Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Warsztaty poświęcone Cyfrowej Szkole

Zgodnie z zapowiedzią złożoną podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej, Latarników Polski Cyfrowej zapraszamy na ostatnie warsztaty tematyczne, realizowane w ramach Projektu Systemowego - działania na rzecz szerokopasmowego dostępu do Internetu, które poświęcone będą tematowi Cyfrowej Szkoły. Warsztaty odbędą się 22-23 października w Łodzi.

Od dłuższego czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania mające na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania TIK w szkołach. Główne obszary wsparcia obejmują:

  • przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK

  • uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników

  • zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych

  • zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Dodatkowym ważnym elementem stanowiącym uzupełnienie dotychczas podejmowanych działań jest realizacja zapisów programu „Bezpieczna+” czyli edukacja nauczycieli, uczniów i rodziców z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i przeciwdziałania cyber-zagrożeniom.

Mając na uwadze powyższe zaplanowaliśmy warsztaty podczas których dyskutować będziemy w ramach 6 bloków tematycznych:

Blok 1 - Cyfrowa szkoła” w kontekście badań nad kompetencjami cyfrowymi nauczycieli i przygotowaniem szkół do upowszechnienia metod dydaktyki cyfrowej

Blok 2 - Możliwości finansowania projektów „cyfrowej szkoły” w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020

Blok 3 - Urządzenia cyfrowe oraz infrastruktura dostępu do Internetu w nowoczesnej szkole - przegląd technologii, sprzętu i rozwiązań

Blok 4 - Narzędziownia cyfrowa nauczyciela

  • metody dydaktyki cyfrowej aktywizujące uczniów

  • praca nauczyciela z aplikacjami i programami edukacyjnymi

Blok 5 - Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole w kontekście programu rządowego Bezpieczna+

Blok 6 - Model warsztatów dla uczniów z tematyki bezpieczeństwa cyfrowego.

Organizatorzy zapewniają koszty związane z wyżywieniem uczestników warsztatów, zakwaterowaniem (nocleg 22/23.10) oraz materiałami warsztatowymi. Koszt dojazdu na warsztaty pozostaje w gestii uczestników.

Zgłoszenia do udziału w warsztacie prosimy kierować do Grzegorza Foltaka (g.foltak@mwi.pl) , który odpowie na wszelkie pytania związane z udziałem w warsztacie. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie otrzymają mailowe potwierdzenie wraz ze szczegółowym programem spotkania.

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia