Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Spotkanie Lokalnych Liderów w Opolu

Początkiem września Latarnicy Polski Cyfrowej spotkali się w Opolu. Spotkanie organizowane we współpracy z wojewodą opolskim, prowadzone w formule konferencyjnej, było dobrą okazją do spotkania przedstawicieli wójtów, burmistrzów i innych przedstawicieli opolskich gmin i sprzyjało dyskusji na temat nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020 w kontekście środków na edukację cyfrową. Podczas spotkania podsumowano także wiele miesięcy działań Latarników Polski Cyfrowej z województwa opolskiego.

Drugi dzień spotkania miał charakter warsztatowy i dedykowany był Latarnikom Polski Cyfrowej którzy pracowali nad scenariuszami współpracy z samorządami lokalnymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Warsztaty prowadzone przez Michała Golemo i Artura Krawczyka były uzupełnione o spotkanie z dr. Łukaszem Tomczykiem autorem badań związanych z realizacją projektu PCRS. W trakcie warsztatów prowadzone były wywiady pogłębione z Latarnikami Polski Cyfrowej nt. podejmowanej przez nich aktywności, ich motywacji do działania i roli jaką pełnią w lokalnym środowisku.

Początkiem września Latarnicy Polski Cyfrowej spotkali się w Opolu. Spotkanie organizowane we współpracy z wojewodą opolskim, prowadzone w formule konferencyjnej było dobrą okazją do spotkania przedstawicieli wójtów, burmistrzów i innych przedstawicieli opolskich gmin i sprzyjało dyskusji nt. nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020 w kontekście środków na edukację cyfrową. Podczas spotkania podsumowano także wiele miesięcy działań Latarników Polski Cyfrowej z województwa opolskiego.

Drugi dzień spotkania miał charakter warsztatowy i dedykowany był Latarnikom Polski Cyfrowej którzy pracowali nad scenariuszami współpracy z samorządami lokalnymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Warsztaty prowadzone przez Michała Golemo i Artura Krawczyka były uzupełnione o spotkanie z dr. Łukaszem Tomczykiem autorem badań związanych z realizacją projektu PCRS. W trakcie warsztatów prowadzone były wywiady pogłębione z Latarnikami Polski Cyfrowej nt. podejmowanej przez nich aktywności, ich motywacji do działania i roli jaką pełnią w lokalnym środowisku.« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia