Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Szkolenia z e-usług za nami!

Stolica Polski od końca kwietnia do połowy czerwca gościła Latarników Polski Cyfrowej, którzy uczestniczyli w szkoleniach mających na celu przybliżenie im najważniejszych e-usług publicznych. W trakcie intensywnego, trzydniowego szkolenia poznali tajniki takich rozwiązań jak m.in. ePUAP, PUE ZUS, CEIDG czy Regionalny System Ostrzegania.

Uczestnicy wszystkich szkoleń – niezależnie od terminu – realizowali podobny program. Zakładał on nie tylko poznanie zasad funkcjonowania popularnych e-usług, ale także analizę danych stron oraz platform poprzez ich dokładne testowanie.

ePUAP i usługi MSW

W trakcie szkolenia na temat elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Latarnicy zapoznali się z ogólnymi zasadami funkcjonowania ePUAPu, jej architekturą oraz miejscem i rolą wśród innych usług publicznych. Zdobyli także wiedzę dotyczącą rejestrów publicznych – szczególnie referencyjnych – oraz usług zintegrowanych i złożonych. Uczestnicy w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, poznali ponadto zasady działania Profilu Zaufanego oraz zmodyfikowanej elektronicznej skrzynki podawczej. Latarnicy uczestniczący mieli też możliwość szansę zobaczenia nowego – już prawie gotowego – interfejsu ePUAPu. „Ze względu na zupełnie zmodyfikowaną architekturę ePUAP 2.0, system będzie działał sprawniej oraz nie będzie tak narażony na awarie” podkreślał Marek Gajewski z MAiCu podczas dyskusji poświęconej najczęstszym problemom platformy

Podczas szkolenia nie zabrakło także e-usług oferowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki, pozwalających na szybkie dotarcie do danych na temat środków transportu – zarówno osobowych jak i autobusów czy autokarów. Bezpieczny Autobus oraz Historii Pojazdu dają możliwość nie tyko sprawdzenia czy dany pojazd ma ważne OC, ale także stanowią wiarygodne źródło informacji na temat badań technicznych i dopuszczeniu do ruchu. Uczestnicy szkolenia, nie jeden raz, wykazali się czujnością, poddając strony przenikliwej analizie, zwracali uwagę na pewne niedociągnięcia systemów oraz jego braki funkcjonalne.

E-zdrowie dziś i jutro

W programie szkolenia wiele miejsca poświęcono na zagadnienie szczególnie ważne z punktu widzenia pracy Latarnika – e-zdrowie. Temat ten przybliża obecnym dr Kajetan Wojsyk z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Latarnicy mieli szansę zapoznać się z obecną oraz przyszłą sytuacją e-usług związanych z ochroną zdrowia oraz najbliższymi planami prac nad systemem informacji oraz planowanymi e-usługami – e-receptą, e-skierowaniami, e-zleceniami. Poznali także architekturę usług oraz sposób funkcjonowania najważniejszych z nich. „System jest konstruowany tak, aby zapewnić pacjentom znacznie większy poziom bezpieczeństwa ich danych, jednocześnie nie odbierając im prawa decydowania o swoich danych” – zapewniał Kajetan Wojsyk.

Finanse online

Jednym z punktów napiętego harmonogramu było spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Finansów, poświęcone usłudze PIT-37, czyli wstępnemu wypełnianiu zeznania podatkowego. Prezentacja, której wysłuchali Latarnicy obejmowała m.in. temat uwarunkowań i sposobu wypełniania PIWT-37 w formie wstępnie wypełnionego zeznania, które udostępnia podatnikom propozycję rozliczenia rocznego PIT-37, jako dodatkową pomoc ułatwiającą złożenie zeznania podatkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nowa, bo udostępniona po raz pierwszy w tym roku – usługa pre-wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37. Uczestniczy szkolenia drobiazgowo testowali system, zwracając uwagę na złożoność oraz duży poziom skomplikowania rozwiązań, który może stanowić poważną przeszkodę dla uczestników zajęć latarniczych.

Interaktywny urząd

Największe wrażenie na Latarnikach uczestniczących we wszystkich edycjach szkolenia, robił portal firma.gov.pl oraz punkt kontaktowy biznes.gov.pl, z którymi zapoznawał ich specjalista z Ministerstwa Gospodarki. Pozwalają one użytkownikowi w sposób klarowny oraz kompleksowy przygotować się oraz załatwić wiele spraw związanych z własną działalnością gospodarczą. W trakcie prac warsztatowych użytkownicy nie tylko zapoznali się krok po kroku z wszystkimi najważniejszymi funkcjonalnościami CEIDG, ale także poznali udogodnienia dla osób niepełnosprawnych jakie oferują strony. Szczególnie pozytywnie oceniano nie tylko przyjazny interfejs z wieloma cennymi podpowiedziami oraz sprawną wyszukiwarką, ale przede wszystkim szeroki wachlarz możliwości jaki dają portale. „CEIDG, mimo iż nie gromadzi wszystkich danych np. dotyczących form opodatkowania, pozwala w sposób prosty i skuteczny zmienić je dzięki powiązaniu z systemami jednostek odpowiedzialnych za dane kwestie np. Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym itd. Wszystko to co odnosi się do działalności gospodarczej znajduje się w jednym miejscu, co skraca czas załatwiania spraw oraz wymaga mniejszego czasowego zaangażowania przedsiębiorcy” – podkreślał Marcin Szokalski, prowadzący warsztaty podczas jednej z majowej edycji szkolenia.

W sieci ZUS

Szkolenie na temat Platformy Usług Elektronicznych ZUS, było z całą pewnością jednym z bardziej intensywnych. W jego trakcie, uczestnicy mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jego historii oraz podstawowych informacji na temat PUE ZUS, ale także sprawdzili sposób działania platformy. Uzyskawszy pełny dostęp do funkcjonalności PUE, dzięki założeniu profilu Zaufanego na ePUAPie, Latarnicy przetestowali cały zakres usług elektronicznych oferowanych przez ZUS. Nierzadko, zainteresowanie uczestników szkolenia dotyczyło usług, które dopiero są w trakcie tworzenia – przede wszystkim kwestiami  e-zdrowia oraz przesyły informacji między pracodawcą, a lekarzem. „Wprowadzenie tych rozwiązań e-zwolnień przesunie się nieco w czasie – wynika to z niedostatecznego przygotowania technicznego wielu przychodni. W pierwszej wersji e-zwolnienie będzie na linii lekarz/przychodnia – ZUS, pacjent do pracodawcy będzie je dostarczać w formie tradycyjnej” – odpowiadał na pytania Krzysztof Sawicki, jeden z prowadzących szkolenie.

Ulepszony RSO

Latarnicy mieli także możliwość zapoznania się z Regionalnego Systemu Ostrzegania, który przybliżył im Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Prelegent zaprezentował zasady działania systemu oraz wskazał na dostępne oraz planowane kanały dostępu do informacji RSO, a także wskazał na uaktualnienia, których należy się spodziewać w najbliższym czasie – przede wszystkim związane z powiadomieniami SMS, które od 1 lipca obejmować będą poważne wydarzenia kryzysowe.

Wizyty studyjne

W trakcie szkolenia nie brakuje też możliwości zobaczenia pracy ważnych Instytucji „od kuchni”. Latarnicy mają szansę zobaczyć jak pracuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – ale nie tylko! Uczestnicy dwóch edycji szkoleń odwiedzili ponadto Instytut Łączności, gdzie podziwiali najnowsze osiągnięcia w dziedzinie usług multimedialnych, audiowizualnych oraz zorientowanych na przetwarzanie i transmisję danych multimedialnych. Inni mieli możliwość poznania bliżej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Latarnicy zapoznali się tam głównie ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), dowiadując się w jaki sposób i do jakich informacji ZIP zapewnia dostęp pacjentom – mogą oni sprawdzić status swojego prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, co jest najczęściej weryfikowaną informacją w systemie, otrzymują dostęp do swoich danych, przebiegu leczenia i kosztów wykonanych zabiegów,refundacji leków i realizacji recept, wpisania użytkownika na listę oczekujących i terminu wykonania świadczenia oraz tego gdzie się leczyć.

Szkolenie poświęcone e-usługom dało Latarnikom szansę kompleksowego oraz drobiazgowego zapoznania się z najważniejszymi dokonaniami polskiej administracji elektronicznej. Intensywną pracę uczestników szkolenia najlepiej podsumują słowa jednego z Latarników: „Obserwuje człowiek z boku budowę polskiej e-administracji i w najlepszym wypadku ma stosunek obojętny lub lekko niechętny do tych wszystkich przedstawicieli ministerstw. Aż tu nagle przyjeżdża na szkolenie, spotyka te osoby i okazuje się, że to kompetentni, łebscy ludzie, w dodatku pełni pasji i zaangażowania w to co robią” 

 

Prezentacje Michała Pierzchalskiego z Ministerstwa Gospodarki dostępne są: tu (www.biznes.gov.PL) oraz tu (Nowa generacja usług e-administracji - CEIDG)

« wróć
Komentarze (1)
24.06.2015 06:06

dla mnie warsztaty w Warszawie pokazały z jednej strony zaplecze e-usług i ogrom wykonanej z nimi pracy, trudności z ich wprowadzeniem na rynek usług (kwestie niedostosowania prawa, oporu materii po stronie urzędników i grup zawodowych, problemy z integracją wszystkich systemów) oraz uświadomienie faktu, że usługi dla obywatela to naprawdę niewielki wycinek cyfryzacji państwa, chociaż dla obywatela najbardziej istotny. Najsłabszy element to usługi ZUS, z których naprawdę niewiele wynika a one same niewiele dają - i nie otrzymałem odpowiedzi, dlaczego wstępnie dokumenty nie mogą być złożone w wersji elektronicznej. Najlepszy element to cyfryzacja służby zdrowia i dygresje w tym temacie prowadzącego - bardzo wiele mi to wyjaśniło, czemu tak oprnie idzie wdrożenie. Najlepsze warsztaty w historii warsztatów PCRS. Super.

Ostatnie wydarzenia