Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Szkolenia dla Latarników Polski Cyfrowej

Rozpoczęła się organizacja szkoleń dla kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej. Szkolenia mają na celu przedstawienie uczestnikom koncepcji działania Latarników Polski Cyfrowej, wyposażenie osób biorących udział w zajęciach w praktyczne kompetencje, przydatne między innymi do wspierania osób wykluczonych cyfrowo oraz stworzenie przestrzeni do poznania się fajnych ludzi, chcących działać razem w ważnym celu.

W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w różnych zadaniach, ucząc się przez doświadczenie podczas aktywnych warsztatów. Nauka będzie opierała się zarówno na wspólnym omawianiu sposobów pracy z osobami cyfrowo wykluczonymi, przyjrzeniu się przykładowym działaniom jak też i rozwiązywaniu zadań, pokazujących jakie są zasady skutecznego uczenia innych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi uwarunkowaniami organizacyjnymi projektu oraz wyposażenie ich w narzędzia trenerskie umożliwiające prowadzenie zajęć z osobami 50+.

Oprócz części związanych ze szkoleniem i przygotowywaniem się do merytorycznych działań, w ramach zajęć trenerzy zarezerwowali sporo miejsca na ćwiczenia umożliwiające bliższe poznanie się uczestników. Kluczowa dla powodzenia misji Latarników jest praca zespołowa, dzielić się dobrymi pomysłami, wspólnie podejmować wyzwania na skalę regionu i pomagać sobie w pojedynczych akcjach. Dlatego także w trakcie zajęć będzie czas poświęcony temu, aby się czegoś o sobie nawzajem dowiedzieć.

Kandydatów, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia na szkolenie, zachęcamy do zapisów poprzez aplikację: http://zapisy.latarnicy.pl/.


Wyniki ewaluacji szkoleń:

Ankieta przeprowadzona wśród nowoprzeszkolonych Latarników w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans wskazuje iż:

  • Zdecydowana większość wybrała udział w warsztatach tematycznych (84% ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w tego typu spotkaniach)
  • Wśród najczęściej wymienianych tematów znalazły się: fotografia cyfrowa, obróbka zdjęć, bezpieczeństwo w sieci oraz narzędzia Google.
  • Warsztaty tematyczne w Waszej opinii powinny być organizowane w weekend (64% ankietowanych)

Z kolei wnioski z ankiet ewaluacyjnych oceniających program szkolenia dla kandydatów dla Latarników Polski Cyfrowej świadczą o tym, że program został prawidłowo skonstruowany i zaspokoił oczekiwania uczestników. Najbardziej interesująca była dla uczestników część praktyczna poświęcona badaniu potrzeb, opracowaniu scenariuszy, prowadzeniu lekcji pokazowych. Najmniej interesująca była część prezentacyjna, odnosząca się do pracy Latarników oraz informacje związane z portalem.  

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia