Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Zapraszamy na II Kongres Polski Cyfrowej

Latarników Polski Cyfrowej oraz osoby żywo zainteresowane problemem wykluczenia cyfrowego zapraszamy do udziału w II Kongresie Polski Cyfrowej. Odbędzie się on 3-4 listopada w Warszawie w Instytutcie Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej PAN.

II Kongres Polski Cyfrowej pod hasłem KOMPETENCJE CYFROWE POLAKÓW – FAKTY I MIRAŻE składać się będzie z 3 bloków:

  • Blok 1. Cyfrowa Polka, cyfrowy Polak - portret niewyraźny
  • Blok 2. Pieniądze  na  e-kompetencje.  Dużo, w sam raz, czy niewiele?
  • Blok 3 Edukacja, czy integracja cyfrowa? Uciekający cel

Prelegentami będą:dr Dominik Batorski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Warszawa, Krzysztof Głomb - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,  Katarzyna Jarzębowska - Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej; dr Tomasz Kulisiewicz - Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem,Paweł Nowak – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Kamil Sijko - Ośrodek Rozwoju Edukacji, dr hab. Katarzyna Śledziewska - DELab, Uniwersytet Warszawski;  Rafał Sukiennik - Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;  dr  Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe: Projekt Polska, dr Łukasz Tomczyk - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Krzysztof Wojewodzic - Akademia Finansów i Biznesu VISTULA.

Pierwsza, konferencyjna część Kongresu, otwarta będzie dla wszystkich osób zainteresowanych tematem – Latarników zachęcamy więc do zaproszenia przedstawicieli samorządów lokalnych czy reprezentantów instytucji z którymi współpracują. W drugiej części – części warsztatowej – wziąć udział mogą wyłącznie Latarnicy Polski Cyfrowej, działający w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

W Kongresie udział wziąć mogą Latarnicy, którzy do 31 października przeprowadzą minimum jedno spotkanie edukacyjne z grupą pokolenia 50+ i sporządzą z niego relację w serwisie www.latarnicy.pl. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz aktywność latarnicza w zakresie działań edukacyjnych, potwierdzona relacjami opublikowanymi w portalu.

Latarnicy, zgłoszenia na kongres mogą dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej  i akceptację regulaminu uczestnictwa, z którym należy się szczegółowo zapoznać. Osoby nie będące latarnikami, a chcące wziąć udział w Kongresie, prosimy o wysyłanie maila na adres kongres@mwi.pl wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, nazwa instytucji, miejscowość). 

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty jednego noclegu (z 3-4 listopada) w standardzie turystycznym oraz wyżywienia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o odpowiedzialne zgłaszanie swojego uczestnictwa. Rezygnacje z udziału będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 23 października. Rezygnacja z udziału po terminie lub bez uprzedzenia, skutkować będzie obciążeniem niedoszłego uczestnika pełnymi kosztami udziału w zjeździe (noclegi, wyżywienie).

Wszelkie pytania na temat zjazdu prosimy kierować na adres: kongres@latarnicy.pl lub bezpośrednio do Anny Tyrały (tel. 502 358 455). 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia