Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Wspólne działania na rzecz integracji

Intel Technology Poland oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w ramach inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS). Przypomnijmy, że celem programu, koordynowanego przez Stowarzyszenie, jest wspieranie cyfrowej integracji dorosłych Polaków m.in. poprzez ukazywanie korzyści płynących z umiejętności poruszania się w Internecie. PCRS to największe jak dotąd w kraju przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w wieku 50+, realizowane od końca 2011 roku przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz SMWI.

Na niespełna 13 mln Polaków po 50 roku życia, prawie 10 mln nie korzysta z Sieci. Brak umiejętności korzystania z nowych technologii wywołuje zaś marginalizację, a w konsekwencji cyfrowe wykluczenie. Przy czym wykluczenie to nie wynika z braku dostępności Internetu, lecz w głównej mierze z niewystarczających kompetencji cyfrowych. Inicjatywa Polska Cyfrowa Równych Szans ma to zmienić.

Wyjątkowość PCRS - co spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem Intela - polega na pomyśle, by wprowadzeniem osób w wieku 50+ w cyfrowy świat zajmowali się Latarnicy Polski Cyfrowej – wolontariusze, lokalni liderzy, entuzjaści edukacji cyfrowej, ludzie cieszący się zaufaniem w swoich lokalnych społecznościach. W tym roku przeszkolona zostanie grupa 2600 Latarników, którzy swoim działaniem obejmą teren całego kraju.


- Budujemy grupę aktywnych liderów działających lokalnie, lecz połączonych wspólną pasją. Poszukujemy ludzi, którzy będą umieć i chcieć pomóc innym w pokonaniu ich nieufności, obaw i barier psychologicznych w zapoznawaniu się z praktycznymi korzyściami poruszania się po cyfrowym świecie – mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

- Intel od lat wspiera działania zmierzające do rozwoju kompetencji cyfrowych w wielu obszarach. Inicjatywa Polska Cyfrowa Równych Szans jest bardzo ważna, ponieważ adresowana jest do pokolenia, które wymaga szczególnego wsparcia w tym zakresie. Wierzymy, że wspólne działanie Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i Intela przyczyni się do lepszej integracji cyfrowej osób w wieku 50+ w Polsce.

Na mocy podpisanego listu intencyjnego Intel, który zarówno w Polsce, jak i na świecie jest zaangażowany w szereg inicjatyw związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, będzie wspierał PCRS działaniami w trzech obszarach:

  • Udostępniając treści, które pomagają podnieść kompetencje w zakresie obsługi komputera i wykorzystania usług dostępnych za pomocą Internetu. W ramach współpracy Intel przekazał bezpłatnie Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” oprogramowanie Intel PC Basics, dzięki któremu przyszli użytkownicy komputerów i Internetu będą mogli nauczyć się podstaw korzystania z komputera i Internetu oraz usług cyfrowych
  • Udostępniając szkolenia, które są wykorzystywane na całym świecie do podniesienia kompetencji cyfrowych również wśród pokolenia 50+
  • Promując wykorzystanie technologii cyfrowych np. poprzez dzielenie się dobrymi praktykami podczas konferencji, wywiadów czy spotkań bilateralnych. Intel kieruje te działania zarówno do użytkowników pokolenia 50+ jak i do organizacji pozarządowych i firm sektora informatycznego.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali Krzysztof Głomb oraz Tomasz Hodakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego w Intel Technology Poland.

« wróć
Komentarze (1)
22.11.2012 00:13

Bardzo ciekawy artykuł.

Ostatnie wydarzenia