Projekt został zakończony, zapraszamy na Latarnicy2020.pl

Konkurs "Sceny z życia Latarnika"

Przed nami kolejny latarniczy konkurs! Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy zaprezentują najciekawsze i najbardziej oryginalne materiały wideo dotyczące ich pracy, zostaną nagrodzeni tabletem z dostępem do Internetu sieci Orange.

Celem Konkursu „Sceny z życia Latarnika” jest zachęcenie i zmotywowanie Latarników do twórczego prezentowania zajęć wprowadzających w świat Internetu osoby z pokolenia 50+, poprzez przygotowanie i udostępnienie w Internecie materiałów wideo, które ukazywać będą jego pracę. Najlepsze filmy będą promowane na stronie Latarnicy.pl, Facebooku oraz IV Ogólnopolskim Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej, który odbędzie się we wrześniu w Lublinie.

W konkursie udział wziąć mogą zarówno pojedynczy Latarnicy jak i latarnicze grupy – niezlanie od doświadczenia oraz realizacji Lokalnego Planu Działania.

Materiały wideo zgłaszane w konkursie mogą być stworzone zarówno na potrzeby konkursu, jak i stanowić zapis zajęć, które odbyły się w dowolnym momencie działalności uczestnika konkursu. Filmy mogą stanowić również kompilację różnych materiałów.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie do 10 sierpnia pocztą email na adres sceny@latarnicy.pl linka do materiału/materiałów wideo zamieszczonych w serwisie internetowym np. Youtube, Vimeo. Wysłane pliki filmowe nie będą brane pod uwagę jako złoszczenia konkursowe. Ponadto, email zgłoszeniowy zawierać musi podstawowe dane osobowe, adres zgłaszającego oraz obowiązkowe oświadczenie zapoznania się z niniejszym regulaminem konkursu pojedynczego uczestnika lub grupy Latarników, zgłaszających wspólny projekt.

Wszystkie szczegóły organizacyjne konkursu, określone są zamieszczonym poniżej Regulaminem.

Informacja dotycząca wyników konkursu zostanie opublikowana na portalu Latarnicy.pl najpóźniej 15 sierpnia.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres sceny@latarnicy.pl lub do Kai Głomb (kaja.glomb@mwi.pl tel. 12 633 32 53 wew. 20).

Przypominamy również, iż do 7 sierpnia czekamy na zgłoszenia w konkursie "Latarnik miesiąca". 

« wróć
Komentarze (0)

Ostatnie wydarzenia