Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Zapusty z Latarnikiem

Tłusty czwartek 7 lutego 2013 był tym dniem, kiedy każdy powinien zjeść przynajmniej jednego pączka, ale był również w naszej gmnie okazją aby spotkać sie przy wspólnym stole w zacnym gronie przedstawicieli Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, biznesu, Rady Gminy Rytwiany z w-ce przewodniczącym Panem Jerzym Gwizdowskim oraz Wójtem Gminy Panem Grzegorzem Forkasiewiczem na czele. Tego dnia nawet obżarstwo nie jest grzechem.

Grzechem natomiast byłoby nie skorzystać z tak wspaniałej okazji aby zaprezentować program Polski Cyfrowej Równych Szans oraz Lokalny Plan Działania pn. "Komputerowe wtorki dla seniora i seniorki". Na spotkanie przybyło około 80 osób, w znacznej większości 50+.

Po muzycznym wstępie jako dyrektor GCK obszernie przedstawiłem zebranym założenia projektu PCRS oraz LPD pn. "Komputerowe wtorki dla seniora i seniorki". Zachęciłem zebranych do osobistego udziału w planowanych zajęciach, a na potwierdzenie chęci uczestnictwa w szkoleniu, poprosiłem o wpisanie się na listę obecności. Aż 24 osoby z około 80-ciu zebranych wyraziło wolę wzięcia udziału w zajęciach. Aprobatę do naszych działań wyraził również Wójt Gminy, który zachęcił osoby starsze do korzystania z Internetu jako okna na świat.

Była to również okazja do symbolicznego wręczenia uczestniczkom zajęć styczniowych z Kłody zalaminowanych dyplomów wraz z fotografiami przez Pana Wójta. Przedstawicielki Kółka Różańcowego z Kłody były tu żywym przykładem osób starszych, które skorzystały ze szkolenia, ale również dowodem na to, że w późniejszym wieku również można myśleć postępowo oraz korzystać z dobrodziejstw niejako "zastrzeżonych" dla młodego pokolenia.


Potem było juz tylko słodko, tłusto i muzycznie, a około godz. 20-tej w wybornych nastrojach udaliśmy się do domów.

 

« wróć
Komentarze (2)
11.02.2013 13:21

Każdy sposób propagowania naszej Latarniczej misji jest jak najbardziej wskazany.

11.02.2013 20:51

Zrobiłem podobną prezentację, relację zdam, jak GOK mi udostępni zdjęcia

Ostatnie wydarzenia