Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Warsztaty dziennikarskie

Dziennikarstwo obywatelskie to dziś jedno z prężniej rozwijającego się medium – trudno więc się dziwić, iż temat ten został podniesiony podczas ostatnich latarniczych warsztatów tematycznych. Miały one przede wszystkim zainspirować Latarników do publikowania autorskich treści w Internecie, które wpływałyby bezpośrednio lub pośrednio na ich lokalne społeczności.

Warsztaty odbyły się 26 kwietnia w Zakopanem. Latarnicy pod okiem doświadczonego dziennikarza obywatelskiego, Roberta Wojteczka poznawali nie tylko świat portali internetowych, które specjalizują się w publikacji treści tworzonych przez dziennikarzy obywatelskich, ale także ćwiczyli swoje umiejętności pisarskie.

Warsztaty rozpoczęły się od krótkiej historii dziennikarstwa obywatelskiego – historii ściśle związanej z rozwojem Internetu. To swobodny przepływ informacji oraz możliwość nieskrępowanej publikacji pozwolił Internautom wkroczyć w świat zarezerwowany dotychczas przez profesjonalistów.

Szczególnie wiele czasu poświęcono praktycznym aspektom publikowania w Internecie. „Dziennikarzy obywatelskich obowiązują takie same prawa i zasady jak zawodowych. Każdy kto decyduje się opublikować swój tekst musi zwracać szczególną uwagę po pierwsze na prawo prasowe, a po drugie prawo autorskie” – podkreślał Robert Wojteczek. Aby w pełni zrozumieć proces jakim jest tworzenie artykułu uczulił Latarników na podstawowe pojęcia związane z obowiązującym w Polsce prawem prasowym:

  • Autoryzacja - wyrażenie zgody przez udzielającego informacji na publiczne rozpowszechnienie swej wypowiedzi. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.

  • Krytyka prasowa - publiczna ocena będąca konfrontacją jakiegoś stanu rzeczywistego z przyjętymi przez dziennikarza założeniami. Dziennikarskie prawo do krytyki nie jest jednak nieograniczone i nie może być rozumiane jako prawo do stawiania fałszywych lub niedostatecznie sprawdzonych zarzutów

  • Prawo do udzielenia informacji - przedstawiciele administracji publicznej, firm i organizacji pozarządowych są obowiązani do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile) informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności

  • Odmowa udzielenia informacji – w przypadku odmowy informacji, wydawca ma prawo domagać się doręczenia odmowy na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odmowę można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni.

  • Sprostowanie - oficjalne zaprzeczenie, wyjaśnienie wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej, która dostała się do wiadomości publicznej. Wydawca zobowiązany jest do publikacji sprostowania, o ile jest ono rzeczowe i odnosi się do faktów.

W drugiej części warsztatów Latarnicy bliżej zapoznali się z praktycznymi aspektami tworzenia i publikacji treści w sieci. Dowiedzieli się między innymi jakie portale internetowe w Polsce umożliwiają zaistnieć dziennikarzom obywatelskim. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę stron takich jak:

Zanim Latarnicy zmierzyli się z postawionym przed nim zadaniem, jakim było stworzenie krótkiego tekstu dotyczącego odbytych dzień wcześniej warsztatów fotograficznych, dowiedzieli się w jaki sposób pisać, aby przekonać potencjalnego czytelnika do bliższego zapoznania się z tekstem. „Aby Internauta przeglądający newsy czy artykuły na portalu kliknął w tekst, musi zwrócić na niego uwagę – do tego niezbędny jest ciekawy tytuł. Gdy już wejdzie, przekonać należy go odpowiednio napisanym lidem, czyli pierwszym, wprowadzającym akapitem. Jeśli te kilka zdań go nie zainteresuje, raczej nie dotrze do końca tekstu” – uczulał prowadzący.

Z nowo pozyskaną wiedzą, uczestnicy warsztatów podzieleni w grupy, skupili się na pracy twórczej. Efekty ich godzinnej pracy zaskoczyły wszystkich – po analizie dowcipnych, inteligentnych i świetnie napisanych tekstów można śmiało stwierdzić, iż zgromadzeni w Zakopanem Latarnicy mają nie tylko umiejętności ale też potencjał zostania dziennikarzami obywatelskimi.

To nie koniec warsztatów tematycznych zaplanowanych na najbliższe tygodnie. Na początku maja Latarnicy będą mieć szansę zapoznać się z tematyka e-zdrowia (09.05) oraz nauczania osób dorosłych (10.05). Po Kongresie Polski Cyfrowej (16-17.05) zaplanowano także warsztaty dotyczące Wikipedii (23-24.05) oraz narzędzi Google (29-30.05).

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia