśmy pamiętali o osobach, które nie radzą sobie z pojawiającymi się zmianami i starali się im pomóc. Właśnie taką rolę w historii macie szansę odegrać dziś Wy - Latarnicy Polski Cyfrowej.” – przekonywał Marek Kaczmarzyk.

Jak jednak nadążyć za aplikacjami i zmieniającymi się narzędziami internetowymi , nawet będąc Latarnikiem? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Marcin Mechla, ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie, którego warsztaty poświęcone były narzędziom i aplikacjom internetowych, interesującym nie tylko z punktu widzenia uczestnika zajęć, ale także przygotowującego się pracy Latarnika.

Zjazd zakończył warsztat Dominiki Hofman-Kozłowskiej, dotyczący m.in. wewnętrznej motywacji do pracy. Jego efektem było stworzenie przez Latarników wspólnych planów działania – najlepsze propozycje miały zostać nagrodzone. Komisja konkursowa, złożona z koordynatorów projektu, nagrodziła autorki najbardziej kreatywnego planu drobnym upominkiem, jak jednak podkreślili w podsumowaniu sami uczestnicy warsztatu  wygranymi byli wszyscy – Zjazd kończą bowiem z nowymi inspirującymi pomysłami na urozmaicenie swoich latarniczych działań. Prezentacja z tej części warsztatu dostępna jest: tu.

Regionalne zjazdy wraz z ich konferencjami, szkoleniami, warsztatami oraz pobudzającymi dyskusjami są wydarzeniami najmocniej kształtującymi i integrującymi lokalne środowiska latarnicze. Latarnicy ze Śląska podczas tych dwóch dni udowodnili, iż stanowią mocną oraz aktywną grupę, która w sposób zdecydowany oraz efektywny przeciwdziała cyfrowemu wykluczeniu. Z teoretycznym i merytorycznym wsparciem, pozyskanym w trakcie Zjazdu, działać będą jeszcze skuteczniej!

W harmonogramie programu na najbliższe kilka miesięcy znajdują się liczne spotkania tematyczne, konferencje oraz zjazdy regionalne. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem, zachęcamy do śledzenia aktualności na portalu oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem oficjalnego profilu PCRS na Facebooku. Niebawem podamy szczegółowe daty planowanego Małopolskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej, który odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie marca.

 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia