Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Warszawa Przyjazna Wiekowi

Rusza realizacja projektu eSenior czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy,  dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013, prowadzić będzie działania aktywizujące Seniorów za pomocą nowoczesnych technologii. Projekt będzie realizowany do grudnia 2013.

Głównym założeniem programu jest przekonanie 300 osób w wieku 60+ do korzystania z Internetu i nowych technologii, wprowadzenie tej grupy do cyfrowego świata. „Chcemy za pomocą innowacyjnych i nieszablonowych metod pokazać Starszakom, że komputer i Internet to okno na świat, przez które mogą uzyskać wiele korzyści potrzebnych do pełnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie”, mówi Anna Tyrała, koordynator projektu w Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie”. Działania podejmowane w projekcie będą wzorowane na sprawdzonej w skali kraju metodyki programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Projekt zakłada utworzenie grupy 30 Animatorów Integracji Cyfrowej, którzy poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach uzyskają niezbędne przygotowanie do prowadzenia zajęć z seniorami. Obowiązkiem każdego z Animatorów będzie zachęcenie do korzystania z Internetu i technologii cyfrowych co najmniej dziesięciu osób powyżej 60 roku życia.

Zajęcia będą oparte na specjalnie w tym celu przygotowanych scenariuszach edukacyjnych. Ich tematyka dotykać będzie zagadnień najbardziej interesujących seniorów. Poza tym, planuje się udział w projekcie wielu ekspertów zewnętrznych, którzy swoją wiedzą wspierać będą Animatorów „Zależy nam na tym żeby działania Animatorów przyczyniły się do uruchomienia, Centrum Wsparcia Seniora, które zlokalizujemy w „Ośrodku Nowolipie" (Ul.Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa). W lipcu do dyspozycji osób starszych oddajemy salę wraz ze sprzętem komputerowym. Każdy zainteresowany będzie mógł w dowolnym i wygodnym dla siebie terminie przyjść i skorzystać z dostępnego tam sprzętu, a przede wszystkim ze wsparcia Animatora. wyjaśnia Robert Kadej Naczelnik Wydziału w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa.

Kolejnym ważnym elementem projektu będzie organizacja Warszawskiego Tygodnia Seniora. Podczas cyklu 7-dniowych spotkań, zaplanowanych w różnych lokalizacjach miasta, seniorzy będą mieli okazję do, skorzystania z pomocy Animatorów, zaprezentowania swoich umiejętności teleinformatycznych, poszerzenia wiedzy na temat wykorzystania Internetu oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Już teraz, wszystkich zainteresowanych pełnieniem roli Animatora Integracji Cyfrowej zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Szukamy osób, które dobrowolnie chcą zaangażować się w edukację cyfrową osób starszych i w pełni rozumieją specyfikę tej pracy. Od kandydatów wymagamy znajomości obsługi komputera i Internetu, deklaracji gotowości wzięcia udziału w szkoleniu trenerskim i dwóch warsztatach tematycznych, a także przeszkolenia 10 osób 60+.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza (poniżej) oraz przesyłanie go na adres eSenior@mwi.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lipca br. O wyborze kandydata zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawne wypełnienie formularza, co jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji udziału w projekcie. Z kandydatami będziemy się kontaktować drogą telefoniczną. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu, odbędą specjalnie przygotowany cykl zajęć szkoleniowo - warsztatowych, których ukończenie będzie warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Animatora Integracji Cyfrowej

W przypadku dodatkowych pytań związanych z projektem prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Anną Tyrałą, tel. 502 358 455.

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia