Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Zapaliliśmy Latarnię Cyfrową!

Za nami warszawski Kongres Polski Cyfrowej –dwudniowe spotkanie w Fabryce Trzciny na Pradze, na które złożyły się debata ekspertów oraz warsztaty z udziałem Latarników Polski Cyfrowej.    

Kongres rozpoczął się w piątek, 16 maja wystąpieniem Rafała Trzaskowskiego – ministra administracji i cyfryzacji, który wskazał na dynamiczne przemiany jakie są udziałem nowoczesnego społeczeństwa: Cyfryzacja ma czemuś służyć - chodzi nie tylko o to aby żyło nam się wygodniej i lepiej, ale także, aby Polska stała się coraz bardziej konkurencyjnym krajem – powiedział minister. W wydanym po Kongresie komunikacie zapowiedział on wydłużenie obecnej fazy programu do końca czerwca 2015r. Minister wspólnie z uczestnikami Kongresu zainicjował także kampanię promocyjną ZAPAL LATARNIĘ POLSKI CYFROWEJ!

ZAPAL LATARNIĘ POLSKI CYFROWEJ!

Kampania ma na celu zainspirowanie Internautów – użytkowników Facebooka – do włączenia się w promocję działań Latarników adresowanych do pokolenia 50+. Organizatorzy kampanii apelują o:

  • Udostępnianie przez 9 dni akcji przez Latarników na swoich profilach na FB postów publikowanych codziennie o godz. 14:00 na profilu PCRS. Każdy z postów zawiera infografikę prezentującą jedną z kategorii korzyści, jakie generacja 50+ może odnieść dzięki nawet pierwszym krokom w świecie Internetu (np. możliwości zaplanowania i organizacji podróży)

  • Zachęcanie przez Latarników swoich „znajomych” na Facebooku do udostępniania ww. postów oraz kierowania osób 50+ z ich sąsiedztwa do Latarników. Celowi temu służy telefon kontaktowy uruchomiony przez SMWI, pod którym można poprosić o kontakt z Latarnikiem w swojej miejscowości   

Podczas otwarcia konferencji tytuł Ambasadora PCRS otrzymała Magdalena Gaj - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dzięki staraniom której program PCRS został zainicjowany. Idea Polski Cyfrowej Równych Szans od samego początku była mi niezwykle bliska i kiedy po raz pierwszy rozmawiałam o niej z pomysłodawcami, wiedziałam, że zrobię wszystko co jest w mojej mocy, aby ją zrealizować – powiedziała.

Otwarcie Kongresu zakończyła dyskusja na temat korzyści oraz zagrożeń będących konsekwencją tak intensywnie rozwijającego się Internetu. Poza ministrem Trzaskowskim oraz Magdaleną Gaj, udział w niej wzięła aktorka i sympatyk PCRS – Anna Korcz: Latarnicy - jesteście nam niezbędni! Choćby po to, aby w szkołach nie dochodziło do takich sytuacji, że w klasach są tablice multimedialne, a nie ma osoby, która umiałaby je obsłużyć. A właśnie w takiej scenie raz miałam wątpliwą przyjemność uczestniczyć – zapewniała aktorka.

Podczas Kongresu nie zabrakło także Ambasadorów PCRS z dłuższym „stażem” – prof. Danuta Hubner oraz dr Michał Boni w swoich wystąpieniach podkreślali istotną rolę Latarników Polski Cyfrowej, jaką odgrywają w szybkich przemianach społeczeństwa polskiego. Wy i praca, którą wykonujecie jest dziś jeszcze ważniejsza, niż trzy lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad powstaniem programu. Szybkość procesów cyfryzacyjnych i zaawansowanie technologiczne sprawia, iż Latarnicy muszą jak nigdy wcześniej pomagać pokoleniu 50+ w adaptacji do tej nowej, nowoczesnej rzeczywistości – podkreślał były minister administracji i cyfryzacji.

BLOK: INFORMATYK – POLSKA SPECJALNOŚĆ?

Blok, który rozpoczął część dyskusyjną Kongresu dotyczył edukacji polskich informatyków na poziomie wyższym. W panelu udział wzięli dr Adam Góral (prezes Zarządu ASSECO Poland S.A), prof. Włodzisław Duch (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Rafał Sukiennik (dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Roman Dmowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) oraz Ronald Binkofski (dyrektor generalny Microsoft Polska).

W dyskusji szczególnie dużo uwagi poświęcono dyskusji na temat tego, jak kształcić informatyków, aby przestali być tylko mistrzami kodowania i programowania, a stali się pracownikami potrafiącymi komunikować się z ludźmi i tworzącymi produkty odpowiadające ich potrzebom. Aby programista nie ograniczał się do pracy z cyframi, trzeba wykształcić go dwutorowo – zarówno w tradycyjnym rozumieniu zawodu informatyka, jak i w kierunku specjalizacji w konkretnych dziedzinach, np. ekonomii i prawie. W moim przekonaniu najlepiej radzi sobie z tym system amerykański, który umożliwia studentom zbieranie wiedzy z wielu różnych dziedzin dzięki programowi studiów głównych i pobocznych” – uważa Włodzimierz Duch.

Z kolei Adam Góral podkreślał istotę dobrego zrozumienia specyfiki produktu, jaki informatycy mają tworzyć: Budując software dla jakiejś firmy, banku czy organizacji, informatyk zmuszony jest doskonale orientować się w sektorze, dla którego tworzy. Nierzadko musi znać go lepiej niż osoby, które zlecają mu pracę - podkreślał. Może się to stać wyłącznie wtedy, gdy kreatywny informatyk posiadał będzie interdyscyplinarną wiedzę oraz szerokie horyzonty.

BLOK INTERNET DLA WIEDZY I EDUKACJI

O tym jak zapewnić polskim szkołom wysokiej jakości dostęp do Internetu dyskutowano w kolejnym bloku Kongresu Polski Cyfrowej. Udział w nim wzięli: Magdalena Gaj (prezes UKE), Małgorzata Olszewska (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji), Hanna Kontkiewicz (Orange Polska SA), Marta Czapińska (dyrektor gabinetu politycznego Ministra Edukacji Narodowej) oraz Krzysztof Witoń (prezes Zarządu HAWE SA).

Pełna energii dyskusja na temat dostępu do sieci w polskich szkołach, poparta wynikami badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wskazują na niskie wykorzystanie nowoczesnych technologii w placówkach edukacyjnych, zaowocowała przede wszystkim ważnymi deklaracjami ze strony minister Olszewskiej: Jednym z naszych priorytetów jest podłączenie 100% polskich szkół do sieci szerokopasmowej do 2020 roku. A właśnie szybki internet– co podkreślali wszyscy paneliści - jest gwarantem wysokiej jakości polskiej edukacji

Nauczyciele nie mają narzędzi, żeby wprowadzać uczniów w cyfrowy świat. Wciąż posługują się wręcz średniowieczną tablicą i kredą. Żeby mogli zacząć na poważnie pracować z internetem konieczna jest więc współpraca z operatorami telekomunikacyjnym. Pracuję nad tym, żeby ten projekt współpracy jak najszybciej wcielić w życie - deklaruje Magdalena Gaj.

Z kolei Krzysztof Witoń zwrócił uwagę na ogromną odpowiedzialność, jaka stoi przed działającymi w kraju operatorami telekomunikacyjnymi, budującymi sieć szybkiego Internetu. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby zapewnić przyszłym pokoleniom odpowiednie warunki rozwojowe –  bardzo nie chciałbym kiedyś usłyszeć, iż zaniedbania naszych czasów spowodowały, iż nie zostaną spełnione ambicje naszych dzieci czy wnuków. Infrastruktura szerokopasmowego Internetu jest gwarantem tego, że zainteresowania i pasje będą mogły się rozwijać – mówił.

Jednak infrastruktura to nie wszystko, jak podkreślał prezes Witoń. Aby polskie szkoły odpowiadały na potrzeby młodych ludzi oraz kształciły ich w sposób skuteczny i nowoczesny, niezbędne jest podniesienie kompetencji cyfrowych samych pedagogów.

BLOK LOKALNE CYFROPRACOWNIE SPOŁECZNE

Kolejny panel poświęcony był tematyce publicznych centrów dostępu do Internetu, otwartych placówek z dostępem do sieci. Jak wskazują raporty, wiele tego typu miejsc jest dziś niewykorzystanych. O tym, czy wynika to z błędnych założeń programowych, czy też ze zmiany podejścia do Internetu, który przestał być związany z konkretnym miejscem, a stał się Internetem mobilnym rozmawiali: Anna Kuczyńska (doktorantka w Instytucie Socjologii UW), Janusz Nowak (prezesZarząduOPTOLAND POLSKA SA), Artur Krawczyk (Stowarzyszenie „Miasta w Internecie) oraz przedstawiciel Latarników Polski Cyfrowej - Jakub Sobczyk.

Choć potencjał placówek, które stworzyliśmy w ramach projektu „Wioski  Internetowe” nie jest w pełni wykorzystany, warto pamiętać, iż nie były to jedyne założenia programu. Jak wskazują nasze badania, największym dziedzictwem tego projektu są platformy e-learningowe, z których dziś korzystają rzesze osób – uważa Janusz Nowak. Podkreślił także, iż wioski internetowe odgrywają ogromną rolę w życiu społecznym polskich wsi, gdzie są właściwie jedynym miejscem z dostępem do Internetu i gdzie wiele osób po raz pierwszy wkracza w cyfrowy świat.

Internet nie jest już związany z miejscem – dziś można go „zrobić” właściwie wszędzie. Siłą nowoczesnych cyfropracowni musi być człowiek, nie sprzęt – to nie on się zaopiekuje osobami, które przychodzą i poszukują wiedzy oraz kompetencji. I właśnie dlatego niezbędni są Latarnicy Polski Cyfrowej czy inni trenerzy cyfrowych kompetencji, jak choćby animatorzy Orange, którzy potrafią wskazać jak Internet może zmienić życie jednostki– podkreślał z kolei Artur Krawczyk

BLOK W POSZUKIWANIU CYFROWYCH USŁUG DLA 50+

Część konferencyjna Kongresu Polski Cyfrowej zakończyła się blokiem dotyczącym produktów oraz usług, które dedykowane byłyby osobom dorosłym oraz seniorom. Polscy przedsiębiorcy nie wykorzystują ogromnego potencjału rynku usług dla pokolenia 50+, a to przecież bardzo ważny odbiorca produktów – zauważył wprowadzający w panel Krzysztof Głomb. Nad tym dlaczego tak się dzieje zastanawiali się: prof. Teresa Słaby (SGH), Andrzej Witek (prezes Zarządu CenterMed, MEDCLUSTER) Artur Marcinkowski (przewodniczący Rady Fundacji WIDZIALNI).

Największym problemem jaki zauważamy w kontekście tworzenia usług dla pokolenia 50+ jest bariera materialna – to brak pieniędzy sprawia, iż wiele osób starszych nie korzysta z nowoczesnych technologii – uważa Teresa Słaby, współautorka analizy badań polskich odbiorców usług „Konsument 55+”.

Na inną istotną zależność zwrócił uwagę Andrzej Witek, który twierdzi, iż podstawowym problemem w kontekście wykorzystania nowoczesnych technologii jest nieumiejętna prezentacja produktów. Nie mówimy do seniora językiem korzyści! To właśnie wskazanie na rozliczne ułatwienia życia jakie związane są z siecią, Internetem czy technologiami może sprawić, iż osoby dorosłe będą z nich korzystać – twierdzi. Uważa on ponadto, iż dysproporcja między Polską a Europą zachodnią wynika z faktu dłuższej tradycji aktywności w wieku senioralnym, niż w Polsce.

Szansę na stworzenie rynku usług dedykowanych seniorom Artur Marcinkowski upatruje w partnerstwie międzysektorowym. Im jesteśmy starsi tym pojawia się więcej przypadłości – podobnych do tych, które są codziennością osób niepełnosprawnych. Trzeci sektor umiejętnie współpracujący z samorządami i firmami, które byłby zapleczem technologicznym, może spowodować, iż powstaną wartościowe oraz ważne z punktu widzenia naturalnego procesu starzenia się - stwierdził.

Zaraz po zakończeniu konferencji Latarnicy Polski Cyfrowej udali się do Ogrodów Innowacji w Miasteczku Orange, gdzie zapoznali się usługami oraz produktami, nad którymi pracuje operator.

Dzień zakończył się Latarniczym Integralem w filii Fabryki Trzciny – Skwerze na Krakowskim Przedmieściu.

Drugi dzień Kongresu Polski Cyfrowej poświęcony był pracy warsztatowej w latarniczym gronie. Warsztaty poprzedziła prezentacja badań sondażowych Analiza przedstawiona przez Annę Kuczyńską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje na duże zadowolenie ze spotkań wprowadzających w cyfrowy świat. Jak wskazują odpowiedzi przedstawicieli pokolenia 50+, nie tylko chętnie uczestniczyli w kolejnych spotkaniach z Latarnikiem oraz podobała im się forma w jakiej zdobywali wiedzę na temat Internetu, ale także zaczęli samodzielnie korzystać z komputera, sieci oraz innych narzędzi cyfrowych, co jest największym sukcesem programu.

W kolejnej części dnia Latarnicy Polski Cyfrowej skupili się na pracy podsumowującej dwa lata projektu oraz ich aktywność. W pierwszej kolejności zajęli się zagadnieniem o szczególnej wadze – Kodeksem Latarnika. Wyniki dyskusji zostaną wkrótce opracowane przez prowadzących zajęcia warsztatowe, a następnie przedstawione we wrześniu br. w formie listy zasad i nakazów, którymi powinien kierować  każdy Latarnik.

Kolejne warsztaty poświęcone zostały metodzie projektowej, która może stanowić doskonałe urozmaicenie latarniczych zajęć. Podzieleni na grupy robocze uczestnicy tworzyli autorskie programy edukacyjne, które można wykorzystać w ich codziennej praktyce.

Ostatnim akordem Kongresu Polski Cyfrowej były warsztaty poświęcone przyszłości programu. Latarnicy mieli za zadanie wykorzystać swoją kreatywność w stworzeniu własnej wizji programu PCRS. Dyskusja na temat ich własnych oczekiwań, potrzeb oraz marzeń zaowocowała listą niecodziennych pomysłów na wprowadzanie pokolenia 50+ w cyfrowy świat.

Kongres zakończyła prezentacja najważniejszych założeń i wydarzeń przedłużonego o rok programu, wśród których znalazło się miejsce na kolejne szkolenia dla przyszłych Latarników, nowy konkurs grantowy oraz kolejne niezwykłe, jak np. szkolenie na temat najważniejszych platform e-administracji.

Serwis fotograficzny Kongresu znaleźć można w serwisie: https://www.flickr.com/photos/latarnicy/sets/72157644329060428/

Organizacja Kongresu stanowiła realizację celów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

« wróć
Komentarze (5)
19.05.2014 17:49

Bardzo się cieszę , że mogłam spotkać znowu Latarniczki i Latarników , podzielić się swoimi spostrzeżeniami .
Pozdrawiam z Łodzi !!!

19.05.2014 21:36

Też tam byłam. Dużo nowych pomysłów, naładowałam akumulatory. Dzięki i do zobaczenia w ŁODZI :)

19.05.2014 21:43

Już tradycyjnie wszystkie nasze latarnicze spotkania nie tylko są wypełnione treścią, ale również miłą, serdeczną atmosferą. Zawsze z wielką radością czekam na następne.
I z tych ogólnopolskich jak i z tematycznych warsztatów gromadzących mniej LATARNIKÓW - zawsze wracam z zapałem do naszej codzienności.

20.05.2014 20:04

Było wspaniale. teraz czekam na Łódź.

20.05.2014 22:45


Fizycznie nie byłam w Warszawie, ale oglądałam relację na żywo..

Ostatnie wydarzenia